De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bezorgen reisdocumenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bezorgen reisdocumenten"— Transcript van de presentatie:

1 Bezorgen reisdocumenten
Communicatie plan Bezorgen reisdocumenten Deze outline wordt aangeboden door de Proeftuin Bezorgen Reisdocumenten. Doe ermee wat je wil om het effectief te benutten voor jullie eigen unieke situatie

2 Strategisch communicatie frame
Communicatiestrategie op 1 A3. Betteke van Ruler & Frank Körver, 2014

3 Visie Hoe past Bezorgen Reisdocumenten in de visie van de gemeente?
Hoe wil de gemeente het bezorgen positioneren bij de burger? We komen twee dominante visies tegen: Dienstverleningsvisie Modernisering bedrijfsprocessen Bij de dienstverleningsvisie draait het om het tegemoetkomen van burgers die door drukte moeite hebben om twee keer naar het gemeentehuis te komen. Bij de modernisering van bedrijfsprocessen valt het bezorgen in een groter plaatje waarbij meer gedigitaliseerd wordt en soms ook locaties gesloten worden.

4 Externe situatie Maatschappelijk humeur rond cybercrime en ID-fraude is een risicofactor. Hoe hiermee om te gaan? Interpretatie bij media/belangengroepen rond inrichting van werk gemeente-ambtenaren is factor om rekening mee te houden. Hoe hiermee om te gaan? Bezorgen als dienst past in de maatschappelijke tendens richting 24-uurs economie en bezorgen van producten en diensten. Meeliften hierop? Zo ja, hoe? Denk na over consequenties voor communicatie over de invoering. Direct aan het loket is de beste manier om deze dienstverlening te introduceren.

5 Interne situatie Invoering bezorgen kan voor interpretaties zorgen bij baliemedewerkers rond werkzekerheid. Hoe hiermee om te gaan? Baliemedewerkers voelen ongemak bij ‘verkopen’ van de bezorgdienst. Hoe hiermee om te gaan? Is besluit tot invoering genomen door GS of door de raad? Wat waren ‘hobbels’ rond dit besluit? Training biedt context en kader.

6 Ambitie Wat is de ambitie van de gemeente met moderne dienstverlening?
Wat is de ambitie van de gemeente met betrekking tot Bezorgen Reisdocumenten? Wat zijn de KPI’s die intern en extern gedeeld worden?

7 Accountability Hoe ga je als communicatie de inzet van mensen en middelen verantwoorden? Wanneer weet je of de communicatie een succes is geweest? Hoe meet je dit? Hoe deel je de uitkomsten?

8 Stakeholders Wie zijn de enablers van dit project?
Met welke partijen moet meer direct worden samengewerkt om de ambitie tav bezorgen reisdocumenten te verwezelijken? Je kunt voor deze vragen respectivelijk de kwadraten van Vince van Gils en die van Savage et al. Gebruiken.

9 Aanpak Wat is het actieplan?
Hoe wordt voortschrijdend inzicht verwerkt? Wie maakt keuzes rond de inzet van mensen en middelen? Kijk voor het actieplan op de checklist communicatie in onze toolkit

10 Resources Wie hebben we nodig (specialismen)? Wat hebben we nodig?
Interne medewerkers Externe inhuur Wat hebben we nodig? Creatie & inkoop middelen Wat is er nodig aan budget? Gepland budget (fixed) Rolling budget


Download ppt "Bezorgen reisdocumenten"

Verwante presentaties


Ads door Google