De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Asbestverwijdering in gebouwen : aansprakelijkheid van de syndicus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Asbestverwijdering in gebouwen : aansprakelijkheid van de syndicus."— Transcript van de presentatie:

1 Asbestverwijdering in gebouwen : aansprakelijkheid van de syndicus

2 De ASBESTINVENTARIS

3 Wetgeving (historisch overzicht van de wetgeving in Belgi ë ) K.B. van 15/12/78 - het gebruik van asbest wordt systematisch gecontroleerd - algemeen verbod op het gebruik van crocidoliet (op enkele uitzonderingen na vb. bepaalde dichtingen) - blootstellingsnorm werken met vrije asbestvezels in omgevingslucht: 2 vezels/cm3 en 0,5 vezels/ cm3 crocidoliet K.B. van 28/08/86 - bepalingen omtrent werken met asbest - asbest en de verwijderingswerken - etiketteringsplicht - blootstellingsnorm werken met asbest: 1 vezel/ cm3 en 0,15 vezel/ cm3 crocidoliet K.B. 22/07/91 - actualisatie van de bepalingen - uitbreiding gebruiksverboden - inventarisatieplicht - actualisering van de blootstellingsnormen: 0,5 vezels/ cm3 voor serpentijnen - 0,15 vezels/ cm3 voor amfibolen. M.B. 22/12/93 - inventaris : inhoud en termijn - uiterlijk tegen 01/01/95

4 K.B. 27/12/93 - meldingsplicht in jaarverslag dienst V.G.V. (voorloper van de huidige preventiedienst) M.B. 03/02/98 - verdere uitbreiding gebruiksverboden asbest K.B. 04/05/99 - uitdieping erkenningsvoorwaarden van de asbestverwijderings bedrijven ARAB: - dit is de hoofdreglementering inzake asbest tot het verschijnen van het KB van 16/03/06 K. B. 16/03/06 - Hoofdreglementering van asbestproblematiek. - Groepering van verschillende KB ’ s en fine-tuning van de verschillende saneringsmethoden (3 verschillende technieken). - Opdeling inventarissen in 2 soorten, nl. destructief en niet-destructief onderzoek. K.B. 28/03/07 - uitdieping erkenningsvoorwaarden en verplichtingen van de asbestverwijderings bedrijven K.B. 08/06/07 - bijstelling reglementering inzake couveuzezak methode en verfijning inzake de beschermkledij

5 Asbestinventaris versus ‘volledige asbestinventarisatie’ 1) Algemene regel : “de werkgever stelt inventaris op voor de arbeidsplaats” = WETTELIJKE INVENTARIS - moeilijk bereikbare plaatsen moeten niet - intact asbestverdacht materiaal mag niet beroerd worden 2) Uitbreiding naar ‘volledige’ asbestinventarisatie = DESTRUCTIEVE INVENTARIS - moeilijk bereikbare plaatsen moeten wel onderzocht worden - eventueel destructieve handelingen daar waar nodig - intact asbestverdacht materiaal mag wel beroerd worden (monstername) -Let op: BRUSSEL (vormvereisten + aantal staalnames cfr. BIM)

6 Asbestinventaris (verplicht sinds 1995) De inhoud : MB 22/12/93. tenminste de volgende informatie: Algemeen overzicht van de verschillende toepassingen van asbest of van asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in gebouwen, machines, installaties Opsplitsing van deze asbesthoudende toepassingen in twee categorieën: -klasse 1: ongebonden asbest -klasse 2: gebonden asbest Opsomming per lokaal of installatie van: de toepassing en toestand van het asbest en tevens van alle relevante werkzaamheden die tot blootstelling zouden kunnen leiden. Beheersprogramma (op basis v/e risicoanalyse)

7 Hoe ziet een klassiek asbestinventaris er eigenlijk uit. 1.Algemeen overzicht van de asbesthoudende materialen aanwezig binnen de bereikbare delen 2.Algemeen overzicht van de niet bereikbare delen 3.Per lokaal, bouwdeel, arbeidsmiddel… - beschrijving van de asbesttoepassing - beoordeling van de toestand van de asbesttoepassing - werkzaamheden die kunnen aanleiding geven tot blootstelling (cq risicoanalyse)

8 bron/idomschrijvinglocatiehoeveelheid (±)¹ monsterid/volgnr.analyse 5isolatie omkasting pilaren (karton) 3 de verd., bibliotheek, 130.006 6m²M08-2021Chrysotiel 25-50% 6isolatie omkasting pilaren (karton) 2 de verd., alle lokalen 40 x ²m³M08-2022Chrysotiel 25-50% 7beplating achterkant kasten (asbestcement) tweede verdieping, diverse lokalen 2m² - asbesthoud end 8beplating zuurkasten + afzuiging (asbestcement) 2 de verdieping, lokaal 120.033 4 m² -asbesthoud end tabel 1: aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte materialen 1. Algemeen overzicht

