De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEUroBlend Een voorbeeld van moderne mogelijkheden om je vak bij te houden. Winny Depaepe CNS Neuro HHRM Voorzitter Belgische vereniging voor neuroverpleegkundigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEUroBlend Een voorbeeld van moderne mogelijkheden om je vak bij te houden. Winny Depaepe CNS Neuro HHRM Voorzitter Belgische vereniging voor neuroverpleegkundigen."— Transcript van de presentatie:

1 nEUroBlend Een voorbeeld van moderne mogelijkheden om je vak bij te houden. Winny Depaepe CNS Neuro HHRM Voorzitter Belgische vereniging voor neuroverpleegkundigen

2 Klein onderzoekje •Wie is er van mening dat een pas afgestudeerde verpleegkundige nog bijkomende opleiding nodig heeft om goed op een gespecialiseerde afdeling te werken? •Wie is er van mening dat verpleegkundigen tijdens hun loopbaan zich verder moeten kunnen bekwamen in hun specialiteit?

3 Even nadenken… •Competentiegericht onderwijs •Vereniging: –Opleiding door deelname aan congressen –Tijdschrift –Eventueel een specialisatiecursus •Bijscholingen in ziekenhuis •Opleidingsstrategie????? •E-learning????? •Life-long learning?????

4 Klein onderzoekje in BVNV •Wie is van mening dat het verplegen van patiënten met een neurologische of neurochirurgische aandoening extra deskundigheid vraagt van de verpleegkundige? •Wie krijgt er voldoende extra scholing om als neuroverpleegkundige te werken? •Wie is van mening dat neuroverpleegkunde een specialiteit is?

5 neuroverpleegkunde •Even verder kijken ….. –Afdeling –patiënten

6 Wat is zo bijzonder aan neuro patienten? Het gaat vaak om chronische aandoeningen Patienten hebben hulp nodig bij ADL, mobiliteit, slikken etc. Het gaat om patienten die ernstig beperkt en invalide worden

7 Wat is zo bijzonder aan neuro patienten? Patiënten met een neurologische of neurochirurgische aandoening kunnen vitale functiesstoornissen hebben en hebben vaak een mix van sensomotorische, cognitieve en psycho-emotionele stoornissen. Dit maakt dat neuroverpleegkundigen competent moeten zijn in een wijde schakering van hulpverlening, van levensbedreigende situaties, via begeleiding bij herstel tot zorg in chronische en langdurige situaties.

8 Drie specifieke domeinen voor de neuroverpleegkundige •Acute neurozorg •Neurorevalidatie •Neuropalliatieve en lange termijn zorg A P R

9 European Function Profile of a neuroscience nurse Oktober 2005 www.eann.net

10 nEUroBlend

11 Community Vocational Training Action Programme, Second phase: 2000-2006 nEUroBlend European competence based blended learning framework for life-long vocational training of neuroscience nurses. •Europees curriculum  competentie gericht leren •Goed gevuld e-learning inhoud en contactonderwijs  Blended Learning •Life long learning •Leren op de werkplek

12 Levels A competence describes behaviour needed to be successful in a professional context. Criteria, Reflection

13 nEUroBlend Competentie gericht leren 1.Leren is gericht op het aktief construeren van kennis in een betekenisvolle en relevante omgeving 2.Een competentie is gelinkt aan betekenisvolle taak-specifeke leeromgevingen 3.Ontwikkeling van competenties vereist het gebruik van kennis, vaardigheden en attitudes op een geintegreerde wijze in een authentieke leeromgeveing (e.g. patient video cases, virtual company) 4.Geintegreerd leren is gericht op coherentie in plaats van losse feiten 5.Actieve reflectie 6.Waar mogelijk samenwerken zoals op de werkvloer 7.Flexibele leerroutes, afgestemd op behoeftes en elders verkregen competenties van individuele studenten 8.Competenties kunnen niet geleerd worden in een moment, het zijn groeiprocessen 9.Individuele studenten zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces 10.De docent faciliteert het leerproces en is coach

