De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerdaagse Conflicthantering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerdaagse Conflicthantering"— Transcript van de presentatie:

1 Meerdaagse Conflicthantering 2015-2016

2 Programma conflicthantering
Opzet van de training, werkafspraken Dag 1: Kennismaking (huiswerk 1) / eigen conflict, soorten conflict en conflicthantering. Intro film. conflictstijlen, eigen conflictstijl, indelen trio’s, de conflictstijlen bespreken, zelfde film: de analyse van een conflict. verschil in perspectief van de conflictpartijen. Toetsopdracht 1: analyse eigen conflictsituatie. Oefenen met andere conflictstijlen.

3 Conflicthantering dag 2,3 en 4.
Dag 2: “bespreken / beoordelen toetsopdracht 1. Toetsopdracht 2: “Persoonlijke aspecten”. Ontstaan coping-strategie; de achtergrond van conflictstijlen, van storende naar helpende gedachten. Dag 3: Agressie: (ervaringen met) vormen van agressie, instructie-geven, in duo’s een ‘thermometer’-gesprek voeren over “eerder herkennen en meer controle op agressie”.

4 Dag 4 en Beoordeling Onderhandelen: Harvard- , respectvol en doel-gericht-onderhandelen, omgaan met tactieken. Groepsgewijze onderhandelings(toets), casus en rolverdeling wordt op dag 4 verspreid. Korte voorbereiding op de onderhandeling, Reflecteren: inzichten en ontwikkeling op conflictstijlen, de training. In het geven van feedback en de beoordeling hebben medestudenten gedurende hele training een belangrijke adviserende rol. De student is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van voldoende feedback en advies. Beoordelingsformulieren worden bij de afzonderlijke opdrachten besproken.

5 De opdrachten en weging:
7-I analyse, /M/V/G Persoonlijke aspecten, 0/M/V/G Conclusies uit en reflectie op de 9 testen, 0/M/V/G 2x Persoonlijke thermometer en EHBO 0/M/V/G Onderhandelingsgesprek /M/V/G Een voorbereiding op een eigen onderhandelingssituatie. 0/M/V/G Reflectie op de eigen ontwikkeling gedurende de training. 0/M/V/G O = onvoldoende, 0 punten. M = Matig, 1 punten. V = voldoende 2 punten. G = goed 3 punten.    Totaal te behalen: 7 criteria: 2 x student, 1 x docent = 7x3x3= 63 punten. Berekening: aantal punten : 6.3 = eindcijfer.

6 Conflicthan(d)tering
Conflict – belangentegenstelling tussen minimaal 2 van elkaar afhankelijke partijen. Altijd: min.1 Issue + de betrekking: respect Hand: Ik heb er de hand in, krijg er de vinger niet achter, m’n handen aan vol, wil niet met lege handen staan, projectie naar de ander (priemende vinger). Tering: het raakt me, houdt me bezig, Conflicthantering = doelgericht en respectvol met de conflictsituatie omgaan.

7 Voorstelrondje: eigen conflictsituatie…
Vertel - Onderwerp (issue?) Is het incidenteel / structureel? Is het zakelijk / emotioneel ? Partijen / personen ?

8 Belang van een analyse Vaak spelen meer issues tegelijkertijd.
Partijen hechten verschillende waarde aan de issues. Dus waar ligt ieders prioriteit? Soms is er sprake van reactie op reactie en is het onduidelijk hoe het conflict ooit is begonnen Sommige aspecten, die dankzij de analyse duidelijk worden, kunnen wel beïnvloed worden, anderen niet (of niet op korte termijn), of niet door deze partijen. Sommige aspecten actueel, anderen een “oude koe” of projecties / vooroordeel etc. De analyse vormt de basis voor acceptatie of een actieplan. 8

9 Wie ben je? Big-Five typologie (2.4)
Test gemaakt? Kennismaken m.b.v. Big Five-typologie: Ben je meer: extravert <-> introvert. Vriendelijk <-> vijandig. Zorgvuldig <-> slordig. Emotioneel stabiel <-> neurotisch/angstig Open <-> begrensd. Is dat belangrijk om van jezelf te weten? Wat weet je van de andere partij?

10 Wie ben jij? Conflictstijl Killman
metafoor gedrag Issue Relatie Haai Doordrukken winst verlies Teddybeer Toegeven Winst? Schildpad vermijden Verlies Kwal Snel compromis beetje Uil: doorpraten Is het belangrijk om dat van jezelf en de tegenpartij te weten? Stilstaan bij voordeel en nadeel van iedere stijl.

11 Wie ben jij? Inleidende Film: ”Mijn dochter buikdansen?” I-schijf
Wat zou jij doen als je dochter was? Wat als je vader was? Wat als je Marco was? metafoor gedrag Issue Relatie Haai Doordrukken winst verlies Teddybeer Toegeven Winst? Schildpad vermijden Verlies Kwal Snel compromis beetje Uil: doorpraten

12 Herkenning Conflictstijl, indeling trio’s.
haai (doordrukken: win-verlies) teddybeer (toegeven: verlies=winst) Schildpad (vermijden: verlies-verlies) Kwal ( -snel- compromis) Uil: (doorpraten, winst-winst) Plaats de stijlen in de volgorde van jouw “voorkeur”. Bedenk een voorbeeld, waarin je stijl succesvol werkte.(later uitwisselen). Vorming van groepjes van 3 met verschillende voorkeurstijlen.

