De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

2 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Kernprocedure 2015-2016 Amsterdam

3 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Wet Eindtoets PO 2015 Vanaf 2015 verplichte eindtoets alle leerlingen Afname 19, 20 en 21 april 2016 Scholen maken verplicht gebruik van een leerlingvolgsysteem (LVS)

4 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Belangrijkste wijzigingen (1) Basisschooladvies leidend, status = besluit VO volgt basisschooladvies Basisschooladvies: – LVS ondersteunend (Midden en Eind gr 6 t/m 8 & studievaardigheden) – Aangevuld met werkhouding- en motivatielijst – Bij twijfel over advies aanvullend toetsen PO

5 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Belangrijkste wijzigingen (2) Resultaat verplichte eindtoets is ‘tweede onafhankelijk gegeven’ – Resultaat lager dan advies: geen aanpassing – Resultaat hoger dan advies: verplichte heroverweging, geen automatische aanpassing Nieuw matchingsysteem VO

6 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Tijdpad aanmelding Voorlopig basisschooladvies (groep 7) Najaar 2015: 1 e oudergesprek Keuzegids (in december online) Tussen 19 en 29 januari: - Definitief basisschooladvies (lkr-IB-Dir) - Gesprek leerling-ouders-school

7 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Tijdpad aanmelding Jan-mrt: Oriëntatieperiode, open dagen VO Vaste data CITO M8-toetsen ( 11-15 januari) Aanmelden vakscholen voor 26 februari (Media college, Hubertus & Berkhoff)

8 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Tijdpad aanmelding Voor 7 mrt: ouders ontvangen OKI-DOC Voor 11 mrt: Voorkeurslijst en aanmeldingsformulier met ouders en leerling invullen en printen (stempel van PO school) In de week van 7-18 mrt: Aanmelding bij VO.

9 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Behandeling 21 mrt – 1 april: aanmelding in behandeling Plaatsing bekend op donderdag 7 april (thuis bespreken)

10 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Na de Centrale Eindtoets Afname 19, 20 en 21 april eind-toets Half mei: Toets-score bekend 11 t/m 22 mei: Heroverweging basisschooladvies – Gesprek ouders bij Toets-score hoger dan advies

11 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Na de plaatsing 21/22 juni: Kennismakingsdag op het VO Moeilijkheden? Kom direct naar leerkracht of IB

12 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Basisschooladvies Het basisschooladvies is gericht op de meest passende schoolsoort in het VO. Het PO heeft zicht op de ontwikkeling van de leerling in brede zin (kennis en vaardigheden, onderwijsbehoeften, effectieve ondersteuning). Bij het geven van het advies dient het LVS als ondersteuning.

13 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Welke LOVS gegevens? Er is gekozen voor een samenstelling, die recht doet aan de wens om op adequate wijze zicht te krijgen op de resultaten en vorderingen van leerlingen. Naast de toetsgegevens over rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen, zijn die van spelling toegevoegd (ook werkwoordspelling) Ook wordt de studievaardigheden toets opgenomen in de standaard.

14 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Een vaste set LOVS gegevens ToetsGroepPeriode 1. CITO LOVS Spelling (incl. ww-spelling)groep 6 en 7midden en eind 2. CITO LOVS Begrijpend Lezengroep 6 en 7midden 3. CITO LOVS Rekenen en Wiskundegroep 6 en 7midden en eind 4. CITO LOVS Studievaardigheden toetsgroep 7eind 5. CITO LOVS Studievaardigheden toetsgroep 8midden 6. CITO LOVS R&W, Spelling, Begr.lezen groep 8midden

15 bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam Einde Zijn er nog vragen? U kunt de PPP thuis nalezen op de website.


Download ppt "Bboamsterdam Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google