9 2. Overzicht niet-bereikbare delen en /of 2.2 Niet onderzochte gedeeltes De volgende gedeeltes van het gebouw zijn niet onderzocht geweest omwille van ontoegankelijkheid (gesloten, bouwvallig, …) -Garage -Appartement conciërge -Oude burelen -Plenum boven de burelen

10 3. Beschrijving van de toepassing -Per lokaal, bouwdeel, arbeidsmiddel … -Beoordeling van de toestand -Werkzaamheden die kunnen aanleiding geven tot blootstelling

11 Beheersprogramma Deze beheersmaatregelen omvatten 3 mogelijke opties: Optie A: Status-quo onder toezicht Etikettering Visuele inspectie + luchtmetingen Frequentie: afhankelijk van de situatie (minstens 1x per jaar) Optie B: Inkapselen, fixatie, impregnatie Tijdelijk oplossing Controle blijft noodzakelijk Inkapselen vereist zelfde veiligheidsmaatregelen als verwijderen Kostprijs ongeveer 60% van de saneringsprijs Optie C: Verwijderen Definitieve oplossing Nauwkeurig saneringsbestek noodzakelijk Opletten bij keuze van vervangingsproduct

12 Resultaat R.A. X := zone C (Techn. Pers.) nl. verwijderen op L.T. (ter gelegenheid van werken) X : = zone C (Normaal Pers) nl. verwijderen op L.T. (ter gelegenheid van werken) ‘Stops’ leidingisolatie, Achter convector kast Resultaat R.A. terugkoppelen naar beheersmaatregelen, periodiek en bij elke wijziging van de situatie.

13 Wie mag een asbestinventaris opstellen ? Geen specifieke erkenningsvoorwaarden Wie moet een asbestinventaris opstellen ? Elke werkgever - Bijstand is mogelijk door een erkend laboratorium (http://www.werk.belgie.be) Erkenningen, Erkende laboratoria, Groep 2, vezels: asbesthttp://www.werk.belgie.be - Bij betwisting of indien opgedragen door TWW, eveneens erkend laboratorium Bij afwezigheid van inventaris, vb. werken bij particulier: zelf (laten) opstellen

14 Aan wie moet de asbestinventaris verplicht worden voorgelegd? De arbeidsgeneesheer (AG) Veiligheidscoördinator (VC) Het Comité voor Preventie en bescherming Aan elke externe onderneming die werken komt uitvoeren op eventuele risico-plaatsen. Art 11 KB 160308 “Het is hem (de uitvoerder) verboden de werkzaamheden aan te vatten zolang de inventaris hem niet ter beschikking werd gesteld”

15 Naast voormelde opties omvat een goed beheersprogramma eveneens de nodige preventiemaatregelen - Nadien zijn er nog de specifieke preventiemaatregelen, afhankelijk van de ingreep. De preventiemaatregelen zijn uiteraard afhankelijk van de ingrepen die nodig zijn op de asbesthoudende materialen. -Vooreerst zijn er een aantal algemene preventiemaatregelen (art 39 KB 160306) o.a. - signalisatie - blootgestelde werknemers beperken - blootstellingregister - procedés gebruiken waarbij geen vezels kunnen vrijkomen - enkel handwerktuigen - aangepaste verpakking - passende kledij + PBM’s - douches + rust periodes

16 Er is geen absolute verplichting om asbesthoudende materialen te verwijderen, ook al zijn losgebonden én in slechte staat. Blootstelling moet tot een minimum beperkt worden en mag zeker de grenswaarde (0,1 vezel/ cm³) niet overschrijden.

17 Uiteraard is een (minimaal) jaarlijkse opvolging én een visuele beoordeling van de toestand van de verschillende asbesthoudende materialen is onontbeerlijk. Actualisering van de asbestinventaris en het beheersprogramma Uitbreiding van de ‘basis’ asbestinventaris i.f.v. sloop of verwijdering

18 Enkele nuttige adressen bij het opstellen van een asbestinventaris : - Oesterbaai n.v. www.oesterbaai.be -Asper bvba www.asperbvba.be -Vinçotte www.vincotte.be/nl_be/services/service-detail/60/asbestinventaris -SGS Belgium n.v. www.sgs.be Publicatie FOD WASO : brochure mbt opstellen van asbestinventaris www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=5096


Download ppt "Asbestverwijdering in gebouwen : aansprakelijkheid van de syndicus."

Verwante presentaties


Ads door Google