De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module communicatie 1 Les 1: Basisvaardigheden. Vandaag Eigen ervaringen. Inleiding module communicatie Logboek Theorie Basisvaardigheden Training Uitwisselen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module communicatie 1 Les 1: Basisvaardigheden. Vandaag Eigen ervaringen. Inleiding module communicatie Logboek Theorie Basisvaardigheden Training Uitwisselen."— Transcript van de presentatie:

1 Module communicatie 1 Les 1: Basisvaardigheden

2 Vandaag Eigen ervaringen. Inleiding module communicatie Logboek Theorie Basisvaardigheden Training Uitwisselen ervaringen Logboek: formuleren leerdoelen huiswerkopdracht

3 Eigen ervaring Goed gesprek Slecht gesprek Waarom?

4 Inleiding communicatie 1 CONTACT MAKEN Respectvol, empathisch en professioneel communiceren DEEL A Gespreksvoering met (onbekend)kind (4- 12 jr), jongere (klasgenoot), (onbekende) volwassene (25+) vanuit een Rogeriaanse grondhouding DEEL B De methode van de motivationele gespreksvoering Theorie en oefenen van vaardigheden in de klas Oefengesprekken die je filmt Logboek die je bijhoudt op N@tschool, of een VLOG

5 Leerdoelen 1. De student kan in een gesprek met een kind, jongere en een volwassene de Rogeriaanse grondhouding gestalte geven door echtheid, onvoorwaardelijke positieve gezindheid en empathie. 2. De student kan tijdens deze gesprekken ondersteunen en de verantwoordelijkheid voor keuzes of oplosingen bij de cliënt laten. 3. De student kan de basisvaardigheden toepassen. 4. De student kan een zelfgevoerd gesprek kritisch analyseren aan de hand van concepten uit de gerichte benadering en de motivationele gespreksvoering

6 Toetsing Deelname vereisten Logboek Iedere week een opname maken Opnames: deel A 4x opname, deel B 4x opname Proeftoets; in week 6 en 7 (25 maart en 1 april) Toetsgesprek in week 16 en 17 (10 en 17 juni) WEEK 16 (WEEK 6, 10 JUNI) USB STICK MET 8 OPNAMES INLEVEREN LOGBOEK/VLOG INLEVEREN

7 Logboek Wat vond je belangrijk, interessant, relevant aan de besproken theorie? Wat waren je ervaringen tijdens de oefengesprekken? Welke leerpunten heb je voor de volgende week/weken Je houdt wekelijks het logboek bij. Is ter inzage van de docent Hoe staat het met je vooropgestelde persoonlijke leerdoelen?

8 De “regisseurs” Verantwoordelijk voor een gedeelte van de les: opdracht verzinnen om te OEFENEN met de theorie die DIE WEEK op het programma staat 1. Groep 1: week 2 en week 12 2. Groep 2: week 3 en week 13 3. Groep 3: week 4 en week 14 4. Groep 4: week 5 en week 15 (dus eerst leg ik de theorie uit, daarna gaan jullie oefenen onder leiding van de regisseurs van de week)

9 Opnames per week Altijd in de rol van pedagoog DEEL A: 2x klasgenoot, 1x kind. 1x volwassene De vaardigheden die behandeld zijn in die week moeten naar voren komen En je houdt rekening met je eigen leerdoelen Hoeft NIET 30 min te zijn! Random worden er 3 of 4 studenten gekozen om de opnames te laten zien IEDEREEN komt elk kwartaal aan de beurt Op stick inleveren/link naar youtube/etc

10 Elke week dezelfde structuur Terugblik vorige week Opnames bekijken en feedback geven College over theorie Onder leiding van de regisseurs oefenen van vaardigheden Werken aan logboek en maken van volgende opnames

11 Wat wil jij leren? Iedereen heeft andere leerdoelen mbt communicatie Bijvoorbeeld: Feedback geven Minder bot zijn Meer durven spreken Beter samenvatten Werken aan nonverbale communicatie

12 Warme, menselijke instelling

13 Humanistisch What’s it (like) to be you? Subjectieve beleving van de cliënt staat centraal Mensen zijn van nature goed Eigen verantwoordelijkheid

14 Piramide van Maslov

15 De gezindheid van de hulpverlener Welke vragen hebben jullie over de theorie? Wat verstaan we onder de gezindheid van de hulpverlener? Wat houdt de theorie van Rogers in?

