De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige."— Transcript van de presentatie:

1 Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen (KB) Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector (Richtlijnen)

2  Container park  Schroothandelaar < 25,000 ton/jaar  Sorteercentra  …  Schroothandelaar > 25,000 ton/jaar  Afval verbrandingsoven  Smeltoven > 25,000 ton/jaar  Stortplaatsen Weesbrongevoelige inrichtingen Waakzaamheidsprocedure Opleiding personeel Reactieprocedure bij het vinden van een bron Melding aan het FANC Installatie meetpoort Screening met meetpoorten Interventie door operatoren Reactieprocedure bij het vinden van een bron Melding aan het FANC

3 Personeel ≠ beroepshalve blootgesteld  Dosislimiet = 1000µSv/jaar Algemene principes van KB en richtlijnen

4 Basisprincipes van stralingsbescherming inachtnemen: - Tijd van blootstelling minimaliseren - Enkel de personen noodzakelijk voor de interventie aanwezig - Constante registratie van het dosisdebiet tijdens de interventie Algemene principes van KB en richtlijnen

5 Terug naar afzender ? NEEN  ENKEL en ALLEEN als = i.Lading uit buitenland (na akkoord FANC) ii.Lading van ziekenhuis iii.Afzender bezit een meetpoort die geregistreerd is bij het FANC NOOIT als dosisdebiet > 5µSv/u ! Algemene principes van KB en richtlijnen

6 Aangifteplicht van interventie aangifteformulier op website: www.fanc.fgov.be www.fanc.fgov.be Te mailen naar radioactivity@fanc.fgov.beradioactivity@fanc.fgov.be

7 Register van radioactieve stoffen Inventaris van alle aanwezige radioactieve stoffen op site – standaardformulier op www.fanc.fgov.be www.fanc.fgov.be Te mailen naar radioactivity@fanc.fgov.be, elk jaar voor 1 oktoberradioactivity@fanc.fgov.be

8 Intervenant INTERVENANT = persoon die aangesteld wordt om een interventie uit te voeren na het ontdekken van een radioactieve bron en die hiervoor de noodzakelijke opleiding heeft gekregen

9 Erkende deskundige ERKENDE DESKUNDIGE = erkend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle om tussen te komen in het kader van meetpoorten -Interventie -Karakterisatie en verpakking

10 Erkende deskundige INTERVENTIE door erkende deskundige als:  Benadering van voertuig Dosistempo in contact voertuig > 5 µSv/u  Opzoeken en uitsortering van bron Dosistempo thv borst > 20 µSv/u Dosistempo op 10cm van bron > 500 µSv/u

11 De interventie FILM Wanneer zelf interveneren na een alarm?

12 1. Vermoeden op aanwezigheid van radioactiviteit Herkenning voorwerp Symbool voor radioactiviteit Vermelding op voorwerp De interventie – gelokaliseerd alarm

13 2. Bepalen dosistempo (1) Bevestiging dat het om radioactieve stof gaat: scintillatorteller of radiameter Continue opvolging van het dosisdebiet (radiameter / persoonsdosimeter) Dragen van gepaste beschermkledij De interventie – gelokaliseerd alarm

14 2.Bepalen dosistempo (2) Als dosisdebiet > 20µSv/h (op borsthoogte) : STOP ! → erkende deskundige oproepen Als dosisdebiet op 10cm van de bron > 500µSv/h: STOP ! → erkende deskundige oproepen Als dosisdebiet < 20µSv/h → overgaan tot afzonderen van de bron De interventie – gelokaliseerd alarm

15 Tijdelijke stockage op de site is toegestaan De afvalstoffen opslaan in een vat (met het radioactiviteitssymbool duidelijk aangebracht!) + vat in een af te sluiten lokaal (dosislimiet) Inventaris van opgeslagen materiaal bijhouden De opslag

16 Indien: -Dosistempo aan buitenwand < 1µSv/h (0,5µSV/h indien het permanent bezette werkplaats betreft) -Dosistempo binnen het lokaal < 100µSv/h (gemeten ter hoogte van de borst)  Beroep doen op een erkende deskundige om afvoer via NIRAS te regelen De opslag

17 Na de bron (lading) te hebben afgezonderd: vrachtwagen met de resterende lading opnieuw door de poort laten passeren Verifiëren of de beschermkledij niet besmet is (contaminatie meter) Indien geen contaminatie meter ter beschikking: beschermkledij in het vat tesamen met de opgeslagen afvalstoffen opbergen om later ook af te voeren Controle op besmettingen

18 Doel van deze richtlijnen : Verzekeren van stralingsbescherming Uniformiseren van de aanpak Besluit

19 FILM Wanneer zelf interveneren na een alarm?


Download ppt "Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige."

Verwante presentaties


Ads door Google