De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Culturele bewustwording ‘Normaal’ is overal anders Workshop Pim Dorrestein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Culturele bewustwording ‘Normaal’ is overal anders Workshop Pim Dorrestein."— Transcript van de presentatie:

1 Culturele bewustwording ‘Normaal’ is overal anders Workshop Pim Dorrestein

2 Progamma Kennismaking met elkaar Wat is cultuur De Nederlandse cultuur door de ogen van.... Lewis model: 3 culturele categorien Culturele dimensies in vogelvlucht Richtlijnen interculturele communicatie Wat neem je mee? Afsluiting

3 Kennismaking: wie is Pim Dorrestein

4 Kennismaking In groepjes van 3: vertel over: je eerste interculturele ervaring, je interculturele ‘topervaring’ en je grootste interculturele ‘blunder’ jouw grootste interculturele uitdaging Per persoon 5’

5 Culturele waarden Workshop Culturele bewustwording4 Een vis ontdekt zijn behoefte aan water pas als hij daarbuiten is. Onze eigen cultuur is als het water voor een vis. Het versterkt ons. We leven en ademen er door. (Trompenaars & Hampden- Turner, 1997)

6 We zien de wereld niet zoals deze is, maar zoals wijzelf zijn… Workshop Culturele bewustwording5 How you see the world depends on where you sit. People tend to see what they want to see, what confirms their prior perceptions and disregard or misinterpret those that call their perceptions into question. Mensen neigen te zien wat ze willen zien, wat hun oude percepties bevestigen en veronachtzamen of misinterpreteren die hun percepties ter discussie stellen.

7 Definities van cultuur: Workshop Culturele bewustwording6 “De collectieve programmering van de geest” (Hofstede) “Cultuur omvat een gedeelde, algemeen geldende, waarden en overtuigingen, vertaald in regels wat ‘hoort’ en en ‘moet’ in het leven” (Adler)

8 Dus wat is cultuur…? Workshop Culturele bewustwording7

9 Verschillende lagen in cultuur Workshop Culturele bewustwording8 Extern (gedrag) Meer intern – (houding) Maar zichtbaar Intern (kernwaarden) Niet zichtbaar

10 Workshop Culturele bewustwording9 Het verhaal van de twee uien die elkaar ontmoeten

11 Workshop Culturele bewustwording10

12 Gevolg Workshop Culturele bewustwording11 Deze waarden en overtuigingen hebben effect op: Ons uiterlijk en ons wereldbeeld Onze symbolen, helden en rituelen Ons handelen Ons begrijpen van de wereld om ons heen Onze manier van communiceren Onze kijk op autoriteit en leiderschap Onze helden en inspiratoren Ons idee van tijd en ruimte Ons lichaamstaal Enz…

13 Culturele bepaaldheid Workshop Culturele bewustwording12 Culturele waarden en overtuigingen komen voort uit de geschiedenis van een land, religie, natuurlijke omgeving en taal Deze laten zich gelden in ons gedrag Onze denkwereld wordt op vroege leeftijd geconditioneerd Waarden en overtuigingen zijn zeer stabiel over een lange periode

14 Workshop Culturele bewustwording13

15 Nederlandse waarden Workshop Culturele bewustwording14 Hoe kijken buitenlanders naar Nederlanders

16 Nederlandse waarden Workshop Culturele bewustwording15 Koningsgezind Informeel Nationalistisch (vaderlandslievend) Conservatief Afkeer van grootsheid Mensenrechten Gehoorzaam aan de wet Direct en eerlijk Aardse humor Ondernemend (geldmakend) Internationaal georienteerd Pragmatisch Gelijkheid Aanpak van de geleidelijkheid (Polderen)

