De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Criteria Praktijkstage- en afstudeeropdrachten Opleiding Informatica - Academie voor Engineering & ICT Erco Argante.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Criteria Praktijkstage- en afstudeeropdrachten Opleiding Informatica - Academie voor Engineering & ICT Erco Argante."— Transcript van de presentatie:

1 Criteria Praktijkstage- en afstudeeropdrachten Opleiding Informatica - Academie voor Engineering & ICT Erco Argante

2 Inhoud Proces van werving & goedkeuring opdracht
Criteria gesteld aan het bedrijf Criteria gesteld aan het bedrijfsbegeleiding Criteria gesteld aan de werkplek Criteria gesteld aan de opdracht Deeltijdstudenten

3 Twee stages tijdens de opleiding
Praktijkstage (semester 1 van het 3e jaar) Afstudeerstage (semester 2 van het 4e jaar) Situatie op dit moment: veel stage- en afstudeeropdrachten (honderden per jaar) relatief weinig studenten (50 per jaar)

4 Proces van werving & goedkeuring stageopdracht
Er zijn twee opties: Het bedrijf meldt een vacature aan bij het Avans stage- en afstudeeropdracht systeem De student vindt zelf een stageopdracht Op de hierna volgende pagina’s staan beide processen uitgewerkt. Terminologie: Vacature: een mogelijkheid om bij een bedrijf stage te lopen (dit kan een algemene uitnodiging zijn of een specifieke beschrijving van uit te voeren activiteiten) Stageopdracht: een student die bij een bedrijf een opdracht wil uitvoeren

5 Bedrijf meldt een opdracht of vacature aan bij Avans
8. 5. 6. 4. 1. 2.+3. 7. Lijst met opdrachten Bedrijf meldt een vacature aan bij Avans. Avans doet een lichte screening op geschiktheid. Indien geschikt, wordt de vacature gepubliceerd voor studenten (vacaturestatus “gepubliceerd”). Student zoekt een interessante vacature in de lijst van gepubliceerde vacatures. Student gaat op gesprek bij het bedrijf. Student maakt een opdrachtvoorstel en biedt dit ter goedkeuring aan bij Avans. Avans beoordeelt het opdrachtvoorstel. Indien goedgekeurd, mag de student beginnen met zijn stage, mits zijn studievoortgang voldoende is (opdrachtstatus “goedgekeurd”). Status: gepubliceerd Status: goedgekeurd

6 Student vindt zelf een opdracht
5. 1. 1. 2. 3. 1. 4. Lijst met opdrachten Student vindt zelf een stageopdracht door een bedrijf te bellen, via een vacature web site, via een job event, …. Student gaat op gesprek bij het bedrijf. Student maakt een opdrachtvoorstel en biedt dit ter goedkeuring aan bij Avans. Avans beoordeelt het opdrachtvoorstel. Indien goedgekeurd, mag de student beginnen met zijn stage, mits zijn studievoortgang voldoende is (opdrachtstatus “goedgekeurd”). Status: gepubliceerd Status: goedgekeurd

7 Proces van werving & goedkeuring opdracht
Het goedkeuren van een opdracht is dus voor zowel praktijk- als afstudeerstage een meertrapsraket: Avans doet slechts een lichte screening van de vacature die een bedrijf aanmeldt, voordat de opdracht gepubliceerd wordt naar studenten. Pas als er een student in zee wil gaan met het bedrijf is er sprake van een opdrachtvoorstel, geschreven door de student, en een daadwerkelijke beoordeling van de opdracht. Tot aan het Plan van Aanpak (ongeveer week 3 van de stage) kan er beperkt aan de opdrachtformulering geschaafd worden. Het voordeel van deze aanpak is dat bedrijven vrijer zijn in de vacatureformulering bij stap 1, terwijl HBO-niveau geborgd wordt. Dit maakt constructies mogelijk als: student mag zelf een opdracht formuleren om creativiteit en ondernemersgeest bij studenten te stimuleren.

