De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 1 Hafida El-Gharbaoui Kamer: L03.338

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 1 Hafida El-Gharbaoui Kamer: L03.338"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 1 Hafida El-Gharbaoui H.El-Gharbaoui@hr.nl Kamer: L03.338 www.med.hr.nl/gharh

2 Vandaag Kennismaking Wat weten jullie al van onderzoek? SHL Theorie Start opdracht Terugkoppeling en vooruitblik

3 Waarom onderzoek? - Inzicht in probleem en effectiviteit van eigen handelen - Verantwoording van eigen handelen - Baat het niet ….

4 'Effectiviteit VVE niet aangetoond' Onderwijsprogramma's die zich richten op peuters en kleuters, zoals Vroeg- en Voorschoolse Educatie, leiden niet tot betere schoolresultaten. Dat concluderen sociologen Inge Bruggers en Maurice Gesthuizen en onderwijskundige Geert Driessen in een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. De drie onderzoekers bekeken Cito-gegevens van 3922 leerlingen die een onderwijsprogramma voor taal en rekenen hebben gevolgd. Ze bekeken hun scores in groep 2 en later in groep 5. De onderzoekers schatten dat er per jaar ongeveer 400 miljoen euro gemoeid is met Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Dat zij nu geen enkel effect van de programma's terugzien in de schoolresultaten, is opvallend.

5 Docent praat anders met allochtone ouders Nederlandse ouders en leerkrachten leken er bij voorbaat vanuit te gaan dat ze het met elkaar eens zijn in gesprekken. Nederlandse ouders bleken vaker in staat om ‘eigen’ verklaringen in te brengen waardoor ze meer invloed hadden in het gesprek. De gesprekken met de Nederlandse ouders bleken ook interactiever van aard dan die met de migrantenouders. In de gesprekken met migrantenouders verwachtten leerkrachten juist verschillen in visie: daardoor hadden ze de neiging om al voordat ouders iets gezegd hadden bepaalde verklaringen die ouders zouden kunnen geven voor slechte of goede prestaties te weerleggen. De verschillen in visie maken het voor allochtone ouders en leerkrachten lastiger om als partners op te trekken, al proberen beide partijen dit zeker wel te realiseren, stellen onderzoekers Mariëtte de Haan, Inge Wissink en Ed Elbers van de Universiteit Utrecht.

6 Wat weet je (al) over taalontwikkeling en taalactiviteiten? - Waar is deze kennis op gebaseerd? Hoe weet je dit? - Heb je er vertrouwen in dat het klopt? Hoe weet je of het klopt? - Wat heb je nodig om goede, bruikbare informatie te krijgen?

7 Waarom onderzoekende houding belangrijk voor een hbo-pedagoog? Je bent dan in staat om voortdurend in te spelen op de specifieke kenmerken van cliënten en de dynamiek van je werkomgeving Voordeel: je bent voortdurend op zoek naar mogelijkheden om je dagelijkse handelen en eigen professionaliteit te verbeteren

8 Onderzoekende houding Opdracht: schrijf zoveel mogelijk vaardigheden, eigenschappen, persoonskenmerken, etc. op waar je aan denkt bij een ‘onderzoekende houding’?

9 Studiehandleiding ● Lezen studiehandleiding, bespreken en minimaal 4 vragen opschrijven ● Over 15 minuten terugkomen

10

11 onderzoeksbenaderingen Kwantitatief onderzoek ●Eenduidige objectieve werkelijkheid ●Gestandaardiseerde instrumenten (cijfers) ●Onderzoeker is onafhankelijk ●Verklaren Kwalitatief onderzoek ●Perspectief/interpretatie van onderzochten centraal (subjectief) ●Open technieken (talig) ●Begrijpen Actieonderzoek ●Complexe, multidimensionale werkelijkheid ●Verbeteringsplan voor het handelen ●Ingrijpen en veranderen

12 Wat is onderzoek? Via een systematische manier tot kennis komen Twee hoofdredenen om onderzoek te doen: 1. Theorievorming en theorietoetsing (fundamenteel wetenschappelijk onderzoek) 2. Verbetering van praktijk (praktijkonderzoek) - ontwikkelonderzoek/ontwerponderzoek

13 Waarom PO? Bepalen van stand van zaken, effecten, resultaten, opinies, meningen, etc. Hoe vaak en door wie wordt er gepest op onze school? Hoe komt het dat we niet voldoende cliënten bereiken? Wat is de betrokkenheid van ouders bij uit huis geplaatste kinderen? Wat zijn de effecten van de nieuwe cursus voor obesitas kinderen? Wat is het verschil tussen behandeling X en Y bij drugsverslaafden? Wat zijn de resultaten van remedial teaching bij 3 kinderen? Hoe kunnen docenten beter omgaan met problemen van leerlingen?

