De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaanbegeleiding Inforonde voor de personeelsleden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaanbegeleiding Inforonde voor de personeelsleden"— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaanbegeleiding Inforonde voor de personeelsleden
Invoering van de functiebeschrijvingen Inforonde voor de personeelsleden september 2008 SG SN BaO implementatie FB'en

2 SG SN BaO implementatie FB'en
Functiebeschrijving  Kaderen: schoolgemeenschap - scholengemeenschap  Wat is een functiebeschrijving?  Wat staat er in een functiebeschrijving?  Wat betekent een functiebeschrijving voor mij?  En wat gebeurt er na vandaag? SG SN BaO implementatie FB'en 2

3 SG SN BaO implementatie FB'en
kinderen “SCHOOL” schoolbestuur ouders personeel externen gemeenschap van mensen - schoolgemeenschap Directeur Klasleraar lager Klasleraar kleuter Leraar bewegingsopvoeding Paramedisch pers. Taakleraar Meester-, vak- en dienstpersoneel Admin.medew. Zorg-coördinator Onderwijzer ASV ICT-coördinator GOK-leerkracht Preventieadviseur Mentor Beleidsmedewerker Stafmedewerker Kinderverzorger Leraar bewegingsopvoeding kleuters Zorgleerkracht …….. SG SN BaO implementatie FB'en 3

4 SG SN BaO implementatie FB'en
Er zijn er die als een hoeksteen een stukje van de gemeenschap dragen: onmisbaar zijn ze, zonder hen zou de groep niet leven. Er zijn er als mortel tussen de stenen. Ze houden de losse stenen samen, ze zijn stille aanwezigheid, zonder hen zou de scho(o)l(en)-gemeenschap niet bestaan. Er zijn er die als stenen gewoon één steentje bijdragen om onze scho(o)l(en)gemeenschap op te bouwen - ze zijn onmisbaar in het grote geheel. Zoveel mensen die iets willen doen Allemaal willen ze iets… Er zijn er die als steunbalken de schoolgroep dragen: onzichtbaar is hun inzet, zonder hun steun zou het hier onleefbaar zijn. Er zijn mensen die als sierstenen kleur en leven geven aan de school, ze worden kleur en leven in het dagdagelijkse schoolleven. Er zijn mensen die hier zijn, een korte tijd, slechts enkele jaren, hun aanwezigheid is als een stapsteen: nodig voor wie achterkomt. SG SN BaO implementatie FB'en 4

5 SG SN BaO implementatie FB'en
… vanuit een bepaalde inspiratie… Ooit was een Mens - Jezus Christus. Zijn Naam en Zijn daden zijn het fundament geworden waarop onze scholen gebouwd zijn. Zonder Hem zouden onze scholen op los zand gebouwd zijn, zou deze gemeenschap niet samenhangen. Maar wat is het fundament zonder gebouw erop? Wat is een gebouw zonder fundament ? Hij, onze Christus, en wij een scho(o)l(en)gemeenschap, we hebben elkaar nodig... Vrij naar A. Defrancq SG SN BaO implementatie FB'en 5

6 B&E-traject in de SG SN BaO evaluatie ►beoordeling
Personeelsbeleid ~ loopbaanbeleid initiële opleiding basiscompetenties werving B&E-traject in de SG SN BaO kwaliteitsverbetering* functiebeschrijving Professionele groei persoon i.f.v. organisatie school als organisatie functioneringsgesprek coaching, nascholing… evaluatie ►beoordeling beroepscompetenties SG SN BaO implementatie FB'en 6

7 Personeelsbeleid ~ loopbaanbeleid
VISIE Wat willen we bereiken? Functiebeschrijving functiegesprek kwaliteitsverbetering* verwachtingsgesprek Beoordeling(gesprek) Functioneringsgesprek(ken) evaluatiegesprek SG SN BaO implementatie FB'en 7

8 helpt je zeker aan een antwoord
Welke goede dingen moeten gedaan worden? Wie moet welke goede dingen doen? Worden die goede dingen ook goed gedaan? een functiebeschrijving helpt je zeker aan een antwoord SG SN BaO implementatie FB'en 8

9 functiebeschrijving I Algemeen deel II Specifiek deel
Het is een referentiekader: de medewerker weet wat er van hem wordt verwacht bij de aanwerving … bij het coachen … bij de beoordeling … bij de persoonlijke ontwikkeling … I Algemeen deel II Specifiek deel III Individueel deel Het ALGEMEEN deel geldt voor alle personeelsleden die verbonden zijn aan de scholen van de Scholengemeenschap “Sint-Nicolaas BasisOnderwijs”. Het is een basisdocument dat zijn fundament vindt in de visie van de school en van haar doelstellingen. Het is een convenant dat beschrijft wat iemand moet doen. een SPECIFIEK deel dat geldig is voor alle personeelsleden van onze scholengemeenschap die dat ambt uitoefenen. Het PERSOONLIJK deel dat geldig is specifiek voor jou SG SN BaO implementatie FB'en 9

