De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SG SN BaO implementatie FB'en1 Loopbaanbegeleiding Invoering van de functiebeschrijvingen Inforonde voor de personeelsleden september 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SG SN BaO implementatie FB'en1 Loopbaanbegeleiding Invoering van de functiebeschrijvingen Inforonde voor de personeelsleden september 2008."— Transcript van de presentatie:

1 SG SN BaO implementatie FB'en1 Loopbaanbegeleiding Invoering van de functiebeschrijvingen Inforonde voor de personeelsleden september 2008

2 SG SN BaO implementatie FB'en22 Functiebeschrijving  Kaderen: schoolgemeenschap - scholengemeenschap  Wat is een functiebeschrijving?  Wat staat er in een functiebeschrijving?  Wat betekent een functiebeschrijving voor mij?  En wat gebeurt er na vandaag?

3 SG SN BaO implementatie FB'en33 “SCHOOL” kinderen Klasleraar lager Klasleraar kleuter GOK-leerkracht Taakleraar Zorg-coördinator Leraar bewegingsopvoeding Admin.medew. Preventieadviseur Meester-, vak- en dienstpersoneel Leraar bewegingsopvoeding kleuters ICT-coördinator Kinderverzorger Directeur schoolbestuur Beleidsmedewerker gemeenschap van mensen - schoolgemeenschap Mentor Stafmedewerker externenpersoneel Paramedisch pers. Zorgleerkracht …….. ouders OnderwijzerASV Onderwijzer ASV

4 SG SN BaO implementatie FB'en44 Er zijn er die als stenen gewoon één steentje bijdragen om onze scho(o)l(en)gemeenschap op te bouwen - ze zijn onmisbaar in het grote geheel. Er zijn er die als een hoeksteen een stukje van de gemeenschap dragen: onmisbaar zijn ze, zonder hen zou de groep niet leven. Er zijn er die als steunbalken de schoolgroep dragen: onzichtbaar is hun inzet, zonder hun steun zou het hier onleefbaar zijn. Er zijn mensen die als sierstenen kleur en leven geven aan de school, ze worden kleur en leven in het dagdagelijkse schoolleven. Er zijn er als mortel tussen de stenen. Ze houden de losse stenen samen, ze zijn stille aanwezigheid, zonder hen zou de scho(o)l(en)- gemeenschap niet bestaan. Er zijn mensen die hier zijn, een korte tijd, slechts enkele jaren, hun aanwezigheid is als een stapsteen: nodig voor wie achterkomt. Zoveel mensen die iets willen doen Allemaal willen ze iets…

5 SG SN BaO implementatie FB'en55 … vanuit een bepaalde inspiratie… Jezus Christus Ooit was een Mens - Jezus Christus. Zijn Naam en Zijn daden zijn het fundament geworden waarop onze scholen gebouwd zijn. Zonder Hem zouden onze scholen los zand op los zand gebouwd zijn, zou deze gemeenschap niet samenhangen. Maar wat is het fundament zonder gebouw erop? Wat is een gebouw zonder fundament ? Hij, onze Christus, en wij een scho(o)l(en)gemeenschap, we hebben elkaar nodig... Vrij naar A. Defrancq

6 SG SN BaO implementatie FB'en66 Personeelsbeleid ~ loopbaanbeleid initiëleopleiding initiële opleiding evaluatie ► beoordeling evaluatie ► beoordeling functioneringsgesprek functioneringsgesprek coaching, nascholing… werving B&E-traject in de SG SN BaO functiebeschrijving Professionele groei

7 SG SN BaO implementatie FB'en77 Personeelsbeleid ~ loopbaanbeleid VISIE Wat willen we bereiken? functiegesprek verwachtingsgesprek Functioneringsgesprek(ken ) evaluatiegesprek Beoordeling(gesprek )

8 SG SN BaO implementatie FB'en8 8 Welke goede dingen moeten gedaan worden? Wie moet welke goede dingen doen? Worden die goede dingen ook goed gedaan?

