De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flexible Learning Paths and Scenarios for Educational Organisation.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flexible Learning Paths and Scenarios for Educational Organisation."— Transcript van de presentatie:

1

2 Flexible Learning Paths and Scenarios for Educational Organisation

3 Full Partners Project meeting, Helsinki, june 9-10, 2006 Nicolai van der Woert, MSc E Neuro-Sensory department Radboud University Nijmegen Medical Center The Netherlands

4 Flexible education (1) FLP: Flexible Learning Paths, why?  One size does not fit all cultural and national differences laws & regulations domains: Acute, Rehab, Palliative/Long term Neuro Care Schools, training institutes, training hospitals, post-secondary education, BaMa – Bologna programs academic and periferal hospitals, nursing homes, home care, … 3 levels of nursing: competence growth … competent - proficient - expert EGC’s and personal learning paths Individual and ward needs; HRM, HRD Maturity levels, readyness nEUroBlend offers alternative scenario’s for implementing FLP’s in different EU situations  different options for FLP’s  different scenarios for the educational organisation around it

5 Flexible education (2) Flex variabelen Flexibele leerweg X, Y Huidige-Gewenste Flexibiliteitsruimte X of Y Strategische doelen Knowhow staf Ondersteunende systemen Flexibiliteit primaire/secundaire processen Faciliterend Opleidingstraject X, Y Financiën, Ruimtes, Formatie, Middelen Organisatieconf iguratie X, Y Welke beleidskeuzes? Hoe te realiseren? Visie op leren en opleiden Groeiscenario X, YVeranderstrategie X, Y

6 (her-)ontwerpen van een flexibele opleiding Input: Opleidingsnoodzaak Eindcompetenties Situaties, beroepsrol 1. Leerdoelen Criteria, beheersingsnivo’s Toetsing & assessment Accenten, vorming 2. Leeractiviteiten Opleidingsvorm Leertrajecten, Leereenheden Onderwijseenheden Opdrachten Voorwaardelijke know-how Input: Startcompetenties 3. Hulp: Persoonlijke- en groepsbegeleiding Werkvormen Docentactiviteiten Materialen, media, extra info Input: Bestaande werkvormen/materialen 4. Organisatie Planning Voorzieningen Logistiek Input: Randvoorwaarden Flexruimtes Primair proces Secundair proces

7 Flex curriculum design toolbox Flex roundabouts (re-)design of a curriculum, where choices about flexibilisation can are made Flex options Options to choose from to create flexible learning, flexible curricula, flexible educational organisations Flex learning paths Different scanarios for learners and educators to shape learning paths adaped to the needs of students, the ward and the institution. Result: routing of the student through the curriculum, a flexible learning path. Flex workspace Speelruimte student om leerproces flexibel in te richten o.b.v. strategische beleidskeuzes en organisatorische (rand)voorwaarden) Flex organisation Inrichting van de organisatie Organisatorische voorwaarden voor een bepaalde mate van flexruimte Flex scenario Uiteindelijke uitwerking van een flexibele opleiding

8 EFPEuropean function profileTask oriented, gives clues about how to do the job ECPEuropean competence profileCompetence oriented, gives clues about roles, contexts, outcomes & products and their criteria, reflection ELPEuropean Learning PlanGives info about the philosophy of learning and teaching MDModule DescriptionsDescribes the content areas in relation to competences FLPFlexible Learning PathsAlternatives for an individual to acquire competences at a certain level BLPBlended Learning PlanDescribes alternatives for using different modes of learning EOPEducational Organisation PlanAlternatives for institutes at different levels of maturity to implement ECP in learning and teaching PPTPlan for Professionalising TeachersTrain the trainer plan QACQuality care, Accreditation & CertificationPlan for insuring and maintaining an EU- wide quality & certification standard IMPImplementation planStrategies, do’s and don’ts for different contexts nEUroBlend Curriculum Development

9 EFP European function profile ECP European competence profile ELP European Learning Plan MD Module Descriptions FLP Flexible Learning Paths BLP Blended Learning Plan EOP Educational Organisation Plan PPT Plan for Professionalising Teachers QAC Quality care, Accreditation & Certification IMP Implementation plan Flex roundabouts

10 Flex roundabout ECP

11 Flex wijzers Elsewhere Gained Competences, Entry level, Advance Knowledge E (exit-)competences Level Voorwaardelijke know-how Assessment & TestingTesting Oeducational structurepleidingsvorm Time & Duration ijdsduur & studielast Persoonlijke Coaching Persoonlijke C Groepsbegeleiding Leerbronnen/-middelen Randvoorwaarden

12 Flex wijzer 0: startcompetenties Vooropleiding EVC’s Instroomvarianten Instroomprofielen Doelgroepen

13 Flex wijzer 1: (eind-)competenties Veelvoorkomend Verplichte beroepscompetentie Keuze beroepscompetentie Persoonlijke algemene competentie Alternatieven Keuze domeincompetentie Verplichte keuze beroepscompetentie Algemene instellingscompetentie

14 Flex wijzer 2: Beheersingsniveau Huidige niveau EVC 1 t/m 4 A t/m E beginner t/m startend expert Major - minor Te ontwikkelen niveau 1 t/m 4 A t/m E beginner t/m startend expert

15 Flex wijzer 3: Voorwaardelijke know how Huidige niveau versus te ontwikkelen niveau: Deelcompetentie Vaardigheid Kennis Attitude Ervaring Normen en waarden

16 Flex wijzer 4: Toetsing Assessment Development center Beroepsopgave Beroepsproduct Portfolio POP Co-/Peerassessment Casustoets 360-graden feedback Simulaties

