De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Isb bewegingsopvoeding lager onderwijs oktober 2008 oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Isb bewegingsopvoeding lager onderwijs oktober 2008 oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts1."— Transcript van de presentatie:

1 isb bewegingsopvoeding lager onderwijs oktober 2008 oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts1

2  Onthaal  Voormiddag: Hedendaagse visie op leren en onderwijzen -hoe leren kinderen? -wat zijn dan krachtige leeromgevingen? Hoe onderwijzen?  Namiddag: Theorie toetsen aan de praktijk: wat betekenen krachtige leeromgevingen binnen -het domein van de spelen -de balvaardigheden -de bewegingskunsten oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts2

3  Opdracht 1. Neem bijlage 1. Lees de historische uitspraken over leren. Kies je favoriete uitspraak. Noteer ze op je werkblad. Licht je keuze even toe binnen de groep. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts3

4  Opdracht 2. Neem bijlage 2. Bekijk beide cartoons van Hagar. Wat vertellen ze jou over leren? Noteer het op je werkblad. Bespreek opdracht 2 met je buur. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts4

5 1. Losse gegevens verwoorden en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren 2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken 3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (andere dan teksten) verwerven en gebruiken 4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen. 5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding, hun lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren en hun eigen leerproces controleren en bijsturen. 6. De leerlingen kunnen op hun niveau leren met nauwkeurigheid, efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, voldoende weerbaarheid, houding van openheid en kritische zin. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts5 Leerstrategieën Zelfsturing, planning Attitudes

6  Opdracht 3.  Geef voorbeelden uit de lessen bewegingsopvoeding bij elk van de LOET: ◦ Bespreek met je tafelgenoten oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts6

7  Leerkrachten geven dagelijks tientallen opdrachten, stellen honderden vragen, organiseren allerlei activiteiten met maar 1 doel: ze willen dat LEERLINGEN daarvan LEREN.  Kern van het lerarenberoep: het in gang zetten, begeleiden, evalueren en remediëren van leerprocessen. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts7

8  Leerproces  Input black box uitput  Opdrachttoepassen van kennis prestatie  Leertaakleerstrategieën attitudes oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts8

9  Zwarte doos: om zicht te krijgen op wat leerlingen werkelijk kunnen en wat de kwaliteit is van wat ze leerden, moet je proberen zicht te krijgen op de ‘zwarte doos’ van het leerproces. Pas dan kan je werken aan de verbetering van de kwaliteit. (transparant maken, verwoorden) Jan Saveyn oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts9

10  Leerkracht bewegingsopvoeding: bevoorrechte positie: wij zien aan de handelingen van de leerlingen heel vlug wat ze doen, hoe ze dit doen... oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts10

11  Je kunt een krab niet leren recht te lopen ( Aristophanes, Grieks dichter en toneelschrijver, -448(°), -385(+) )  Wij leren niet voor de school, maar voor het leven ( Seneca, Romeins filosoof en toneelauteur, -4(°), 65 (+))  Het is de grootste dwaasheid dingen te leren die je later weer moet vergeten. ( Desiderius Erasmus, Nederlands humanist, 1466(°) – 1536 (+))  Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen. Waarom zou mij dan het leren vervelen? ( Alphen Hiëronymus, Nederlands dichter en staatsman, 1746(°) – 1803)) oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts11

12  Als u iets door en door wilt leren kennen, onderwijs het dan aan anderen. ( Edwards Tryon, Amerikaans theoloog, 1809 (°) – 1894 (+))  Wat we met plezier leren, vergeten we nooit. ( Mercier Alfred, Amerikaans auteur, 1816 (°) – 1894 (+)  Je kunt alleen maar iets aan iemand leren als je om die ander geeft. ( Ford Madzy, Nederlands auteur, 1922 (°) - ) oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts12

13  Hernieuwde aandacht voor ‘leren leren’ vanuit de leerpsychologie sinds 1990. Brain based learning.  Verschuivende aandacht: van memoriseren (automatiseren) denken probleemoplossend denken leren leren of krachtig leren Zie ET leren leren oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts13

14  Onderwijskundige motieven: - inspelen op verschillen tussen leerlingen - aansluitingsproblemen tussen lager en secundair -...  Maatschappelijke motieven: - levenslang leren - personeelsadvertenties -... oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts14

15  Didactiek is de theorie van onderwijzen en leren.  Vroegere klemtoon: onderwijzen.  Huidige klemtoon: leren. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts15 Leren: is een proces dat vertrekt bij een ervaring en eindigt in een duurzame gedragsverandering

16  Organisme en/in omgeving ervaring (empirisch moment) ↓ leerproces (rationeel moment) ↓ leerresultaat (technisch moment) Klassieke didactische vormingstheorieën van o.m. Willmann, 1909 oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts16

17  oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts17 Leerrendement= (E+R+T)xA Stoffelen A= affectiviteit, motivatie, positieve ingesteldheid A= dé beslissende factor!