9 SG SN BaO implementatie FB'en99 functiebeschrijving I Algemeen deel II Specifiek deel III Individueel deel Het ALGEMEEN deel geldt voor alle personeelsleden die verbonden zijn aan de scholen van de Scholengemeenschap “Sint- Nicolaas BasisOnderwijs”. een SPECIFIEK deel dat geldig is voor alle personeelsleden van onze scholengemeenschap die dat ambt uitoefenen. Het PERSOONLIJK deel dat geldig is specifiek voor jou basisdocument Het is een basisdocument dat zijn fundament vindt visie in de visie van de school en van haar doelstellingen. convenant Het is een convenant dat beschrijft wat iemand moet doen. referentiekader Het is een referentiekader: de medewerker weet wat er van hem wordt verwacht bij de aanwerving … bij het coachen … bij de beoordeling … bij de persoonlijke ontwikkeling …

10 SG SN BaO implementatie FB'en10 I Algemeen deel Elke functiebeschrijving is gebaseerd op: Het schooleigen opvoedingsproject … De algemene documenten waarop dit gebaseerd nl.: Opdrachtsverklaring  De Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen Opvoedingsconcept  Opvoedingsconcept voor de Katholieke Basisschool in Vlaanderen Algemeen reglement  Het Algemeen reglement van het personeel van het Katholiek Onderwijs Arbeidsreglement van het schoolbestuur  Het Arbeidsreglement van het schoolbestuur en comform wettelijke bepalingen Decreet De wettelijke bepalingen vanuit het Decreet

11 SG SN BaO implementatie FB'en11 II Specifiek deel A op niveau van de klas B op niveau van de school Een leerkracht is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het realiseren van het pedagogisch project en het curriculum bij de leerlingengroep die hem is toevertrouwd. De opdracht is er uitgesproken pedagogisch didactisch. school team Daarnaast deelt de leerkracht met zijn collega’s ook taken die met de opdracht van de school te maken hebben en die dus de verantwoordelijkheid voor de eigen leerlingengroep overstijgen. Een leerkracht is ook lid van een team

12 SG SN BaO implementatie FB'en12 II Specifiek deel A op niveau van de klas B op niveau van de school  Werken aan een eigen christelijke identiteit  Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod  Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak  Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg  Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

13 SG SN BaO implementatie FB'en13 II Specifiek deel A op niveau van de klas B op niveau van de school  Werken aan een eigen christelijke identiteit  Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod  Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak  Werken aan de ontplooiingvan ieder kind vanuit een brede zorg  Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie taken Attitudes en competenties taken Enerzijds zijn er de taken die duidelijk aangeven waar de leerkracht verantwoordelijk voor is en op welk gebied hij resultaten moet boeken attitude competentie Anderzijds wordt aangegeven op welke wijze, met welke attitude of op grond van welke competentie de leerkracht geacht wordt te handelen

14 SG SN BaO implementatie FB'en14 I Algemeen deel II Specifiek deel III Individueel deel

15 SG SN BaO implementatie FB'en15 III Individueel deel C Specifieke (schoolgebonden) opdrachten voor jou. Taken die jij en het team doet in afspraak met de schoolleiding en die voortvloeien uit een verdeling van schooltaken onder de teamleden. D Werken aan een eigen professionele ontwikkeling. Elke leerkracht heeft het recht en de plicht om te werken aan een persoonlijke ontwikkeling en dient ook mee te werken aan de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap. E Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Persoonlijke werkpunten in opvolging van een evaluatie of na een functioneringsgesprek.

16 SG SN BaO implementatie FB'en16 I Algemeen deel II Specifiek deel III Individueel deelABCDE Specifieke opdracht klas school Prof. Ontw. Werkpunten 1. Christelijke identiteit 2. Onderwijsaanbod 3. Opvoedingsklimaat 4. Brede zorg … 5. School als gemeenschap Schooleigen opvoedingsproject Algemene visie-documenten (…) O v e r z i c h t

17 SG SN BaO implementatie FB'en17 Wat betekent een functiebeschrijving nu voor mij als personeelslid?

18 SG SN BaO implementatie FB'en18 De functiebeschrijvingen in de SG SN BaO Keuze voor een uniforme FB voor alle personeelsleden, in een bepaald ambt, ongeacht de school waar hij functioneert. Besproken en goedgekeurd in het OCSG. Ruimte voor school/schoolbestuur eigen accenten in de FB.

19 SG SN BaO implementatie FB'en19 Functiebeschrijvingen Schooljaar 2008-2009 –Met werkgroepen komen tot een model FB voor: kinderverzorgster Paramedisch personeel orthopedagoog ergotherapeut kinesitherapeut logopedist onderwijzer ASV bew.opv. kleuteronderwijs bew.opv. lager onderw.


Download ppt "SG SN BaO implementatie FB'en1 Loopbaanbegeleiding Invoering van de functiebeschrijvingen Inforonde voor de personeelsleden september 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google