De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oudergesprekken voor Ad-PEM (kw4 jr1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oudergesprekken voor Ad-PEM (kw4 jr1)"— Transcript van de presentatie:

1 Oudergesprekken voor Ad-PEM (kw4 jr1)
Feedback Initiatief nemen: les 3 Oudergesprekken voor Ad-PEM (kw4 jr1) Rotterdam, 30 Augustus 2011

2 Programma: Gesprekvaardigheden GSV
Les 4.3:Theorie: Initiatief nemen/feedback geven Oudergesprekken inoefenen in ontwikkelfase (bijlage 2) gesprek met collega: feedback over begeleiding (bijlage 2) Aanleveren: casus ontwikkelgesprek ouder>toets film +logboek 4Fgroei show toetsing Film OG + reflectie verslag

3 Vormgeving gesprek (bijlage 2 SHL)
Bespreekt relevante probleemgebieden uit de casus Bespreekt op een inhoudelijk juiste wijze de probleemgebieden m.b.t. het kind / ontwikkeling Neemt de relationele opvoedingspositie in tijdens het gesprek Reageert op verschillen in opvoeding/bedrijfsaanbod situaties

4 fasering professioneel opvoedgesprek (bijlage 2 SHL)
Geeft bij de start aan: gespreksdoel, procedure en tijdsinvestering Geeft een inleiding/aanleiding voor dit gesprek Zorgt voor een goed verlopend gesprek door adequaat stellen van vragen Zorgt dat alles in het gesprek aan de orde komt wat in de inleiding afgesproken is. Houdt de tijdsplanning in de gaten Vat op belangrijke momenten het gesprek samen Zorgt ervoor dat de ouder betrokken deelneemt aan het gesprek Maakt heldere afspraken met betrekking tot het probleemgebied Rondt het gesprek met een samenvatting af.

5 Gesprek en luister technieken paars is accent deze les
Speelt in op diverse belangrijke non-verbale signalen Speelt in op emoties bij slecht nieuws Past het geven van feedback op een zorgvuldige manier toe stelt vragen die voortbouwen op de krachten van de ouders herkent luistergedrag op verschillende niveaus past samenvatten en parafraseren toe reageert op subassertiviteit, assertiviteit en agressiviteit spreken is op 4F taalniveau: zichtbaar passende woordstroom luistergedrag is op 4f taalniveau: door de info te begrijpen gesprek is op 4F taalniveau: door op inzichtniveau door te vragen

6 professionele gesprekken advies/voorlichting-gesprek
Het doelen van gespreksvoering Geef een advies: oefening twee groepen tegenover elkaar! advies/voorlichting/verwijs-gesprek Zie twee modellen hierna (ook in reader te vinden)

7 gesprekmodel : Advies Wat wil de vrager precies?
De vrager heeft het gevoel begrepen te voelen De vrager kan het advies opvolgen als past binnen ontwikkel mogelijkheden van de vrager (onderzoek dit) gespreksvorm: Begroeten, social talk Rol, doel en werkwijze bepalen Probleem formuleren, nader onderzoeken, samen een advies formuleren, advies onderbouwen Tevredenheid peilen, afsluiten let op!! Geef nooit 1 advies, hou er rekening mee dat mensen soms niet willen Probeer er achter te komen wat daar de reden van kan zijn

8 Gespreks model : Voorlichting
Exact achterhalen waar de voorlichting over moet gaan, duidelijk en objectief Ontvanger moet info serieus nemen vorm  Begroeten, kennismaken, social talk rol, doel, werkwijze bepalen informatievraag onderzoeken , voorlichting geven tevredenheid peilen, afsluiten let op! Verplaats je in degene die de voorlichting krijgt Beperk je tot voorlichting bij 1 onderwerp

9 Bespreking casus uitwerking
Inhoud casus:over de afstemming opvoedingssituatie: situaties waarin de ontwikkeling (van het kind) problemen opleverden; situatie waarin er gebrek aan opvoedkundige kennis werd gesignaleerd; situaties waarin een gebrek aan vaardigheden werd gesignaleerd; situaties waarin de samenwerking tussen collegae/ouder niet ging; Later: les 4 crisissituaties waarin blokkades bij de betrokken personen opleverden dat er niet meer professioneel gehandeld werd.