16 De gezindheid van de hulpverlener Het standpunt dat de pedagoog inneemt m.b.t. 3 vragen 1. hoe wil hij met de ander omgaan? 2.Met welke methode gaat hij aan het werk?( hoe bereikt hij het doel?) 3 Hoe zijn de rollen? Wat verwachten we van elkaar? Welke belangen beïnvloeden het gesprek? Twee uitersten. Diagnose receptmodel en samenwerkingsmodel

17 Voorbeeld Moeder komt bij de pedagoog. Ze wil advies over gezond eten. Haar zoontje van 4 wil geen groenten eten. Gesprek volgens diagnose-receptmodel Gesprek volgens het samenwerkingsmodel

18 Zelfactualisatie Subjectieve beleving De juiste omstandigheden Continue ontwikkeling Fully functioning person Rogers: persoonlijkheidstheorie

19 De theorie van Rogers Theoretisch kader De cliëntgerichte benadering De cliënt wordt geactiveerd in het zoeken naar oplossingen. Twee fundamentele begrippen: zelf actualisering en onvoorwaardelijke acceptatie Hoe ontstaan problemen? Verschil tussen zijn en moeten zijn( incongruentie)

20 Blokkades  Voorwaardelijke acceptatie  Incongruentie  Masker

21 Kenmerken van een geblokkeerde groei Negatief zelfbeeld Agressie Gevoelsarmoede Problemen met (intieme) relaties Vervreemd gevoel: gevoel past niet bij het Zelf Verveling / niet weten wat je wilt

22 Door (externe) dialoog met hulpverlener de cliënt weer in contact brengen met zichzelf: Wat voel ik? Wat denk ik? Wat wil ik? Wat doe ik? ECHT LUISTEREN ‘Oplossing’

23 Echtheid Onvoorwaardelijke positieve gezindheid Empathie Grondhoudingen

24 Betekenisgeving: hoe geven mensen betekenis aan de wereld? Experiencing: belevings- en ervaringsproces van de persoon. Bewust zijn van hoe je de dingen ervaart zowel interne als externe stimuli. Door acceptatie, echtheid en empathie kan de hulpverlener het proces van experiencing en ontplooiing in goede banen leiden.

25 Fasen in het gesprek Probleemverheldering Probleemnuancering probleembehandeling

26 Doelen van het eerste gesprek Opbouwen werkrelatie Problemen verkennen Enige ordening aanbrengen Duidelijkheid over wat hij van hulpverlener kan verwachten

27 Luistervaardigheden Ruimte geven aan cliënt om zijn verhaal op zijn manier te vertellen Niet-selectieve luistervaardigheden (weinig invloed uitoefenen op de richting) Non-verbaal gedrag Verbaal volgen Gebruik van stiltes Selectieve luistervaardigheden (selectie van bepaalde aspecten van verhaal) Vragen stellen Parafraseren van inhoud Reflecteren van gevoel Concretiseren Samenvatten

28 Regulerende vaardigheden (voor volgende week) Duidelijkheid over gang van zaken in gesprek voor cliënt en hulpverlener Openen van gesprek Begincontract sluiten Terugkoppelen naar (begin) doelen Situatie verduidelijken Hardop denken Afsluiten van gesprek

29 Opening van gesprek en begincontract (volgende week) Wederzijdse verwachtingen uitspreken Eigen visie van hulpverlener op hulpverleningsproces: wat doe je en met welk doel? Globale structurering van gesprek Begincontract: als beider verwachtingen besproken zijn Op gemak stellen cliënt: aandacht tonen Rust uitstralen en geduld onzekerheidstolerantie

30 Selectieve luistervaardigheden Meer aandacht voor het ene dan voor het andere Open vragen: veel vrijheid om zelf richting te bepalen Kunnen doorvragen zijn of juist nieuw onderwerp behandelen W en h Gesloten vragen: weinig ruimte, vaak suggestief, werkwoorden. Kruisverhoor. Iets specifieks willen controleren of checken of hij het goed begrepen heeft. Waarom vragen

31 Parafraseren Parafraseren van inhoud Er wordt naar mij geluisterd Nog scherper weergeven wat is de essentie? Heb ik je goed begrepen? Vraagteken?

32 Reflecteren van gevoel Weergeven of spiegelen van gevoel Gevoelens worden geaccepteerd en krijgen aandacht Client veilig laten voelen; eigen gevoelens makkelijker durven aanvaarden Controlefunctie Wat de cliënt zegt en tussen de regels.

33 Concretiseren Zo nauwkeurig en precies mogelijk over de problemen laten vertellen Zelf nauwkeurig zijn Doorvragen Alarmbellen Situatie Gedrag Gedachten Gevoelens Reacties van anderen Oorzaken consequenties

34 Samenvatten Grote hoeveelheid informatie overzichtelijk en begrijpelijk weergeven Inhoud Gevoel Vragen Heb ik het goed begrepen? Ordenen Stimulering tot verdere exploratie Bij afsluiting onderwerp Bij begin en eind gesprek

35 Oefening: Rollenspel! Handigst in drietallen: spreker-partner- observant Verzin zelf een situatie en een rol. MAG in een professionele situatie zoals op je stage/ of als pedagoog, maar voor nu HOEFT niet Bijv: Pedagoog die moeder advies geeft, eerste date/speeddate, sollicitant, vriendin die om advies vraagt Oefen de vaardigheden die we hebben besproken!

36 Volgende week: Lees de theorie en vraag eventueel om verduidelijking Werk de drie leerdoelen uit en neem dit mee (zet het in je logboek) Regisseurs bereiden een oefening voor Neem je USB-stick mee met je eerste opname


Download ppt "Module communicatie 1 Les 1: Basisvaardigheden. Vandaag Eigen ervaringen. Inleiding module communicatie Logboek Theorie Basisvaardigheden Training Uitwisselen."

Verwante presentaties


Ads door Google