De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELLNESS OP DE WERKVLOER BETROKKENHEID EN WELBEVINDEN VAN PERSONEELSLEDEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELLNESS OP DE WERKVLOER BETROKKENHEID EN WELBEVINDEN VAN PERSONEELSLEDEN."— Transcript van de presentatie:

1 WELLNESS OP DE WERKVLOER BETROKKENHEID EN WELBEVINDEN VAN PERSONEELSLEDEN

2 ENKELE BESPIEGELINGEN Om mensen betrokken te maken, moet je hen voldoende ruimte geven: participatie. Om mensen betrokken te maken, moet je hen voldoende ruimte geven: participatie. Betrokkenheid en welbevinden zijn rand- voorwaarden voor de ‘draai’ in het team. Betrokkenheid en welbevinden zijn rand- voorwaarden voor de ‘draai’ in het team. Een efficiënt en effectief personeelsbeleid zijn cruciaal voor de ontwikkelingsgroei. Een efficiënt en effectief personeelsbeleid zijn cruciaal voor de ontwikkelingsgroei. Een bewuste aandacht voor ‘motiverend’ personeelsbeleid is een meerwaarde voor de optimalisatie van de organisatieontwikkeling. Een bewuste aandacht voor ‘motiverend’ personeelsbeleid is een meerwaarde voor de optimalisatie van de organisatieontwikkeling.

3 1.Een goed gestructureerde werking 1.1. Visie en pedagogisch project 1.1. Visie en pedagogisch project 1.2. Organigram 1.2. Organigram 1.3. Teamwork 1.3. Teamwork 1.4. Informatiedoorstroming 1.4. Informatiedoorstroming

4 2. De logistieke omkadering 2.1. De opdrachtverdeling 2.1. De opdrachtverdeling 2.2. Het document van de scholengemeenschap 2.2. Het document van de scholengemeenschap 2.3. Het lessenrooster 2.3. Het lessenrooster 2.4. Een gestructureerde aanvangsbegeleiding: het mentoraat 2.4. Een gestructureerde aanvangsbegeleiding: het mentoraat

5 3. De directeur als vertrouwensfiguur 3.1. De functioneringsgesprekken 3.1. De functioneringsgesprekken 3.2. De aanspreekmomenten: 3.2. De aanspreekmomenten: - je bekommernis om elk personeelslid - gericht appel op expertise - empathie (het Emmaüsverhaal)

6 4. Het schoolklimaat 4.1. Momenten van verbondenheid: 4.1. Momenten van verbondenheid: - de christelijke identiteit: de spirituele verankering van onze nabijheid verankering van onze nabijheid - het samenzijn 4.2. Openheid 4.2. Openheid - een open deurcultuur en open - een open deurcultuur en open communicatiebeleid communicatiebeleid - een open organisatie - een open organisatie 4.3. 100 % positivisme 4.3. 100 % positivisme

7 5. Het welbevinden van de directeur 5.1. Het functioneren 5.1. Het functioneren 5.2. De organisatieontwikkeling 5.2. De organisatieontwikkeling 5.3. goed leiderschap verhoogt het welbevinden: 5.3. goed leiderschap verhoogt het welbevinden: - leider van een effectieve school - coach van een prof. leergemeenschap - coach van een prof. leergemeenschap - afstemming van de taken - ontwikkelaar van capaciteiten - ontwikkelaar van capaciteiten

8 BESLUIT

9 Aan het werk Op de flappen bevinden zich bovenaan telkens de (sub)titels van deze werkwinkel. Op de flappen bevinden zich bovenaan telkens de (sub)titels van deze werkwinkel. Misschien heb je ideeën, suggesties, bedenkingen … Schrijf maar op.


Download ppt "WELLNESS OP DE WERKVLOER BETROKKENHEID EN WELBEVINDEN VAN PERSONEELSLEDEN."

Verwante presentaties


Ads door Google