10 Herhaling: Echt vaak doen!!!!! luisteren /samenvatten/parafraseren
BELANG VAN BESEF VAN JE OPVOEDKUNDIGE ROL Geef samenvattingen op: 1> inhoudsniveau 2> gevoelsniveau 3> betrekkingsniveau vergelijk antwoorden in oefengroep Beoordeel later ook de uitgespeelde cases op Initiatief nemen (opvoeddeskundige BALANG jonge kind) Feedback geven Samenvatten + parafraseren

11 Feedback: rol observatoren gespreksvoering
Communicatieschema. Welke invloeden? Fase van de oudergesprekken: hechtingfase/gedragsfase/ adviesfase technieken in gesprekken (lsd/feedback/actief luisteren) kop/romp staart principe in opbouw gesprek psychologische kaders om rekening mee te houden Denk aan regels voor feedback geven/ontvangen

12 http://www.youtube.com/watch?v=IlrG3tzNEVc feedback geven You-tupe
Zorg voor een goede timing Gebruik een ik-boodschap Richt je op feitelijk, concreet, veranderbaar gedrag Geef aan welk effect dit gedrag op jou heeft Vraag om een reactie van de ander Doe suggesties voor verbetering: Let op het non-verbale gedrag Ontvangen: Laat de feedback goed tot je doordringen Interpreteer het niet als een persoonlijke aanval Ga je niet verdedigen:Vraag indien nodig door Vat de feedback samen om te controleren of je de ander goed begrepen hebt Toon waardering voor de gever Beoordeel de feedback

13 Feedback: rol observatoren gespreksvoering
communicatieschema. Welke invloeden? oudergesprekken: hechtingfase/gedragsfase/ adviesfase weerstanden: soorten/hoe mee omgaan fasen slechtnieuwsgesprek (klap uitdelen/opvangen) technieken in gesprekken (lsd/feedback/actief luisteren) kop/romp staart principe in opbouw gesprek psychologische kaders om rekening mee te houden

14 Ga in oefengroepen (al gemaakt)
om oudergesprekken te trainen van 4 mensen: Ad Pem, ouder, observator 1+ 2 Gebruik iedere oefening bijlage 2: Geef feedback observatoren:rol ouder/ rol Ad-PEM Wissel van rol (3 keer)1 x ouder,1x PEM 1x observator Bespreek ervaring: rol PEM criterium A,B,C + Ouderrol iedere groep rapporteert de klas 1 inzicht!

15 Gesprekken met collegae: ontwikkelings begeleidingsgedrag van pm:
Opdracht 2: voor de klas + later oefengroep Bekijk het filmpje wat de docent opzet over collega gesprek. Beoordeel de gespreksuitvoering individueel met bijlage 2 Speel in je oefengroep een collega gesprek met als doel Competentieontwikkeling op een van de onderstaande 3. kan de collega/student in aanraking laten komen met een uitbreiding van een werkproces (bv. VVE activiteiten doen tijdens het verzorgen van kinderen) kan een kind of collega/student uitdagen zijn gedrag uit te breiden (en hiermee hun -competenties- te laten groeien) een kind of collega/student zijn sterkte en zwakte te leren kennen (in de hoop persoonlijke groei te willen).

16 Volgende les 4: theorie hoofdstuk 11 Omgaan met meningsverschillen en conflicten: + casus ontwikkelfase 3 Toets onderdeel B oudergesprek Lengte film max 15 min Vormgeving gesprek = Inhoud en benadering van het gesprek Fasering professioneel gesprek = regulering Gesprek en luistertechnieken = vaardigheden toepassen Toets onderdeel D: reflectieverslag groei 4F Vormgeving verslag: max 5 A4 Beschrijving beginsituatie 4F 3 leerdoelen 4F: 1. spreken, 2. luisteren en 3. gesprek professioneel opvoedgesprek Situatieverheldering en gewenste gedrag van (S.T.a.r.r.t.) Ontwikkeling regie volgens criteria A, B, C oudergesprekken (st A.R.r.t.) Conclusie en transfer over eigen ontwikkeling als professioneel gespreksvoerder (s.t.a.r.rT.)