17 Nederlandse uitingen Workshop Culturele bewustwording16

18 Universeel, Cultureel, Individueel ? Oefening Workshop Culturele bewustwording17 Slapen met het raam open Vluchten voor gevaarlijke dieren Je naam noemen als je de telefoon opneemt Mannen houden de deur voor vrouwen open Houden van klassieke muziek Geregeld eten Vragen stellen aan de docent als je het niet begrijpt De ober roepen door te fluiten Prettig om met respect behandeld te worden

19 Mentale programmering Workshop Culturele bewustwording18 Een experiment…..

20 Een experiment… Workshop Culturele bewustwording19

21 Een experiment… Workshop Culturele bewustwording20

22 Een experiment… Workshop Culturele bewustwording 21

23 Een experiment… Workshop Culturele bewustwording 22

24 Een experiment… Workshop Culturele bewustwording23

25 Try before you D.I.E. Workshop Culturele bewustwording24 Als je deze foto bekijkt, wat neem je exact waar?

26 Try before you D.I.E. Workshop Culturele bewustwording25 Descriptie – Wat ik waarneem: zie, voel, proef, hoor enz…(alleen observaties, feiten) Interpretatie – Wat ik denk over wat ik zie Evaluatie -- Wat ik voel over wat ik denk. Mijn oordeel kan zowel negatief als positief zijn.

27 Workshop Culturele bewustwording26

28 Richard Lewis Workshop Culturele bewustwording27 Voorzitter van Richard Lewis Communications Oprichter de Berlitz scholen in het verre Oosten, Portugal en Finland; persoonlijke begeleider van de Japanese keizerlijke familie; Auteur van verscheidene boeken over cultuur en communicatie; bedenker van het CultureActive Model Houd lezingen over de hele wereld Over cross-culturele thema’s.

29 “Het Lewis Model” Workshop Culturele bewustwording28 De categorisering van culturen Mentale programmering van de mens Communicatie patronen Luister gewoonten Presentatie en toehoordersverwachtingen Leiderschap en Managementtaal Motivatoren Tijd en ruimte

30 Stereotypering (of generalisatie) Workshop Culturele bewustwording29 Een waardevol gereedschap maar: 1Het moet bewust gebruikt worden 2Het is beschrijvend en niet beoordelend

31 Oefening: zie handout Workshop Culturele bewustwording 30

32 Check Workshop Culturele bewustwording31 Praat de halve tijdPraat meest van de tijdLuistert meest van de tijd Doet één ding tegelijkDoet verschillende dingen tegelijkReageert op actie van ander Plant stapsgewijsPlant de grote lijnenKijkt naar algemene principes Beleefd, maar directEmotioneelBeleefd, indirect Verbergt gevoelens gedeeltelijkLaat gevoelens zienVerbergt gevoelens Confronteert met logicaConfronteert met emotiesVermijd confrontatie Gezichtsverlies is niet leukHeeft goede excusesMag geen gezichtsverlies lijden Valt zelden in de redeValt vaak in de redeValt niet in de rede Werk georiënteerdMens georiënteerdZeer op de mens georiënteerd Gebruik van feitenGevoelens gaan voor feitenUitspraken zijn beloften Waarheid boven discretieWaarheid is flexibelDiscretie boven waarheid Soms ongeduldigongeduldiggeduldig Beperkte lichaamstaalOnbeperkte lichaamstaalSubtiel lichaamstaal Respecteert bureaucratieZoekt de sleutelpersoonGebruikt connecties Scheiding werk en privéVerwevenheid tussen werk en privéVerbind werk en privé

33 3 Culturele Categorien Workshop Culturele bewustwording Bouwen aan een betere toekomst32 Multi-actieve Culturen Linear-actieve Culturen Reactieve Culturen

34

35 Algemene culturele dimensies Workshop Culturele bewustwording34 Hiërarchie, afstand tot macht Individualisme – Collectivisme Masculine versus feminine Gezichtsverlies Beleving van tijd

