De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SG vormen Scholengemeenschap Dynamo7 14 oktober 2008 Nieuwpoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SG vormen Scholengemeenschap Dynamo7 14 oktober 2008 Nieuwpoort."— Transcript van de presentatie:

1 SG vormen Scholengemeenschap Dynamo7 14 oktober 2008 Nieuwpoort

2 TRAJECTMATIG INVOEREN VAN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN VIA EEN STAPPENPLAN. Jo Coppens

3 Opzet Een leidraad uitwerken voor een stappenplan om de ‘evaluatie’ als ondersteuning en groeimogelijkheid te implementeren bij het team aan de hand van het model van de werkgroep SG.

4 Stappenplan Fase 1: Motiveringsfase Fase 2: Kennisfase Fase 3: Inzichtsfase Fase 4: Introductiefase Fase 5: Terugkoppelingsfase Fase 6: Beslissingsfase Fase 7: Invoeringsfase Fase 8: Fase van individuele gesprekken Fase 9: Opvolgingsfase

5 deze Fase 1: motiveringsfase Stap 1: Ik en het personeelsbeleid in onze school. Stap 2: Voorstellen van een typisch accent binnen mijn school. SBDIRLkrCASSCollege xx

6 Fase 2: kennisfase SBDirectieLkr.CASSCollege xx Centrale vraag: “Hoe kan de FB bijdragen tot de kwaliteitsbevordering van het personeelsbeleid?” Stap1: Kaderen van de functiebeschrijving binnen het Integraal Personeelsbeleid. Stap 2: Wat zegt het decreet i.v.m. de FB? Stap 3: De visietekst van het VVKBaO even doorgelicht! Stap 4: Scharniermoment: Hoe gaan we verder?

7 Fase 3: inzichtsfase Stap 1: Van het maximalistisch model van het VVKBaO naar een model op maat van de eigen school binnen de SG. Stap 2: Mogelijke en/of haalbare afsluiting: mandaat aan de directeur van de school, en/of samenwerking met de codi, om deze kennisfase en inzichtsfase naar de totale personeelgroep te brengen per school of voor de hele SG. SBDirectieLkr.CASSCollege xx

8 Fase 4: introductiefase Stap 1: Kennisfase en inzichtsfase voor de totale personeelsgroep van de school of SG. en/of Stap 2: Kennisfase en inzichtsfase voor de totale personeelsgroep via opsplitsing KS en LS. Stap 3: Rubriceren van bedenkingen, vragen en suggesties. SBDirectieLkr.CASSCollege xxx

9 Fase 5: terugkoppelingsfase Stap 1: Opstellen aangepast model ‘school’: uitschrijven schoolgebonden inhouden, afspraken, richtlijnen, … Stap 2: Voorstellen aangepast model ‘school’ en zoeken naar gemeenschappelijke inhouden, afspraken, richtlijnen, … voor aangepast model ‘SG’. SBDirectieLkr.CASSCollege xx Deel 1

10 Fase 5: terugkoppelingsfase Deel 2 Stap 3: Voorstellen van het aangepast model ‘SG’ en ‘school’ aan alle personeelsleden. Stap 4: De definitieve FB ’school’ en definitieve FB ‘SG’ wordt in layout en vorm gegoten. Het luik ‘godsdienst’ verduidelijken. SBDirectieLkr.CASSCollege xxx

11 Fase 6: beslissingsfase Voorstellen van de definitieve FB per school aan de afgevaardigden van het LOC en de definitieve FB van de SG aan het OCSG. SBDirectieLkr.CASSCollege xxx Opnemen van de FB in het verslag van het LOC en OCSG

12 Fase 7: invoeringsfase Alle personeelsleden samenbrengen via een PV of studiedag: - Voorstelling via powerpoint ‘functiebeschrijvingen’. - De gesprekken- cyclus duiden. - Uitdelen van de mapjes met de FB. SBDirectieLkr.CASSCollege xx Ondertekenen van de FB voor ontvangst.

13 Fase 8: fase van individuele gesprekken Open gesprek tussen het personeelslid en de directeur i.v.m. het individuele luik van de functiebeschrijving. Mogelijke insteken: - inschuiven van het ‘richtdocument’. - opstarten en/of aanvullen van het POP. - opnemen van gezamenlijke prioriteiten waar binnen de school moet worden gewerkt. Ondertekenen van de gepersonaliseerde FB voor ontvangst. SBDirectieLkr.CASSCollege xx

14 Fase 9: opvolgingsfase Stap 1: Binnen elke school: transparantie, openheid, … naar de verschillende FB meerbepaald sommige items uit de persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Stap 2: Op het niveau van de SG noodzakelijke bijsturingen voorleggen en doorgeven van expertise. Stap 3: Invoeren en planning van de soorten gesprekken, afhankelijk van de noodzaak, bij de individuele personeelsleden: - Verwachtingsgesprek - Functioneringsgesprek, - Evaluatiegesprek - Beoordelingsgesprek.

15 Invoeren functiebeschrijvingen jo.coppens@vsko.bejo.coppens@vsko.be 0475/709805

16 En nu … aan het werk! Tweegroepswerk: - Zoek je lotgenoten op! - Ga samen zitten.

17 En nu … aan het werk! Tweegroepswerk: 1. Beantwoord volgende vragen: -Eerst individueel op jouw ruimte! -Nu met je collega’s uit de groep! a.Heb ik een functiebeschrijving? Zo ja, hoe ziet deze eruit? b.Staat mijn schoolbestuur achter de invoering van functiebeschrijvingen? Heb ik hiervoor vandaag een mandaat? c.In welke mate gaat de invoering van de FB mijn werk als directeur beïnvloeden? d.Wil ik binnen de FB van mijn school een gezamenlijk luik voor alle scholen van de SG? e.Welke termijn zie ik haalbaar voor de invoering van FB?

18 En nu … aan het werk! 2. Overleg tussen beide groepen: -Wie begint? De jongste in jaren! -Wat vond de tweede groep? + OOK! + Anders! 3. Besluit :

19 En nu … aan het werk! Fase 1: Motiveringsfase Fase 2: Kennisfase Fase 3: Inzichtsfase Fase 4: Introductiefase Fase 5: Terugkoppelingsfase Fase 6: Beslissingsfase Fase 7: Invoeringsfase Fase 8: Fase van individuele gesprekken Fase 9: Opvolgingsfase SBDirLkr.CassCollege xx xx xx xxx xxxxx xxx xx xx xx Waar schuiven wij als school/SG in? Groepsdiscussie:

20 En nu … aan het werk! Groepsoverleg: 1.Overdracht naar de schoolbesturen en/of het CASS? 2.Betrokkenheid personeel? 3.Taakverdeling binnen het College van directeuren? 4.Interne expertise en/of externe ondersteuning? 5.Gezamenlijke draagkracht en gelijkstromende daadkracht? 6. …

21 En nu … aan het werk! PlanningActiviteitSBDirLkrCasscol 1 ste trim. 2008Tweedaagse directies 2 de trim. 2009 3 de trim. 2009 1 ste trim. 2009 2 de trim. 2010 3 de trim. 2010 1 ste trim. 2010 Welke planning voorzien we in onze school/SG?

22 Afspraken en opvolging!

23 En nu … aan het werk!

24

25


Download ppt "SG vormen Scholengemeenschap Dynamo7 14 oktober 2008 Nieuwpoort."

Verwante presentaties


Ads door Google