De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KB’s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners GDPB – 16/10/2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "KB’s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners GDPB – 16/10/2014"— Transcript van de presentatie:

1 www.bestuurszaken.be KB’s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners GDPB – 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be gdpb@bz.vlaanderen.be

2 KB van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners KB van 19 maart 2014 tot wijziging van het KB van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval Beide in werking vanaf 20 april 2014 16/10/20142Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

3 Het begrip “licht ongeval” Een ongeval dat noch tot loonverlies, noch tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar dat enkel zorgen heeft vereist die meteen na het ongeval werden toegediend op de plaats van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of bij woon- werkverkeer. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor alle andere personen die in de instelling aanwezig zijn. 16/10/20143Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

4 Aangifte licht ongeval Een licht ongeval dient vanaf 20 april niet meer worden aangegeven aan de arbeidsongevallenverzekeraar op voorwaarde dat het genoteerd staat in het EHBO register. Als men deze registratie niet doet dan moet het ongeval wel worden aangegeven aan de arbeidsongevallen- verzekeraar. 16/10/20144Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

5 Bijhouden register interventies eerste hulp Verplichte administratie Te noteren in het EHBO-register 1. de naam van de werkgever 2. de naam van het slachtoffer 3. Ongeval of onwel worden: plaats, datum, uur beschrijving en omstandigheden 4. Interventie: aard, datum en uur 5. de identiteit van eventuele getuigen 16/10/20145Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

6 Bijhouden register interventies eerste hulp Deel van het preventiebeleid 1.Arbeidsongevallen evalueren 2.Preventie 3.Eventueel periodiciteit van de bijscholing voor de hulpverlener te kunnen aanpassen 4.Element in bewijsvoering van een licht ongeval als werkgever het ongeval niet onmiddellijk aan de arbeidsongevallenverzekeraar meldt 6Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014) 16/10/2014

7 Registratieformulier EHBO Voorbeeld 1 7Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014) 16/10/2014

8 Nr. DatumUur Naam slachtoffer Aard letsel / Aard verstrekte interventie Oorzaak (omstandigheden) van ongeval of onwel worden. wat / hoe / waar Opmerkingen - eventueel naam getuigen Naam hulpverlener 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bedrijf: SAR-beheersysteem  IDEWE - IBEVE Documentnummer:Opsteller/Preventieadviseur:Datum:Bladzijde 23.C.0314/04/20141/ 1 Module: Eerste hulpEH-post: Werkdocument: Register verstrekte hulpVerantwoordelijke voor EH-post: 8Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014) 16/10/2014 Registratieformulier EHBO Voorbeeld 2

9 Toepassing in de praktijk Hulpverleners, aangeduide personen informeren over het belang van het invullen van het registratieformulier Papieren versie Afspraken over verzamelen van de documenten 9Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014) 16/10/2014

10 Plicht tot jaarlijkse bijscholing Jaarlijks = algemene verplichting Tweejaarlijks kan 1.op initiatief van de werkgever 2.voorafgaandelijke risicoanalyse 3.advies van PA-arbeidsgeneesheer en het overlegcomité 4.jaarlijkse bijscholing blijkt niet nodig 16/10/201410Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

11 Individuele hulpverlener Plicht tot jaarlijkse bijscholing Hulpverlener kan sessie niet bijwonen 1.Geldige reden (ikv welzijnswet) 2.Max. 12 maanden uitstel Hulpverlener volgt bijscholing niet tijdig => volledige basisopleiding opnieuw Conclusie: Het brevet of getuigschrift blijft geldig zolang de jaarlijkse bijscholing wordt gevolgd. 11Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014) 16/10/2014

12 Jaarverslag GDPB Statistische informatie (per casus) over dodelijke ongevallen, ongevallen met blijvende en tijdelijke ongeschiktheid Nieuw + lichte ongevallen (globaal) + ongevallen met medische of andere kosten 16/10/201412Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

13 Hartelijk bedankt voor uw aandacht! Nog vragen? Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel: 02 553 01 22 gdpb@bz.vlaanderen.be http://www.bestuurszaken.be/welzijn-op-het-werk


Download ppt "KB’s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners GDPB – 16/10/2014"

Verwante presentaties


Ads door Google