17 Vormgeving gesprek (bijlage 2 SHL)
Bespreekt relevante probleemgebieden uit de casus Bespreekt op een inhoudelijk juiste wijze de probleemgebieden m.b.t. het kind / ontwikkeling Neemt de relationele opvoedingspositie in tijdens het gesprek Reageert op verschillen in opvoeding/bedrijfsaanbod situaties

18 professionele gesprekken advies/voorlichting/doorverwijs-gesprek
Het doelen van gespreksvoering Geef een advies: oefening twee groepen tegenover elkaar! groep 1 orendicht omdraaien, liedje zingen groep 2 luister naar instructie omdraaien! olg verschillen in gesprekken? advies/voorlichting/doorverwijs-gesprek

19 Deel 2 gesprekken met ouder over opvoedzaken (casus beschrijving ook toetsdeel)
welk gedrag de aanleiding voor het gesprek is geweest zoals: situaties waarin de ontwikkelingen (van het kind) problemen opleverde situatie waarin er gebrek aan opvoedkundige kennis werd gesignaleerd situaties waarin een gebrek aan vaardigheden werd gesignaleerd situaties waarin de samenwerking tussen collegae/ouder niet ging crisis situaties waarin blokkades bij de betrokken personen opleverde dat er niet meer professioneel gehandeld werd

20 soort gesprekmodel : Advies
Wat wil de vrager precies De vrager het gevoel heeft begrepen te voelen De vrager het advies opvolgt gespreksvorm: Begroeten,social talk Rol,doel en werkwijze bepalen Probleem formuleren,nader onderzoeken,samen een advies formuleren,advies onderbouwen Tevredenheid peilen,afsluiten let op!! Geef nooit 1 advies, hou er rekening mee dat mensen soms niet willen Probeer er achter te komen wat daar de reden van kan zijn

21 soort gesprek : Voorlichting
Exact achterhalen waar de voorlichting over moet gaan,duidelijk en objectief Ontvanger moet info serieus nemen vorm  Begroeten,kennismaken,social talk rol,doel,werkwijze bepalen informatievraag onderzoeken,voorlichting geven tevredenheid peilen,afsluiten let op! Verplaats je in degene die de voorlichting krijgt Beperk je tot voorlichting bij 1 onderwerp

22 Gesprekken met collegae: werkoverleg, rapportage gesprek: Voorbeeld student
doel: competentieontwikkeling kan de collega/student in aanraking laten komen met een uitbreiding van een werkproces (bv. VVE activiteiten doen tijdens het verzorgen van kinderen) kan een kind of collega/student uitdagen zijn gedrag uit te breiden (en hiermee hun ijsbergen-competenties- te laten groeien) een kind of collega/student zijn sterkte en zwakte te leren kennen (in de hoop persoonlijke groei te willen).

23 Reflectiegesprek Gericht terugblikken op eerder handelen en/of eerder leerproces, in kaart brengen van sterke en zwakke punten opstellen van nieuwe leerdoelen. Reflecteren wordt gebruikt bij: Beoordelen van gedrag Coachingsgesprekken met als doel terug te blikken op eerder gedrag, inzicht te verkrijgen in sterke en zwakke punten nieuwe doelen te stellen.

24 Reflecteren :STARRT methode
achterhalen of bewust en doordacht is gehandeld en ook zo zou kunnen handelen in andere situaties (=transfer). Reflecteren als onderdeel van een assesment heeft de vorm van een criteriumgericht interview waarin gebruik wordt gemaakt van de STAR(R)(T)-methode. Afkorting voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie en Transfer. In een gesprek probeer je met de STAR(R)(T)-methode om concrete situatiebeschrijvingen boven tafel te krijgen van activiteiten die de leerlingen heeft uitgevoerd en waarmee hij/zij de competenties wil bewijzen.

