De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus:

Verwante presentaties


Presentatie over: "de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus:"— Transcript van de presentatie:

1 de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus:
van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar stap voor stap gaan we, vanaf de oprichting van de onderneming tot aan het einde van het jaar, de boekhoudkundige bewerkingen van dichterbij bekijken. Kom je voor het eerst in contact komen met boekhouden of wil je je kennis wat opfrissen dan is deze video voor u bestemd door Hendrik Claessens

2 Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal. Bij de start storten we euro op de bank. Aankoopfactuur 1: We kopen 30 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% Verkoopfactuur 1: We verkopen 20 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21%. De klant betaalt deze computers onmiddellijk via bank Verkoopfactuur 2: We verkopen 8 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21% Wij betalen de aankoopfactuur 1 via bank Aankoopfactuur 2: We kopen 50 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% Wij betalen 70% van de aankoopfactuur 2 via bank Verkoopfactuur 3: We verkopen 35 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21% De verkoopfactuur 3 wordt betaald via bank. Wij betalen de driemaandelijkse huur: euro De BTW wordt vereffend; d.w.z. dat het verschil tussen de BTW-ontvangsten en de BTW-tegoeden wordt betaald via bank. Op het einde van het jaar maken we de inventaris en zien dat er waarschijnlijk diefstal is gepleegd wat er zijn geen 30 computers maar slechts 15 computers in voorraad. We melden deze diefstal uiteraard aan de politie. We gaan dit doen aan de hand van een voorbeeld. Je kan dit voorbeeld ook downloaden vanaf mijn website en dit onder de rubriek Boekhouden Hendrik Claessens

3 BALANS Resultatenrekening
Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 In deze uiteenzetting gaan we werken met de balans en de resultatenrekening. Van alle ondernemingen in België kan je de balans en de resultatenrekening vinden. Ze kunnen door iedereen bekeken worden via de website van de Nationale Bank. Hierover zal ik meer in detail hebben in een volgende video. Hendrik Claessens

4 waar naartoe BALANS Resultatenrekening
Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 waar naartoe Indien we balans willen begrijpen dienen we eerst te beginnen aan de passiefzijde: inderdaad staat hier de herkomst van het vermogen of met andere woorden gezegd van waar komt het geld in de onderneming van de aandeelhouders, van leningen, van de leveranciers van wie we de facturen nog niet betaald hebben, en van de winst die we maken met onze bedrijfsactiviteiten en waar gaat het geld naartoe: dat staat op de actiefzijde van de balans naar materiaal en machines, auto's, naar de voorraden, naar de klanten die ons nog niet betaald hebben, we zetten het geld ook op een bankrekening Hendrik Claessens

5 waar naartoe aankopen + kosten
Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 waar naartoe aankopen + kosten omzet De resultatenrekening geeft de aankopen weer die we doen en alle kosten die dit jaar dienen aangerekend te worden kosten die noodzakelijk zijn om omzet te kunnen realiseren En langs de rechterzijde de omzet. Op het einde van het jaar is het verschil tussen de omzet en de aankopen en kosten de winst. Hendrik Claessens

6 BALANS Resultatenrekening
Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Dubbele boekhouding wil zeggen dat het boekhoudkundig systeem bestaat uit een balans en een resultatenrekening. Een enkelvoudige boekhouding bestaat enkel uit de Resultatenrekening Hendrik Claessens

7 BALANS Resultatenrekening
Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Een balans geeft steeds weer met welke middelen de vennootschap werkt en door wat dat die middelen gefinancierd worden. Hendrik Claessens

8 BALANS Resultatenrekening
Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 De bedrijfsactiviteiten worden weergegeven in de resultatenrekening Hendrik Claessens

9 de werkzaamheden binnen één jaar BALANS Resultatenrekening
Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Daar waar de balans aangevuld wordt doorheen de jaren blijft de resultatenrekening slecht één jaar bestaan: het bevat de werkzaamheden van de onderneming binnen dat ene jaar. de werkzaamheden binnen één jaar Hendrik Claessens

10 Bank 30 000 Kapitaal 30 000 BALANS Resultatenrekening
Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Bank Kapitaal Balans en resultatenrekening zijn onze twee bronnen van informatie betreffende de onderneming. We zouden ze steeds kunnen schrijven zoals boven is aangeduid. Maar dat maakt het niet zo gemakkelijk en duidelijk om de aanpassingen uit te voeren. Daarom maken we de t-rekening. Opgelet dus: de aanduiding op de balans of resultatenrekening is net hetzelfde als de t-rekening Toch nog 1 belangrijk item Staat het bedrag links in de balans of resultatenrekening dan staat het links in de t-rekening Een bedrag in mindering komt dan te staan langs de andere kant van de t-rekening (de creditzijde) Ook zie je dat we de rekeningnummers gebruiken zoals die aangeduid zijn in de MAR. Hendrik Claessens