18  Opdracht 4  Je koopt een chronometer. Hoe ga jij hiermee aan de slag?  Noteer.  Bespreek. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts18

19 oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts19 DOENER DROMER BESLISSER DENKER

20  Intentioneel ----------spontaan  Aan ervaring ---------- uit theorie  Alleen ---------- samen  Begeleid----------niet begeleid oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts20

21  Welke zijn de kenmerken van leren ? En hoe kunnen wij deze leertheorie in de praktijk brengen?  « Iedereen kan veel leren als er maar voor krachtige leeromgevingen gezorgd wordt » (Jan Saveyn) oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts21

22 We maken dus telkens de link tussen kenmerken van leren leren en krachtige leeromgevingen. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts22

23  Niemand kan ontwikkelen/leren in de plaats van een ander. De lerende regelt en stuurt zijn ontwikkelings- of leerproces zelf.  oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts23 1.Ontwikkelen/leren is een zelfregulerend en zelfgestuurd proces

24  1. Ontwikkelen/ leren is zelfregulerend en zelfgestuurd.  Laat leerlingen zelf eerst eens nadenken over een probleem  Laat leerlingen zelf eerst naar de oplossing zoeken  Bied hen niet direct oplossingswegen aan  Maak leerlingen bewust van hun eigen aanpak. Analyseer hun aanpak samen met hen  Doe ze nadenken over hun eigen aanpak, over hun zelfregulerend vermogen (metacognitie) oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts24

25  Zie MI  Zie leercyclus van Kolb oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts25 2. Ontwikkelen/leren is individueel verschillend.

26  oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts26 2. Ontwikkelen/ leren is individueel verschillend - Speel in op de verschillen tussen de leerlingen m.b.t. hun leren. -Differentieer naar werkvormen, inhouden (doelen), groeperingswijzen, materialen, evaluatievormen. -Als leerlingen fouten maken, leg dan de klemtoon op het remediëren i.p.v. het beoordelen.

27 3. Leren is een contextgebonden proces. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts27 Geen dril van losse vaardigheden zonder te weten waarvoor ze nuttig kunnen zijn. Sportspelconcept Vraagstuk %-berekening

28  Opdracht 5. Lees de tekst. Waarover gaat de tekst? oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts28

29  oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts29 3. Ontwikkelen/ leren is contextgebonden -Sluit aan bij de ervaringswereld van de leerlingen -Vertrek vanuit contexten of situaties die rijk zijn aan inhoud -Gebruik contexten die bruikbaar zijn in andere situaties (transfer)

30  Bij het lezen van de tekst maak je voortdurend veronderstellingen of hypotheses. Zou het dit? Zou het dat?  Je probeert actief aanknopingspunten te vinden om zo nieuwe kennis op te bouwen, te construeren. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts30 4. Ontwikkelen/leren is een constructief en actief proces.

31  oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts31 4. Ontwikkelen/ leren is actief en constructief. - Schakel regelmatig leergesprekken in - Denk mee met de leerlingen en zeg niet voor - Stel vragen die bij leerlingen verbanden oproepen - Stel vragen die hen doen nadenken over hun eigen handelings- en denkweg - Analyseer de fouten van de leerlingen - Laat verwoorden wat er aan wezenlijke inhouden of vaardigheden werd geleerd

32  Lees de tekst opnieuw: met de titel.  Waarom begrijp je de tekst nu beter? Wat leer je hieruit? Je hebt een ankerpunt en van daaruit kun je je kennis uitbreiden, opstapelen of cumuleren. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts32 5. Ontwikkelen/ leren is een cumulatief proces.

