De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD WASO dienst TWW directie ANTWERPEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD WASO dienst TWW directie ANTWERPEN"— Transcript van de presentatie:

1 FOD WASO dienst TWW directie ANTWERPEN
BRANDWEERDUIKEN VIGERENDE WETGEVING Ing. Ludo Joosen FOD WASO dienst TWW directie ANTWERPEN

2 Verschenen in Belgisch Staatsblad:
Koninklijk Besluit van 23/12/2003 betreffende werkzaamheden in een hyperbare omgeving ( B.S. 26/01/2004 ). Omzendbrief van 4/04/2006 betreffende toepassing voor de leden van de Brandweer ( B.S. 28/04/2006 ).

3 Het K.B. bevat 5 Afdelingen:
1. Toepassingsgebied en Definities. 2. Werkzaamheden in hyperbare omgeving. 3. Duikwerkzaamheden. 4. Werken in persluchtcaissons. 5. Slotbepalingen. Bijlagen

4 Toepassingsgebied. Werknemers en gelijkgestelden die duikwerkzaamheden uitoefenen. Werkgevers van die werknemers en gelijkgestelden.

5 Niet van toepassing: Duikwerkzaamheden uitgevoerd zonder ademhalingsapparatuur. Werkzaamheden bij een overdruk van minder dan 100 hectopascal hectopascal = 1 bar

6 Definities. Hyperbare omgeving: Duikwerkzaamheden: Recompressiekamer:

7 Algemene verplichtingen van werkgever:
Uitvoeren van risicoanalyse om de preventiemaatregelen te bepalen. In samenwerking met de interne preventieadviseur en de betrokken preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Daarbij rekening houden met volgende aspecten:

8 Risicoanalyse houdt rekening met:
aard van de werkzaamheden. aard van de gebruikte arbeidsmiddelen. gebruikte gasmengsels. ondergane luchtdrukken. zwaarte en duur van de werkzaamheden. persoonlijke beschermingsmiddelen. vroegere ongevallen of incidenten.

9 Bij treffen van preventiemaatregelen:
Procedures opstellen voor normale omstandigheden, incident of ongeval. Ter beschikking stellen van arbeidsmiddelen zonder risico’s. Persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking conform reglementering. Ademhalingsgassen moeten voldoen aan norm in bijlage van K.B:

10 Kwaliteitsnorm ademhalingsgassen:
Partiële druk CO² < 10 hPa. Partiële druk CO < 0,05 hPa. Partiële druk O² > 200 hPa, maar < hPa. Oliedampconcentratie < 5 mg/m³. Waterdapconcentratie < 50 mg/m³. Vrij van geuren, stofdeeltjes, oxiden, metaaldeeltjes, toxische of irriterende stoffen. Concentratie onzuiverheden zo klein mogelijk.

11 Procedures hebben betrekking op:
Inrichting werfinstallatie en arbeidsplaatsen. Samenstelling van duikploegen. Veiligheidssystemen en veiligheidsregels. Toezichtsmiddelen. Communicatie- en signaleringssystemen. Het alarmsysteem.

12 Procedures hebben ook betrekking op:
Onderhoud van de duikuitrusting. Gebruik en beschikbaarheid van ademhalingsgassen. Installatie van decompressiekamer. Verblijf in recompressiekamer en decompressietabellen. Eerste hulp en dringende verzorging.

13 Beheer van die procedures.
Aanpassen aan resultaat van risicoanalyse. Bijsturen na incident of ongeval. Opnemen in ter beschikking gestelde basishandleiding. Bijvoegen aan Globaal Preventieplan.

14 Specifieke verplichtingen van werkgever:
Een werkboekje bezorgen aan elke hyperbare werknemer. Het is individueel en onoverdraagbaar. Het wordt bijgehouden door de werkgever. Bijhouden van een register ( “op de plaats van het werk” ). Gedurende 20 jaar te bewaren.

15 Inlichtingen in werkboekje:
Identificatie van werkgever en werknemer. Vorming van werknemer voor hyperbare werken. Datum van laatste gezondheiodsbeoordeling Datum vaststelling arbeidsgeschiktheid. Naam betrokken preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

16 Inschrijvingen in werkboekje na elk hyperbaar werk:
Datum en plaats van werkzaamheden. Maximaal ondergane druk. Duur en verblijf in decompressiekamer. Naam verantwoordelijke van werkzaamheden. Ondertekend door werkgever en verantwoordelijke van werkzaamheden.

17 Inlichtingen in register (1):
Identificatie van werkgever en opdrachtgever. Datum, plaats en duur van werzaamheden. Aard der werkzaamheden. Gebruikte arbeidsmiddelen Naam van alle betrokken werknemers.

18 Inlichtingen in register (2):
Samenstelling ademhalingsgassen. Ondergane druk. Adres centrum voor eerste hulp. Gebeurde incidenten of ongevallen. Adres van de dichtst bijzijnde de(re)compressiekamer.

19 Vorming van werknemers.
Specifieke vorming voor minimaal risico. Gegeven vóór hyperbare tewerkstelling. Houdt rekening met vereiste kennis en procedures. Werkgever verstrekt aangepaste basishandleiding en instructies.

20 Gezondheidstoezicht. Passend bijkomend gezondheidstoezicht, omvattend voorafgaande beoordeling en periodieke beoordeling, eventueel bij “werkhervatting”. Eventueel aangevuld met “gerichte onderzoeken”.

21 Werkhervatting. Wachttijd van minimum 12 uur na zwaar of halfzwaar werk onder overdruk van meer dan hPa. Wekelijks een rustperiode van 48 uur bij geregeld werken onder overdruk van meer dan hPa.

22 Kennisgeving aan Inspectie.
Minimum 14 dagen vooraf. Kopie preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Inhoud: - identificatie van de werkgever, - adres werkzaamheden, - aanvangsdatum en duur. Bij dringende interventie: de dag zelf.

23 Minimum samenstelling duikploeg.
Duiker. Veiligheidsduiker. Chef van de duikwerkzaamheden (mag ook taak van oppervlakteassistent waarnemen) . Oppervlakteassistent

24 Definities. Duiker. Veiligheidsduiker. Chef duikwerkzaamheden.
Oppervlakteassistent.

25 Voorwaarden voor duikactiviteit.
Getuigschrift van beroepsduiker hebben (passende beroepsopleiding gevolgd) Oplleiding georganiseerd door erkende Belgische instelling. Getuigschrift militair duiker gelijkgesteld met getuigschrift beroepsduiker. Geschiktheidsattest uitgereikt door arts met ervaring in hyperbare werken. Regularisatietermijn tot 5/02/2006.

26 Items in beroepsopleiding:
Betrokken wetten uit de fysica. Gassen en gasmengsels. Duiktabellen. Risico’s van arbeidsmiddelen Kennis en behandeling van hyperbare ongevallen.

27 Inhoud van omzendbrief.
Ontstaan van omzendbrief Inhoud: - Het begrip “reddingswerkzaamheden”. - Kennisgeving aan inspectie. - Definitie “ Chef duikwerkzaamheden ”. - Getuigschrift beroepsbekwaamheid. - Medisch geschiktheidsattest. Toepassing.


Download ppt "FOD WASO dienst TWW directie ANTWERPEN"

Verwante presentaties


Ads door Google