14 Competence based learning Competence development requires the use of knowledge, skills an attitudes in an integrated way within an authentic learning environment Different every time  situation Meta-action Result/product action Knowledge Skills Attitudes roles Anticipate Plan care or treatment Reflection Justify actions Explain why Criteria for action Product criteria  standards & routines

15 nEUroBlend Context van het project: –Europese Unie: •meer dan 13.500.000 patiënten •Enorme vergrijzing •125.000-1.500.000 verpleegkundigen (# opleidingen) •Zeer groot opleidingsvraagstuk en –behoefte –Specialisatie en opleiding neuroverpleegkundigen •Noord en West Europa: leiders •Zuid en centraal Europa: volgers •nieuwe EU lidstaten: situatie onbekend –Grote verschillen in wet- & regelgeving –Verscheidenheid in onderwijssystemen –Uiteenlopende cultuur –Europese Identiteit: neuroverpleegkunde is specialiteit  acute neuro care  neuro rehabilitation  neuro palliative/longterm care

16 Het project: Partners Radcliffe infermary, Oxford Heilig Hart Ziekenhuis, Roeselare-Menen University medical center St Radboud, Nijmegen Univerity Hospital, Helsinki Oulu Polytechnic, Oulu Lund University Hospital Landspitali University Hospital Reykjavik Örebro Universität, Jonkoping University St. Luke’s hospital, Malta Silent Partners (European Associations) EANN EFN (nurses EU) FINE (nurse educators) (National Associations) BE: BVNV/ABIN DK: DANN UK: BANN FI: FANN SE: SANN NL: NVNV IS: IANN IT: ANIN SW: SGNP Mikkelli University

17 •Competence based training is een rising star, maar nog nergens echt geimplementeerd •Kost veel tijd en geld om goed onderwijsmateriaal te maken •Schaarse expertise •We moeten wel samenwerken: EU & tijd/geld problemen •Halen en brengen principe •Creative commons licentie –Delen van herbruikbare leerobjecten (via repository) The project: context

18 nEUroBlend doelstelling van het project •Een competentiegericht Europees curriculum •Een digitale virtuele leeromgeving en repository •Lessen en modules (geen opleidingen!) •Op 11 gebieden •Blauwdrukken voor het maken van lessen/modules •Een projectplan voor train de trainers

19 Hoe ziet het nEUroBlend project er uit? Work package 1: Curriculum Development Work package 2: Conferences & Publications Work package 3: Evaluation, Surveys, and Monitoring of Effects Work package 4: Educational Design and Development Work package 5: ICT Support and Production Project Advisory Group Silent Partners Project Board Full Partners Project Management Follow up projects: •Train the trainer •Quality assurance, accreditation and certification •Adding more training materials

20 European function profileTaakgericht, geeft praktische tips European competence profileCompetentie georiënteerd, informatie over de rollen, context, out-comes & product en hun criteria, reflectie European Learning PlanInformatie over de filosofie van leren en les geven Module DescriptionsInhoudelijke gebieden in relatie tot de competenties Flexible Learning PathsAlternatieven voor individuen om competenties op een bepaald niveau te halen Blended Learning PlanAlternatieven voor het gebruik van verschillende leermodi Educational OrganisationAlternatieven voor instellingen of scholen om het ECP in te implementeren in lessen en leren Plan for Professionalising Teachers Train de trainer plan Implementation planStrategie, ‘do’s and don’ts’ voor verschillende context Virtual Patient CasesDe mogelijkheid om competenties te ontwikkelen met echte patiënten in Real life situaties, authentieke leeromgeving Virtual Ward CasesOm competenties te ontwikkelen in coaching, mentoring, managing op de afdeling en visie op de verdere ontwikkeling van het beroep

21 e-Tools overzicht 3. Virtual Patient Case/ Virtual Ward Case 1.Learning Objects/ Digital Repository 2. Virtual Learning Environment 4. Community of Practice for teachers

