De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELLNESS OP DE WERKVLOER

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELLNESS OP DE WERKVLOER"— Transcript van de presentatie:

1 WELLNESS OP DE WERKVLOER
BETROKKENHEID EN WELBEVINDEN VAN PERSONEELSLEDEN

2 ENKELE BESPIEGELINGEN
Om mensen betrokken te maken, moet je hen voldoende ruimte geven: participatie. Betrokkenheid en welbevinden zijn rand- voorwaarden voor de ‘draai’ in het team. Een efficiënt en effectief personeelsbeleid zijn cruciaal voor de ontwikkelingsgroei. Een bewuste aandacht voor ‘motiverend’ personeelsbeleid is een meerwaarde voor de optimalisatie van de organisatieontwikkeling.

3 Een goed gestructureerde werking
1.1. Visie en pedagogisch project 1.2. Organigram 1.3. Teamwork 1.4. Informatiedoorstroming

4 2. De logistieke omkadering
2.1. De opdrachtverdeling 2.2. Het document van de scholengemeenschap 2.3. Het lessenrooster 2.4. Een gestructureerde aanvangsbegeleiding: het mentoraat

5 3. De directeur als vertrouwensfiguur
3.1. De functioneringsgesprekken 3.2. De aanspreekmomenten: - je bekommernis om elk personeelslid - gericht appel op expertise - empathie (het Emmaüsverhaal)

6 4. Het schoolklimaat 4.1. Momenten van verbondenheid:
- de christelijke identiteit: de spirituele verankering van onze nabijheid - het samenzijn 4.2. Openheid - een open deurcultuur en open communicatiebeleid - een open organisatie % positivisme

7 5. Het welbevinden van de directeur
5.1. Het functioneren 5.2. De organisatieontwikkeling 5.3. goed leiderschap verhoogt het welbevinden: - leider van een effectieve school - coach van een prof. leergemeenschap - afstemming van de taken - ontwikkelaar van capaciteiten

8 BESLUIT

9 Aan het werk Op de flappen bevinden zich bovenaan telkens de (sub)titels van deze werkwinkel. Misschien heb je ideeën, suggesties, bedenkingen … Schrijf maar op.


Download ppt "WELLNESS OP DE WERKVLOER"

Verwante presentaties


Ads door Google