De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheidspaspoort VIPA 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheidspaspoort VIPA 3"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheidspaspoort VIPA 3
Ziekenhuis Oost-Limburg

2 Algemeen: Preventief Respecteer de brandcompartimentering
Hou de evacuatiewegen vrij

3 Wat te doen bij brand: (extern) Telefoon: 089/32.43.43
ALARMREGELS bij brand Wat te doen bij brand: Onderneem 1 bluspoging Waarschuw via: Manuele brandmelder Telefoon: 089/ (extern) Sluit deuren en ramen om rookverspreiding te voorkomen. Wacht op de interventieploeg.

4 Werken met open vuur of rook-ontwikkeling (lassen, slijpen, …):
Brandvoorkoming Werken met open vuur of rook-ontwikkeling (lassen, slijpen, …): Vóór aanvang van werken: Steeds WERKVERGUNNING aanvragen via ZOL-werkleider (Bart STAS of Peter LEMMENS) - Blusmiddelen zichtbaar aanwezig in de werfzone.

5 Veiligheidsrichtlijnen voor aannemerspersoneel
Zie brochure Persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen,-bril, -helm, gehoorbescherming, handschoenen) worden gedragen waar noodzakelijk Denk aan de persoonlijke hygiëne Vermijd geluidshinder - denk aan de patiëntenrust

6 ASBEST 1. Waarom is asbest schadelijk? 2. Asbest in het ZOL? ■ vormen en toepassingen 3. Hoe werken aan asbest ?

7 Waarom schadelijk? Grootste risico bij inademing van asbestvezels !!!
Tevens risico bij huidcontact of inslikken

8 Asbest in ZOL Het ZOL heeft:
Een inventaris van de aanwezige asbest opgesteld. omvat een vlekkenplan. omvat detailinformatie per locatie. omvat een beheersplan.

9 Welke toepassingen in ZOL
1. Gebonden asbest 1.2 Asbestvinyl 1.3  Asbestverven, mastieken, lijmen 1.4  Dichtingen 1.5  Vezelversterkte plastics 1.6  Frictiematerialen 2. Ongebonden asbest 2.1  Spuitasbest 2.2  Thermische isolatie 2.3  Asbestkoord en –textiel 2.4 Asbestplaten 2.5 Verweerde gebonden asbesttoepassingen 1.1  Asbestcement

10 Asbestcement Golfplatendak + zonnewering (Sint-Jan) Golfplaten dakgarage (Sint-Barbara) Voorraad in kelders (Sint-Jan)

11 Asbestcement Scheidingwand in HS-cabine 1 (Sint-Barbara)

12 Asbestcement Plafond patiëntenkamers vb. blok D – C nivo 2 (Sint-Jan)

13 Asbestcement Plafond Energiegebouw (Sint-Jan)

14 Remvoeringen van de liften
Asbest in het ZOL 1. Gebonden asbest 1.1  Asbestcement (H.D./ L.D.) 1.2 Asbestvinyl 1.3  Asbestverven, mastieken, lijmen 1.4  Dichtingen 1.5  Vezelversterkte plastics 2. Ongebonden asbest 2.1  Spuitasbest 2.2  Thermische isolatie 2.3  Asbestkoord en –textiel 2.4 Asbestplaten 2.5 Verweerde gebonden asbesttoepassingen 1.6 Frictiematerialen Remvoeringen van de liften

15 Asbest in het ZOL 2.2 Thermische isolatie
1. Gebonden asbest 1.1  Asbestcement (H.D./ L.D.) 1.2 Asbestvinyl 1.3  Asbestverven, mastieken, lijmen 1.4  Dichtingen 1.5  Vezelversterkte plastics 1.6  Frictiematerialen 2. Ongebonden asbest 2.1  Spuitasbest 2.3  Asbestkoord en –textiel 2.4 Asbestplaten 2.5 Verweerde gebonden asbesttoepassingen 2.2 Thermische isolatie

