De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Referentiekader voor het onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Referentiekader voor het onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Referentiekader voor het onderwijs
LA

2 John Hattie: Visible learning
800 meta-analyses van meer dan onderzoeken, met bij elkaar minstens 240 miljoen leerlingen. Het is de grootste collectie van evidence-based onderzoeken naar de interventies op scholen die het leren versterken (en welke niet!). Meta-analyse is een kwantitatieve samenvatting van de resultaten van afzonderlijke onderzoeken. Meta-analyse kan bestaan uit het combineren van de resultaten van afzonderlijke onderzoeken tot één overall schatting van het bestudeerde effect.

3 Effect size d Het gestandaardiseerde verschil tussen groepen of tussen voor- en nameting. Maakt schaalscores gemakkelijker interpreteerbaar en vergelijkbaar (meta-analyse) - -

4 Voorbeeld berekenen effect size d
‘Onthouden kinderen beter in de morgen of de middag?’ Groep 1 voorgelezen in de ochtend, x=15.2 Groep 2 voorgelezen in de middag, x=17.9 Verschil van 2.7

5 Effect size (d ) In voorbeeld, Sd=3.3, dus d=(17.9-15.2)/3.3=0.8
d = [gem. v. experimentele groep] – [gem. v. controlegroep] standaarddeviatie In voorbeeld, Sd=3.3, dus d=( )/3.3=0.8

6 Interpretatie van d waarden
Hattie (2009) –

7 Invloeden op het leren van leerlingen
Verwachtingen van docenten Beheersingsleren Huiswerk Uitdagende doelen Feedback Doelen en beleid van de school Niveau groepen Peer Tutoring Docent-leerling relaties

8 Maak een diamant Discussieer met een partner deze negen factoren die het leren beïnvloeden. Plaats ze in een diamant-vorm afhankelijk van hoe groot je denkt dat de invloed is van ieder van de factoren Denk na over de vraag waarom je dit denkt.

9 Invloeden op het leren van studenten
Feedback Docent-leerling relaties Beheersingsleren Uitdagende doelen Peer Tutoring Verwachtingen van docenten Huiswerk Doelen en beleid van de school Niveau groepen

10 Invloeden op het leren van studenten John Hattie – research from 180,000 studies covering almost every method of innovation Effect Size Feedback Docent-Student Relaties Beheersingsleren Uitdagende doelen stellen 0.56 Peer Tutoring Verwachtingen Huiswerk Doelen en beleid van de school 0.24 Niveau groepen

11 Feedback Als feedback zo belangrijk is, wat voor soort feedback zou dan in de klas gegeven moeten worden? Discussieer hierover in tweetallen.

12 “Het krachtigste instrument om leerprestaties te versterken is feedback ”
Kwaliteit boven kwantiteit. Veel feedback gegeven door de docent aan de student wordt niet op waarde geschat en er wordt geen gevolg aan gegeven. Studenten met een “Growth Mindset” ( Carol Dweck) staan open voor feedback en zij gebruiken vaker de feedback om hun prestaties te versterken. Mondelinge feedback is veel effectiever dan schriftelijke. De meest krachtige feedback is die van de student aan de docent.

13 Discussieer Hoe kunnen we meer feedback van onze studenten krijgen?
Hoe kunnen we er voor zorgen dat we die feedback ook gebruiken om ons doceren effectiever te maken?

14 Leerteam suggestie Bespreek de andere krachtige invloeden op dezelfde manier als de bespreking van feedback. Kijk verder dan alleen de effect size, zoek achterliggende literatuur. Deel de bevindingen op het blog.

15 Hattie’s resultaten voorbeeld 1
De activerende docent d De faciliterende docent Wederkerend onderwijzen Feedback geven Zelfverwoording en zelfbevraging Metacognitieve strategieën Directe instructie Beheersingsleren Uitdagende doelen Regelmatig toetsen Doelen beschrijven in concreet waarneembaar gedrag .74 .72 .67 .59 .58 .56 .46 .41 Simulaties en gaming Inquiry-based teaching (onderzoekend leren?) Klassenverkleining Geïndividualiseerde instructie Probleem gestuurd onderwijs Verschillende didactiek voor jongens en meisjes Web-based leren Whole language – reading Inductief leren .32 .31 .21 .20 .15 .12 .09 .06 Gemiddelde ‘activeren’ .68 Gemiddelde ‘faciliteren’ .17

16 Hattie’s resultaten voorbeeld 2
Doceren d Voorwaarden Kwaliteit van doceren Wederkerend onderwijzen Docent-student relatie Feedback geven Zelfverwoording en zelfbevraging Metacognitieve strategieën Directe instructie Beheersingsleren .77 .74 .72 .67 .59 .57 Within-class grouping Extra financiering Klassenverkleining Groeperen naar capaciteit Doorbreken leerstof-jaar-klasse-systeem Open vs. traditionele lessen Nascholing in de zomervakantie Zitten blijven .28 .23 .21 .11 .04 .01 -.09 -.16 Gemiddelde .68 .08

17 Opdracht 29 september Inventariseer en verken bestaande onderwijsvernieuwingen op de eigen school. Welk probleem/aanleiding was er? Welke oplossing/vernieuwing werd er gekozen? Praat hier met je collega’s en andere belanghebbenden over. Verdiep je in de literatuur over de inhoud van de gekozen vernieuwing. Maak ook gebruik van Valcke hoofdstuk 2, zodat je zicht krijgt op de mogelijke effectiviteit van deze inhoud voor het leren van de leerlingen/studenten. Schrijf op het blog waar je mee bezig bent!

18 Hulpmiddel: Leidende vragen om de keus voor je casus te bepalen kan je vinden in Hunter, M.L. (2011). Story-Based Inquiry, a manual for investigating journalists. Parijs, Unesco. Geraadpleegd op 25 augustus, 2015, van: df


Download ppt "Referentiekader voor het onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google