25 Gespreksthema: ‘Techniek van informatie verzamelen’
vb: Casus: Voor het inwerkplan voor nieuwe medewerkers moet ik het VVE beleid uitzoeken binnen mijn bedrijf. Ik ben op zoek gegaan maar heb bergen informatie gekregen over bedrijfsbeleid waarvan ik me afvraag of ik dit allemaal moet gebruiken… Opdracht: omgaan met weerstanden! Veranderingen roepen weerstanden op. Weerstand op het gebied van waarden, macht, hoe ga je ermee om praktisch psychologisch. Oefen met elkaar in het omgaan met weerstanden. Formuleer conclusies over de aandachtpunten die jij moet ontwikkelen op dit vlak.

26 Oefening: not done gedrag v.e. collega
casus: een collega heb je betrapt op gedrag wat volgens jou echt niet door de beugel kan (bv. slaan/trekken duwen kinderen). Ouders zouden er een klacht over kunnen indienen. bereid je voor in je tweetal op een collega gesprek over ongewenst gedrag. tweetal 2 soorten!! voorbereiden op beide methoden. maak een inleiding waarin je het gedrag brengt als slecht nieuws. Maak een inleiding waarin je een coachgesprek gaat voeren waarin je incompetent gedrag wil ombuigen naar competent gedrag

27 Gespreksthema: Weerstanden: hoe verantwoord communiceren .
Opdrachten: weerstanden Veranderingen roepen weerstanden op. Weerstand op het gebied van waarden, macht, hoe ga je ermee om praktisch psychologisch. Oefen met elkaar in het omgaan met weerstanden. Formuleer conclusies over de aandachtpunten die jij moet ontwikkelen op dit vlak. Extra gegevens: Agressieve fase niet afdempen Erkennen dat dit een verandering is Niet meteen naar oplossing zoeken Tijd geven en er later op terugkomen Je niet laten ‘mangelen’ tussen directie en team

28 Gespreksthema: Weerstanden: hoe verantwoord communiceren .
slecht nieuws: goede verzameling van gedragsgegevens!! Korte begroeting Inleidende zin(ik heb geen goed nieuws) Klap uitdelen, emoties opvangen, samen zoeken naar oplossingen Afscheid nemen technieken! Meegaan in verdriet, boosheid enz Benoemen, erkennen, bevragen Verplaats je in de ander Kun je het niet alleen, vraag hulp van een ander Laat de ander in zijn emoties, praat het niet weg

29 http://www.youtube.com/watch?v=IlrG3tzNEVc feedback geven You-tupe
Zorg voor een goede timing Gebruik een ik-boodschap Richt je op feitelijk, concreet, veranderbaar gedrag Geef aan welk effect dit gedrag op jou heeft Vraag om een reactie van de ander Doe suggesties voor verbetering: Let op het non-verbale gedrag Ontvangen: Laat de feedback goed tot je doordringen Interpreteer het niet als een persoonlijke aanval Ga je niet verdedigen:Vraag indien nodig door Vat de feedback samen om te controleren of je de ander goed begrepen hebt Toon waardering voor de gever Beoordeel de feedback

30 LSD-formule: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.
Heeft de ander zijn betoog afgerond, dan vat je het samen in je eigen woorden. Door samen te vatten, check je of je de boodschap goed hebt begrepen. Is dat niet het geval, dan geef je de ander de gelegenheid aan te vullen of te corrigeren. Samenvattingen geven een gesprek structuur. Voorbeeld samenvatting: "Als ik je goed heb begrepen, vind jij dat ..." "Je zegt dus dat ..."

31 Oefening: coachen Vorm groepen van 2 á 3 pemmers
Lees kaartje formuleer antwoord Gesprekleider doet inleiding,lsd, afronding grow methodiek 3 minuten!! kantelmodel probleemsituatie aanpakken

32 weerstanden Veranderingen roepen weerstanden op.
Weerstand op het gebied van waarden, macht, hoe ga je ermee om praktisch psychologisch. Oefen met elkaar in het omgaan met weerstanden: Casus: Je krijgt als moeder te horen dat je 3 jarige niet past op de groep. Hij raakt meisjes intiem aan en wil één meisje van 2 jaar iedere keer kussen. Hij zal de groep uit moeten. A Het ontkennen van het slechte nieuws. B Een agressieve reactie C een verdrietige gesprekspartner D de gesprekspartner die dichtklapt E argumenteren F zielig gaan doen Formuleer conclusies over de aandachtpunten die jij moet ontwikkelen op dit vlak.