33  oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts33 5. Ontwikkelen/ leren is cumulatief. -Integreer nieuwe leerinhouden in wat leerlingen reeds kennen, kunnen en bezitten -Help leerlingen datgene dat ze leerden in een bepaalde situatie ook toepassen in andere situaties -Help leerlingen in nieuwe situaties oplossingswegen toepassen die ze vroeger reeds met succes gebruikten

34  Kinderen leren aan elkaar. Laat ze opdrachten en uitvoeringen uitleggen aan elkaar.  Laat de kinderen zelf scheidsrechter zijn. Aanzet in de les bewegingsopvoeding: verder oefenen bvb op de speelplaats. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts34 6. Ontwikkelen/leren is een sociaal, interactief en coöperatief gebeuren.

35  Lezen 10% Horen 20% Zien 30% Zien en horen 50% Met anderen bespreken 70% Doen 80% Aan anderen uitleggen 90% oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts35 6. Ontwikkelen/ leren is sociaal, interactief en coöperatief.

36  oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts36 6. Ontwikkelen/ leren is sociaal, interactief en coöperatief. -Kies voor onderwijsleergesprekken die worden gedragen door interactie tussen leerkracht en leerlingen en tussen leerlingen onderling -Opteer voor vragenderwijs onderwijs -Maak, na het zelfstandig zoeken van de leerlingen, je eigen oplossingsmanier duidelijk of zichtbaar -Denk als leerkracht hardop -Laat leerlingen hun denkweg aan mekaar duidelijk maken -Stel vragen die de werkwijze van de leerlingen aan jou duidelijk maakt

37  Het is goed de kinderen te oriënteren op het doel van de les. Hoe beter we van het doel van ons leren op de hoogte zijn, hoe sterker onze intentie om te leren en hoe doelgerichter we (willen) kunnen leren. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts37 7. Ontwikkelen/leren is doelgericht en intentioneel.

38  oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts38 7. Ontwikkelen/ leren is doelgericht en intentioneel. - Motiveer de leerlingen door hen vooraf te vertellen waarover de activiteit zal gaan

39  Samenvatting: leren is... 1. zelfgestuurd en zelfregulerend. 2. individueel verschillend 3. contextgebonden 4. actief en constructief 5. cumulatief 6. sociaal, interactief en coöperatief 7. doelgericht en intentioneel  = sociaal constructivistische leertheorie oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts39

40  oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts40 kijkwijzer krachtige leeromgevingen 1.Sluit aan bij wat leerlingen reeds beheersen. 2.Kies leerrijke leerstof. 3.Kies voor dialogisch leren en onderwijzen. 4.Stel strategische vragen. 5.Stel leerlingen voor problemen. 6.Confronteer de leerlingen met modellen. 7.Geef diagnostisch onderwijs. 8.Leer de leerlingen reflecten, nadenken over hun leerproces. 9.Laat strategische kennis en vaardigheden verwoorden of tonen. 10.Wijs op transfer.

41  Opdracht 6. ◦ Praktijkopdrachten: namiddag/ in groep Denk hierbij na over volgende vragen:  Wat vind je van de opdracht die de leerlingen krijgen?  Wat is belangrijk bij de leerkrachtenstijl?  Welke kenmerken van een krachtige leeromgeving kunnen hier een belangrijke rol spelen?  Bespreek jouw bevindingen met die van de andere groepsleden. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts41

42  Leerkrachten die dagelijks tientallen opdrachten geven, honderden vragen stellen en allerlei activiteiten organiseren in een krachtige leeromgeving hebben maar 1 doel: ze willen dat hun LEERLINGEN breder, dieper en krachtiger ONTWIKKELEN en/of LEREN. oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts42

43  1. “ De analfabeten van de 21ste eeuw zullen niet diegenen zijn die niet kunnen lezen en schrijven, maar diegenen die niet kunnen leren, ontleren en herleren” (Alvin Toffler, schrijver van Future Shock)  2. “Het belangrijkste is om niet op te houden met het stellen van vragen.”( Albert Einstein) oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts43

44  Hij schopte vijftig centimeter.  Toen riep de meester:“ O, wat ver!”  Hij schopte weer.  Toen trapte hij vijf meter.  Dankzij “O, wat ver!” (Ad Goos) oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts44

45  “Grote dingen kunnen we niet doen, alleen kleine met veel liefde.” (moeder Theresa) Met dank aan collega Werner Bosman oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts45


Download ppt "Isb bewegingsopvoeding lager onderwijs oktober 2008 oktober 2008 leren leren in bewegingsopvoeding christine de medts1."

Verwante presentaties


Ads door Google