De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen voor Kwetsbare Jongeren Gedifferentieerde Entree Almere 24 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen voor Kwetsbare Jongeren Gedifferentieerde Entree Almere 24 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Samen voor Kwetsbare Jongeren Gedifferentieerde Entree Almere 24 november 2015

2 Wie zijn wij? Tessa van der Wal Trudy Boonman

3 Opzet presentatie Algemene kaders – start project Intake & plaatsing Begeleiding Uitstroom en toeleiding naar arbeid Tussendoor vragen stellen mag, dat doen wij ook

4 Stuurgroep Sluitende Aanpak jongeren Sinds jaren 90 (invoering RMC, Startkwalificatie) Partners uit onderwijs en gemeente Duurzame samenwerking Motto: SK voor werk, werk voor inkomen

5 Visie Doorlopende leerlijn Geen jongere tussen wal en schip De leerling/ jongere is het vertrekpunt Inclusief onderwijs, maatwerk indien nodig

6 Sluitende aanpak jongeren Doelgroep = alle jongeren met focus op voortijdig schoolverlaters & kwetsbare jongeren

7 Aanleiding Vraag van het MBO College Almere in 2012: Hoe gaan wij alle jongeren die toelatingsrecht hebben voor de Entree bedienen? Eerste actie: Statement voor de bestuurders: daarmee bestuurlijke dekking gerealiseerd (april 2013)

8 Gedifferentieerde Entree Almere Start project in april 2013: Het opzetten van een Entree opleiding met meerdere uitvoeringslocaties, zodat jongeren de opleiding kunnen volgen op een locatie die bij hen past.

9 Partners MBO College Almere Praktijkonderwijs Eduvier Almeerkans met Mind at Work Gemeente Almere

10 Verschillen in de locaties Regulier MBO College Almere  Niveau 2 OpMaat Almeerkans  Niveau 2 of arbeid Eduvier (Nautilus)  Niveau 2 of arbeid Praktijkonderwijs  Arbeidsmarkt Groenhorst i.o.

11 Intake & plaatsing Aanmelding bij MBO College/Loopbaan Expertise Centrum (LEC) Testafname TOA Educatiemeter Matrix Leefgebieden Plaatsingscommissie Intake & advies Voorwaarde: alle info is beschikbaar (voor zover mogelijk) Bindend plaatsingsadvies

12 Plaatsingscriteria Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden Mate & aard van problemen (leefgebieden/school) Verwachte uitstroomperspectief Schoolbaarheid en leerbaarheid

13 Niet plaatsbaar Terug naar V(S)O Terug naar Hulpverleningsinstelling Warme overdracht naar de gemeente RMC + W&I Altijd onderbouwd! Wat zijn uw ervaringen met ‘niet plaatsbaar’?

14 Inschrijving Studenten worden ingeschreven bij het MBO Studenten volgen onderwijs op andere locaties * Geld volgt student * Gebeurt dit in andere regio’s ook? Zijn er andere oplossingen?

15 Begeleiding Overdracht naar de locatie Ontwikkelplan of POP (VO of MBO) Indien nodig extra begeleidingsplan Begeleiding conform de aanpak op de uitvoerende locatie gedifferentieerd

16 ZAT 18+ Casuïstiek bespreking volgens vaste methodiek Signaleren overstijgende problemen Bijdragen aan beleidsontwikkeling Is het ZAT 18+ de oplossing of…. Samen bouwen aan een goede ondersteuningsstructuur voor deze jongeren Hoe regelen we dat in de overgang naar 18 jaar niet alle stut en steun vervalt?

17 Uitstroomadvies In onderwijsperiode 3 voorlopig advies Na examen definitief advies Arbeidsmarkt Niveau 2 Aanpassing programma en begeleiding Nazorg (1 – 2 jaar)

18 Begeleiding naar arbeid Jobcoach van de gemeente (m.n. MBO doelgroep) Into Work van Mind at Work In overleg met de locaties, wordt bepaald wie de begeleiding doet. Verschil in aanpak en instrumentarium. Meerjarige begeleiding. Coaches starten in onderwijsperiode 3 met begeleiden van studenten.

19 Toeleiding naar arbeid Dilemma: veel vermijders Wat zijn oplossingen om vermijders te bereiken? Hoe ver ga je en wanneer houdt het op?

20 Succesfactoren 1 Gemeentelijke visie Gezamenlijk commitment op bestuurlijk en directieniveau Domein overstijgend denken & werken op ambtelijk niveau Aansluiten op bestaande structuren Gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid Bestuurlijke ondernemendheid en durf

21 Succesfactoren 2 Projectleiderschap om geheel te monitoren Ruimte bieden aan de professionals Elkaar kennen en durven aanspreken Vertrouwen hebben in elkaar Gedrevenheid en passie

22 Uitdagingen Convenant Beredeneerde afwijking erkend krijgen Financiering Betrekken UWV en arbeidsmarkt


Download ppt "Samen voor Kwetsbare Jongeren Gedifferentieerde Entree Almere 24 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google