De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op het einde van het jaar hebben we soms het volgende probleem: kosten die we dit jaar boeken zijn voor een gedeelte ten laste van volgend jaar opbrengsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op het einde van het jaar hebben we soms het volgende probleem: kosten die we dit jaar boeken zijn voor een gedeelte ten laste van volgend jaar opbrengsten."— Transcript van de presentatie:

1 Op het einde van het jaar hebben we soms het volgende probleem: kosten die we dit jaar boeken zijn voor een gedeelte ten laste van volgend jaar opbrengsten die we dit jaar boeken zijn voor een deel toe te wijzen aan volgend jaar

2 Dit gebeurt met de techniek van de "Overlopende Rekeningen"

3 kosten die we dit jaar boeken zijn voor een gedeelte ten laste van volgend jaar bijvoorbeeld : de huur wordt driemaandelijks afgerekend. In ons bedrijf schrijven we het huurbedrag van de maanden december, januari en februari in onze boeken in de maand december. De kost voor de maand december is wel OK. Maar.... januari en februari behoren tot het volgende jaar. Dus moeten we een systeem vinden om die kosten naar het volgende jaar te verplaatsen. Deze techniek noemen we de "Overlopende Rekeningen" Hoe doen we dat???

4 610 Huur dit is een kostenrekening van het jaar 2012 Iedere maand betalen we 1500 euro. Dus 3-maandelijks: 4500 euro De betaling gebeurt in december voor de maanden december, januari en februari 4500 Op het einde van het jaar gaan we een deel afnemen dat bestemd is voor volgend jaar.

5 dit is een kostenrekening van het jaar 2012 dit is een balansrekening van het jaar 2012 Door de journaalpost: 490 Over te dragen kosten 3000 @ 610 Huur3000 4500 3000 3000 490 Over te dragen kosten 610 Huur Dit is een eindejaarsverrichting

6 In het begin van het jaar 2013 hebben we dus in de balans de actiefrekening 490 staan voor een bedrag van 3000 euro dit is een kostenrekening van het jaar 2013 Door deze journaalpost plaatsen we het bedrag in de juiste kost: 610 Huur 3000 @ 490 Over te dragen kosten 3000 3000 610 Huur Dit is een "begin van het jaar"-sverrichting 3000 490 Over te dragen kosten dit is een balansrekening van het jaar 2013

7 Door deze techniek hebben we een deel van de kosten van dit jaar overgedragen naar volgend boekjaar.

8

9 opbrengsten die we dit jaar boeken zijn voor een deel toe te wijzen aan volgend jaar bijvoorbeeld : Een groot werk is gestart in november 2012 en kent zijn einde in januari 2013. Toch wordt de totale som op voorhand gefaktureerd (dus in 2012) Zodoende wordt de faktuur reeds in november in onze boeken ingeschreven. Maar.... eigenlijk hebben we in januari 2013 ook bijgedragen tot de omzet. Dus moeten we een systeem vinden om die opbrengst naar volgend jaar te verplaatsen. Deze techniek noemen we de "Overlopende Rekeningen" Hoe doen we dat???

10 Dit gebeurt met de techniek van de "Overlopende Rekeningen"

11 700 Verkopen dit is een opbrengstenrekening van het jaar 2012 10 000 40000 De totale faktuur bedraagt in november 2012 40 000 euro. Evenwel gebeurt 1/4 van de werkzaamheden in het jaar 2013 We gaan zodoende in 2012 1/4 van deze omzet in onze boeken verminderen door de journaalpost: 700 Verkopen 10 000 @ 493 Over te dragen opbrengsten 10 000 493 OTD opbrengsten dit is een passiefrekening van het jaar 2012 10 000

12 In het begin van het jaar 2013 hebben we dus in de balans de passiefrekening 493 staan voor een bedrag van 10 000 euro dit is een opbrengstenrekening van het jaar 2013 Door deze journaalpost plaatsen we het bedrag in vermeerdering in de juiste opbrengstrekening: 493 Over te dragen opbrengsten 10 000 @ 700 Verkopen 10 000 10 000 700 Verkopen Dit is een "begin van het jaar"-sverrichting 10 000 493 OTD opbrengsten dit is een balansrekening van het jaar 2013