11 Minimum Algemeen Rekeningstelsel
(MAR) Klasse 0 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Klasse 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar Klasse 2 Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan één jaar Klasse 3 Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4 Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar Klasse 5 Geldbeleggingen en liquide middelen Klasse 6 Kosten Klasse 7 Opbrengsten Met Minimum Algemeen Rekeningstelsel Om controle gemakkelijk te maken heeft men in de jaren 70 van vorige eeuw de rekeningen een bepaald nummer gegeven. Alle ondernemingen moeten zich aan die bepalingen houden. Evenwel heeft men de vrijheid het cijfer uit te breiden. Ik neem een voorbeeld: Leveranciers staan in de MAR vermeld onder het nummer 440. Omdat ondernemingen heel wat leveranciers hebben mogen zijj dat nummer uitbreiden: bijvoorbeeld voor leverancier A, voor leverancier B ... etc Dat mag zolang we hetr nummer 440 blijven zien dat in de MAR vermeld staat als het nummer waarbij Leveranciers worden aangeduid. Hendrik Claessens

12 Bank 30 000 Kapitaal 30 000 BALANS Resultatenrekening
Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Bank Kapitaal Balans en resultatenrekening zijn onze twee bronnen van informatie betreffende de onderneming. We zouden ze steeds kunnen schrijven zoals boven is aangeduid. Maar dat maakt het niet zo gemakkelijk en duidelijk om de aanpassingen uit te voeren. Daarom maken we de t-rekening. Opgelet dus: de aanduiding op de balans of resultatenrekening is net hetzelfde als de t-rekening Toch nog 1 belangrijk item Staat het bedrag links in de balans of resultatenrekening dan staat het links in de t-rekening Een bedrag in mindering komt dan te staan langs de andere kant van de t-rekening (de creditzijde) Ook zie je dat we de rekeningnummers gebruiken zoals die aangeduid zijn in de MAR. Hendrik Claessens

13 Bank 30 000 Kapitaal 30 000 BALANS Resultatenrekening
Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Bank Kapitaal Hier zien we dit dus bij de t-rekening Kapitaal. Op de balans staat het bedrag op de rechterkant Dus op de t-rekening staat het rechts (creditzijde) Een bedrag in mindering zou dan komen op de debetzijde. Hendrik Claessens

14 Bank 30 000 Kapitaal 30 000 BALANS Resultatenrekening
Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Bank Kapitaal Om de historiek altijd goed te kunnen nagaan wordt er gebruik gemaakt van de journaalpost In computerboekhouden gebeuren de drie aanduidingen op hetzelfde ogenblik. (1) ik vul de journaalpost in (2) en automatisch worden de bedragen ingeschreven in de respectievelijke t-rekeningen (3) de saldi staan dan automatisch in de balans en resultatenrekening. Wanneer we onze boekhoudoefeningen schriftelijk doen is dit systeem niet steeds even duidelijk. Maar toch moeten we ons bewust zijn van de gelijktijdige werking. Het een bestaat niet zonder het ander. Hendrik Claessens

15 Bank 13 000 BALANS Resultatenrekening
Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Bank Zoals eerder gezegd zal dus de aanduidng (in de balans en in de resultatenrekening) enkel het saldo bedragen van de t-rekening. Hendrik Claessens

16 BALANS Resultatenrekening C
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C 610 Huur 700 Omzet D C 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C We starten met de oefening en daarvoor gebruiken we dit werkblad 550 Bank D C Hendrik Claessens

17 BALANS Resultatenrekening C We starten bij de journaalpost.
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C 610 Huur 700 Omzet D C 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C We starten bij de journaalpost. Dit is het document waar we chronologisch onze documenten gaan inboeken. Het is eigenlijk de historiek (de geschiedschrijving) van de activiteiten van onze onderneming. We noteren hier alle handelsdocumenten die de onderneming krijgt of uitgeeft en dit op een manier zodat we kunnen zien welke rekeningen gebruikt worden en welke bedragen op die rekeningen worden geplaatst. Wanneer we de boekhouding doen met een computer is dit onze beginscherm. Hier boeken we de documenten in. 550 Bank D C Hendrik Claessens

18 BALANS Resultatenrekening C
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C 610 Huur 700 Omzet D C 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C Met een computer worden de t-rekeningen automatisch ingevuld. Wij dienen het hier zelf in te vullen. Je moet evenwel begrijpen dat (in het beroepsleven) de journaalposten en t-rekeningen deel uitmaken van hetzelfde. Vul je het een in (journaalpost) dan vul je automatisch ook het andere in (t-rekening) Bij oefeningen is het zodoende een slechte gewoonte eerst de journaalposten in te vullen en pas daarna de t-rekeningen. Vooral ook omdat dit onlogisch is. Het een gaat niet zonder het andere. Omdat mijn blad te klein is heb ik de t-rekeningen een beetje moeten verdelen over het blad. 550 Bank D C Hendrik Claessens

19 BALANS Resultatenrekening C
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C 610 Huur 700 Omzet D C 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C Bovenaan staan de balans en de resultatenrekening. Met de computer worden ook hier de bedragen automatisch aangevuld wanneer de journaalpost wordt geplaatst. Dat is logisch omdat de journaalpost geeft een automatische invulling van de t-rekening de t-rekening maakt deel uit van de balans dus Met de computer worden de bedragen automatisch aangevuld wanneer de journaalpost wordt geplaatst. Maar hier, in onze oefening, werken we niet met een computerboekhouding. Zodoende dienen we alles afzonderlijk in te schrijven. Omdat het nogal omslachtig is om, bij elke journaalpost, de balans en de resultatenrekening aan te passen met de bedragen van de t-rekeningen..... Zullen we de balans en de resultatenrekening aanvullen op het einde van het boekjaar. 550 Bank D C Hendrik Claessens