22 Repository of Reusable Learning Objects Repository for reusable learning objects •Opslaan, zoeken, ophalen •Multimedia •Peer reviewed •Rating mogelijk •Informed Consent •Metadata beschrijving •Creative Commons

23

24 Virtual Learning Environment

25 nEUroBlend VLO en Virtuele Patiënten Casuïstiek voor competentie gericht Blended Learning •Virtuele Leer Omgeving: tijd en plaats onafhankelijk leren, actuele materialen uit de repository, mix van E learning en contactonderwijs •Virtuele Patiënten Casuïstiek: authentieke leermaterialen, verschillende niveaus, systematisch opgezet voor verpleegkundigen •Virtuele Ziekenhuis Simulator: e-coach, echte situaties en interventies, oefenen zonder risico, werken in groepen en multidisciplinaire samenwerking is mogelijk. •MIX ! F2F en e-learning, werken in groepen, thuis,op het werk of in de klas, video’s, boeken, protocollen, andere bronnen

26 Community of Practice / website Website open 31 oktober 2006 www.neuroblend.eu Community of practice for teachers and educators: a virtual workspace •Nieuws •Documenten •Kennis basis •samenwerking •Discussie •Focus Groepen •Design & ontwikkeling •Surveys •Subprojecten •kalender •… •Open source!

27 nEUroBlend Community of Practice voor docenten: een virtuele werkruimte

28 nEUroBlend belangrijke beperkingen van het project •Tijdsduur ‘maar’ 2 jaren •Alles minimaal in de Engelse taal, andere talen kan ook maar veel zal nog vertaald moeten worden •Niet alle ziektebeelden •Beperkt aantal materialen, wel sjablonen voor maken van nieuw materiaal •Niet alles kan in volle omvang tegelijkertijd gebeuren, vervolgprojecten zijn nodig

29 Enkele voorbeelden •Verschillende mogelijkheden om patiëntencasussen te maken: –Observatie patiënt op verschillende tijdstippen –Bevindingen noteren –Testen uitvoeren –Vragen stellen aan peers, coach of andere –Care plan opmaken, verpleegkundige interventies bepalen –Systematische aanpak van problemen

30 nEUroBlend Virtuele Patienten Casuistiek

31 Virtual Patient Case PDP  portfolio learning outcomes Case intro Patient & care problem Digital Portfolio Store products, reflection, and assessment, Learning outcomes, adapt PDP Feedback Teacher, coach, peer Reflection Learning outcomes, products, performance Assessment product, coach, peers, test, portfolio,products Assignment Products, learning outcomes Competences Learning outcomes, criteria Processing Work out the case Info & learning resources •videocase, •digital patiënt record, •guidelines, •handbooks, •opinion of collegues •or other disciplines •websites Products  portfolio Diagnosis, Care plan, etc

32

33

34

35

36

37 Virtual ward case •Opzetten van mentor en coaching systeem •Introductie van nieuwe methoden van verpleegkundige interventies bij revalidatie op de afdeling •Starten met evidence based practice •Maken van een training plan voor de afdeling •Budget cut, reorganisatie: veranderd management •Ontwikkeling van een beleid voor de 3 volgende jaren •Management: planning •Introductie van de multidisciplinaire approach

38

39 nEUroBlend Contact drs. Nicolai van der Woert drs. Paul van Keeken n.vanderwoert@neuro.umcn.nln.vanderwoert@neuro.umcn.nl p.vankeeken@neuro.umcn.nlp.vankeeken@neuro.umcn.nl Winny Depaepe wdepaepe@hhr.be Tel. 051 233925 www.neuroblend.eu

40


Download ppt "NEUroBlend Een voorbeeld van moderne mogelijkheden om je vak bij te houden. Winny Depaepe CNS Neuro HHRM Voorzitter Belgische vereniging voor neuroverpleegkundigen."

Verwante presentaties


Ads door Google