De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De niveaus. De niveaus Advies van de basisschool Werkhouding, huiswerkhouding en zelfstandigheid van het kind Intelligentie en leerprestaties van het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De niveaus. De niveaus Advies van de basisschool Werkhouding, huiswerkhouding en zelfstandigheid van het kind Intelligentie en leerprestaties van het."— Transcript van de presentatie:

1

2 De niveaus

3 Advies van de basisschool
Werkhouding, huiswerkhouding en zelfstandigheid van het kind Intelligentie en leerprestaties van het kind Advies van de groepen 7, 8, directie en IB LVS, entree Cito, drempelonderzoek Het kind krijgt een huiswerkopdracht mee omtrent het advies. Wat zijn de verwachtingen thuis van u en van het kind zelf?

4 LVS = LeerlingVolgSysteem
Alle citotoetsen vanaf groep 5: Begrijpend lezen Rekenen Spelling Technisch lezen

5 Drempelonderzoek Een onafhankelijk meetinstrument om het niveau van uw kind te bepalen. 5 vakken: rekenen, begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en woordenschat. Het drempelonderzoek is inmiddels afgenomen. Uitslag wordt tijdens het adviesgesprek besproken.

6 LWOO (LeerWegOndersteunend Onderwijs) Stap 1: Drempelonderzoek
Naast een VMBO advies kan LWOO worden gegeven. Stap 1: Drempelonderzoek Achterstand? Ja  stap 2 Nee  geen LWOO Stap 2: NIO (intelligentieonderzoek)

7 Adviezen en eindcito 4 nov: Informatieavond ouders
9 en 11 dec: Rapportavond/ adviesgesprek 16 jan: Leerlingen met LWOO: aanmeldingsformulier voor inschrijving en OKR mee 30 jan: Leerlingen zonder LWOO: aanmeldingsformulier voor inschrijving en OKR mee t/ m 20 maart: 1e aanmeldingsperiode 27 maart: berichtgeving plaatsing en/ of loting Vanaf 30 maart: 2e aanmeldingsperiode 21/22/23 april: Eindcito

8 Ons advies is bindend  OKR.
Eindtoets CITO Doel: Veel VO-scholen willen bij de aanmelding ook het resultaat zien van een onafhankelijke eindtoets of test. Het is voor beide scholen een extra check, daarom kan deze toets na het advies worden afgenomen. Ons advies is bindend  OKR.

9 Onderwijskundig Rapport (OKR).
inzet motivatie werkhouding toetsresultaten bijzonderheden Ouders krijgen het OKR op papier om het in te zien, VO ontvangt dit digitaal.

10 Wat als ouders te doen? Het advies wordt gegeven in december. Daarna kunt u op bezoek op de open dagen (jan. en febr.) 17 jan t/m 13 feb/ 20 maart: inschrijven leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en LWOO. 31 jan t/m 20 maart: Inschrijven overige leerlingen. Schrijf uw kind op één VO school in. Blijf met uw kind en de leerkracht in gesprek.

11 Bezoek open dagen. Hoe zit het met het helpen bij het huiswerk?
Wat gebeurt er bij het uitvallen van een les? Kan mijn kind extra les krijgen als het ergens moeite mee heeft? Dyslexie  hoe wordt mijn kind geholpen?

12 Inschrijven, wat dan? U krijgt van ons de aanmeldingsbrief.
Open dagen bezoeken. Bij 1 school inschrijven door de aanmeldingsbrief in te leveren. Dit kan t/m 20 maart. 21 t/m 26 maart: VO bekijkt alle aanmeldingen Ingeschreven? Afwachten tot uiterlijk 27 maart.

13 27 maart 2015 Spannende dag. Wel/ niet aangenomen? Dag van eventuele loting. Aangenomen. Gefeliciteerd! Niet aangenomen/ uitgeloot: Direct contact met elkaar! 31 maart: 2e aanmeldingsronde.

14 Verdere info U mag altijd een afspraak maken met de leerkracht.
U ontvangt een boek over alle middelbare scholen in Den Haag en omgeving (de wegwijzer). U ontvangt folders van de middelbare scholen, bezoek ook de sites. Een powerpoint van ‘Goed op weg naar het VO’ met daarin Informatie voor ouders is te vinden op Deze presentatie komt op de schoolsite.

15 BEDANKT VOOR UW AANDACHT! EN VEEL SUCCES!


Download ppt "De niveaus. De niveaus Advies van de basisschool Werkhouding, huiswerkhouding en zelfstandigheid van het kind Intelligentie en leerprestaties van het."

Verwante presentaties


Ads door Google