De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie rondom advisering & eindtoets

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie rondom advisering & eindtoets"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie rondom advisering & eindtoets

2 2e rapport & ouderavond groep 7
Kinderen krijgen zoals gewoonlijk een tweede rapport. Oudergesprek optioneel, op initiatief van de leerkracht. Gesprekken op 1 avond. Ouder kan tussendoor altijd een afspraak maken mocht daar behoefte aan zijn.

3 Het potloodadvies Het proces van advisering bestrijkt 2 leerjaren: groep 7 en 8. Eind groep 7 wordt het potloodadvies met ouders besproken. Concrete richtlijnen op papier gezet. Advies is leidend bij plaatsing op V.O.

4 3e Rapport & potloodadvies
In juni groep 7 uitnodiging voor potloodadvies. Formulier met daarop gegevens kind + potloodadvies. Formulier tekenen voor gezien. Eind juni gewoon een 3e rapport.

5 Richtlijnen (potlood) advisering
Huiswerkattitude Rapporten & LOVS groep 6-7-8 Motivatie & inzet Entreetoets Werkhouding Zelfstandigheid

6 Advieskalender Leerkrachten 7/8 maken potloodadvies namens De Heijcant > begin juni groep 7 Het potloodadvies wordt besproken met ouders > halverwege/eind juni groep 7 Leerkrachten maken eindadvies op basis van de eerder gestelde criteria > december groep 8 Ouders krijgen advies samen met kind te horen > januari groep 8

7 Richtlijnen advisering
Onderwijsniveau Cito begrijpend lezen & rekenen Overige cito’s P.O. D/E Vmbo basis Grotendeels D/E Vmbo kader Lage C of D C/D Vmbo theoretisch B of hoge C C of hoger HAVO Minimaal hoge B B of hoger VWO A Hoge B of A Bij P.O. is een leerachterstand van meer dan 3 jaar vereist + IQ lager dan 75. Kinderen kunnen in aanmerking komen voor LWOO. Hiervoor is een leerachterstand van 1,5-3 jaar vereist.

8 Entreecito Toets over meerdere dagen; vanaf woensdag 8 april t/m vrijdag 17 april (+ inhaalweek t/m 24 april) Externe controle Onderdeel van de advisering Hoe dient de uitslag gelezen te worden?

9

10 Eind oktober/begin november groep 8
CITO’s B8 Na afname en invoering, uitdraai LOVS mee naar huis. Wanneer verwachting t.o.v. potloodadvies afwijkt, gesprek op initiatief van leerkracht groep 8.

11 Eindtoets…wat kun je verwachten?
Voor leerlingen en ouders Doe het zelf

12 Heroverweging schooladvies
Eindtoets beter gemaakt dan verwacht Heroverweging Schooladvies kán aangepast worden, hoeft niet. Eindtoets minder goed gemaakt dan verwacht Geen heroverweging advies

13 Tweede toetsgegeven Volgens de wet primair onderwijs mogen de scholen naast de eindtoets geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven.

14 Websites www.jufmelis.nl www.cambiumned.nl www.leestrainer.nl


Download ppt "Presentatie rondom advisering & eindtoets"

Verwante presentaties


Ads door Google