De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stromingen in de psychologie Hoorcollege 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stromingen in de psychologie Hoorcollege 1"— Transcript van de presentatie:

1 Stromingen in de psychologie Hoorcollege 1
Jennifer de Vries-Aydogdu med.hr.nl/vrije

2 Programma vandaag Regels Uitleg module opbouw Hoofdstuk 1 Rigter
Wat is psychologie Welke stromingen zijn er – korte uitleg van iedere stroming

3 Wat mag wel en wat mag niet???
Regels Wat mag wel en wat mag niet??? Wel Niet

4 De module: stromingen in de psychologie
Studiehandleiding op

5 Leerdoelen Belangrijkste begrippen van de 6 stromingen benoemen en uitleggen Stromingen kunnen herkennen in een casus Samenhang tussen stromingen Eigen voorbeelden bij begrippen uit stromingen kunnen geven Praktische consequenties van een stroming toepassen

6 Literatuur Boek Artikelen op

7 Het boek Ieder hoofdstuk heeft dezelfde opbouw:
1. Typering van de stroming 2. De theorie zelf 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Verklaren van Depressie en Angst 5. Praktische toepassingen 6. Kanttekeningen 7. Samenvatting

8 Weetjes Week 1 t/m 8 hoor- en werkcolleges 3 EC (=84 uur)
MC toets (40 vragen, waaronder 1 a 2 Engelse vragen) Week 1 t/m 8 hoor- en werkcolleges 3 EC (=84 uur) MC toets (40 vragen, waaronder 1 a 2 Engelse vragen)

9 Programma Week 1: Inleiding Week 2: Psychodynamische benadering
Week 3: Behaviorisme Week 4: Cognitieve theorie Week 5: Cliëntgerichte benaderingen Week 6: Systeemgerichte benaderingen Week 7: Systeemgerichte benadering Week 8: Biologische benadering

10 Psychologie: wat is het?

11 Psychologie: wat is het
Veel verschillende invalshoeken https://www.youtube.com/watch?v=238Wvl6rYf0

12 Psychologie: wat is het?
Definitie: de psychologie bestudeert het gedrag, het gevoel en de gedachten van mensen Psychologie is enorm breed en verschillend Psychologie is een theorie, dus niet de waarheid

13 Functies van theorieën
Systematische / ordenende Verklaren en voorspellen Heuristische (nieuwe voorspellingen)

14 Geschiedenis Ongeveer 130 jaar geleden is de psychologie ontstaan (1880) in Europa. Sigmund Freud wordt als grondlegger gezien. Rond 1910 komt de Amerikaanse variant van psychologie op. Na WOII is de psychologie voornamelijk Amerikaans. Nederland is onbelangrijk wat betreft nieuwe stromingen en theorieën. Een theorie kan je niet los zien van de tijd waarin die is ontstaan. Nadruk op effectiviteit: evidence-based

15 Mensbeeld = wat is een mens, hoe zou een mens
De mens is een kuddedier’ De mens is een sociaal wezen De mens is……….. Mensbeeld Mensbeeld = wat is een mens, hoe zou een mens moeten zijn? A. Mechanistisch B. Organistisch C. Personalistisch

16 Het mechanistisch mensbeeld
Mens = een mechanisme en bestaat uit afzonderlijke delen Mensen worden door externe krachten voortbewogen Geen onderscheid tussen dieren en mensen Oorzaak gevolg relaties zijn lineair Geheel is gelijk aan de som der delen Geen rekening houden met omgeving

17 Het organistische mensbeeld
Vergelijking tussen dieren en mensen (maar: mensen hebben een sociale of culturele omgeving) Mens staat in wisselwerking met zijn omgeving Circulair causaal verklaringsmodel Mensen zijn 1 geheel, groeiende organismen Geheel is meer dan de som der delen

18 Personalistisch mensbeeld
Ieder mens is uniek De mens schept cultuur en verleent betekenis aan zijn/haar wereld Verschil tussen mensen en dieren Doelgericht handelen Ziet mens als 1 geheel

19 Stromingen in de psychologie
Psycho-analyse Behaviorisme Humanistische psychologie Cognitieve psychologie Systeemtheorie Biologische psychologie

20 Stromingen in de psychologie Psycho-analyse
Inzicht krijgen in gedrag door te analyseren hoe vroegere ervaringen & de werking van de geest de persoonlijkheid vorm hebben gegeven Behaviorisme Humanistische psychologie Cognitieve psychologie Systeemtheorie Biologische psychologie

21 Stromingen in de psychologie Psycho-analyse
Behaviorisme Mensen zijn net dieren: alles is aan te leren en dus ook weer af te leren Humanistische psychologie Cognitieve psychologie Systeemtheorie Biologische psychologie

22 Stromingen in de psychologie Psycho-analyse
Behaviorisme Humanistische psychologie Inzicht krijgen in gedrag door naast het onbewuste rekening te houden met de menselijke subjectiviteit. Oftewel: de gezichtspunten en belevingen van het individu Cognitieve psychologie Systeemtheorie Biologische psychologie

23 Stromingen in de psychologie Psycho-analyse
Behaviorisme Humanistische psychologie Cognitieve psychologie Bij het begrijpen van menselijk gedrag staat het begrip informatie verwerking centraal De mens wordt opgevat als een actief en creatief wezen dat zelf zijn gedrag veroorzaakt Systeemtheorie Biologische psychologie

24 Stromingen in de psychologie Psycho-analyse
Behaviorisme Humanistische psychologie Cognitieve psychologie Systeemtheorie Het gedrag van mensen kan pas werkelijk begrepen worden in de context van zijn relaties Mensen hebben een groot gedragsrepertoire en schakelen steeds per situatie over op ander gedrag. Mensen zijn erg contextgevoelig Biologische psychologie

25 Stromingen in de psychologie Psycho-analyse
Behaviorisme Humanistische psychologie Cognitieve psychologie Systeemtheorie Biologische psychologie Gedrag en mentale processen worden bestudeerd op basis van de biologische processen. Er wordt onderzocht hoe het gedrag van mensen zich evolutionair en/of fysiologisch heeft ontwikkeld

26 Welke theorie moet ik kiezen?
Wat spreekt je het meeste aan? Je mag stromingen ‘mixen’ = eclectisch werken. Je moet kunnen motiveren wat je waarom gebruikt: - welk mensbeeld is je uitgangspunt? - past het bij de cliënt? Maar pas op! Een theorie kan ‘blind’ maken

27 Voor welke stroming kies jij?
Filmpje drugsprobleem

28 Waarom doen alle baby’s dit:
Volgende week.. Waarom doen alle baby’s dit: ???


Download ppt "Stromingen in de psychologie Hoorcollege 1"

Verwante presentaties


Ads door Google