De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kind in ontwikkeling B Gesloten vs. Open: Freud en Rogers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kind in ontwikkeling B Gesloten vs. Open: Freud en Rogers."— Transcript van de presentatie:

1 Kind in ontwikkeling B Gesloten vs. Open: Freud en Rogers

2 Welkom! Programma  Inleiding module  Focus Freud  Focus Rogers  Verwerkingsopdrachten

3 Organisatie  Dinsdag 9-1350 en donderdag 1030-1350  Werkvormen: - Dinsdag: focuscolleges + opdrachten - Donderdag: Expertgroepen en integratie-opdrachten  3 weken les, in 4 e lesweek toets: mc + open vragen  Literatuur: Rigter, J. (2008). Het palet van de psychologie. Stromingen en hun toepassingen in de hulpverlening en opvoeding. Bussem, Nederland: Coutinho Alle hoofdstukken, behalve hoofdstuk 7

4 Waar gaat het over?  Verschillende stromingen in de psychologie.  Verschillende referentiekaders (‘brillen’) om de realiteit te bekijken, en specifiek naar de ontwikkeling van de mens  Psychoanalyse  Behaviorisme  Humanistische psychologie  Cognitieve psychologie  Systeemtheorie  Biologische psychologie

5 Thema’s Elke week staat er een thema centraal:  Gesloten vs Open; Freud vs Rogers; Psychodynamische theorie vs Humanistische psychologie  Gedrag vs Gedachten; Behaviorisme vs Cognitieve psychologie  Intern vs Extern; Biologische psychologie vs Systeemtheorie

6 Wat is psychologie?  De academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen.  Maar: Geen overeenstemming over definitie.  Veel discussie:  tussen psychologen onderling  andere sociale wetenschappen

7 Relatie met pedagogiek  Pedagogiek richt zich op opvoeding en ontwikkeling van het kind.  Voorbeeld: een kind met ADHD  Hoe kijkt een psycholoog?  Hoe kijkt een pedagoog?  Hoe kijkt een orthopedagoog?

8 Stromingen in de psychologie  Iedere stroming heeft een geschiedenis  Iedere stroming heeft een mensbeeld  Steeds meer aandacht voor ‘evidence based’ werken

9  Mensen als mechanieken  De mens als ingewikkeld dier  Afzonderlijk te bestuderen onderdelen  Weinig invloed van de omgeving  Lineair causaal verklaringsmodel  ‘Het geheel is gelijk aan de som der delen’ Mechanische mensbeeld

10  Mensen zijn als organismen, ze groeien en bloeien  Vergelijkingen met dieren kunnen zinvol zijn  Een organisme kun je niet los bestuderen van zijn omgeving  Circulair verklaringsmodel  Het geheel is meer dan de som der delen Organistische mensbeeld

11  Principieel onderscheid tussen mensen en overige organismen  Menselijk handelen is doelgericht, mensen geven zin aan hun leven  Een mens is één geheel  Kennis uit dierexperimenten zegt niets over menselijk gedrag Personalistische mensbeeld

12  Pragmatisch: met een bril zie je beter  Een theorie is als een zoeklicht: sommige aspecten worden belicht en andere juist onderbelicht Hoe maak je gebruik van de mensbeelden en methoden?

13 Wat is jouw visie op de (ontwikkeling) van de mens? Bespreek het in een groepje

14 Algemene Systeem Theorie De mens en zijn omgeving wordt als één systeem gezien. Dat is de HEDENDAAGSE visie Versimpeld model: bio – psycho – sociaal model  3 factoren zijn nodig om de mens te begrijpen  Iedere stroming legt nadruk op één of meerdere van deze factoren

15  De mens is complex.  Elke theorie heeft zijn eigen stokpaardje.  Elke theorie heeft gedeeltelijk gelijk.  Pas op voor blinde vlekken. Waarom verschillende theorieën?

16 Hoe zit het boek in elkaar?  Ieder hoofdstuk een andere stroming  Bij iedere stroming:  uitgangspunten/mensbeeld  de theorie  toepassingen in de praktijk  Website met ondersteunend materiaal

17 Thema van de week GESLOTEN VS OPEN

18 Focus 1: Freud en de psychoanalyse  Wat weten jullie al van Freud?

19 Freud: Psychoanalyse  Theorie over hoe mensen functioneren  Hulpverleningspraktijk Uitgangspunten van die theorie:  subjectieve ervaringen  aansturing van gedrag onbewust en bewust  conflictmodel  toeval bestaat niet  ervaringen als kind zijn belangrijk