20 de deelopdracht wordt hier volledig uitgeschreven
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C 610 Huur 700 Omzet D C 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal de deelopdracht wordt hier volledig uitgeschreven 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C bij deze oefening zal ik steeds de deelopdracht in het midden plaatsen 550 Bank D C Hendrik Claessens

21 Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal. Bij de start storten we euro op de bank. Aankoopfactuur 1: We kopen 30 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% Verkoopfactuur 1: We verkopen 20 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21%. De klant betaalt deze computers onmiddellijk via bank Verkoopfactuur 2: We verkopen 8 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21% Wij betalen de aankoopfactuur 1 via bank Aankoopfactuur 2: We kopen 50 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% Wij betalen 70% van de aankoopfactuur 2 via bank Verkoopfactuur 3: We verkopen 35 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21% De verkoopfactuur 3 wordt betaald via bank. Wij betalen de driemaandelijkse huur: euro De BTW wordt vereffend; d.w.z. dat het verschil tussen de BTW-ontvangsten en de BTW-tegoeden wordt betaald via bank. Op het einde van het jaar maken we de inventaris en zien dat er waarschijnlijk diefstal is gepleegd wat er zijn geen 30 computers maar slechts 15 computers in voorraad. We melden deze diefstal uiteraard aan de politie. We stellen de eindbalans en -resultatenrekening op. En hier dan de opgave Hendrik Claessens

22 Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal. Bij de start storten we euro op de bank. Aankoopfactuur 1: We kopen 30 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% Verkoopfactuur 1: We verkopen 20 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21%. De klant betaalt deze computers onmiddellijk via bank Verkoopfactuur 2: We verkopen 8 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21% Wij betalen de aankoopfactuur 1 via bank Aankoopfactuur 2: We kopen 50 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% Wij betalen 70% van de aankoopfactuur 2 via bank Verkoopfactuur 3: We verkopen 35 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21% De verkoopfactuur 3 wordt betaald via bank. Wij betalen de driemaandelijkse huur: euro De BTW wordt vereffend; d.w.z. dat het verschil tussen de BTW-ontvangsten en de BTW-tegoeden wordt betaald via bank. Op het einde van het jaar maken we de inventaris en zien dat er waarschijnlijk diefstal is gepleegd wat er zijn geen 30 computers maar slechts 15 computers in voorraad. We melden deze diefstal uiteraard aan de politie. We stellen de eindbalans en -resultatenrekening op. Zoals je ziet starten we met de onderneming Hendrik Claessens

23 Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal. Bij de start storten we euro op de bank. Aankoopfactuur 1: We kopen 30 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% Verkoopfactuur 1: We verkopen 20 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21%. De klant betaalt deze computers onmiddellijk via bank Verkoopfactuur 2: We verkopen 8 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21% Wij betalen de aankoopfactuur 1 via bank Aankoopfactuur 2: We kopen 50 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% Wij betalen 70% van de aankoopfactuur 2 via bank Verkoopfactuur 3: We verkopen 35 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21% De verkoopfactuur 3 wordt betaald via bank. Wij betalen de driemaandelijkse huur: euro De BTW wordt vereffend; d.w.z. dat het verschil tussen de BTW-ontvangsten en de BTW-tegoeden wordt betaald via bank. Op het einde van het jaar maken we de inventaris en zien dat er waarschijnlijk diefstal is gepleegd wat er zijn geen 30 computers maar slechts 15 computers in voorraad. We melden deze diefstal uiteraard aan de politie. We stellen de eindbalans en -resultatenrekening op. Hebben dan een heel aantal activiteiten die via hun documenten dienen geboekt te worden Hendrik Claessens

24 Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal. Bij de start storten we euro op de bank. Aankoopfactuur 1: We kopen 30 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% Verkoopfactuur 1: We verkopen 20 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21%. De klant betaalt deze computers onmiddellijk via bank Verkoopfactuur 2: We verkopen 8 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21% Wij betalen de aankoopfactuur 1 via bank Aankoopfactuur 2: We kopen 50 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% Wij betalen 70% van de aankoopfactuur 2 via bank Verkoopfactuur 3: We verkopen 35 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21% De verkoopfactuur 3 wordt betaald via bank. Wij betalen de driemaandelijkse huur: euro De BTW wordt vereffend; d.w.z. dat het verschil tussen de BTW-ontvangsten en de BTW-tegoeden wordt betaald via bank. Op het einde van het jaar maken we de inventaris en zien dat er waarschijnlijk diefstal is gepleegd wat er zijn geen 30 computers maar slechts 15 computers in voorraad. We melden deze diefstal uiteraard aan de politie. We stellen de eindbalans en -resultatenrekening op. En dan het einde van het boekjaar met de berekening van de winst. We zullen ook zien dat de winst (die voor alle duidelijkheid in de vennootschap wordt gehouden en dus niet verdeeld onder de aandeelhouders) dat dat bedrag ook in de balans terechtkomt. Waar? Op de passiefzijde uiteraard. Want .... van waar komt het geld? Van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. Hendrik Claessens