13 Kennismaking trio Bespreek een voorbeeld van succes met jouw conflictstijl. Bespreek een voorbeeld van vastlopen die te maken had met jouw conflictstijl. Schrijf dit voorbeeld kernachtig op. Welke alternatieve stijl zou je willen oefenen? Wissel mailadressen uit om de toetsopdrachten te doen.

14 De 7 I’s Issues (onderwerpen)
Individu (tussen wie gaat het, betrokkenen) Interdependentie (afhankelijkheid,macht) Interactie (communicatiestoornis, toon) Implicaties (duur, impact, escalatie) Institutie (context) Interventie (hoe kom je tot onderhandeling/oplossingen) Uitwerking en toepassen op “mijn dochter buikdansen?”

15 1. Issues in een conflict Schaarste (tijd, menskracht, middelen)
Visie of waarden (bv. respect of geld) Identiteit (respectvolle bejegening) Operationeel (hoe gaan we het aanpakken?) Conflict over conflictsituatie (wat is – voor jou en de ander- het belangrijkste? )

16 2. Individu in een conflictsituatie.
Persoonlijkheid van de individuen (Big five, extravert, open, onbaatzuchtig, gewetensvol, emotioneel stabiel) Welke waarden zijn belangrijk? (principe als centrum): zingeving, relatie, verantwoordelijkheid, materieel, carrière. Individuen: vader, dochter, Marco Hoe beschrijf je hen? Wat of wie vertegenwoordigen zij? Welke waarden zijn voor hen belangrijk?

17 3. Interdependentie (afhankelijkheid en macht / de relatie tussen partijen in een conflict)
legitimiteitsmacht bv. politie, werkgever,-nemer. deskundigheidsmacht: ervaring, opleiding Referentiemacht: het is gebruikelijk, dat.. , in de literatuur staat…,ergens anders doen ze het succesvol zo en zo Sanctie en beloningsmacht: bv. promotie, beoordeling, Wel/niet aardig vinden. Persoonlijke macht: charisma, plaats in de organisatie of groep.

18 Interactie en Implicatie
4. Interactie (is er een communicatiestoornis? Wat valt op aan de toon? Is er sprake van stellingname? Van dilemma tot ….verharding van standpunten… (dreigende) escalatie Waar dreigt ‘t vast te lopen? Hoe komt er beweging? 5. Implicaties (duur, impact).Wat is de impact van het conflict voor - Vader: - Dochter Marco/school: - Moeder Leeftijdsgenoot: Imam. - anderen?

19 Institutie en Interventie
6. Institutie (context): school, specifiek beleid? 7. Interventie (hoe kom je tot onderhandeling / oplossingen; een stappenplan). Wat zouden we met elkaar kunnen bedenken???

20 Toetsopdracht 1: 7-I analyse.
Maak met behulp van SHL bijlage 1 een analyse van je eigen conflictsituatie. Welke macht heb jij? Welke de ander? Welke partijen spelen op de achtergrond? Wat willen de verschillende partijen bereiken? Maak een stappenplan. Deze week mailen (en reageren op) naar 2 medestudenten voor aanvullende vragen/feedback. Vergeet niet daarna op te zetten.

21 oefenen met alternatieve conflictstijlen.

22 Gedrag roept gedrag op….. De Roos van Leary
Oefening: A=aanleiding B=Belief C=Reactie/gedrag                                                                         1. De sector Boven-Samen (BS).

23 Oefenen met conflictstijlen
In ieder vak gaat een “deskundige hulpbron” staan. Haaien Schildpadden Kwallen/ Vossen Uilen Teddyberen Student brengt casus in, vertelt hoe hij/zij nu (conflictstijl) reageert, Zoekt in de groep “tegenpartij” Probeert andere stijl, eventueel met steun van ‘de deskundige’.

24 Het beoordelingsformulier 1
Het formulier wordt uitgelegd. De trio’s bespreken dit onderling.

25 Voor volgende week Uitschrijven en uitwisselen conflictsituatie- 7i
Lezen hoofdstuk Testen. Aanvang persoonlijke aspecten.

26 Afsluiting Wat was voor jou het belangrijkste van vandaag?
waar ga je komende week (beter) op letten / Welke conflictstijl ga je (bewuster) uitproberen? Huiswerk: Zijn afspraken m.b.t. bespreken analyse duidelijk? Huiswerk: begin met bijlage 2: persoonlijke aspecten (zie studiehandleiding), Huiswerk: Giebels: 3.4 – 3.10. Maak de testen, plaats op en reflecteer op ‘herkenning’. (heb je al voor 2 testen gedaan, zie shl) en Beoordelingsformulier inleveren!


Download ppt "Meerdaagse Conflicthantering"

Verwante presentaties


Ads door Google