De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liesbeth Declercq. I NLEIDING ‘Alle kansen voor alle kinderen’ Laagdrempelige Opvoedingsinformatie Opvoedingsondersteuning  Centra voor Jeugd en Gezin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liesbeth Declercq. I NLEIDING ‘Alle kansen voor alle kinderen’ Laagdrempelige Opvoedingsinformatie Opvoedingsondersteuning  Centra voor Jeugd en Gezin."— Transcript van de presentatie:

1 Liesbeth Declercq

2 I NLEIDING ‘Alle kansen voor alle kinderen’ Laagdrempelige Opvoedingsinformatie Opvoedingsondersteuning  Centra voor Jeugd en Gezin Niet bij migrantenouders  kinderen hebben een verhoogd risico op problemen in hun ontwikkeling

3 M AATSCHAPPELIJKE POSITIE MIGRANTEN  Werken en wonen o Arbeidsmarktpositie kan sterk variëren  Door economische ontwikkelingen  Toch is de positie structureel verbeterd

4 M AATSCHAPPELIJKE POSITIE MIGRANTEN  Onderwijs & maatschappelijke kansen Migranten o Grote achterstanden o Positieve ontwikkelingen  Lage slagingspercentages  Migrantenmeisjes doen het steeds beter in het onderwijs. o Nadelig  Toenemende etnische segregatie

5 M AATSCHAPPELIJKE POSITIE MIGRANTEN  Psychosociale problemen  Laagopgeleide migrantenouders o Vaak opvoedproblemen o Kinderen ontwikkelen zich minder voorspoedig Emotionele problemen: o Laat ontdekt door:  Stereotype beeldvorming  Zelfmoordpogingen  Strijd met familie

6 O PVOEDING IN MIGRANTENGEZINNEN  Opvoeding en culturele achtergrond Nadruk op Conformiteit Aanpassing aan de groep > risico opgroei- & opvoedingsproblemen  Interne verschillen en veranderingen Verschillen in: Opvoedingsdoelen Opvoedingsgedrag  Hangt samen met opleidingsniveau, verblijfsduur,…

7 O PVOEDING IN MIGRANTENGEZINNEN  Opvoedingsonzekerheid Laagopgeleide migrantenouders  balans tussen Wat zij van huis uit meekregen hebben Wat de omgeving vraagt  Opvoedingsonzekerheid Negatieve beeldvorming, bejegening en uitsluiting Veel vragen en twijfels

8 K NELPUNTEN IN DE OPVOEDONDERSTEUNING  Gering bereik Sluit onvoldoende aan bij vragen en behoeften Geen allochtone beroepskrachten en opvoedsteun Nederlandse hulpverlening  Drempel hoger en effectief werken = moeilijker  Wederzijdse beeldvorming Stereotype beeld van de wijze waarop Nederlandse organisaties problemen aanpakken

9 K NELPUNTEN IN DE OPVOEDONDERSTEUNING  Onvoldoende aansluitende inhoud Worden migrantenouders bereikt? Geen onderzoek naar effectiviteit van interventies  Werkwijze en houding Beroepskrachten  moeite om Buiten hun eigen perspectief te denken Cultuurverschillen te herkennen Te werken met mensen met een achterstand in kennis en vaardigheden

10 E EN OPGROEI - EN OPVOEDOFFENSIEF  Het hulpaanbod Meerdere componenten  afhankelijk van: Behoeften en problemen Ontwikkelingsstimulering Opvoedondersteuning Hulp bij maatschappelijke problemen  Intensief integraal beleid Grootschalig, goed doordacht en langdurig offensief  om de positie van kwetsbare kinderen, jongeren en hun ouders te verbeteren

11


Download ppt "Liesbeth Declercq. I NLEIDING ‘Alle kansen voor alle kinderen’ Laagdrempelige Opvoedingsinformatie Opvoedingsondersteuning  Centra voor Jeugd en Gezin."

Verwante presentaties


Ads door Google