De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Etalage bijeenkomst Online Peer Feedback

Verwante presentaties


Presentatie over: "Etalage bijeenkomst Online Peer Feedback"— Transcript van de presentatie:

1 Etalage bijeenkomst Online Peer Feedback
Mariël van Pelt (MSW) Esther van Popta (SU O&O) 5/11/13

2 Programma Theoretische achtergrond Onderzoeksvraag Methode Resultaten
Volgende stappen

3 Theoretische achtergrond
Feedback en leren Peer feedback en leren Peer feedback in online leren Peer feedback quality

4 Peer feedback quality Criteria (voorwaardelijk voor een student om te profiteren van het geven van online peer feedback) Levels of quality

5 Criteria The peer feedback should contain
one or more evaluative judgements about (parts of) the learning product of the peer student one or more suggestions for improvement for (parts of) the learning product of the peer student an explanation for the evaluative judgement(s) and/or the suggestion(s) for improvement references to relevant theoretical concepts as part of the explanation

6 Levels of quality Level Criteria Simple
Evaluative judgement (A) and/or suggestion for improvement (B) Elaborated Evaluative judgement (A) and/or suggestion for improvement (B) with an explanation (C) Evaluative judgement (A) and/or suggestion for improvement (B) with an explanation (C) and references to relevant theoretical concepts (D)

7 Onderzoeksvraag (1) To what extent can quality of feedback be identified in the peer feedback students give to other students in online collaborative communities?

8 Onderzoeksvraag (2) What are the different levels of quality that can be found in the peer feedback students give…..? What development can be found in the different levels of quality of peer feedback that students give….? To what extent does the level of quality of given peer feedback relate to student- and educational characteristics?

9 Methode Ontwerp Metingen Analyses
Participants: 170 studenten, 2493 fragmenten Design research: 6 months students gave peer feedback (see visual) Metingen Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid Voorbeeld Analyses

10

11 Voorbeeld

12 Score per criterium

13 Score op combinaties

14 Level of feedback

15 Volgende stappen Ontwikkeling? Samenhang met karakteristieken?
Nieuwe cases met meer informatie over o.a. Onderwijsinrichting Verbinden met competentieontwikkeling

16 Meer informatie of vragen?

17 Opbouw presentatiedeel MSW
Waarom werken we met peerfeedback? Hoe doen we dat binnen de Master Social Work Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Discussiepunten 

18 Waarom peerfeedback? Didactiek
Inhoudelijke aansluiting bij het profiel

19 Didactiek Constructivisme Deeltijdopleiding en dus deels afstandleren
Dit heeft geleid tot: Actief werken met Scholar en Action Learning Environment (ALE)

20 10 stappen van de MSW Scholar-ALE
kiest bijbehorend leerarrangement verzamelt informatie leest competentie (fase) maakt deelproduct bewijslastpresentatie aan eind opleiding Portfolio assessment combineert deelproducten tot eindproduct virtuele leerinteractie In kader praktijkontwikkeltraject: Eindproduct vloeit organisatie in LA’s zoveel mogelijk gebaseerd op casus praktijk Begeleiders school en studenten zijn informatiebron geen beoordelaars, student blijft regiehouder product en neemt eigen positie in ten opzichte van verkregen feedback!!! Beoordelaars producten zijn zoveel mogelijk niet de eigen begeleider: behalve supervisie. diep ingaan: ontwikkelen, beoordelen, modereren, brug met bijeenkomsten leerprocesanalyse participeert in bijeenkomsten verbetert deelproduct wordt beoordeeld en krijgt feedback

21 Scholar site MSW5

22 Profiel opleiding MSW Peerfeedback sluit goed aan bij:
Beroepstaken: regievoeren en kennisontwikkeling- en toepassing Rol: senior professional en beroepsinnovator Competenties: implementeren en legitimeren

23 Hoe werken we met peerfeedback?
Binnen programma: professioneel leiderschap Professionele ontwikkeling Begeleiding professionalisering vakgenoten Via Scholar In lessen/werkgroepen/studiecoaching Toetsing

24 Hoe werkt dat op Scholar (online)
Student plaatst product op scholar en vraagt feedback Student geeft en krijgt feedback medestudenten Docenten valideren feedback volgens model

25 Model

26 Praktijkvoorbeeld MSW5

27 Spiegelbijeenkomsten & Feedbackpractica
Ingeroosterd in beide studiejaren Gekoppeld aan toetsproducten en inlevermomenten Actieve deelname van docenten en studenten 1e en 2e jaars studenten leren van elkaar Feedbackpractica in computerlokaal Spiegelbijeenkomsten: werken met feedbackrondes Feedback onderdeel lessen en werkgroepen

28 Toetsing (1) Bij alle toetsen: ontvankelijkheidcriterium
Min. 2 studenten hebben feedback gegeven + projectbegeleider De student geeft aan wat hij, waarom met die feedback gedaan heeft. Wordt meegenomen in de feedback die de beoordelaar geeft.

29 Toetsing (2) Voortgangsgesprek Eind jaar 1
Uitdraai gevraagde en gegeven feedback Verslag en presentatie waarin student reflecteert op feedback Meegenomen in beoordelingscriteria

30 Ervaringen (positief)
Leereffect: vergroot kwaliteit producten en leren student Kwaliteit van de feedback is toegenomen Studenten en docenten zien de meerwaarde in relatie tot didactiek en profiel

31 Ervaringen (negatief)
Het kost (veel) tijd Nog te weinig hoogste niveau: gebruik kennis moet beter Te veel productgericht, te weinig gedraggericht Docenten zelf nog onvoldoende model Dosering: soms te veel, soms te weinig feedback In lessen niet altijd voldoende aandacht voor feedback Technische problemen

32 Vragen /opmerkingen?

33 Discussie (1) Online peer feedback kan alleen in een kleine, veilige leeromgeving. Online peer feedback werkt als het in het gehele onderwijsprogramma is verweven. Online peer feedback voegt te weinig toe gezien de tijdsinvestering.

34 Discussie (2) Online peer feedback moet je doen als het inhoudelijk in je opleidingsprofiel past. Begin als docent eerst zelf maar eens met goede feedback vragen en geven. Online peer feedback is geschikter voor master- dan bacheloropleidingen.


Download ppt "Etalage bijeenkomst Online Peer Feedback"

Verwante presentaties


Ads door Google