8 Criteria bedrijf Opdrachten bij kleine bedrijven (< 5 werknemers) worden met meer aandacht beoordeeld Geen “zolderkamertjes” Opdrachten bij niet-ICT bedrijven worden met meer aandacht beoordeeld ICT‐begeleiding moet geregeld zijn verwachten vaak teveel van een ICT-student Opdrachten bij heel jonge bedrijven worden met meer aandacht beoordeeld Avans mijdt opdrachten aangeboden door wervingsbureaus Afstuderen in een ander bedrijf dan waar de praktijkstage is gedaan Zo krijgt de student twee verschillende ervaringen en zodoende een betere beroepsoriëntatie Stagiair geen directe of indirecte familierelatie met bedrijf

9 Criteria bedrijfsbegeleiding
Frequente contactmomenten met de begeleider(s); minimaal wekelijks HBO-diploma Relevante ICT-kennis en –ervaring 3 jaar werkervaring Hulp beschikbaar van ICT-medewerkers Geen familieleden Deze criteria hoeven niet allemaal in één persoon verenigd te zijn.

10 Criteria werkplek In dezelfde ruimte werken als ICT‐professionals
Werken met ICT‐professionals Student mag niet alleen komen te zitten, in een hoekje Altijd medewerkers aanwezig Werkplek met ICT-faciliteiten waar de student 5x8 kan werken Het nieuwe werken (vanuit thuis werken) vraagt veel verantwoordelijkheid en is maar beperkt toegestaan

11 Criteria opdracht Missie opleiding informatica
Een afstudeerstage behoort aan te sluiten bij de missie van de opleiding informatica. De praktijkstage is daar de aanzet toe. Missie van de opleiding informatica: Onze afgestudeerden zijn startbekwame, toekomstbestendige professionals die in staat zijn te werken aan consumer en enterprise software solutions in een real-life context. Toekomstbestendigheid uit zich door hun lerende, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke (LOOV) houding. In gewonere taal: We leiden op tot softwareontwikkelaars die snel in staat zijn om met nieuwe technologieën te kunnen werken. Door hun soft skills functioneren zij goed binnen een bedrijfscontext. Zij zijn in staat zich te richten op de totaaloplossing voor de klant, i.p.v. zich alleen te richten op het bouwen van software-applicaties.

12 Criteria opdracht Doelstelling praktijk- & afstudeerstage
De doelstelling van de praktijkstage: Oriënteren op beroepsuitoefening Ervaring opdoen met het bedrijfsleven Het nut zien van de geleerde stof Inspelen op de behoefte van de doelgroep: practice-based learning Persoonlijke vaardigheden Geen vakinhoudelijk doelstellingen, al wordt er ook vakinhoudelijk veel geleerd De doelstelling van de afstudeerstage: Demonstreren dat de student een aanzienlijk deel van de binnen de opleiding opgedane competenties, zelfstandig, op integratieve wijze, in een realistische context, kan toepassen op het niveau van een startbekwame professional

13 Criteria opdracht Randvoorwaarden
Kan in 20 weken worden uitgevoerd Levert een duidelijk afgerond geheel op Bij voorkeur één opdracht meerdere losse opdrachten is lastig voor de verslaglegging beheerwerk (helpdesk, bug solving) < 20% van tijd geen manusje-van-alles van de andere kant: voor de praktijkstage geeft een opdracht met meerdere facetten een goed beeld van wat het werken in het bedrijfsleven betekent. Student krijgt tijd om aan zijn verslaglegging voor de opleiding te werken

14 Criteria opdracht HBO-niveau
HBO-niveau zit ‘m vooral in de uitvoering van de opdracht en minder in de opdracht zelf Een simpele opdracht kan kwalitatief op hoog niveau worden uitgevoerd (en vice versa) Toch zijn er een aantal aspecten van de opdracht te benoemen die meespelen bij het niveau van de opdracht: Complexiteit van het bedrijfsproces waar de opdracht zich mee bezighoudt Complexiteit van de context van de opdracht; voorbeelden: Veel stakeholders Conflicterende belangen Nog veel onduidelijk Nieuw en onontgonnen domein De realisatie is technisch complex Verscheidenheid in gebruikte methodieken en technologieën