25 We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C 610 Huur 700 Omzet D C 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal. (1) Bij de start storten we euro op de bank. 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C bij deze oefening zal ik steeds de deelopdracht in het midden plaatsen We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal. (1) Bij de start storten we euro op de bank. "We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal" voor de boekhouding wil dit zeggen dat de onderneming iets anders is dan wijzelf Wij hebben, bij manier van spreken, geld geleend aan de onderneming. Evenwel willen we dat geld niet terug binnen een paar jaren, wij willen dat de onderneming ons ieder jaar de winst (of toch een deel ervan) betaalt. Wij zijn aandeelhouder in de onderneming Dus "wij", de aandeelhouder, geven euro aan de onderneming. Bedragen die komen van de aandeelhouder noemen we "Kapitaal". De rekening "Kapitaal" is dus het bedrag dat gestort is door de aandellhouder of aandeelhouders. Van waar komt het geld ===> van de aandeelhouders, dus in dit geval van ons. Waar gaat dat geld naartoe, met andere woorden, waar zie ik dat geld dat gestort is door de aandeelhouders? ==> op een rekening van de bank (m.a.w. op de rekening "Bank" Laat ons nu de journaalpost zien 550 Bank D C Hendrik Claessens

26 We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C 610 Huur 700 Omzet D C 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal. (1) Bij de start storten we euro op de bank. 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 550 Bank  20 000 @ 100 Kapitaal Je moet 1 zaak goed onthouden bij een journaalpost: de aanduiding links is debet de aanduiding rechts is credit Je ziet dat ik het rekeningnummer er bij het geplaatst. Dit is ook volledig hetzelfde dan wanneer je de computer gaat gebruiken om de gegevens in te voeren 550 Bank D C Hendrik Claessens

27 We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C 610 Huur 700 Omzet D C 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal. (1) Bij de start storten we euro op de bank. 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 550 Bank  20 000 @ 100 Kapitaal (1) datum: start van de onderneming Om alles duidelijk te maken plaats ik hierbij ook het nummer van de invoer, namelijk de hoeveelste bewerking (in dit geval 1), de datum dat ik het heb ingeschreven in de boekhouding, en desgevallends een korte omschrijving waarover het gaat. Dat maakt het altijd gemakkelijk wanneer de boekhouding wordt gecontroleerd. 550 Bank D C Hendrik Claessens

28 We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal. (1) Bij de start storten we euro op de bank. 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 550 Bank  20 000 @ 100 Kapitaal (1) datum: start van de onderneming Door deze invoer heb ik ook onmiddellijk de bedragen in de respectievelijke rekeningen geschreven 550 Bank D C (1) 20 000 Hendrik Claessens

29 en dan gaan we nu naar de volgende bewerking in de boekhouding
(steeds op basis van een document) Aankoopfactuur 1: We kopen 30 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% En dan het einde van het boekjaar met de berekening van de winst. We zullen ook zien dat de winst (die voor alle duidelijkheid in de vennootschap wordt gehouden en dus niet verdeeld onder de aandeelhouders) dat dat bedrag ook in de balans terechtkomt. Waar? Op de passiefzijde uiteraard. Want .... van waar komt het geld? Van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. Hendrik Claessens

30 We kopen 30 computers met een waarde
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) 30 855 (2) 5 355 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (2) Aankoopfactuur 1: We kopen 30 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 550 Bank  20 000 @ 100 Kapitaal (1) datum: start van de onderneming 604 Aankoop  25 500 411 TVBTW  5 355 440 Leveranciers  30 855 (2) datum: aankoop (AF 1) 30 computers van ... Zoals je ziet geeft de invulling van de journaalpost een onmiddellijke invulling van de afzonderlijke rekeningen. Aankopen: dit heeft te maken met de handelsactiviteiten van de onderneming ===> dus resultatenrekening Leveranciers: daar we ze tot nu toe nog niet betaald hebben zijn zij (bij manier van spreken) de geldschieters in onze onderneming: dus passiefzijde.µ Inderdaad: van waar komt het geld .... van onze leveranciers die we nog niet betaald hebben. Terug te vorderen BTW: we betalen de BTW aan onze leverancier dus mogen we de BTW terugvorderen van de Staat maar we hebben dit nog niet gekregen .... waar is ons geld dan naartoe .... naar de Staat die het ons nog moet geven !! Dus passiefzijde van de balans. 550 Bank D C (1) 20 000 Hendrik Claessens

31 hoe zit dat eigenlijk met de betalingen?
OPGELET hoe zit dat eigenlijk met de betalingen? heeft dat een invloed op de boekingen? Hendrik Claessens

32 Voor de boekingen op de resultatenrekening heeft het
OPGELET Voor de boekingen op de resultatenrekening heeft het geen belang of de facturen betaald worden Dat wil zeggen dat de winst wordt bepaald op basis van documenten (verkoop-, aankoop- en kostendocumenten) zonder rekening te houden of die betaald zijn geworden. Dit betekent (eigenaardig genoeg) dat er veel winst kan zijn zonder dat er geld op de rekening staat. En dan moeten ze toch belasting betalen . Hendrik Claessens

33 Je ziet enkel op de balans en meer bepaald op een balansrekening)
wanneer een factuur betaald is ... niet op de resultatenrekening. Hou altijd voor ogen dat de winst wordt berekend in de resultatenrekening ... en dan nu naar de volgende boeking Hendrik Claessens

