De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezins- en wijkgericht werken Kwartaal 4 week 2 Het multiprobleemgezin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezins- en wijkgericht werken Kwartaal 4 week 2 Het multiprobleemgezin."— Transcript van de presentatie:

1 Gezins- en wijkgericht werken Kwartaal 4 week 2 Het multiprobleemgezin

2 Recap vorig kwartaal Systeemtheoretische begrippen Belsky en het ecologisch procesmodel 4 niveaus van pedagogisch besef Sociaal netwerk methodiek

3 Het multiprobleemgezin  Is het MPG nieuw of van alle tijden? 3

4

5  Interview met Suzanna Jansen van “Het Pauperparadijs”

6 Blijvend actueel http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterd am/article/detail/3653554/2014/05/12/ Dit-tuigdorp-is-een-hel-ze-noemen-ons- monsters.dhtml http://www.eo.nl/beam/programma/3 onderzoekt/aflevering- detail/aflevering/te-aso-voor-de-aso- container/

7 Figures and facts multiprobleemgezinnen  Indicatief en onvergelijkbaar 2004-2005  3 % 0-4 jaar AMS/Amstelland/Zaanstreek  0,5 % Zwolle  4 % jongeren Rotterdam  0,5 > 1 % Limburg  70.000 landelijk 2012

8 Definitie (NJI 2008) Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen. Het gaat om gezinnen waarin naast problemen met de kinderen ook andere problemen spelen waarvoor hulp nodig is. Bovendien hebben deze gezinnen problemen met de hulpverlening, bijvoorbeeld omdat ze hulp afwijzen of voortijdig afbreken, of omdat ze weigeren mee te werken. Kenmerkend voor multiprobleemgezinnen is dat ze zowel problemen hebben in het gezin als problemen met de hulpverlening.

9 Het sociaal competentie model

10 Kenmerken MPG Steketee  Problemen veelvuldig en op meerdere terreinen  Problemen complex, lopen door elkaar, beïnvloeden elkaar > homeostase  Chronische oplopende spanningen, ontladingen, verzoeningen,  Gezinsleden sterk en negatief aan elkaar gebonden  Intergenerationele problemen  Hulpverlening onvoldoende effectief

11 Steketee versus Belsky Ouderfactoren:  Ontwikkelingsgeschiedenis  Opvoedingsvaardigheden  Sociaal economische situatie  Psychosociale problematiek  Sociale positie  Gezinssysteem problemen Kindfactoren  Persoonlijke kenmerken  School  Sociaal netwerk  Buurt Gezinsfactoren: Kwaliteit onderlinge relaties Sfeer in huis Hulpverlening: Ontoegankelijkheid, vrijblijvendheid, fragmentatie, discontinuïteit, starheid

12 Focus?  Weinig bekend over ontstaan en voortbestaan problemen MPG  Nauwelijks te onderzoeken vanwege diversiteit problemen  Vaststellen risico- en beschermende factoren basis voor plan van aanpak  Meer aandacht voor gezinsfactoren  Vooral behoefte aan lichte praktische ondersteuning

13 Subculturen  Subcultuur =  Op gespannen voet met waarden en normen dominante cultuur  (sub)culturen zijn dynamisch

14 Subcultuur MPG  Gedrag als overlevings- en defensiemechanismen.  De subcultuur van MPG verhoudt zich tot de dominante cultuur in een ingeslepen patroon van zich tekort gedaan voelen, van zich individueel en/of collectief afgewezen voelen.

15 Een MPG geschiedenis  De tokkies  Welke overlevings- en defensie- mechanismen zie je?

16 Een MPG geschiedenis  http://www.youtube.com/watch?v=OWT avu31zXk http://www.youtube.com/watch?v=OWT avu31zXk  Hoe is het nu met de tokkies?


Download ppt "Gezins- en wijkgericht werken Kwartaal 4 week 2 Het multiprobleemgezin."

Verwante presentaties


Ads door Google