De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professioneel werken: gestructureerd en methodisch

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professioneel werken: gestructureerd en methodisch"— Transcript van de presentatie:

1 Professioneel werken: gestructureerd en methodisch

2 Methodiek en structuur
Voorbereiding doel en communicatiestijl bepalen, basishouding en gespreksvaardigheden Gesprek structuur en techniek Interpreteren verbanden leggen tussen de klant en zijn situatie en de kansen op de arbeidsmarkt.

3 Taak klantmanager Inschatten van de afstand tot de arbeidsmarkt
Plan van aanpak maken Ondersteunen op weg naar werk

4 Vakmanschap Bewust, doelgericht en systematisch
Het verhaal en de situatie van de klant is uitgangspunt. Bewust zijn wie tegenover je zit, op zoek naar kansen en belemmeringen Samen met de klant onderzoeken welke vaardigheden en mogelijkheden er zijn op werk Stapsgewijs een traject naar werk opstellen

5 Zelfredzaamheid van de klant
Heeft te maken met het zoeken en houden van werk zelfbeeld Gedrag en vaardigheden

6 Inzicht en begrip door vragen stellen
Wat wil je bereiken? Wat voor werk zou jou trots maken? Hoe ziet die baan er uit? Wat doe je dan? Wie zie jij als voorbeeld? Wat bedoel je met….. Welke voordelen zie je om……. Hoe ga je om met…….. Welk effect heeft/had dat op jou? Hoe kom je er achter of dat beroep bij jou past.

7 Basis techniek Luisteren
Open vragen stellen en doorvragen E-in vragen en E-ex vragen stellen Samenvatten, hoofd en bijzaken, verbanden leggen Reflecteren op dat wat de klant zegt, doet en voelt. Herkenning en begrip uitspreken Empathie tonen, bevestigen van gedrag (waardering uitspreken over wat de klant goed doet of zegt en compassie tonen voor moeilijke omstandigheden: wat knap dat je het volhoudt!)

8 Dienstverlener en vragen
Informatie inwinnen; Leiden van het gesprek; initiatief nemen en houden; Vasthouden van de aandacht;

9 Exploreren Verkennen van de situatie Verduidelijken van een probleem
Kijken en luisteren Informatie en empathie

10 Explorerende vraag (E-in vragen)
De explorerende vraag is gericht op het vragen naar meer informatie. Vraag aansluiten bij wat de ander heeft gezegd De diepte in vragen, ideeën, meningen en gedachten en gevoelens Achterliggende motieven Wat denkt de klant, waarom is dat zo

11 E- ex vragen Doorvragen in de breedte, gaat over op een ander onderwerp Jij bepaalt de richting van het gesprek

12 Gespreksstructuur Kennismaking Uitleg over organisatie, Vertel welke rol jij en de klant hebben, hoe lang het gesprek duurt en welk doel het heeft. Analyse informatie verzamelen, in kaart brengen van de situatie en kenmerken van de klant Diagnose inschatting afstand arbeidsmarkt. Vacatures en functie-eisen bespreken. Conclusie Welke mogelijkheden zijn er nu op de AM? geschikte branche/sector ? Advies Plan van aanpak richting werk Afronding Samenvatten gesprek, overwegingen, vervolgstappen en afspraken

13


Download ppt "Professioneel werken: gestructureerd en methodisch"

Verwante presentaties


Ads door Google