De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

culturen categoriseren: basiswaarden

Verwante presentaties


Presentatie over: "culturen categoriseren: basiswaarden"— Transcript van de presentatie:

1 culturen categoriseren: basiswaarden

2 kern van cultuur wordt gevormd door basiswaarden: fundamentele problemen van de mens die van cultuur tot cultuur op een andere wijze worden opgelost de zes basiswaarden, met elk drie oriëntaties volgens Kluckhohn en Strodtbeck (1961)

3

4

5 cultuurspecialisten antropoloog Edward T. Hall:
The Silent Language (1959) sociaalpsycholoog Geert Hofstede: Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values (1980, 2001) Culture and Organizations: Software of the Mind (1991) Allemaal Andersdenkenden: Omgaan met cultuurverschillen (1991)

6 G. Hofstedes basiswaarden (dimensies)
machtsafstand individualisme versus collectivisme masculiniteit versus femininiteit onzekerheidsvermijding langetermijn- versus kortetermijngerichtheid

7 Schwartz en Ros relatie individu/groep ? verantwoord gedrag ?
conservatisme vs. autonomie verantwoord gedrag ? hiërarchie vs egalitarisme Relatie mens/wereld ? harmonie vs heerschappij

8

9 F. Trompenaars: basiswaarden
menselijke relaties (5) tijd omgeving intercultureel management: Riding the waves of culture (1993) Zakendoen over de grens (1993)

10 basiswaarden: Wat is de natuur van de mens ? Positief of negatief mensbeeld ? Wat is de relatie van mens tot mens ? Vijf contrasten: collectivisme/individualisme machtsafstand, hiërarchie/egalitarisme universalisme/particularisme neutraal/emotioneel prestatie/toeschrijving

11 collectivisme/individualisme

12

13 machtsafstand

14

15 particularisme/universalisme
particularisme: wat goed of slecht is, is afhankelijk van de omstandigheden en van de betrokken mensen universalisme: wat goed of slecht is, staat vast, is onafhankelijk van de context

16

17 neutraal/emotioneel

18 prestatie/toeschrijving
beoordeeld op wat je hebt gepresteerd ? beoordeeld op je afkomst en relaties ?

19

20 Wat is de drijfveer van het menselijk handelen ?
wat motiveert de mens ? (femininiteit/masculiniteit) hoe gaat de mens met onbekende en onzekere situaties om ? (onzekerheidsvermijding)

21 femininiteit/masculiniteit
feminien: aangenaam leven, werken om te leven masculien: persoonlijk succes, leven om te werken sociale rollen man/vrouw

22

23

24 onzekerheidsvermijding
hoe omgaan met risico’s ? angst/nieuwsgierigheid voor het onbekende

25

26

27

28 Welke opvattingen heeft de mens over de ruimte om zich heen ?
persoonlijke ruimte: lichamelijke afstand, elkaar aanraken privé-territorium: architectuur van woonhuizen, functies van kamers specifiek/diffuus: zaken/privé

29

30

31 Welke tijdsoriëntatie heeft de mens ?
polychronie/monochronie heden/verleden/toekomst termijngerichtheid

32 monochronie/polychronie
één ding tegelijk doen strikte tijdsindeling formele communicatie polychronie: verschillende dingen tegelijk doen tijd is hernieuwbaar

33

34 verleden, heden en toekomst
verleden: continuïteit van oude tradities heden: werken voor dit moment toekomst: vernieuwingen en veranderingen

35

36

37 Wat is de relatie van de mens tot de natuur ?
mens is ondergeschikt aan de natuur, fatalisme mens is meester van de natuur, (be)heersen

38

39 Wat is de relatie van de mens tot het bovennatuurlijke
Wat is de relatie van de mens tot het bovennatuurlijke ? Verband tussen basiswaarden en religie: katholicisme protestantisme

40

41 structuur, motivatie en conflicten
structuur van organisaties: dorpsmarkt familie machine piramide

42

43 wat motiveert mensen ?

44

45 hoe groot is de kans op conflicten ?

46

47 relativering nog veel empirisch onderzoek te doen
onderzoek vrij lang geleden gedaan. Herhaalonderzoek. Veranderen culturen langzaam ? iemands cultuur wordt ook door persoonlijke kenmerken bepaald. Opletten met stereotypering !


Download ppt "culturen categoriseren: basiswaarden"

Verwante presentaties


Ads door Google