34 We verkopen 20 computers voor een waarde van 1 250 euro per stuk
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) 30 855 (2) 5 355 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (3) Verkoopfactuur 1: We verkopen 20 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21%. De klant betaalt deze computers onmiddellijk via bank 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW De opgave kan aanleiding geven tot verwarring! 550 Bank D C (1) 20 000 Hendrik Claessens

35 We verkopen 20 computers voor een waarde van 1 250 euro per stuk
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) 30 855 (2) 5 355 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (3) Verkoopfactuur 1: We verkopen 20 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21%. De klant betaalt deze computers onmiddellijk via bank 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW Je dient er steeds rekening mee te houden dat, in de boekhouding, je steeds dient te werken in TWEE stappen: dus met TWEE AFZONDERLIJKE boekingen (1) de actie: het boeken van de factuur (2) de betaling Hou steeds het principe voor ogen (en dat mag nogal hard klinken) "Een factuur wordt nooit betaald" en als het dan toch gebeurt is dit een gelukkig ogenblik. Of zoals een ervaren ondernemer zegt: verkopen is gemakkelijk, incasseren is de kunst. 550 Bank D C (1) 20 000 Hendrik Claessens

36 We verkopen 20 computers voor een waarde van 1 250 euro per stuk
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 25 000 (3) 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) (3) 30 250 30 855 (2) 5 355 5 250 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (3) Verkoopfactuur 1: We verkopen 20 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21%. 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 400 Klanten  30 250 @ 700 Omzet  25 000 451 TBBTW   (3) datum: verkoop (VF 1) 20 computers aan ... Dus we gaan eerst de factuur boekingen zonder rekening te houden met de betaling. 550 Bank D C (1) 20 000 Hendrik Claessens

37 (4) De klant betaalt deze computers onmiddellijk via bank C
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 25 000 (3) 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) (3) 30 250 (4) 30 855 (2) 5 355 5 250 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (4) De klant betaalt deze computers onmiddellijk via bank 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 400 Klanten  30 250 @ 700 Omzet  25 000 451 TBBTW   (3) datum: verkoop (VF1) 20 computers aan ... 550 Bank (4) datum: betaling VF 1 En nu boeken we de betaling Twee verschillende acties (factuur en betaling) Twee verschillende boekingen (de factuur en de betaling) 550 Bank D C (1) 20 000 (4) 30 250 Hendrik Claessens

38 We verkopen 8 computers voor een waarde van 1 400 euro per stuk
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 25 000 (3) 11 200 (5) 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) (3) 30 250 (4) 30 855 (2) (5) 13 552 5 355 5 250 2 352 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (5) Verkoopfactuur 2: We verkopen 8 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21% 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 400 Klanten  13 552 @ 700 Omzet  11 200 451 TBBTW   (5) datum: VF 2 Dit is een verkoopfactuur. 550 Bank D C (1) 20 000 (4) 30 250 Hendrik Claessens

39 (6) Wij betalen de aankoopfactuur 1 via bank C
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 25 000 (3) 11 200 (5) 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 5 355 5 250 2 352 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (6) Wij betalen de aankoopfactuur 1 via bank 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 400 Klanten  13 552 @ 700 Omzet  11 200 451 TBBTW   (5) datum: VF 2 440 Leveranciers  30 855 550 Bank (6) datum: onze betaling van AF 1 Er is nergens iemand die verplicht de facturen te betalen wanneeer ze uitgeschreven zijn. Zodoende hebben we nu de actie ondernomen een factuur te betalen die reeds enige tijd in ons bezit is. We boeken steeds enkel dan wanneer de actie ook effectief is gebeurd. Zoals je ziet zijn hier enkel balansrekeningen in deze boeking. Waarom? we hadden een schuld t.o.v. een leverancier. die hebben we nu vereffend. Daarom crediteren we deze rekening De betaling doen we door de rekening Bank te debiteren. 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 Hendrik Claessens

40 We kopen 50 computers met een waarde
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 (7) 42 500 25 000 (3) 11 200 (5) 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 51 425 (7) 5 355 5 250 8 925 2 352 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (7) Aankoopfactuur 2: We kopen 50 computers met een waarde van 850 euro per stuk exclusief BTW 21% 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 604 Aankopen  42 500 411 TVBTW   @ 440 Leveranciers  51 425 (7) datum: AF 2 De aankoopfactuur die bij de boekhouddienst het nummer 2 heeft gekregen. 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 Hendrik Claessens

41 van de aankoopfactuur 2 via bank C
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 (7) 42 500 25 000 (3) 11 200 (5) 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 (8) 35 997,5 51 425 (7) 5 355 5 250 8 925 2 352 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (8) Wij betalen 70% van de aankoopfactuur 2 via bank 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 604 Aankopen  42 500 411 TVBTW   @ 440 Leveranciers  51 425 (7) datum: AF 2 Levranciers  35 997,5 550 Bank (8) Betaling 70% van AF2 Wij betalen slechts 70% van de factuur. Om gelijk welke reden kan dat gebeuren. Er staat nergens in de wet aangeduid dat we het volledige bedrag van de factuur dienen te betalen. Merkwaardig is evenwel dat bedrag dat we kunnen terugvorderen van de Staat het volledig bedrag is. Hou steeds voor ogen dat voor de BTW: dat wat we moeten terugstorten aan de BTW niet afhankelijk van het feit of de klant ons betaald heeft. dat wat we moeten terugvorderen van de BTW niet afhankelijk van het feit of wij de leverancier betaald hebben. 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 35 997,5 (8) Hendrik Claessens

