De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam

2 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Competentiegericht onderwijs en student de regie Drs. A.J. Kallenberg directeur OECR instituut voor onderwijsdienstverlening Erasmus Universiteit Rotterdam

3 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Advanced organizer ‘ophalen van herinneringen’ aan 7 maart De leercyclus van Kolb en competentie gericht leren Consequenties van competentiegericht leren

4 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl 7/3: definitie van het begrip competentie Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden, attitude en persoonskenmerken die een persoon gebruikt om te functioneren naar de eisen die gesteld worden in een specifieke context (arbeids-, opleidings-, maatschappelijk- & culturele context). »(Kallenberg, A.J. (2000), Competenties in het MER Onderwijs, OECR Rapport 2000-02, Rotterdam)

5 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl 7/3: het begrip competentie (in schema) Competenties Vaardigheden Kennis Persoons kenmerken Houding Beliefs Motieven, interesses, politieke en religieuze overtuigingen “Big Five” (Extravert, mild vriendelijk, plichtsgetrouw, emotioneel stabiel, open voor ervaring) Intern Fysiek Extern Milieu

6 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl (functies) Beroepsprofiel (taken) Beroepskwalificaties Competenties Opleidingskwalificaties (eindtermen) Opleidingsprofi el (opleidings werkplan) beroepsdomein opleidingsdomein

7 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl 7/3 en het spelletje Docenten “top tien” Probleemoplossend vermogen (28) Lerend vermogen (zelfontwikkeling (23) Samenwerkend vermogen (21) Communicatief vermogen (17) Kwaliteitsgerichtheid (17) Kennis van begrippen (14) Methoden & Technieken (14) Klantgerichtheid (13) Luisterend vermogen (13) Creativiteit (13) Daarnaast nog: flexibiliteit (11) verantwoordelijkheidsgevoel (11) communicatief vermogen (schriftelijk) (11) omgevingsbewustheid (11) resultaatgerichtheid (10) zelfreflectief (10) doorzettingsvermogen (10)

8 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl De leercyclus van Kolb Concreet ervaren Abstracte begrippen Reflectief observeren Actief oefenen scholen begeleiden trainen vormen

9 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Competentiegericht leren Vaststellen leerbehoeften Vaststellen leeractiviteiten Uitvoeren leeractiviteiten Integreren leerresultaten Vanuit beeld over functies, taken, rollen : competentieprofiel d.m.v. assessments constateer je een competentie ‘gap’ Vanuit tekort kies je uit de “cursuscatalogus” deze leidt tot leersuggesties die bespreek je met de coach dat leidt tot een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Je doet een pre-test dan de content (‘cursus’) daarover leg je een post-test af Je evalueert het geleerde en maakt een praktijkplan mbv ‘werkplekondersteuning’ tot internalisatie

10 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Aansturing van het leerproces leer- middelen leer- resultaten leer proces sturing : docent student

11 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Consequenties voor onderwijsprogramma Differentiatie op: Inhoud (verschillende pakketten) – inhoudelijke differentiatie, verschillende curricula, e.d. Niveau (makkelijker en moeilijker) – honours programm, crash courses, maatwerk aanbod Tempo (sneller of meer gespreid) – snelle en verkorte routes, plaats en tijdonafhankelijk (denk aan ICT) Begeleiding (maatwerkbegeleiding) – leidt tot verschillende docentinterventies en dus moet interventierepertoire van docenten worden uitgebreid

12 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Consequenties voor curriculum Uitgangspunt voor curriculum = competenties met bijbehorende taken en praktijk- of probleemsituaties (en dus niet meer kennisinhouden en disciplinegerichte vaardigheden) Onderwijseenheden zijn overwegend multidisciplinair Thematische leerlijnen (projectonderwijs e.d.) Differentiatie in onderwijs- en toetsvormen

13 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Consequenties voor onderwijsvormen Verwerving –Probleem gestuurd onderwijs, Instructievormen (cognitieve kennisverwerving), Simulaties, e.d. Toepassing –Projectonderwijs, Simulaties, Duale trajecten, Workshops, e.d. Toetsing (zowel monitoring als controlling) –Assessments, Persoonlijk Ontwikkelingsplannen (POP’s), developmentcentres, General Exams, 360° feedback, learner reports (reflectie) e.d.

14 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Consequenties voor onderwijsleersituatie Competenties zijn niet aangeboren en moeten dus geleerd worden door intensief en doelbewust oefenen. Onderwijsleeromgeving moet uitdagend(er) worden Meer individueel gericht Docent in verschillen rollen (ontwerper, coach, expert, etc.) Van uniform naar pluriform Instrumenten voor methodisch handelen

15 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Consequenties voor de rol van docent vakinhoud (ped)agogiekorganisatie didactiek “Omgang” met studenten Gehanteerde werkvormen Vormgeving van onderwijs Leerstof

16 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Consequenties voor de rol van docent Verandering in taakrollen: –Coach; teamleider; assessor; relatiemanager; ontwikkelaar; docent Andere competenties van een docent: –Samenwerkend vermogen; lerend vermogen, klantgerichtheid, groepsgericht leidinggeven; resultaatgerichtheid; marktgerichtheid; begeleiden van zelfsturend en samenwerkend leren; vermogen tot ontwikkelingsgericht beoordelen; vermogen tot adaptief ontwerpen en ontwikkelen; initiatief en ondernemingszin; inspirerend en overtuigend presenteren.

17 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl “Mr. Osborne, may I be excused? My brain is full!”

18 Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam


Download ppt "Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam www.oecr.nl Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google