16 Thermische isolatie Rond uitlaat Dieselgroep (Sint-Jan + André Dumont)

17 Asbest nog steeds aanwezig.
Thermische isolatie Isolatie rond leidingen (Sint-Barbara) Asbest nog steeds aanwezig.

18 Asbest in het ZOL 2.3 Asbestkoord en -textiel
1. Gebonden asbest 1.1  Asbestcement (H.D./ L.D.) 1.2 Asbestvinyl 1.3  Asbestverven, mastieken, lijmen 1.4  Dichtingen 1.5  Vezelversterkte plastics 1.6  Frictiematerialen 2. Ongebonden asbest 2.1  Spuitasbest 2.2  Thermische isolatie 2.4 Asbestplaten 2.5 Verweerde gebonden asbesttoepassingen 2.3 Asbestkoord en -textiel

19 Asbestkoord Stookinstallatie (André Dumont)

20 Asbest in het ZOL 2.4 Asbesthoudende platen
1. Gebonden asbest 1.1  Asbestcement (H.D./ L.D.) 1.2 Asbestvinyl 1.3  Asbestverven, mastieken, lijmen 1.4  Dichtingen 1.5  Vezelversterkte plastics 1.6  Frictiematerialen 2. Ongebonden asbest 2.1  Spuitasbest 2.2  Thermische isolatie 2.3  Asbestkoord en –textiel 2.5 Verweerde gebonden asbesttoepassingen 2.4 Asbesthoudende platen

21 Asbesthoudende platen
Valse plafondplaten (André Dumont) Asbesthoudende plafondplaat

22 Asbesthoudende platen in kokers (campus Sint-Jan)

23 Asbesthoudende platen
Platen boven de deuren van kokers (Sint-Jan) ! Opgelet: elke koker is verdacht op asbest !

24 Asbesthoudende platen
Logementen niveau 3 (Sint-Jan)

25 Afspraken Voor aanvang werken: U bekomt exacte informatie over mogelijk aanwezigheid van asbest via de projectingenieur. ! De inventaris is niet allesomvattend. ! Strikt verbod op werken aan asbesthoudend materiaal !

26 Afspraken Asbestinventaris (steeds ter inzage !) Gekende materialen:
! Opgelet: Ongekende materialen: herkenning, kennis van materialen bij twijfel: stopzetten van de werken beoordeling situaties en materialen alvorens starten van de werken breng de projectingenieur ZOL en dienst Preventie & Milieu op de hoogte

27 Stofpreventie Verbouwingen => veel stof Aspergillus fumigatus in stof en puin Gevaar bij kwetsbare patiënten => stofvrij werken Casus : verbouwingen NIC UZA Casus brand beenmergtransplantatie-afdeling

28 Stofvrij werken Plaatsen van stofwanden/ luchtfilteringstoestellen Controle ventilatiesysteem Proper/zorgvuldig werken : onder afzuiging, nat boren Puin vochtig maken/ in gesloten container/zak Stofmatten Regelmatig en vochtig reinigen

29 Werken waterleidingen
Opgepast bij dode waterleidingen Biofilm met Legionella pneumophila Besmetting via zeer kleine aërosolen (bv. fonteinen, douches) Gegalvaniseerde leidingen best vervangen door kunststofleidingen of koperleidingen Casus : bloemententoonstelling, onderwaterbevalling

30 Vragen en contact Preventie en milieu
Secretariaat, Heidi PALMERS tel. 1862 Kristof PAULUSSEN adj. preventieadviseur tel. 1863 Dominic HERMANS, preventieadviseur/milieucoördinator afdelingshoofd tel. 1861

31 Vragen en contact Ziekenhuishygiëne
Dr. Els Oris Geneesheer-ziekenhuishygiënist tel. 4661 Dany Degrieck Verpleegkundige-ziekenhuishygiënist tel. 1532


Download ppt "Veiligheidspaspoort VIPA 3"

Verwante presentaties


Ads door Google