De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen voor Kwetsbare Jongeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen voor Kwetsbare Jongeren"— Transcript van de presentatie:

1 Samen voor Kwetsbare Jongeren
Gedifferentieerde Entree Almere 24 november 2015

2 Wie zijn wij? Tessa van der Wal Trudy Boonman
Kort voorstellen en aangeven wat we doen. Trudy Boonman

3 Opzet presentatie Algemene kaders – start project Intake & plaatsing
Begeleiding Uitstroom en toeleiding naar arbeid Tussendoor vragen stellen mag, dat doen wij ook

4 Stuurgroep Sluitende Aanpak jongeren
Sinds jaren 90 (invoering RMC, Startkwalificatie) Partners uit onderwijs en gemeente Duurzame samenwerking Motto: SK voor werk, werk voor inkomen Stuurgroep kent een lange historie in diverse samenstellingen. In eerste instantie voor RMC jongeren en jongeren die een SK moeten halen. Nu voor alle kwetsbare jongeren. Meer integrale aanpak met zorg en arbeidstoeleiding.

5 Visie Doorlopende leerlijn Geen jongere tussen wal en schip
De leerling/ jongere is het vertrekpunt Inclusief onderwijs, maatwerk indien nodig

6 Sluitende aanpak jongeren
Doelgroep = alle jongeren met focus op voortijdig schoolverlaters & kwetsbare jongeren

7 Aanleiding Vraag van het MBO College Almere in 2012: Eerste actie:
Hoe gaan wij alle jongeren die toelatingsrecht hebben voor de Entree bedienen? Eerste actie: Statement voor de bestuurders: daarmee bestuurlijke dekking gerealiseerd (april 2013) Het MBO lanceerde een hulpvraag in de verwachting als mbo de toestroom niet aan te kunnen en daarmee onvoldoende te kunnen bieden aan de jongeren. Statement meet visie en uitgangspunten en het verzoek om akkoord te gaan met een Gedifferentieerde Entree. Bestuurders zijn unaniem akkoord gegaan. Uitgangspunten statement: zie A4 statement.

8 Gedifferentieerde Entree Almere
Start project in april 2013: Het opzetten van een Entree opleiding met meerdere uitvoeringslocaties, zodat jongeren de opleiding kunnen volgen op een locatie die bij hen past. Is in de scholen met enthousiasme ontvangen. Aansluiten bij bestaande structuren.

9 Partners MBO College Almere Praktijkonderwijs Eduvier Almeerkans met Mind at Work Gemeente Almere Ameerkans is een voorziening bij het OPDC. Daarin multidisciplinair team. Ook bij 18+. Coaching en begeleiding door Mind at Work.

10 Verschillen in de locaties
Regulier MBO College Almere  Niveau 2 OpMaat Almeerkans  Niveau 2 of arbeid Eduvier (Nautilus)  Niveau 2 of arbeid Praktijkonderwijs  Arbeidsmarkt Groenhorst i.o. Uitstroomperspectief is een van de indicatoren. MBO: in grotere klassen, zelfstandiger kunnen werken, weg kunnen vinden in grote school Almeerkans: multiproblematiek (zwaar) Eduvier: autisme en angststoornissen, internaliserend PrO: cognitief

11 Intake & plaatsing Aanmelding bij MBO College/Loopbaan Expertise Centrum (LEC) Testafname TOA Educatiemeter Matrix Leefgebieden Plaatsingscommissie Intake & advies Voorwaarde: alle info is beschikbaar (voor zover mogelijk) Bindend plaatsingsadvies Gestart met de intake. Een van de werkgroepen. Belangrijk is aansluiten bij de procedure van het MBO. Versterken met de plaatsingscommissie waarin alle locaties met een expert zitting hebben. Daarnaast ook meteen examinering geregeld door de andere locaties in de examencommissie op te nemen.

