De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ECTS Brugge, 02-12-03 Workshop ECTS en competentiegericht leren Herman Van de Mosselaer, Plantijnhogeschool Mogelijke rol van de ECTS Course Catalog en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ECTS Brugge, 02-12-03 Workshop ECTS en competentiegericht leren Herman Van de Mosselaer, Plantijnhogeschool Mogelijke rol van de ECTS Course Catalog en."— Transcript van de presentatie:

1 ECTS Brugge, 02-12-03 Workshop ECTS en competentiegericht leren Herman Van de Mosselaer, Plantijnhogeschool Mogelijke rol van de ECTS Course Catalog en de ECTS-fiche bij de onderwijsontwikkeling

2 Waarom ECTS? PR-instrument in binnen- en buitenland internationale profilering als transparante en betrouwbare partner prioriteitselement bij keuze partnerinstellingen  Internationaliseringsbeleid

3 Waarom ECTS? kwaliteitsinstrument bewijsstuk in functie van accreditatie noodzaak i.f.v. realiseren van flexibiliteit en i.f.v. samenwerking met partnerinstellingen  Onderwijsbeleid Checklist = beschrijvingspunten van het curriculum en van de opleidingsonderdelen “ECTS = code of good practice” maar…

4 Beschrijvingselementen Course Catalog zijn vaag (opgave van elementen; geen richtlijnen of criteria voor invulling) worden door de instellingen (Europa/ Vlaanderen) verschillend opgevolgd op niveau van het programma per opleidingsonderdeel

5 General description (on degree programme) Qualification awarded Admission requirements Education and professional goals Acces to further studies Course structure diagram with credits (60/ year) Final test, if any Examination and assessment regulation Student mobility advisor

6 Vlaams (-Nederlands) Accreditatiekader 1. Doelen 2. Programma - - - - - evaluatie - (masterproef) 6. Resultaten 3. Inzet personeel 4. Materiële voorzieningen 4. Studie- begeleiding 5. KZ

7 Description of individual course units Course title, code Type of course, level Year of study, sem/trim Allocated credits (workload based) Name of lecturer Language of instruction

8 Level of course Basic level course: meant to give an introduction in a subject Intermediate level course: intended to deepen basic knowledge Advanced level course: intended to further strengthening of expertise Specialised level course: meant to build up knowledge and experience in a special field or discipline

9 Type of course Core course: part of the core of a programme of studies Related course: supporting course for the core Minor course: optional course or subsidiary course

10 Description of individual course units Course title, code Type of course, level, year of study, sem/trim Allocated credits, name of lecturer Objective (expected learning outcomes/ competences) Prerequisites Course contents Recommended reading Teaching methods Assessment methods Language of instruction

11 Taak 1 Welke van deze beschrijvingselementen zijn zinvol/noodzakelijk in functie van competentiegericht leren/ onderwijs? (+ hoe benoemen in onze moedertaal?)

12 ECTS-fiche Naam opleidingsonderdeel, code … hoe beschrijven i.f.v. competentiegericht onderwijs? Leerdoelen Vereiste voorkennis en vaardigheden Leerinhouden Leermateriaal Werkvormen Evaluatie / Assessment Bijv.:

13 Waarom competentiegericht opleiden? Opleidingsdoelen i.f.v. competenties (Structuurdecreet art. 58 & accreditatiekader/ onderwerp 1) Bijv. voor profBa algemene competenties als denk- en redeneer- vaardigheid, het verwerven en verwerken van informatie, kritische reflectie, creativiteit, communiceren, …; algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht kunnen werken …; beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar conform het beroepsprofiel.

14 Competentiegericht leren = ‘het geïntegreerd verwerven van K, V, A, gericht op een deskundig en waardenbewust functioneren in een maatschappelijke en beroepsmatige context’ Aandacht hiervoor is element in VISITATIEKADER

15 Competenties Geïntegreerde gehelen van K, V, A = persoonlijke bekwaamheden Contextgebonden en gebonden aan uitvoering van activiteiten/ taken Resultaat van leer- en ontwikkelingsprocessen Belang van metacognitie (& zelfreflectie) domeinspecifieke kennis ook leervaardigheden ook affectieve componenten

16 Competentiegericht onderwijs K praktijk V context reflectie

17 Competentiegerichte onderwijsvormen klassieke instructievormen, ook interactief vaardigheidstraining, taakgestuurd onderwijs, oefengroepen probleemgestuurd projectonderwijs stage, action learning + leergroepen, reflectiegroepen, supervisie, intervisie, (functioneringsgesprek)

18 Competentiegericht Curriculum In Vlaanderen weinig aanhang voor curricula die op één onderwijsvorm (bijv. PGO) gebaseerd zijn. Wel doelgerichte combinatie van opleidingsonderdelen: 1/ gericht op fundamentele kennis en vaardigheden 2/ gericht op onderwijsleeractiviteiten in functie van integratie via opdrachten en projecten, meestal in een beroepsspecifieke context.

19 Competentiegericht curriculum Toenemende zelfsturing van de student Toenemend geïntegreerd gebruik van K, V, A Toenemend gebruik van contexten en van realistische probleemsituaties  Sturing verschuift van docent naar student inhoud en proces docent- gestuurd inhoud en proces student- gestuurd inhoud doc-gestuurd proces stud-gestuurd inhoud stud-gestuurd proces doc-gestuurd

20 Taak 2 Adviezen, richtlijnen of criteria bij de invulling van de rubrieken op de ECTS-fiche i.f.v. kwaliteitsvol competentiegericht onderwijs? 1.Leerdoelen 2.Vereiste voorkennis en vaardigheden 3.Leerinhouden 4.Leermateriaal 5.Werkvormen 6.Evaluatie/ Assessment  Hoe docenten ondersteunen?

21 ECTS-fiche: criteria (adviezen, richtlijnen) bij invulling rubrieken 1.Leerdoelen 2.Vereiste voorkennis 3.Leerinhouden 4.Leermateriaal 5.Werkvormen 6.Evaluatie / Assessment

22 Bedankt voor uw medewerking


Download ppt "ECTS Brugge, 02-12-03 Workshop ECTS en competentiegericht leren Herman Van de Mosselaer, Plantijnhogeschool Mogelijke rol van de ECTS Course Catalog en."

Verwante presentaties


Ads door Google