De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inclusieve Ik & Inclusieve Samenleving Farida Farhadpour

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inclusieve Ik & Inclusieve Samenleving Farida Farhadpour"— Transcript van de presentatie:

1 Inclusieve Ik & Inclusieve Samenleving Farida Farhadpour
Werkgroep Antropologie & Interculturele Methodiek 20 maart 2015

2 Inclusieve samenleving?
Inclusie is ‘werkwoord’, een mentaliteit en houding. Geen uitkomst of resultaat. Inclusieve samenleving kan niet zonder inclusieve Ik- ken Inclusie: de plek der moeite voorbij de grenzen Onze huidige mentaliteit is een uitsluitende Uitsluiting bestaat bij de gratie van grenstrekkerij

3 Wat sluiten wij uit? Dynamiek Samenhang Complexiteit
Onderlinge afhankelijkheid Verscheidenheid Veelzijdigheid Menselijke kwetsbaarheid/ Vergankelijkheid

4 Inclusie v.s. Exclusie Totaal andere uitgangspunten
Totaal andere mechanismen Totaal andere vragen Totaal andere antwoorden Een ander paradigma!

5 Paradigmashift van onze tijd
“Wij leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.” Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement aan EUR

6 En wat is die verandering van tijdperk?
Dat we de inherente samenhang, verbinding en dynamiek zien tussen alles wat leeft. Voor ons duale verlichtingsgedreven object-denken is dit een grote verandering met enorme gevolgen!

7 een ander mensbeeld! een ander wereldbeeld!
Verandering van tijdperk vereist verschuiving in onderliggende aannames een ander mensbeeld! een ander wereldbeeld!

8 Een ander mensbeeld De mens staat niet op zichzelf, maar is fundamenteel relationeel! Daarom is ‘het tussen’ zo belangrijk.

9 Een ander wereldbeeld De wereld is geen opsomming van losstaande subjecten en objecten, die we met elkaar kunnen vergelijken, in bedwang houden en regelen. De wereld is eerder een samenhangend, complex en dynamisch gebeuren.

10 Twee verhoudingen tot de wereld (Buber)
Monologisch/ Ik-Het / Uitsluitend karakter Dialogisch/ Ik-Jij/ Inclusief van aard

11 De gangbare Monologische dimensie
O.a. te merken aan: Object- denken/ Platland- denken/ hokjesgeest Oorzaak-gevolg/ Lineair OF-OF Fixaties (Stereotyperen / Gefixeerde identiteit/ grenzen) Verdeel en heers

12 De Dialogische dimensie
Focus op wisselwerking/ op het Tussen (ook het pleidooi van Marli Huijer, Denkeres des Vaderlands) Verbinding hoeft je niet te maken! Impliceert voortdurende dynamiek en onderlinge samenhang Verscheidenheid is vertrekpunt, geen uitkomst Impliceert complexiteit / EN-EN Zoekt naar vruchtbare mogelijkheden

13 Wat betekent mens als fundamenteel relationeel?
De mens verkeert en ontwikkelt zich binnen drie existentiële relaties: Met de bron/ essentie/ bezieling Met de context/ omgeving Met andere mensen/ met elkaar

14 Fundamenteel relationele mens
Dit mens- en wereldbeeld werk ik concreet en uitvoerig uit in mijn boek dat eind 2015 verschijnt.

15 Maatschappelijke insluiting vraagt een inclusief perspectief
Hoe inclusief denk en handel jij zelf? Waar ligt onze maatschappelijke medeverantwoordelijkheid? Waar doe je een appel op bij de ander? (Identiteit fixeren of verruimen?) Tegen wie zeg JIJ ‘wij’? (heb je werkelijk interesse voor de ander? Kun je gelijkwaardig ongelijk zijn?) Willen je weten/ begrijpen/ leren kennen (focus je op herstelrecht of strafrecht)? Wat benadruk je: homogeniteit en/of heterogeniteit? Ieder op zijn tijd? Durf je te experimenteren/ niet van tevoren te bepalen wat de uitkomst is? Kun je voorbij de zogenaamde ‘objectieve professional’ gaan? (praten MET ipv OVER de ander?)

16 Meer weten over het denken van Farhadpour?
Bestel interview (1,5 uur) + college (1,5 uur) door een mail te sturen naar:


Download ppt "Inclusieve Ik & Inclusieve Samenleving Farida Farhadpour"

Verwante presentaties


Ads door Google