14 Wat is praktijkonderzoek? 1. Het gaat om een vraag / probleem van professionals 2. De kennis is bruikbaar voor de praktijk, toepasbaar in de praktijk 3. Het doel is het verbeteren van die praktijk Vraagstelling complex Antwoorden beperkt geldig Dubbelrol van de onderzoeker

15 Definitie praktijkonderzoek Onderzoek dat wordt uitgevoerd door zorg- en dienstverleners, waarbij op een systematische wijze in interactie met de omgeving antwoorden worden verkregen op vragen die ontstaan in de eigen beroepspraktijk, gericht op de verbetering van deze praktijk

16 Praktijkonderzoek gericht op… Individuele handelen Handelen als team, afdeling De ontwikkelingen in de organisatie en directe omgeving Samenwerking tussen organisaties Ontwikkeling van beroepsgroepen en opleidingen Verschillende belanghebbenden, verschillende eindproducten/aanbevelingen

17 Betrouwbaarheid en validiteit Wat is betrouwbaarheid en waarom is het belangrijk? Wat is validiteit en waarom is het belangrijk?

18 Onderzoek naar samenhang criminaliteit en hooliganisme Bij tachtig harde kern-supporters van Go Ahead Eagles uit Deventer werd een vragenlijst over crimineel gedrag afgenomen. Zij overlegden echter onderling welke gevolgen hun beantwoording kon hebben. Zij besloten dat het voor een gewelddadige uitstraling van de Deventer hooligans goed was om alle antwoorden op vragen over hun crimineel verleden of hun gewelddadigheid zwaar te overdrijven. De resultaten van dit onderzoek werden maatgevend voor zowel het politieke beleid als de manier waarop de politie omging met voetbalsupporters en hooligans.

19 'Fileleed reden voor verandering van baan‘ Het fileleed is voor ruim de helft van de werknemers die er dagelijks mee te maken hebben aanleiding om een verandering van baan te overwegen. Dat blijkt uit een onderzoek van vacaturesite MegaJobs. Dertien procent van de ondervraagden is al eens van baan veranderd om minder lang in de file te staan. Voor het onderzoek werden vijfhonderd bezoekers van de site van MegaJobs ondervraagd.

20 Instructies Ouders en familieleden zijn op verschillende manieren betrokken bij het onderwijs van het kind. We willen graag weten in hoe verre de volgende zaken gelden voor u of uw familie. Denk hierbij aan het huidige schooljaar. Positieve betrokkenheid van ouder bij leerontwikkeling kind Iemand in mijn familie… Nooi t 1 of 2 keer 4 of 5 keer 1 keer per wee k Paar keer per wee k Dag e lijks … praat met mijn kind over hoe het die dag was op school. … gaat na of mijn kind zijn of haar schoolwerk heeft gemaakt … helpt mijn kind om te leren voor overhoringen … oefent taal, rekenen of andere vaardigheden met mijn kind … leest met mijn kind

21 Betrouwbaarheid Werkwijze (onderzoeker, situatie) Kloppen de metingen? Was er een ‘storing’ in de onderzochte situatie? Is de onderzoeker zorgvuldig?

22 Validiteit Inhoud Meet je wat je wilt / zegt te meten? Weerspiegelen de verzamelde gegevens de werkelijkheid?

23 Betrouwbaarheid en validiteit Wat zijn risico’s op het gebied van betrouwbaarheid en validiteit wanneer we denken aan het onderzoek naar taalactiviteiten bij kinderen?

24 Richtlijnen om betrouwbaarheid en validiteit te vergroten 1. Verdiep in praktijkprobleem, in organisatie 2. Triangulatie (databronnen, datatechnieken, onderzoekers) 3. Communiceren 4. Transparant zijn/Verantwoorden 5. Zorgvuldig/nauwkeurig werken 6. Maak gebruik van vakliteratuur

25 In deze module:literatuuronderzoek maar ook interview en observatie Je op topic oriënteren en dit afbakenen/richten Alleen vakliteratuur gebruiken Goed zoeken: neem de tijd! Goed plannen Literatuur verzamelen Literatuur lezen, analyseren & conclusies trekken Goed rapporteren Goed verwijzen (APA)

26 Aan de slag met de probleemanalyse 5xW, 1xH (blz 111/112)

27 Terugkopeling ● Komen jullie er in? ● Bevalt de manier van werken? ● Waar kan ik vrijdag extra aandacht aan besteden?

28 Vooruitblik Lezen hoofdstuk 3 Gebruik de techniek Freewritting(p.97) om te schrijven wat volgens jou het probleem is van taalachterstand en neem de uitwerking mee naar de les.


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 1 Hafida El-Gharbaoui Kamer: L03.338"

Verwante presentaties


Ads door Google