De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KB’s van 9 en 19 maart Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners

Verwante presentaties


Presentatie over: "KB’s van 9 en 19 maart Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners"— Transcript van de presentatie:

1 GDPB – 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be
KB’s van 9 en 19 maart Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners GDPB – 16/10/2014

2 KB van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners KB van 19 maart 2014 tot wijziging van het KB van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval Beide in werking vanaf 20 april 2014 16/10/2014 Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

3 Het begrip “licht ongeval”
Een ongeval dat noch tot loonverlies, noch tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar dat enkel zorgen heeft vereist die meteen na het ongeval werden toegediend op de plaats van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of bij woon-werkverkeer. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor alle andere personen die in de instelling aanwezig zijn. 16/10/2014 Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

4 Aangifte licht ongeval
Een licht ongeval dient vanaf 20 april niet meer worden aangegeven aan de arbeidsongevallenverzekeraar op voorwaarde dat het genoteerd staat in het EHBO register. Als men deze registratie niet doet dan moet het ongeval wel worden aangegeven aan de arbeidsongevallen-verzekeraar. 16/10/2014 Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

5 Bijhouden register interventies eerste hulp Verplichte administratie
Te noteren in het EHBO-register 1. de naam van de werkgever 2. de naam van het slachtoffer 3. Ongeval of onwel worden: plaats, datum, uur beschrijving en omstandigheden 4. Interventie: aard, datum en uur 5. de identiteit van eventuele getuigen 16/10/2014 Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

6 Arbeidsongevallen evalueren Preventie
Bijhouden register interventies eerste hulp Deel van het preventiebeleid Arbeidsongevallen evalueren Preventie Eventueel periodiciteit van de bijscholing voor de hulpverlener te kunnen aanpassen Element in bewijsvoering van een licht ongeval als werkgever het ongeval niet onmiddellijk aan de arbeidsongevallenverzekeraar meldt 16/10/2014 Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

7 Registratieformulier EHBO Voorbeeld 1
16/10/2014 Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

8 Aard verstrekte interventie Opmerkingen - eventueel naam getuigen
Registratieformulier EHBO Voorbeeld 2 Bedrijf: SAR-beheersysteem IDEWE - IBEVE Documentnummer: Opsteller/Preventieadviseur: Datum: Bladzijde 23.C.03 14/04/2014 1/ 1 Module: Eerste hulp EH-post: Werkdocument: Register verstrekte hulp Verantwoordelijke voor EH-post: Nr. Datum Uur Naam slachtoffer Aard letsel / Aard verstrekte interventie Oorzaak (omstandigheden) van ongeval of onwel worden. wat / hoe / waar Opmerkingen - eventueel naam getuigen Naam hulpverlener 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16/10/2014 Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

9 Toepassing in de praktijk
Hulpverleners, aangeduide personen informeren over het belang van het invullen van het registratieformulier Papieren versie Afspraken over verzamelen van de documenten 16/10/2014 Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

10 Plicht tot jaarlijkse bijscholing
Jaarlijks = algemene verplichting Tweejaarlijks kan op initiatief van de werkgever voorafgaandelijke risicoanalyse advies van PA-arbeidsgeneesheer en het overlegcomité jaarlijkse bijscholing blijkt niet nodig 16/10/2014 Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

11 Individuele hulpverlener Plicht tot jaarlijkse bijscholing
Hulpverlener kan sessie niet bijwonen Geldige reden (ikv welzijnswet) Max. 12 maanden uitstel Hulpverlener volgt bijscholing niet tijdig => volledige basisopleiding opnieuw Conclusie: Het brevet of getuigschrift blijft geldig zolang de jaarlijkse bijscholing wordt gevolgd. 16/10/2014 Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

12 Jaarverslag GDPB Statistische informatie (per casus) over
dodelijke ongevallen, ongevallen met blijvende en tijdelijke ongeschiktheid Nieuw + lichte ongevallen (globaal) + ongevallen met medische of andere kosten 16/10/2014 Lichte arbeidsongevallen & Bijscholing EHBO-hulpverleners (KB 19/03/2014)

13 Hartelijk bedankt voor uw aandacht!
Nog vragen? Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) Boudewijnlaan Brussel tel:


Download ppt "KB’s van 9 en 19 maart Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners"

Verwante presentaties


Ads door Google