42 de winst wordt berekend op basis van documenten
Het systeem waarbij: de winst wordt berekend op basis van documenten en niet of die facturen betaald zijn geworden (resultatenrekening) de berekening van de terug te vorderen of te storten BTW wordt berekend op basis van de documenten en niet of die facturen wel betaald zijn geworden dit leidt tot een gevaarlijke situatie waarbij de klant gevraagd wordt zo snel mogelijk te betalen de leverancier zo laat mogelijk betaald wordt ... en dan nu naar de volgende boeking Hendrik Claessens

43 voor een waarde van 1 100 euro per stuk exclusief BTW 21% C
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 (7) 42 500 25 000 (3) 11 200 (5) 38 500 (9) 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 (8) 35 997,5 51 425 (7) (9) 46 585 5 355 5 250 8 925 2 352 8 085 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (9) Verkoopfactuur 3: We verkopen 35 computers voor een waarde van euro per stuk exclusief BTW 21% 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 400 Klanten  46 585 @ 700 Omzet  38 500 451 TBBTW   (9) datum: VF3 We gaan verder met onze oefening en boeken hier de verkoopfactuur 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 35 997,5 (8) Hendrik Claessens

44 BALANS Resultatenrekening (10) De verkoopfactuur 3
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 (7) 42 500 25 000 (3) 11 200 (5) 38 500 (9) 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 46 585 (10) (8) 35 997,5 51 425 (7) (9) 5 355 5 250 8 925 2 352 8 085 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (10) De verkoopfactuur 3 wordt betaald via bank 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 400 Klanten  46 585 @ 700 Omzet  38 500 451 TBBTW   (9) datum: VF3 550 Bank (10) datum: betaling VF 3 en die verkoopfactuur wordt onmiddellijk betaald. Je dient er dus steeds rekening mee te houden dat, in de boekhouding, je dient te werken in TWEE stappen: dus met TWEE AFZONDERLIJKE boekingen (1) de actie: het boeken van de factuur (2) de betaling Hou steeds het principe voor ogen (en dat mag nogal hard klinken) "Een factuur wordt nooit betaald" en als het dan toch gebeurt is dit een gelukkig ogenblik. Of zoals een ervaren ondernemer zegt: verkopen is gemakkelijk, incasseren is de kunst. 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 35 997,5 (8) (10) 46 585 Hendrik Claessens

45 de driemaandelijkse huur: 3 000 euro C
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 (7) 42 500 (11) 3 000 25 000 (3) 11 200 (5) 38 500 (9) 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 46 585 (10) (8) 35 997,5 51 425 (7) (9) 3 000 (11) 5 355 5 250 8 925 2 352 8 085 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (11) Wij betalen de driemaandelijkse huur: euro 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 610 Huur  3 000 @ 440 Leverancier (11) datum: 3-maandelijkse huur En hier krijgen we iets merkwaardigs: de huur. Zoals je ziet wordt de huur betaald zonder dat er ergens een factuur werd opgesteld. Het bedrag en het ogenblik dat er moet betaald worden wordt vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst kan ingezien worden door de fiscus. MAAR .... het is niet omdat er een overeenkomst is dat er ook zal betaald worden!! Daarom werken we hier ook in 2 stappen dus met TWEE AFZONDERLIJKE boekingen (1) de actie: het boeken van de verplichting (2) de betaling 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 35 997,5 (8) (10) 46 585 Hendrik Claessens

46 de driemaandelijkse huur: 3 000 euro en nu: de echte betaling (12) C
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 (7) 42 500 (11) 3 000 25 000 (3) 11 200 (5) 38 500 (9) 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 46 585 (10) (8) 35 997,5 51 425 (7) (9) (12) 3 000 (11) 5 355 5 250 8 925 2 352 8 085 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (11) Wij betalen de driemaandelijkse huur: euro en nu: de echte betaling (12) 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 610 Huur  3 000 @ 440 Leverancier (11) datum: 3-maandelijkse huur 550 Bank (12) datum: betaling 3-maandelijkse huur Dit is dan de betaling van die verplichting tot het betalen van die huur. 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 35 997,5 (8) (10) 46 585 3 000 (12) Hendrik Claessens

47 (13) De BTW wordt vereffend; d.w.z. dat het verschil tussen
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 (7) 42 500 (11) 3 000 25 000 (3) 11 200 (5) 38 500 (9) 610 Huur 700 Omzet D C 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 46 585 (10) (8) 35 997,5 51 425 (7) (9) (12) 3 000 (11) 5 355 14 280 (13) 15 687 5 250 8 925 2 352 8 085 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (13) De BTW wordt vereffend; d.w.z. dat het verschil tussen BTW-ontvangsten en BTW-tegoeden wordt betaald via bank. 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 451 TBBTW  15 687 @ 411 TVBTW  14 280 550 Bank   (13) datum: vereffening BTW 3-maandelijks of maandelijks voor de wat grotere ondernemingen wordt er een BTW-situatie opgemaakt via de BTW-aangifte: Hoeveel geld kunnen we recupereren van de BTW hoeveel dienen we terug te storten aan de BTW Boekhoudkundig is dit reselijk eenvoudig: we salderen (op nul zetten) de BTW-rekeningen 411 Terug te vorderen BTW en 451 Te betalen BTW en bepalen het verschil en boeken dit via de rekening 5500 Bank 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 35 997,5 (8) (10) 46 585 3 000 (12) 1 407 (13) Hendrik Claessens