10 SG SN BaO implementatie FB'en
I Algemeen deel Elke functiebeschrijving is gebaseerd op: Het schooleigen opvoedingsproject … De algemene documenten waarop dit gebaseerd nl.:  De Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen  Opvoedingsconcept voor de Katholieke Basisschool in Vlaanderen  Het Algemeen reglement van het personeel van het Katholiek Onderwijs Het Arbeidsreglement van het schoolbestuur en comform De wettelijke bepalingen vanuit het Decreet SG SN BaO implementatie FB'en 10

11 A op niveau van de klas B op niveau van de school II Specifiek deel
Een leerkracht is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het realiseren van het pedagogisch project en het curriculum bij de leerlingengroep die hem is toevertrouwd. De opdracht is er uitgesproken pedagogisch didactisch. Daarnaast deelt de leerkracht met zijn collega’s ook taken die met de opdracht van de school te maken hebben en die dus de verantwoordelijkheid voor de eigen leerlingengroep overstijgen. Een leerkracht is ook lid van een team SG SN BaO implementatie FB'en 11

12 SG SN BaO implementatie FB'en
op niveau van de klas B op niveau van de school  Werken aan een eigen christelijke identiteit  Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod II Specifiek deel  Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak  Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg  Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie SG SN BaO implementatie FB'en 12

13 Attitudes en competenties
Anderzijds wordt aangegeven op welke wijze, met welke attitude of op grond van welke competentie de leerkracht geacht wordt te handelen Enerzijds zijn er de taken die duidelijk aangeven waar de leerkracht verantwoordelijk voor is en op welk gebied hij resultaten moet boeken A op niveau van de klas B op niveau van de school  Werken aan een eigen christelijke identiteit  Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod II Specifiek deel  Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak taken Attitudes en competenties  Werken aan de ontplooiingvan ieder kind vanuit een brede zorg  Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie SG SN BaO implementatie FB'en 13 13

14 SG SN BaO implementatie FB'en
I Algemeen deel II Specifiek deel III Individueel deel SG SN BaO implementatie FB'en 14

15 SG SN BaO implementatie FB'en
C Specifieke (schoolgebonden) opdrachten voor jou. Taken die jij en het team doet in afspraak met de schoolleiding en die voortvloeien uit een verdeling van schooltaken onder de teamleden. D Werken aan een eigen professionele ontwikkeling. Elke leerkracht heeft het recht en de plicht om te werken aan een persoonlijke ontwikkeling en dient ook mee te werken aan de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap. III Individueel deel E Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Persoonlijke werkpunten in opvolging van een evaluatie of na een functioneringsgesprek. SG SN BaO implementatie FB'en 15

16 functiebeschrijving I Algemeen deel II Specifiek deel
Schooleigen opvoedingsproject Algemene visie-documenten (…) O v e r z i c h t II Specifiek deel III Individueel deel A B C D E 1. Christelijke identiteit 2. Onderwijsaanbod Specifieke opdracht school klas Prof. Ontw. 3. Opvoedingsklimaat Werkpunten 4. Brede zorg … 5. School als gemeenschap SG SN BaO implementatie FB'en 16 16

17 Wat betekent een functiebeschrijving nu voor mij als personeelslid?
Zekerheid Ik weet wat ik moét doen en niét moet doen. Wat niet moet, kan vrijwillig! Kans tot zelfreflectie Doe ik de goede dingen? Doe ik de goede dingen goed? Wat kan beter? Waarin kan ik mij nascholen? Carrièreplanning Wil ik wel zorgco, preventieadviseur, beleidsondersteuner, directeur… worden als ik hun functiebeschrijving lees? SG SN BaO implementatie FB'en 17

18 De functiebeschrijvingen in de SG SN BaO
Keuze voor een uniforme FB voor alle personeelsleden, in een bepaald ambt, ongeacht de school waar hij functioneert. Besproken en goedgekeurd in het OCSG. Ruimte voor school/schoolbestuur eigen accenten in de FB. SG SN BaO implementatie FB'en 18

19 Functiebeschrijvingen
Schooljaar Met werkgroepen komen tot een model FB voor: onderwijzer ASV Paramedisch personeel ergotherapeut bew.opv. lager onderw. orthopedagoog bew.opv. kleuteronderwijs kinesitherapeut logopedist kinderverzorgster SG SN BaO implementatie FB'en


Download ppt "Loopbaanbegeleiding Inforonde voor de personeelsleden"

Verwante presentaties


Ads door Google