De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doel en taak van de hulpverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doel en taak van de hulpverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Doel en taak van de hulpverlening
Empowerment

2 Empowerment = Het bekrachtigen en verstevigen van het individu in zijn sociale context Mensen hulp, steun en diensten verlenen Individu Sociale omgeving Samenleving

3 Empowerment 3 dimensies: Essentieel voor empowerment:
Persoonlijke dimensie Sociaalculturele dimensie Politieke dimensie Essentieel voor empowerment: Cliënten krijgen macht over hulpverleningsingrediënten

4 Empowerment Uitgangspunten
Ieder individu, gezin, sociale context beschikt over krachten, mogelijkheden en hulpbronnen Mensen geven zelf betekenis aan leven Ziekten, problemen, trauma’s maken de mensen tot overlevers Motivatie groeit als burgers worden gezien als vaardige en volwaardige burgers Eigen krachten worden enkel ontdekt als cliënt en hulpverlener als gelijkwaardigen samenwerken

5 Empowerment Krachten en hulpbronnen
Wat leren mensen over zichzelf, anderen en de wereld Persoonlijke kwaliteiten, karaktertrekken, talenten Kennis van de wereld rond hen Culturele gebruiken, waarden en religieuze overtuigingen Trots en waardigheid Sociale context (Verlangens en hoop)

6 Empowerment Houding van de hulpverlener:
Respectvol: gelijkwaardigheid en volwaardigheid Vraaggericht ordening aanbrengen Respecteren en accepteren van de cliënt Proces actief sturen

7 Empowerment Wat vinden cliënten belangrijk?
Hulpverlener benadert gezin met respect Hulpverlener sluit aan bij behoeften cliënt Hulpverlener stuurt vraaggericht Hulpverlener bekrachtigt positief gedrag Hulpverlener geeft professionele informatie en praktische tips

8 Het relationele, systeemgerichte uitgangspunt
= verbondenheid van het individu met zijn sociale context vergroten en verstevigen Omgevingsfactoren en hulpbronnen Wisselwerking tussen persoon en omgeving: Probleem cliënt Positie betrokkenen uit leefomgeving Relatie tussen betrokkenen en cliënt, structuur

9 Het relationele, systeemgerichte uitgangspunt
Zelf, de ander en samen Verantwoordelijkheid voor jezelf Medeverantwoordelijkheid voor de ander Medeverantwoordelijkheid voor de relatie Individueel probleem = gezamenlijk probleem

10 Het relationele, systeemgerichte uitgangspunt
Verantwoordelijkheid hulpverlener Zelfverantwoordelijkheid voor problemen in hulpverlening Medeverantwoordelijkheid oplossen probleem cliënt Medeverantwoordelijkheid oplossen problemen in hulpverleningsrelatie

11 Het relationele, systeemgerichte uitgangspunt
Verantwoordelijkheid voor de cliënt: Zelfverantwoordelijkheid voor oplossen van zijn probleem Medeverantwoordelijk oplossen problemen in de hulpverleningsrelatie

12 Het relationele, systeemgerichte uitgangspunt
Hulp aan bestaande sociale verbanden Cliënten helpen elkaar te helpen Problemen in de relatie tussen de cliënt en zijn belangrijke anderen helpen oplossen Relatie verbeteren Relatie verbreken


Download ppt "Doel en taak van de hulpverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google