48 ... en dan nu naar de volgende boeking
Hendrik Claessens

49 (14) Op het einde van het jaar maken we
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg   Kapitaal Aankopen   Omzet Klanten Huur Terug t.v. BTW   Leveranciers Voorraadwijzigingen Bank   Te betalen BTW D C (2) 25 500 (7) 42 500 (11) 3 000 25 000 (3) 11 200 (5) 38 500 (9)  6094 Voorraadwijzigingen (14) 610 Huur 700 Omzet D C (14) 12 750 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 46 585 (10) (8) 35 997,5 51 425 (7) (9) (12) 3 000 (11) 5 355 14 280 (13) 15687 5 250 8 925 2 352 8 085 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal (14) Op het einde van het jaar maken we de inventaris en zien dat er waarschijnlijk diefstal is gepleegd wat er zijn geen 30 computers maar slechts 15 computers in voorraad. We melden deze diefstal uiteraard aan de politie. 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 340 Voorraad Hdg  12 750 @ 6094 Voorraadwijzigingen (14) datum: inventaris Waar is ons geld naartoe .... naar goederen die we nog in voorraad hebben. Zoals je zal gemeerkt hebben hebben wij tijdens de aankopen en de verkopen nooit een bedrag geboekt op de rekening 340 voorraden. Deze post wordt enkel bepaald wanneer, meestal op het einde van het jaar, de voorraad fysisch wordt nageteld. De voorraad (rekening 340) wordt dus nooit bepaald op basis van de aan- en verkoopfacturen. Het wordt echt geteld. En daar kan je een hele tijd mee bezig zijn! We noemen deze fysische telling van de voorraad de inventaris. Uiteraard hebben we een tegenboeking nodig en dat is de rekening voorraadwijzigingen : dit is een 6-rekening van de resultatenrekening 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 35 997,5 (8) (10) 46 585 3 000 (12) 1 407 (13) Hendrik Claessens

50 Het saldo van iedere rekening staat
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg  12 750   Kapitaal 20 000 Aankopen  68 000   Omzet 74 700 Klanten  13 552 Huur   Terug t.v. BTW  0   Leveranciers 15 427,5 Voorraadwijzigingen   Bank  25 575,5   Te betalen BTW D C (2) 25 500 (7) 42 500 (11) 3 000 25 000 (3) 11 200 (5) 38 500 (9)  6094 Voorraadwijzigingen (14) 610 Huur 700 Omzet D C (14) 12750 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 46 585 (10) (8) 35 997,5 51 425 (7) (9) (12) 3 000 (11) 5 355 14 280 (13) 15687 5 250 8 925 2 352 8 085 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal Het saldo van iedere rekening staat (uiteraard) op de balans en resultatenrekening 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C Wanneer we zouden werken met een computerboekhouding zouden de salsi van de rekeningen al onmiddellijk in de balans en resultatenrekening ingeschreven staan Dat is logisch omdat de t-rekeningen deel uitmaken van de balans respectievelijk de resultatenrekening. De t-rekeningen van de balans en de balans op zichzelf is tweemaal hetzelfde De t-rekeningen van de resultatenrekening en de resultatenrekening op zichzelf is tweemaal hetzelfde 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 35 997,5 (8) (10) 46 585 3 000 (12) 1 407 (13) Hendrik Claessens

51 op de balans staat op de passiefzijde van
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg  12 750   Kapitaal 20 000 Aankopen  68 000   Omzet 74 700 Klanten  13 552   WINST 16 450 Huur   Terug t.v. BTW  0   Leveranciers 15 427,5 Voorraadwijzigingen   Bank  25 575,5   Te betalen BTW WINST  16450 TOTAAL  51 877,5  TOTAAL 51 877,5 D C (2) 25 500 (7) 42 500 (11) 3 000 25 000 (3) 11 200 (5) 38 500 (9)  6094 Voorraadwijzigingen (14) 610 Huur 700 Omzet D C (14) 12750 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 46 585 (10) (8) 35 997,5 51 425 (7) (9) (12) 3 000 (11) 5 355 14 305 (13) 15687 5 250 8 925 2 352 8 085 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal Nu zien we of er winst is ... op de balans staat op de passiefzijde van waar het geld komt in de onderneming dus staat de winst ook hier vermeld . De boeking is dan ... 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 140 Overgedragen winst  16450 @ 693 Over te dragen winst Is er winst? Het is logisch dat dit berekend wordt via de resultatenrekening 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 35 997,5 (8) (10) 46 585 3 000 (12) 1 382 (13) Hendrik Claessens

