De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Relatie tussen Architectuur en Beheer. Inleiding  Architectuur:  Inzicht in samenhang en beheersing van verandering;  Actuele problematiek  Architectuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Relatie tussen Architectuur en Beheer. Inleiding  Architectuur:  Inzicht in samenhang en beheersing van verandering;  Actuele problematiek  Architectuur."— Transcript van de presentatie:

1 Relatie tussen Architectuur en Beheer

2 Inleiding  Architectuur:  Inzicht in samenhang en beheersing van verandering;  Actuele problematiek  Architectuur is in veel organisaties “blijven hangen” op conceptueel niveau;  De noodzaak van werken onder architectuur is vooral in grotere organisaties wel onderkend.  Triggers: Voortdurende verandering van organisaties  Verandering vraagt integraal inzicht in de IST  Behoefte aan alternatieven en scenario’s  Behoefte aan beheersing van risico’s

3 Architectuur  Het geheel van ontwerpuitgangspunten en -keuzes dat gehanteerd wordt bij de (verandering van) de inrichting van de onderneming of een deel daarvan, passend bij cultuur en identiteit van die onderneming.  Vertrekpunt:  Niet de technologie / ICT  Ook niet de organisatie  Wél de (samenhang tussen) te leveren producten/diensten en benodigde processen  Maar vooral ook en eerst: WAAROM  Te sturen door de “business”  Bedrijfsbeleid, zakelijke doelen, knelpunten, issues, prioriteiten e.d.

4 Architectuur  Vergelijk architectuur in de ICT met architectuur in de stedenbouw.  Eerst is er een planvisie, wat voor stad willen we zijn  Het bestemmingsplan vormt een belangrijke richtlijn m.b.t. hoe we een stad willen ontwikkelen en welke functie de verschillende delen krijgen (industrie, handel, wonen, cultuur, recreatie, etc.)  Daarna wordt pas gekeken naar de nadere invulling, de tijdlijn, financiering van de onderdelen etc.  Dan pas gaan we richting de technische invulling door het maken van ontwerpen en bouwtekeningen  Het daadwerkelijk bouwen en opleveren is de volgende fase  Daarna start bewoning en beheer  Als we willen veranderen, vallen we terug op de samenhangende besluiten en ontwerpen.

5 Architectuur en beheer  Architectuur is een stuurinstrument voor beheerst en continu veranderen  Beheer heeft tot doel om efficiënt en effectief de continuïteit van de productlevering/dienstverlening te waarborgen   Op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken  In de ICT-waardeketen bovendien (ver) uit elkaar:  Wat is dan de relatie tussen architectuur en beheer ????? ExploitatieOntwikkelingStrategie Analyse& eisen Ontwerpen selectie Realisatie& testen Conversie& Implementatie Overdracht naar exploitatie Gebruik& Beheer Vervanging& uitfasering Strategie, Beleid& Besturing Plan & Programma Portfolio & Budget ExploitatieOntwikkelingStrategie Analyse& eisen Ontwerpen selectie Realisatie& testen Conversie& Implementatie Overdracht naar exploitatie Gebruik& Beheer & Strategie, Beleid& Besturing Plan & Programma Portfolio & Budget Architectuur Beheer Vervanging uitfasering

6 Relatie tussen architectuur en beheer  Toenemende afhankelijkheid organisaties van ICT  Ondersteuning en continuïteit van bedrijfsprocessen  Gerichte inzet van ICT nodig, gestuurd vanuit behoeften van de business  ICT-kosten moeten helder en stuurbaar zijn  Exploitatie het merendeel van ICT-kosten  Toenemende eisen aan beheer(baarheid)  Toenemende eisen vanuit de business aan flexibiliteit  Reductie van time-to-market van nieuwe producten/diensten  Kunnen inspelen op nieuwe gebruikerswensen  ICT moet deze flexibiliteit mogelijk maken  ICT-beheer dus ook!  Onderhoudbaarheid!  Standaarden

7 Architectuur en beheer- een natuurlijk partnership  Beheer heeft zicht op complexiteit, architectuur beoogt ‘minder complex maken’  Architectuur kan niet allen met projecten worden bereikt  Projectmanagement en tijd, geld, kwaliteit

8 Architectuur en beheer- een natuurlijk partnership (2)  Discussie is goed  bewust en met elkaar kiezen  “ Nieuwe” ontwikkelmethodieken: SCRUM, Agile, RUP  Geen vrijbrief voor architectuur  beheerst veranderen  Geen vrijbrief voor beheer  onderhoudbaarheid cruciaal voor exploitatie


Download ppt "Relatie tussen Architectuur en Beheer. Inleiding  Architectuur:  Inzicht in samenhang en beheersing van verandering;  Actuele problematiek  Architectuur."

Verwante presentaties


Ads door Google