12 Plaatsingscriteria Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
Mate & aard van problemen (leefgebieden/school) Verwachte uitstroomperspectief Schoolbaarheid en leerbaarheid

13 Niet plaatsbaar Terug naar V(S)O Terug naar Hulpverleningsinstelling
Warme overdracht naar de gemeente RMC + W&I Altijd onderbouwd! Wat zijn uw ervaringen met ‘niet plaatsbaar’? De mensen even met elkaar laten uitwisselen welke vraagstukken zij hebben in de eigen praktijk. Hulpvragen: is dit herkenbaar? Wat komt u tegen in uw eigen praktijk? Welke oplossingen heeft u hiervoor?

14 Inschrijving Studenten worden ingeschreven bij het MBO
Studenten volgen onderwijs op andere locaties * Geld volgt student * Gebeurt dit in andere regio’s ook? Zijn er andere oplossingen?

15 Begeleiding Overdracht naar de locatie
Ontwikkelplan of POP (VO of MBO) Indien nodig extra begeleidingsplan Begeleiding conform de aanpak op de uitvoerende locatie gedifferentieerd In eerste instantie hebben we ingezet op afstemming en eenduidigheid. Maar daarmee schoten we ons doel voorbij. Het onderscheid is juist de essentie van de aanpak. Nu spreken we van een aanpak vanuit de intake en daarna in de begeleidingsstructuur van de school. Begeleiding verschilt voor in aard van de mogelijkheden, wat heeft de school in huis en intensiteit op basis van de doelgroep.

16 ZAT 18+ Casuïstiek bespreking volgens vaste methodiek
Signaleren overstijgende problemen Bijdragen aan beleidsontwikkeling Is het ZAT 18+ de oplossing of…. Samen bouwen aan een goede ondersteuningsstructuur voor deze jongeren Hoe regelen we dat in de overgang naar 18 jaar niet alle stut en steun vervalt? In de afgelopen 2 jaar is gebleken dat de ondersteuning voor 18+ niet goed geregeld is. Heeft te maken met veranderingen in de Jeugdzorg. Wij hebben besloten om het ZAT 18+ te installeren als brug naar een betere ondersteuning voor de doelgroep. Lijn leggen met hulpverlening en aanpak in wijkteams van de gemeente.

17 Uitstroomadvies In onderwijsperiode 3 voorlopig advies
Na examen definitief advies Arbeidsmarkt Niveau 2 Aanpassing programma en begeleiding Nazorg (1 – 2 jaar)

18 Begeleiding naar arbeid
Jobcoach van de gemeente (m.n. MBO doelgroep) Into Work van Mind at Work In overleg met de locaties, wordt bepaald wie de begeleiding doet. Verschil in aanpak en instrumentarium. Meerjarige begeleiding. Coaches starten in onderwijsperiode 3 met begeleiden van studenten. Tessa: Uitleg over de werkwijze. Eerst alles uitbesteed, sinds januari ook een deel bij de gemeente zelf. Dat is afgestemd met de onderwijspartijen in de stg SAJ. Eventueel wat highlights uit de evaluatie. Nazorg 2 jaar. Jongeren kunnen ook later instappen. Starten tijdens het onderwijstraject omdat jongeren dan nog in beeld zijn. Proberen voor de zomer aan het werk te hebben.

19 Toeleiding naar arbeid
Dilemma: veel vermijders Wat zijn oplossingen om vermijders te bereiken? Hoe ver ga je en wanneer houdt het op?

20 Succesfactoren 1 Gemeentelijke visie
Gezamenlijk commitment op bestuurlijk en directieniveau Domein overstijgend denken & werken op ambtelijk niveau Aansluiten op bestaande structuren Gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid Bestuurlijke ondernemendheid en durf

21 Succesfactoren 2 Projectleiderschap om geheel te monitoren
Ruimte bieden aan de professionals Elkaar kennen en durven aanspreken Vertrouwen hebben in elkaar Gedrevenheid en passie

22 Uitdagingen Convenant Beredeneerde afwijking erkend krijgen
Financiering Betrekken UWV en arbeidsmarkt


Download ppt "Samen voor Kwetsbare Jongeren"

Verwante presentaties


Ads door Google