De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Congruentie in onderliggende opvattingen van schoolcultuur en actieonderzoek Een casestudie Hans van Huijgevoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Congruentie in onderliggende opvattingen van schoolcultuur en actieonderzoek Een casestudie Hans van Huijgevoort"— Transcript van de presentatie:

1 1 Congruentie in onderliggende opvattingen van schoolcultuur en actieonderzoek Een casestudie Hans van Huijgevoort H.vanHuijgevoort@fontys.nl

2 2 Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Van Voortgezette opleidingen naar Masters Gericht op speciale onderwijszorg Sterke relatie tussen theoretische concepten en praktijk Interactieve professionaliteit en kennisontwikkeling: reflectief-onderzoekende houding Opleiding als platform

3 3 Action Research principes Onderzoek in de eigen praktijk en de werksituatie Analyseren en reflecteren op systematisch verzamelde informatie In dialoog met anderen binnen en buiten de school Met leerlingen en andere participanten als belangrijke informatiebron

4 4 Action Research beloften /doelen Link leggen tussen theorie en praktijk Bijdrage leveren aan praktijkgerichte kennisbasis Empowerment van leraren en de professie als geheel Transformatie van de praktijk Verantwoording van activiteiten

5 5 Relevantie van de casestudie Als AR gezien wordt als professionaliseringsstrategie in de opleiding: Is deze strategie toepasbaar voor elke student in elke werksituatie / school?

6 6 Hoofdvraag Wat is de mogelijke relatie tussen: action research schoolcultuur Is deze relatie terug te voeren op onderliggende opvattingen? (congruentie) Heeft deze congruentie invloed op de waardering en duurzaamheid van professionele ontwikkeling

7 7 Relevantie van onderliggende Zichtbare structuren en processen Strategieën, doelen, filosofieën Onbewuste, voor waar aangenomen veronderstellingen Artefacts Espoused values Basic assumptions

8 8 Research context Project Schoolontwikkeling :  4 Nederlandse scholen  4 Vlaamse scholen Algemeen doel:  Leerlingenzorg voor alle leerlingen Action research als ontwikkelstrategie

9 9 Onderzoeksvragen In hoeverre komt het binnen scholen uitgevoerde onderzoek overeen met principes van actieonderzoek en wat zijn hierin onderliggende opvattingen Hoe wordt de schoolcultuur getypeerd en wat zijn hierin de onderliggende opvattingen Welke relatie zien we tussen het uitgevoerde onderzoek en cultuurkenmerken van de school.

10 10 Onderzoeksmethode Document analyse  Rapporten en artikelen Vragenlijst Interview

11 11 Action research  In hoeverre komt het binnen scholen uitgevoerde onderzoek overeen met principes van actieonderzoek en wat zijn hierin onderliggende opvattingen

12 12 Type onderzoek Wie heeft het onderzoek uitgevoerd? Wie is eigenaar van het onderzoek? Welke onderzoeksvraag is geformuleerd? Wat was het doel van het onderzoek? Welke rol hebben participanten gespeeld? Welke onderzoeksmethode is gebruikt?

13 13 Gevonden onderzoek Uitvoering door leden van een stuurgroep Gericht op implementatie, effecten van interventies Gericht op planning van interventies Docenten als informatiebron, beperkt betrokken bij data-analyse en reflectie

14 14 Action Research Referentiekader Proces Kennis PlannenDoenWaar- nemen Reflecte- ren Technisch Praktisch Strategisch

15 15 Formulering van respondenten AR is eigenlijk hetzelfde als de Deming cirkel AR is persoonlijke reflectie AR is delen van ervaring Reflectie leidt tot actie en verbetering AR is kwaliteit verbeteren door reflectie

16 16 Formulering van respondenten Methode om problemen op te lossen Manier om verandering te implementeren Bottom-up methode voor verandering Methode voor planmatig handelen Gericht op realiseren van een specifiek doel Basis voor reflectie en actie

17 17 Action Research Values/Beliefs He saw action research as a way to strengthen democratic principles in the unsettled years after World War II, and this connection of action research with equality and justice has continued as the methodology has developed (Lewin). The Tavistock researchers were motivated by their belief that their investigations should not only generate new knowledge, but should also lead to improvement in working conditions Equal attention must be paid to providing a high quality and satisfying work environment for employees (Mumford) Group decision making is essential for authentic commitment to social action

18 18 Schoolkenmerken Hoe wordt de schoolcultuur getypeerd en wat zijn hierin de onderliggende opvattingen ?

19 19 Cultuur typen flexibiliteit stabiliteit Intern gericht Extern gericht FamilieAdhocratie HierarchieMarkt

20 20 Cultuurprofiel Dominant kenmerk Leiderschap van de organisatie Medewerkers Bindmiddel Strategische acenten Succescriteria

21 21 Vlaamse school FamileAdhocratieMarktHierarchie Dominant 1 2 3 3 Leiderschap 21 3 Medewerkers 1 2 31 Bindmiddel 1 2 2 2 3 Strategie 1 2 3 3 Succescriteria 1 2 3

22 22 Nederlandse school FamileAdhocratieMarktHierarchie Dominant 1 2 3 5 62 3 6 4 Leiderschap 1 2 52 3 6 4 Medewerkers 2 3 4 62 3 61 4 5 Bindmiddel 1 2 3 4 5 62 6 4 Strategie 2 3 4 5 62 6 Succescriteria 1 2 3 4 5 6 61

23 23 Samenhang Welke relatie zien we tussen het uitgevoerde onderzoek en cultuurkenmerken van de school. Opvattingen met betrekking tot actieonderzoek De aard van samenwerking binnen de scholen Rol en taakopvatting van de stuurgroep

24 24 Dialoog Mogelijke consequenties voor opleiding: Mogelijke consequenties voor leergroep:

25 25 Summary We see different conceptions of Action Research. Many see it as a method to solve problems There is little involvement of employees. The research is done by members of the steering groups In school culture we see differences between the respondents of the same school These differences can be found even after three years working in the project The differences seem to be influenced by the working experience of the participants that has led to values and beliefs, unconscious and hard to discuss


Download ppt "1 Congruentie in onderliggende opvattingen van schoolcultuur en actieonderzoek Een casestudie Hans van Huijgevoort"

Verwante presentaties


Ads door Google