13 Door deze techniek hebben we een deel van de opbrengsten van dit jaar overgedragen naar volgend boekjaar.

14

15 DEEL 2

16 Op het einde van het jaar hebben we soms het volgende probleem: kosten die we volgend jaar boeken zijn voor een gedeelte ten laste van dit jaar opbrengsten die we volgend jaar boeken zijn voor een deel toe te wijzen aan dit jaar

17

18 kosten die we volgend jaar boeken zijn voor een gedeelte ten laste van dit jaar bijvoorbeeld : de huur wordt driemaandelijks afgerekend op het einde van de periode. In ons bedrijf schrijven we het huurbedrag €4500 van de maanden december, januari en februari in onze boeken in de maand februari 2013 De kost voor de maanden januari en februari is wel OK. Maar.... december (voor eenbedrag van €1500) behoort tot het jaar 2012. Dus moeten we een systeem vinden om die kosten naar het jaar 2012 te verplaatsen. Deze techniek noemen we de "Overlopende Rekeningen" Hoe doen we dat???

19 Dit gebeurt met de techniek van de "Overlopende Rekeningen"

20 dit is een kostenrekening van het jaar 2012 dit is een balansrekening van het jaar 2012 Door de journaalpost: 610 Huur 1500 @ 492 Toe te rekenen kosten 1500 1500 492 Toe te rekenen kosten 610 Huur Dit is een eindejaarsverrichting brengen we een deel van de toekomstige kosten nu al in rekening

21 In het begin van het jaar 2013 hebben we dus in de balans de passiefrekening 492 staan voor een bedrag van 1500 euro dit is een kostenrekening van het jaar 2013 Door deze journaalpost plaatsen we het bedrag in vermindering in de juiste kost: 492 Toe te rekenen kosten 1500 @ 610 huur 1500 1500 610 Huur Dit is een "begin van het jaar"-sverrichting 1500 492 Toe te rekenen kosten dit is een balansrekening van het jaar 2013

22 Door deze techniek hebben we een deel van de kosten van volgend jaar overgedragen naar dit boekjaar.

23

24 opbrengsten die we volgend jaar boeken zijn voor een deel toe te wijzen aan dit jaar bijvoorbeeld : een groot werk wordt op het einde in 1 keer gefaktureerd. De werken zijn gestart in november en kennen hun einde in januari. Zodoende wordt de faktuur eind januari in onze boeken ingeschreven. De opbrengst voor de maand januari is wel OK. Maar.... eigenlijk hebben we in november en december ook bijgedragen tot de omzet. Dus moeten we een systeem vinden om die opbrengst naar dit jaar te verplaatsen. Deze techniek noemen we de "Overlopende Rekeningen" Hoe doen we dat???

25 Dit gebeurt met de techniek van de "Overlopende Rekeningen"

26 700 Verkopen dit is een opbrengstenrekening van het jaar 2012 30 000 De totale faktuur zal in januari 2013 40 000 euro bedragen. Evenwel is er 3/4 van de werkzaamheden reeds gebeurt in het jaar 2012 We gaan zodoende in 2012 reeds 3/4 van deze omzet in onze boeken opnemen door de journaalpost: 491 Verkregen opbrengsten 30 000 @ 700 Verkopen30 000 491 Verkregen opbrengsten dit is een actiefrekening van het jaar 2012 30 000

27 In het begin van het jaar 2013 hebben we dus in de balans de actiefrekening 493 staan voor een bedrag van 30 000 euro dit is een opbrengstenrekening van het jaar 2013 Door deze journaalpost plaatsen we het bedrag in vermindering in de juiste opbrengstrekening: 700 Verkopen 30 000 @ 493 Verkregen opbrengsten 30 000 30 000 700 Verkopen Dit is een "begin van het jaar"-sverrichting 30 000 491 Verkregen opbrengsten dit is een balansrekening van het jaar 2013

28 Door deze techniek hebben we een deel van de opbrengsten van volgend jaar overgedragen naar dit boekjaar.


Download ppt "Op het einde van het jaar hebben we soms het volgende probleem: kosten die we dit jaar boeken zijn voor een gedeelte ten laste van volgend jaar opbrengsten."

Verwante presentaties


Ads door Google