15 Criteria opdracht Onderzoek vs. systeemontwikkeling
Karakter van opdracht: onderzoek of systeemontwikkeling Onderzoeksopdracht Met proof of concept, zodat er tenminste iets van software wordt ontwikkeld Systeemontwikkelingsopdracht: Tenminste een aantal fases van een softwareontwikkeltraject Onderzoekscomponent moet aanwezig zijn

16 Criteria opdracht Niveau van concreetheid
Een vacature kan variëren in het niveau van concreetheid: het bedrijf heeft stageplekken en de randvoorwaarden (e.g. begeleiding) zijn oké, maar heeft geen concrete opdrachten geformuleerd het bedrijf heeft een (meer of minder) concrete opdracht geformuleerd We begrijpen heel goed dat het voor bedrijven lastig is om lang van tevoren concrete vacatures te formuleren. Van de andere kant, studenten laten weinig concrete vacatures eerder links liggen; ze willen weten waar ze aan toe zijn.

17 Criteria opdracht Opdrachten met een streepje voor
Opdrachten met de volgende aspecten hebben een streepje voor: Duurzame ontwikkeling Multidisciplinariteit De student werkt in een team waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn Graag expliciet maken in het opdrachtvoorstel

18 Criteria opdracht “Business & IT Management”-achtige opdracht
Aan de rand van het spectrum van geschikte opdrachten Pakketselectie Alleen als ook het implementatietraject onderdeel is van de opdracht Liever niet voor afstudeerstage Pakketimplementatie Inrichten CMS (e.g. Sharepoint) liever niet, tenzij er ook een aanzienlijk aandeel maatwerk benodigd is, waarvoor geprogrammeerd dient te worden Inrichten CMF (e.g. Drupal) is oké, bij voorkeur met een aandeel maatwerk waarvoor geprogrammeerd dient te worden Inrichten CRM (e.g. MS Dynamics CRM) liever niet, tenzij het om een complexe bedrijfscontext gaat

19 Criteria opdracht “Technische Informatica”-achtige opdracht
Aan de rand van het spectrum van geschikte opdrachten De component “hardware interfacing” mag niet overheersend zijn

20 Criteria opdracht Opdracht met een component beheer
Aan de rand van het spectrum van geschikte opdrachten Opdrachten puur gericht op beheer zijn niet geschikt

21 Criteria opdracht Opdrachten voor meerdere studenten
Duo-opdrachten zijn niet toegestaan Projecten waar meerdere stagiaires aan werken zijn wel toegestaan: Elke student eigen opdrachtomschrijving met eigen opdracht Elke student individuele verslaglegging, presentatie, verdediging, beoordeling Elke student krijgt individuele begeleiding vanuit school Onderling sparren van stagiaires met elkaar wordt toegejuicht

22 Criteria opdracht Afstuderen in je eigen bedrijf
Studenten die in hun eigen bedrijf willen afstuderen zijn heel gemotiveerd; die motivatie koesteren we graag Omdat zo’n opdracht veel verantwoordelijkheid van de student vraagt, wordt veel aandacht besteed aan de beoordeling Het is aan de student om zelf de bedrijfsbegeleiding te organiseren. Eisen aan die begeleiding: Voldoende tijd om frequent en grondig te begeleiden HBO-diploma Relevante ICT-kennis en –ervaring 3 jaar werkervaring Onafhankelijk (e.g. geen familie, geen persoonlijk belang bij het welslagen van het bedrijf)

23 Criteria opdracht Stage in het buitenland
Buitenlandse stages Bevelen we van harte aan Heel leerzaam en vormend Geen speciale eisen

24 Criteria opdracht Toepassen van de criteria
Het beoordelen volgens de criteria is mensenwerk en wordt met begrip van de context gedaan Afwijken is altijd mogelijk Beargumenteer waarom

25 Deeltijdstudenten Opdracht vindt plaats in het ICT-bedrijf waar ze al werken Dit betekent vaak dat er minder mogelijkheden zijn om aan de criteria te voldoen Het varieert hoeveel tijd deeltijdstudenten krijgen in werktijd voor het uitvoeren van hun afstudeeropdracht en de verslaglegging ervan


Download ppt "Criteria Praktijkstage- en afstudeeropdrachten Opleiding Informatica - Academie voor Engineering & ICT Erco Argante."

Verwante presentaties


Ads door Google