De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professioneel werken: gestructureerd en methodisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professioneel werken: gestructureerd en methodisch."— Transcript van de presentatie:

1 Professioneel werken: gestructureerd en methodisch

2 Methodiek en structuur  Voorbereiding doel en communicatiestijl bepalen, basishouding en gespreksvaardigheden  Gesprek structuur en techniek  Interpreteren verbanden leggen tussen de klant en zijn situatie en de kansen op de arbeidsmarkt.

3 Taak klantmanager  Inschatten van de afstand tot de arbeidsmarkt  Plan van aanpak maken  Ondersteunen op weg naar werk

4 Vakmanschap  Bewust, doelgericht en systematisch  Het verhaal en de situatie van de klant is uitgangspunt.  Bewust zijn wie tegenover je zit, op zoek naar kansen en belemmeringen  Samen met de klant onderzoeken welke vaardigheden en mogelijkheden er zijn op werk  Stapsgewijs een traject naar werk opstellen

5 Zelfredzaamheid van de klant  Heeft te maken met het zoeken en houden van werk  zelfbeeld  Gedrag en vaardigheden

6 Inzicht en begrip door vragen stellen  Wat wil je bereiken?  Wat voor werk zou jou trots maken?  Hoe ziet die baan er uit? Wat doe je dan?  Wie zie jij als voorbeeld?  Wat bedoel je met…..  Welke voordelen zie je om…….  Hoe ga je om met……..  Welk effect heeft/had dat op jou?  Hoe kom je er achter of dat beroep bij jou past.

7 Basis techniek  Luisteren  Open vragen stellen en doorvragen E-in vragen en E-ex vragen stellen  Samenvatten, hoofd en bijzaken, verbanden leggen  Reflecteren op dat wat de klant zegt, doet en voelt. Herkenning en begrip uitspreken  Empathie tonen, bevestigen van gedrag (waardering uitspreken over wat de klant goed doet of zegt en compassie tonen voor moeilijke omstandigheden: wat knap dat je het volhoudt!)

8 Dienstverlener en vragen  Informatie inwinnen;  Leiden van het gesprek;  initiatief nemen en houden;  Vasthouden van de aandacht;

9 Exploreren  Verkennen van de situatie  Verduidelijken van een probleem  Kijken en luisteren  Informatie en empathie

10 Explorerende vraag (E-in vragen)  De explorerende vraag is gericht op het vragen naar meer informatie.  Vraag aansluiten bij wat de ander heeft gezegd  De diepte in vragen, ideeën, meningen en gedachten en gevoelens  Achterliggende motieven  Wat denkt de klant, waarom is dat zo

11 E- ex vragen  Doorvragen in de breedte, gaat over op een ander onderwerp  Jij bepaalt de richting van het gesprek

12 Gespreksstructuur  KennismakingUitleg over organisatie, Vertel welke rol jij en de klant hebben, hoe lang het gesprek duurt en welk doel het heeft.  Analyseinformatie verzamelen, in kaart brengen van de situatie en kenmerken van de klant  Diagnoseinschatting afstand arbeidsmarkt. Vacatures en functie-eisen bespreken.  ConclusieWelke mogelijkheden zijn er nu op de AM? geschikte branche/sector ? AdviesPlan van aanpak richting werk  AfrondingSamenvatten gesprek, overwegingen, vervolgstappen en afspraken

13


Download ppt "Professioneel werken: gestructureerd en methodisch."

Verwante presentaties


Ads door Google