52 BALANS Resultatenrekening Nu zien we of er winst is ... C Is er winst?
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg  12 750   Kapitaal 20 000 Aankopen  68 000   Omzet 74 700 Klanten  13 552 Huur   Terug t.v. BTW  0   Leveranciers 15 427,5 Voorraadwijzigingen   Bank  25 575,5   Te betalen BTW WINST  16450 TOTAAL  51 877,5  TOTAAL 51 877,5 D C (2) 25 500 (7) 42 500 (11) 3 000 25 000 (3) 11 200 (5) 38 500 (9)  6094 Voorraadwijzigingen (14) 610 Huur 700 Omzet D C (14) 12750 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 46 585 (10) (8) 35 997,5 51 425 (7) (9) (12) 3 000 (11) 5 355 14 305 (13) 15687 5 250 8 925 2 352 8 085 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal Nu zien we of er winst is ... 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C Is er winst? Het is logisch dat dit berekend wordt via de resultatenrekening 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 35 997,5 (8) (10) 46 585 3 000 (12) 1 382 (13) Hendrik Claessens

53 BALANS Resultatenrekening C
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg  12 750   Kapitaal 20 000 Aankopen  68 000   Omzet 74 700 Klanten  13 552  WINST 16 450 Huur   Terug t.v. BTW  0   Leveranciers 15 427,5 Voorraadwijzigingen   Bank  25 575,5   Te betalen BTW WINST  16 450 TOTAAL  51 877,5  TOTAAL 51 877,5 D C (2) 25 500 (7) 42 500 (11) 3 000 25 000 (3) 11 200 (5) 38 500 (9)  6094 Voorraadwijzigingen (14) 610 Huur 700 Omzet D C (14) 12750 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 46 585 (10) (8) 35 997,5 51 425 (7) (9) (12) 3 000 (11) 5 355 14 305 (13) 15687 5 250 8 925 2 352 8 085 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW JOURNAALPOSTEN  D  C 140 Overgedragen winst  16450 @ 693 Over te dragen winst In onze oefening veronderstellen we dat de winst in de firma behouden blijft en dus niet verdeeld wordt aan de aandeelhouders. Daarom staat diezelfde winst ook vermeld in de balans ... op de passiefzijde Want inderdaad van waar komt het geld in de onderneming? Van de winst die gerealiseerd wordt door de activiteiten van de onderneming. 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 35 997,5 (8) (10) 46 585 3 000 (12) 1 382 (13) Hendrik Claessens

54 De resultatenrekening is afgesloten.
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg  12 750   Kapitaal 20 000 Aankopen  68 000   Omzet 74 700 Klanten  13 552   WINST 16 450 Huur   Terug t.v. BTW  0   Leveranciers 15 427,5 Voorraadwijzigingen   Bank  25 575,5   Te betalen BTW WINST  16450 TOTAAL  51 877,5  TOTAAL 51 877,5 D C (2) 25 500 (7) 42 500 (11) 3 000 25 000 (3) 11 200 (5) 38 500 (9)  6094 Voorraadwijzigingen (14) 610 Huur 700 Omzet D C (14) 12750 20 000 (1) (3) 30 250 (4) (6) 30 855 (2) (5) 13 552 46 585 (10) (8) 35 997,5 51 425 (7) (9) (12) 3 000 (11) 5 355 14 305 (13) 15687 5 250 8 925 2 352 8 085 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW De resultatenrekening is afgesloten. Dit betekent dat we volgend jaar starten met een LEGE resultatenrekening De balans, en dus ook de rekeningen die er deel van uit maken, blijft de getallen (=saldi) behouden. Hier wordt niets op 0 gezet. Om het gemakkelijk te maken laat men in het begin van het volgende jaar op de t-rekening enkel het saldo zien. (bij oefeningen boekhouden) MAAR ... besef wel dat dit net hetzelfde is als wat je hier links ziet staan 550 Bank D C (1) 20 000 30 855 (6) (4) 30 250 35 997,5 (8) (10) 46 585 3 000 (12) 1 382 (13) Hendrik Claessens

55 volgend boekjaar starten we zodoende met de volgende balans
en jaarrekening Hendrik Claessens

56 De resultatenrekening is afgesloten.
604 Aankopen Hdg Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 Voorraad hdg  12 750   Kapitaal 20 000 Klanten  13 552   WINST 16 450 Terug t.v. BTW  0   Leveranciers 15 427,5 Bank  25 575,5   Te betalen BTW TOTAAL  51 877,5  TOTAAL 51 877,5 D C  6094 Voorraadwijzigingen 610 Huur 700 Omzet D C 12750 20 000 13 552 15 427,5 16 450 340 Voorraad Hdg 100 kapitaal 400 Klanten 440 leveranciers 411 Terug t.v. BTW 451 Te betalen BTW De resultatenrekening is afgesloten. Dit betekent dat we volgend jaar starten met een LEGE resultatenrekening De balans, en dus ook de rekeningen die er deel van uit maken, blijft de getallen (=saldi) behouden. Hier wordt niets op 0 gezet. Om het gemakkelijk te maken laat men in het begin van het volgende jaar op de t-rekening enkel het saldo zien. (bij oefeningen boekhouden) MAAR ... besef wel dat dit net hetzelfde is als wat je hier links ziet staan 550 Bank D C 51 877,5 140 Overgedragen Winst Hendrik Claessens

57 verdere informatie kan je altijd vinden op www.claessens.be
Hendrik Claessens


Download ppt "de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus:"

Verwante presentaties


Ads door Google