De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAN JUNIOR NAAR SENIOR Leraar, school en opleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAN JUNIOR NAAR SENIOR Leraar, school en opleiding."— Transcript van de presentatie:

1 VAN JUNIOR NAAR SENIOR Leraar, school en opleiding

2 2

3 CPDITE LEVENLANG LEREN VAN LERAREN? Vanaf de start 100% verantwoordelijk voor je werk In isolement Geen gestructureerde carriere paden Geen beloningen voor verdere scholing  geen leercultuur

4 PROBLEMEN VAN BEGINNENDE LERAREN Drie problemen: Perspectief van de beginner Perspectief van het beroep Perspectief van de leerling 4 Teacher

5 PERSPECTIEF VAN BEGINNERS “ Many new teachers went through their first months of school believing that they should already know how their schools work, what their students need and how to teach well. When they had questions about their schools and their students, they eavesdropped on lunchroom conversations and peered through classroom doors seeking clues to expert practice. Having no access to clear answers or alternative models compromised the quality of their teaching, challenged the sense of their professional competence, and ultimately caused them to question their choice of teaching as a career.” Susan Moore Johnson (2002)

6 PERSPECTIEF VAN HET BEROEP 6 Pedagogsch-didactische vaardigheden van leraren uitgezet tegen het aantal jaren leservaring Van der Grift 2010 CPDITE

7 PERSPECTIEF VAN DE LEERLING 7

8 8 Beheersing basisvaardigheden bij basisschoolleraren

9 9 Leraren met voldoende beheersing van basis- en complexe vaardigheden

10 BEGELEIDINGS- OF INDUCTIETRAJECTEN Geen verplichting, afhankelijk van schoolbestuur. Coaching gericht op: Persoonlijke ondersteuning (stress en werkdruk) Inwerken in de organisatie Leren kennen van de methode van de school en het boek Specifieke knelpunten (hoe ga ik om met die lastige klas?) Weinig tot geen ondersteuning op ontwikkeling van kennis en competenties Geen formele doelen qua groei, geen assessment 10

11 INDUCTIE: BEGELEIDE OVERGANG VAN OPLEIDING NAAR LERAARSCHAP 11 CPDITE inductie

12 JUNIORLERAARSCHAP 12 Van focus op kwantiteit Voorkomen van uitval beginnende leraren door vermindering van stress en werkdruk leraar en werkgevers perspectief Naar focus op kwaliteit (en kwantiteit) Versterken van vaardigheden beginnende leraren Startbekwaam is niet bekwaam Leerling perspectief Van vraaggericht naar doelgericht

13 PROBATION PERIODS IN ANDERE LANDEN 13

14 FORMALISERING JUNIORLERAARSCHAP 14 Aanstelling in speciale status die Rechten geeft: Verminderen taaklast Toegang tot begeleiding en scholing Plichten geeft Deelname aan begeleiding en scholing Behalen beoogd niveau (na 2 jaar) via assessment Civiel effect heeft? + Van tijdelijk naar vast? + Van LA naar LB (PO) of van LB naar LC (VO)? - Einde aanstelling/bevoegdheid? ?

15 JUNIORSCHAP: GECONTROLEERDE OVERGANG VAN OPLEIDING NAAR LERAARSCHAP 15 CPD ITE Inductie

16 LEVENSLANG LEREN 16 CPD ITE ? Master? Leraar Junior Master? Promotie? Aan de hand van referentiepunten?

17

18 EEN PILOT IN AMSTERDAM Stelselwijziging in het beroep van leraar? Pilot samen met schoolbesturen PO en VO (en MBO) Ontwikkelen beoogd niveau na twee jaar en assessment- instrument Integreren in begeleidingstrajecten in scholen (in ontwikkeling) Inbedden in personeels- en taakbeleid binnen scholen Onderzoek naar succesfactoren en randvoorwaarden Februari 2014 – december 2016 18

19 GESPREK EN ADVIEZEN Drie subgroepen: Niveaubepaling na 2 jaar werkervaring? Vorm en inhoud van het begeleidingstraject? Implicaties voor school, opleiding en beroep? Bespreking aan de hand van dilemma’s Formuleren van adviezen 19

20 20


Download ppt "VAN JUNIOR NAAR SENIOR Leraar, school en opleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google