De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezins- en wijkgericht werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezins- en wijkgericht werken"— Transcript van de presentatie:

1 Gezins- en wijkgericht werken
Kwartaal 4 week 2 Het multiprobleemgezin

2 Recap vorig kwartaal Systeemtheoretische begrippen Belsky en het ecologisch procesmodel 4 niveaus van pedagogisch besef Sociaal netwerk methodiek

3 Het multiprobleemgezin
Is het MPG nieuw of van alle tijden?

4

5 Interview met Suzanna Jansen van “Het Pauperparadijs”
Kunststof tv min.

6 Blijvend actueel

7 Figures and facts multiprobleemgezinnen
Indicatief en onvergelijkbaar 3 % 0-4 jaar AMS/Amstelland/Zaanstreek 0,5 % Zwolle 4 % jongeren Rotterdam 0,5 > 1 % Limburg landelijk 2012

8 Definitie (NJI 2008) Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen. Het gaat om gezinnen waarin naast problemen met de kinderen ook andere problemen spelen waarvoor hulp nodig is. Bovendien hebben deze gezinnen problemen met de hulpverlening, bijvoorbeeld omdat ze hulp afwijzen of voortijdig afbreken, of omdat ze weigeren mee te werken. Kenmerkend voor multiprobleemgezinnen is dat ze zowel problemen hebben in het gezin als problemen met de hulpverlening.

9 Het sociaal competentie model
Bij MPG staat de homeostase voortdurend onder druk.

10 Kenmerken MPG Steketee
Problemen veelvuldig en op meerdere terreinen Problemen complex, lopen door elkaar, beïnvloeden elkaar > homeostase Chronische oplopende spanningen, ontladingen, verzoeningen, Gezinsleden sterk en negatief aan elkaar gebonden Intergenerationele problemen Hulpverlening onvoldoende effectief Chronisch: balans draagkracht-draaglast verstoord Hulpverlening: Weinig motivatie en probleembesef, niet meewerken, weerstand > vermijden of verlammen zorg

11 Steketee versus Belsky
Ouderfactoren: Ontwikkelingsgeschiedenis Opvoedingsvaardigheden Sociaal economische situatie Psychosociale problematiek Sociale positie Gezinssysteem problemen Kindfactoren Persoonlijke kenmerken School Sociaal netwerk Buurt Gezinsfactoren: Kwaliteit onderlinge relaties Sfeer in huis Bij kindfactoren vooral “goodness of fit” in het gezin. Steketee kijkt vooral naar risico- en beschermingsfactoren. Hulpverlening: Ontoegankelijkheid, vrijblijvendheid, fragmentatie, discontinuïteit, starheid

12 Focus? Weinig bekend over ontstaan en voortbestaan problemen MPG
Nauwelijks te onderzoeken vanwege diversiteit problemen Vaststellen risico- en beschermende factoren basis voor plan van aanpak Meer aandacht voor gezinsfactoren Vooral behoefte aan lichte praktische ondersteuning

13 Subculturen Subcultuur =
Op gespannen voet met waarden en normen dominante cultuur (sub)culturen zijn dynamisch Hoe kunnen we een MPG gaan begrijpen?

14 Subcultuur MPG Gedrag als overlevings- en defensiemechanismen.
De subcultuur van MPG verhoudt zich tot de dominante cultuur in een ingeslepen patroon van zich tekort gedaan voelen, van zich individueel en/of collectief afgewezen voelen.

15 Een MPG geschiedenis De tokkies Welke overlevings- en defensie-
mechanismen zie je? min (2004) familietrots

16 Een MPG geschiedenis http://www.youtube.com/watch?v=OWTavu31zXk
Hoe is het nu met de tokkies? min


Download ppt "Gezins- en wijkgericht werken"

Verwante presentaties


Ads door Google