33 soort gesprek : Probleemoplossend
Duidelijkheid over wat is het probleem,eventuele oplossingen Is er motivatie om het probleem op te lossen De betrokkene gaat werken aan een oplossing Vorm: sociaal talk,koffie/thee rol,doel,werkwijze probleem beschrijven,onderzoeken,oplossingen bedenken tevredenheid peilen,eventueel nieuwe datum prikken,afsluiten Techniek: Luisteren,samenvatten ,doorvragen Vertel eens: Grow methodiek Hoe,wat,wanneer,waar.enz. Hoe is veroorzaakt Benoemen,erkennen,bevragen

34 soort gesprek : Klacht : ken de klachtenprocedure van je bedrijf
kern: Helder beeld krijgen van de klacht ,Laat zien dat je de klager serieus neemt elke klacht van een klant is een verbeterkans! Er zijn interne en externe klanten Oplossing voorstellen die aanvaardbaar is Techniek: Luisteren,samenvatten ,doorvragen Vertel eens: Hoe,wat,wanneer,waar.enz. Let op: Ga mee met de klacht, neem die serieus, je kan niet iedere klacht oplossen,wees eerlijk,toon begrip. Het kan zijn dat jezelf nog een onderzoek wil instellen, maar geeft dit dat dan ook aan.

35 Reacties die voor kunnen komen:* Verdrietig
* Verdrietig - De ouder/verzorger troost bieden - inleven (empathie) in de ouder - vertellen dat dit vaker voorkomt en dat het verholpen kan worden( troosten) - laat de ouder zo nodig uithuilen - de ouder de ruimte geven - laat de ouder even alles op een rijtje zetten - bied de ouder tissues en een glas water aan - vertellen dat we gezamenlijk tot een goede oplossing kunnen komen en dat misschien wat tijd nodig heeft - laat de ouder in zijn waarde

36 Reacties die voor kunnen komen:* Onbegrip
* Onbegrip - vertellen wat jij geobserveerd hebt - vertellen wat de andere leidster hebben gezien - LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen) methode. Hoe komt het dat de het bij de leidster wel opvalt en bij de ouder niet? - de ouder ruimte geven - rustige en open houding hebben - inleven (empathie) in de ouder. Het is waarschijnlijk heel moeilijk voor de ouder om het toe te geven - ideeën vragen van de ouder - vragen aan de ouder of hij/zij er thuis ook willen observeren - als het gesprek niet meer gaat een vervolggesprek plannen

37 Reacties die voor kunnen komen:* Boos
* Boos - de ouder rustig proberen te houden - de emoties van opvangen van de ouders - de ouder laten uitpraten - de ouder ruimte geven - zelf tegen de ouder rustig praten - rustige en open houding hebben - inleven (empathie) in de ouder - als het gesprek niet meer gaat een vervolggesprek plannen

38 Gespreksthema: vergaderen met andere disciplines: doel en functie
Casus: werkoverleg met pedagogisch medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het VVE beleid op de locatie. Op de agenda staat de kwaliteit van de contacten met de Pedagogisch Educatief Medewerkers. Hoe bereid ik me hierop voor.Opdrachten: Maak een overzicht van de bedrijfscontact personen binnen je organisatie en buiten je organisatie. Vergelijk deze gegevens met elkaar. Discussieer en verzamel gegevens over de dingen die je wilt halen bij derden binnen en buiten de organisatie en de dingen die je wilt brengen. formuleer een gezamenlijk standpunt over de samenwerking met derden. Wat vinden jullie als Pedagogisch Educatief Medewerkers een goede samenwerking. Maak een tip’s en top’s lijst voor jouw bedrijf

39 Afronding gesprek gesprek heeft een inleiding, een kern en afronding
alles in het gesprek aan de orde komt wat in de inleiding afgesproken is. vat op belangrijke momenten het gesprek samen (lsd) de leerling neemt betrokken deel aan het gesprek maakt heldere afspraken met betrekking tot het probleemgebied rondt het gesprek met een samenvatting af.


Download ppt "Oudergesprekken voor Ad-PEM (kw4 jr1)"

Verwante presentaties


Ads door Google