17 Flex wijzer 5: Opleidingsvorm Standaard programma Maatwerk programma Duaal: werkend leren On the job: lerend werken Deeltijd Digitaal/op afstand Zelfstudie Action learning: praktijk- project of -opdracht

18 Flex wijzer 6: Tijdsduur & Studielast Standaard onderwijseenheid 7.5 ects Course/module Semester Studiejaar Vrije, opmaat duur Deadline opdracht Major - minor

19 Flex wijzer 7: Persoonlijke begeleiding Face to face vs op afstand (plaats) Expertise vs coaching (inhoud) Gestuurd vs zelfsturing (leren leren) Toepassing vs betekenisgericht (leerstijl) Doener, denker dromer, dader? (leerstijl) Frequentie en duur Type docentrollen

20 Flex wijzer 8: Groepsbegeleiding Opdracht-, probleem-, project-, productgestuurd (opleidingsconcept) Hoorcollege vs responsiecollege (inhoud en didactische functie) Begeleide werkgroep vs onbegeleide werkgroep (mate van begeleiding) Collegiale consultatie vs intervisie vs supervisie (peerbegeleiding) Face to face vs op afstand (plaats) Frequentie en duur Type docentrollen

21 Flex wijzer 9: Leerbronnen/-middelen Leerbronnen en -middelen Theorie (boek, reader, artikel) Software toepassingen Studiecontracten Beroepsspecifieke instrumenten methodieken Digitale content Internetsites, Communities Digitale leeromgeving/Bb Leerwerkplekken Studie- en expertisecentra Projecten, opdrachten

22 Flex wijzer 10: Randvoorwaarden Mediatheek Studiepunttoekenning OER Internetaansluitingen Beheer digitale leeromgeving Inzet kenniskringen Type/aantal docentcompetenties Kwaliteit leerwerkplek en praktijkbegeleiding Onderwijsruimtes Studievoorlichting Ondersteunende systemen (administratie, roostering, studentvolgsysteem, …) Personeelsbeleid Kwaliteitsbeleid Samenwerking onderwijs- en praktijkinstellingen Financiële budgetten Wettelijke regelingen OC&W

23 Flex route: een voorbeeld Projectmatig werken Op gevorderd niveau Projectplan maken Assessment, beroepsproduct Duur van een semester Action learning project Face to face coaching stud.projectleider Begeleiding stud.projectteam op afstand via Bb Projectcommunity op BB, opdrachtgever, externe projectbegeleider 1. Competentieprofiel ‘projectmatig werken’ 2. Beheersingsniveaus comp. 3. Vold. beoordeeld plan 4. Assessment ontwikkelen en praktijkopdracht organiseren 5. Semesterprogramma inclusief aantal ects 6. Begeleider is kundig in action learning didactiek 7. Vaste projectteambegeleider maakt coachingsafspraken 8. Bb: community aanmaken en digitale coaching realiseren 9. Afstemming, samenwerking externe opdrachtgever/begeleider

24 Flex ruimte Overheid Partners Concurrenten Klanten Aspecten Structuur Systemen Cultuur Doelen/toets Leren Opleiden Voorwaarden Flexibiliseringsbeleid Flexibele organisatieconfiguraties Flexibele Opleidingsscenario’s Flexibele opleidingsinstrumenten

25 Flex configuratie (1) Eindfase Hoofdfase Propedeuse Opleiding YOpleiding ZOpleiding X Collectief propedeuseteam Assessorenpool Beoordelaar Pool van studiecoaches Studiecoach Domeindocentenpool Majorstaf Fase- teams Domeinteam Flexdocent

26 Flex configuratie (2) Pool van studiecoaches Verantwoordelijk voor het bepalen van - individuele - leerwegen en studeerbare opleidingstrajecten Rollen: Coach Studieloopbaanadviseur + Pool van docenten Majorstaf Verantwoordelijk voor het programma van de major en het faciliteren van de ontwikkeling van fasecompetenties in faseteams Rollen: Ontwikkelaar Expert Begeleider; groep, praktijk, individueel Regie + Vaste staf Assessorenpool Verantwoordelijk voor het beoordelen van de competentieontwikkeling per fase Rollen: Beoordelaar Expert Ontwikkelaar + Pool van assessoren (experts, peers, beroepsbeoefenaars) Domeindocentenpool Verantwoordelijk voor het faciliteren van de ontwikkeling van domeinspecifieke competenties Rollen: Ontwikkelaar Expert Regie + Pool van flexdocenten Flexibel Meervoudige inzet van medewerkers Transparant Teams met een duidelijk afgebakende, complete taak en rol Efficiënt Inzet van expertise op juiste moment, plaats en tijd Effectief Betere studieresultaten door maatwerkleerwegen

27 (re-)design of Flexible Educational Program / personal FLP Input: Training needs (personal/ward) Competences & levels Context & Professional roles 1. Learning Goals Criteria, performance levels Testing & assessment Educational philosophy 1. Learning Goals Criteria, performance levels Testing & assessment Educational philosophy 2. Learning Activities Educational Format FLP’s, Learning modules/units Cases, PBL, assignments 2. Learning Activities Educational Format FLP’s, Learning modules/units Cases, PBL, assignments Input: EGC’s, entry level, advance knowledge 3. Steering and Coaching : Personal & group coaching Learning Activities Teacher role & activities Materials, media, extra info 3. Steering and Coaching : Personal & group coaching Learning Activities Teacher role & activities Materials, media, extra info Input: Existing Learning Activities Materials & Resources 4.Educational Organisation Planning Resources Logistics 4.Educational Organisation Planning Resources Logistics Input: Prerequisites Flex-space Primary process Secundary process Educational Design Organisational Design


Download ppt "Flexible Learning Paths and Scenarios for Educational Organisation."

Verwante presentaties


Ads door Google