36 Richtlijnen voor Interculturele communicatie Workshop Culturele bewustwording35 Leer van generalisaties over andere culturen, maar gebruik ze niet Ga er niet van uit dat er maar één juiste manier is (de uwe) Ga er niet van uit dat communicatiestoornissen plaatsvinden omdat andere mensen het bij het verkeerde eind hebben Luister actief en wees meelevend Controleer of de andere persoon het heeft begrepen Wees nieuwsgierig en stel met gevoel voor respect vragen

37 Gouden regels voor het omgaan met Linear-Actieve mensen Workshop Culturele bewustwording36 Praat en luister evenveel Doe één ding tegelijkertijd Wees beleefd maar direct Laat niet al je gevoelens zien Gebruik logica en rationaliteit, hou je aan feiten Concentreer je op regels, wetten en de deal Waarheid gaat voor tact Spreken is om te informeren Wees taakgericht en hou je aan de agenda Respecteer contracten en het geschreven woord Reageer snel op geschreven communicatie Rustige lichaamstaal Op zoek naar korte termijn resultaten Wees punctueel

38 Gouden regels voor het omgaan met Multi-Active mensen Workshop Culturele bewustwording37 Laat ze uitpraten en val ze rustig in de rede Wees voorbereid om dingen tegelijkertijd te doen. Laat gevoelens en emoties zien Mensen en gevoelens zijn belangrijker dan feiten Waarheid is flexibel en situationeel Wees tactvol in plaats van direct Spraak is voor het uitwisselen van meningen; denk hardop Dwaal af van de agenda en onderzoek interessante ideeën Blijf relatiegericht, zoek en waardeer sleutelfiguren Gesproken woord is belangrijk Contracten worden vaak heronderhandeld Reputatie is even belangrijk als winst Open lichaamstaal Accepteer slordigheden

39 Gouden regels voor het omgaan met Reactive mensen Workshop Culturele bewustwording 38 Goed luisteren is belangrijk, langzaam praten ook Confronteer niet en val mensen niet in de rede Wees niet de oorzaak van gezichtsverlies Suggesties, kritiek dient indirect gegeven te worden Wees onduidelijk, dat laat opties open Tact gaat voor waarheid Volg regels, maar interpreteer ze flexibel Spreken is om harmonie te promoten Gebruik netwerken, deel zoveel je kan Doe dingen op het juiste moment Jaag ze niet op Laat overduidelijk respect voor ouderen zien Face-to-face contact is belangrijk Werk hard aan vertrouwen Lange termijn winst heeft de voorkeur Wees punctueel

40 Inspiratoren Workshop Culturele bewustwording 39 Louis Theroux on 'weird people': "... what I did come to realize was this: that the strangest behaviours are always answering some very normal human need - for love, for religious meaning, for a place in the world.“ (source: BBC)

41 Inspiratoren Workshop Culturele bewustwording40 "Ik vind het zo geweldig mijn/onze kijkers te mogen uitnodigen om met mij te genieten van andere culturen, inspirerende mensen, verrassende gewoontes en religies. Ga met me mee, belééf het met mij!"

42 Najib Amaili Workshop Culturele bewustwording41 “De opkomst van het inter- culturele cabaret heeft invloed op de wederzijdse beeldvorming van verschillende etnische groepen in de Nederlandse samenleving: soms heeft hij het over zichzelf als Marokkaan, dan weer als Nederlander en dan weer als „besnedelander ‟.

43 Literatuur Workshop Culturele bewustwording42 Voor de echte verdieping Allemaal andersdenkenden is een standaardwerk voor het onderwijs over cultuurverschillen. Uitreksel van dit boek: http://www.hetbegintmettaal.nl/wp- content/uploads/2013/10/Geert-Hofstede_Uittreksel.pdf Makkelijk leesbare boeken over alle facetten die met diversiteit te maken hebben

44 Workshop Culturele bewustwording43 Wat neem je mee….?


Download ppt "Culturele bewustwording ‘Normaal’ is overal anders Workshop Pim Dorrestein."

Verwante presentaties


Ads door Google