De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lekker kopje welzijn en integriteit Donderdag 15 oktober 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lekker kopje welzijn en integriteit Donderdag 15 oktober 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Lekker kopje welzijn en integriteit Donderdag 15 oktober 2015

2 Welzijn? Het welzijn wordt nagestreefd door maatregelen die betrekking hebben op 7 welzijnsdomeinen: arbeidsveiligheid gezondheid van de werknemer psychosociale aspecten ergonomie arbeidshygiëne de verfraaiing van de arbeidsplaatsen leefmilieu

3 Welzijn is wet Elke werkgever moet een welzijnsbeleid voeren:
Primaire preventie Secundaire preventie Tertiaire preventie Risico's opsporen: Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Risicoanalyse Nieuwe wet 2014: ‘psychosociale risico’s’ elke werkgever moet een welzijnsbeleid voeren gesteund op algemene principes (risico's voorkomen, bij de bron uitschakelen of verminderen; voorkeur aan collectieve beschermingsmiddelen boven individuele; zorgen voor opleiding en informatie van de werknemers). Dit beleid moet worden geïntegreerd in het volledig management van de onderneming; voor het opsporen van de risico's voor de werknemers moet elke werkgever beschikken over een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Voor bepaalde aspecten van deze opdracht zal de werkgever echter een beroep moeten doen op een externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Deze externe diensten, waarin diverse disciplines zijn vertegenwoordigd, worden met risico-evaluatie belast. Binnen deze diensten worden aparte afdelingen, erkend door de Gemeenschappen, belast met het medisch toezicht van de werknemers; Scope welzijnswet: Welzijn gaat over heel veel verschillende aspecten/omvat verschillende welzijnsdomeinen bv. arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidsgeneeskunde, enz. En psychosociale aspecten. De scope van de welzijnswet rond psychosociale aspecten werd gewijzigd. De nieuwe wetgeving trad in werking op 1/9/14 Verruimde focus: ‘psychosociale belasting’ -> ‘psychosociale risico’s’ Eerst: pesten, geweld en osgw Nu ook conflicten, stress en burn-out Definitie psychosociale risico’s op het werk: Kans dat één of meerdere werknemers Psychosociale schade ondervinden, al dan niet gepaard met lichamelijke schade Ten gevolge van blootstelling aan de elementen van Arbeidsorganisatie Arbeidsinhoud Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden Interpersoonlijke relaties op het werk (arbeidsverhoudingen) Waarop de werkgever een impact heeft En die een objectief gevaar inhouden

4 Samen sterk in welzijn op het werk
Centrale actoren: Beleid Preventieadviseurs arbeidsveiligheid (GDPB) Ergonomen (GDPB) Arbeidsgeneesheren (IDEWE) Preventieadviseurs psychosociale aspecten (GDPB) Spreekbuis (GDPB) Centrale vertrouwenspersonen (GDPB) Re-integratieambtenaren Sociale dienst Decentrale actoren: HR-medewerkers Vertrouwenspersonen

5 Balans in beleid en uitvoering
Agendavorming (1) Beleidsvoorbereiding (2) Beleidsbepaling (3) Beleidsuitvoering (4) Beleidsevaluatie (5) Beleidsbijsturing/ Beleidsbeëindiging (6) Voorbeelden bij geven Bv. burn-out

6 Kortom: correct omgaan met mensen én met middelen
Integriteit? Definitie: het handelen volgens geschreven en ongeschreven waarden en normen die uitdrukking geven aan begrippen als rechtschapenheid, onschendbaarheid, onkreukbaarheid, zorgvuldigheid, zuiverheid van oogmerk, willens en wetens te goeder trouw zijn, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Kortom: correct omgaan met mensen én met middelen

7

8 Actoren integriteit Organisatieniveau Entiteitsniveau
Coördinator Integriteitszorg Audit Vlaanderen Preventieadviseurs - PSW AgO Dienst Diversiteit Vlaamse Ombudsdienst Leidinggevende HR-verantwoordelijke Vertrouwenspersonen Contactpersonen Integriteit Diversiteitsambtenaren Klachtenbehandelaar

9 Samen sterk in integriteit op het werk
Virtueel bureau Integriteit Netwerk Integriteit

10 3 pijlers Preventie Controle/detectie Reactie/sanctie

11 U kent ons misschien van….

12 Projecten op stapel welzijn
Actieplan burn-out en welzijn Algemeen welzijnsbeleid Entiteiten sensibiliseren, informeren en ondersteunen bij uitbouw welzijnsbeleid binnen hun entiteit Actief aanwezigheidsbeleid Leiderschap Gezondheid Individuele hulpverlening Meten is weten, rapporteren is sensibiliseren Opleidingsaanbod Aanbevelingen over mobiliteit Preventieve maatregelen uitbouwen op organisatieniveau Monitoring: Indicatoren verfijnen Dossieropvolgingssysteem welzijn & integriteit Bv. aanwezigheidsbeleid: toolbox, aanwezigheidsbeleid AgO, opleidingen hr en leidinggevenden

13 Gelinkt aan alle thema’s?
Welzijn Actieplan burn-out GDPB Expertisecentrum talent, leiderschap, organisatieontwikkeling, loopbaan en beloning Dienstencentrum rekrutering en selectie HR technologie en data Monitoring Coördinator Integriteitszorg Audit Vlaanderen

14 Projecten op stapel integriteit
Beleid & professionalisering Actualiseren deontologische code ifv nieuwe waarden Invulling begrip neutraliteit Voorstel nieuw sanctiebeleid Kennisdeling (o.a. Europees Netwerk, Netwerk integriteit Vlaamse overheid) Ondersteuning & Instrumenten Integriteit voor leidinggevenden Proefproject integriteit lokale besturen Ontwikkelen kader kwetsbare HR-functies Monitoring, evaluatie Indicatoren en rapportering integriteitsbeleid Optimaliseren peiling integriteitsbeleving Verdere ontplooiing uniek meldpunt

15 Gelinkt aan alle thema’s?
Integriteit deontologische code (juridisch kenniscentrum, organisatieontwikkeling (waarden) Integriteit leidinggevenden (leiderschap, organisatieontwikkeling, talent) Sanctiebeleid (juridisch kenniscentrum) Ontwikkelen kader kwetsbare HR-functies (leiderschap (coaching), rekrutering en selectie) Indicatoren en rapportering integriteitsbeleid (HR technologie en data) Begrip neutraliteit bij de VO (diversiteit)

16 Slotboodschap Samen kunnen we nog meer! Geef ons een seintje:
Meer weten? https://www.bestuurszaken.be/welzijn-op-het-werk


Download ppt "Lekker kopje welzijn en integriteit Donderdag 15 oktober 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google