20 Mensbeeld Freud zegt:  geen baas in eigen brein, maar gestuurd door onbewuste en irrationele wensen  twee driften: agressie- en seksualiteitsdrift  kindertijd is bepalend  iedereen kent normaal en gestoord gedrag  Maar: bewustwording kan helpen bij functioneren! Mensbeeld: mechanistisch en personalistisch Biopsychosociaal: psyche staat centraal

21 De theorie  onbewuste mentale processen  psychische structuur  psychoseksuele ontwikkeling  verdedigingsmechanismen  praktijktheorie

22 Geïnspireerd door Freud  John Bowlby: hechtingstheorie  kijkt naar de biologische oorsprong in het aangaan van hechtingsrelaties  Objectrelatietheorie  kijkt naar de relatie tussen moeder en kind

23 De praktijk  Psychische problemen zijn het gevolg van onopgeloste onbewuste conflicten.  Psychoanalyse om onbegrijpelijk gedrag begrijpelijk te maken.  Toepassingen in de praktijk:  overdracht en tegenoverdracht  aandacht voor kindertijd  verdedingsmechanismen

24 Wat vinden jullie van deze theorie?  Waar sta je achter?  Waar plaats je vraagtekens bij?

25 Opdrachten bij Freud  5 opdrachten, 5 groepjes  Voor iedere opdracht noteer je je antwoorden op een poster.  Foto’s maken van de posters  studiemateriaal!  (Als je klaar bent, kun je zelf werken aan de vragen op de website.)  Link van de filmpjes (alleen opdracht 2):  https://www.youtube.com/watch?v=NCXynjpFaKU https://www.youtube.com/watch?v=NCXynjpFaKU  https://www.youtube.com/watch?v=jfP9AIJA72E https://www.youtube.com/watch?v=jfP9AIJA72E

26 Focus 2: Rogers: humanistische psychologie Wat weten jullie al van Rogers?

27 Rogers: Rogeriaanse psychotherapie  Humanistische stroming  Grote invloed op hulpverlenings- en opvoedingspraktijk Uitgangspunten  subjectieve beleving  zelfbewustzijn: blik van binnenuit  levenslang groeien en ontwikkelen  je bent zelf verantwoordelijk voor je leven  hier en nu staat centraal  de mens is één geheel  doel is je te bevrijden van wat groei in de weg staat.

28 Mensbeeld  Optimistisch, want iedereen kan groeien  Authentieke, subjectieve ervaringen zijn de essentie van wie je bent.  Een kind verschilt van een volwassene  Dieren zijn wezenlijk anders dan mensen Mensbeeld: personalistisch Bio – psycho – sociaal: totaliteit, maar bio en sociaal worden niet uitgewerkt.

29 Rogers visie op persoonlijkheid

30 Hoe ga je met cliënten om? Wel doen:  client-gericht  onbevooroordeeld luisteren  accepteren en respecteren  client is zelf competent Niet doen:  adviseren, interviewen, begeleiden Drie grondhoudingen  echtheid, onvoorwaardelijke acceptatie, empathie

31 De praktijk  Psychische problemen zijn het gevolg van incongruentie en kunnen worden aangepakt door een hulpverlener die naar de cliënt luistert en probeert hem te begrijpen.  Belangrijkste toepassingen: de houding van de hulpverlener / de benadering van de cliënt.

32 Geïnspireerd door Rogers  Gendlin: experientele therapie, focussing  Seligman: positieve psychologie  Gordon: ik-boodschap  Motiverende gespreksvoering

33 Wat vinden jullie van deze theorie?  Waar sta je achter?  Waar plaats je vraagtekens bij?

34 Opdrachten bij Rogers  6 opdrachten, 5 groepjes  Voor iedere opdracht maak je een poster, waarop je de belangrijkste antwoorden/bevindingen weergeeft.  Foto’s maken van de posters  studiemateriaal!  Als je klaar bent, kun je zelf werken aan de vragen op de website.

35 Expertgroep  Opdracht voor expertgroep:  Geef in maximaal 10 minuten de kern van de stromingen weer.  Werk de integratie-opdracht uit:  Deze week: vergelijking tussen Rogers en Freud (zie p.18)  Sluit af met een korte toets waarmee je kijkt of de klas de stof heeft begrepen

36 Donderdag  Expertgroep  Gelegenheid voor vragen over de literatuur  Gelegenheid voor vragen over de opdrachten  Koppeling naar de praktijk


Download ppt "Kind in ontwikkeling B Gesloten vs. Open: Freud en Rogers."

Verwante presentaties


Ads door Google