De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Culturen categoriseren: basiswaarden. kern van cultuur wordt gevormd door basiswaarden: fundamentele problemen van de mens die van cultuur tot cultuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Culturen categoriseren: basiswaarden. kern van cultuur wordt gevormd door basiswaarden: fundamentele problemen van de mens die van cultuur tot cultuur."— Transcript van de presentatie:

1 culturen categoriseren: basiswaarden

2 kern van cultuur wordt gevormd door basiswaarden: fundamentele problemen van de mens die van cultuur tot cultuur op een andere wijze worden opgelost de zes basiswaarden, met elk drie oriëntaties volgens Kluckhohn en Strodtbeck (1961)

3

4

5 cultuurspecialisten antropoloog Edward T. Hall: –The Silent Language (1959) sociaalpsycholoog Geert Hofstede: –Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values (1980, 2001) –Culture and Organizations: Software of the Mind (1991) –Allemaal Andersdenkenden: Omgaan met cultuurverschillen (1991)

6 G. Hofstedes basiswaarden (dimensies) machtsafstand individualisme versus collectivisme masculiniteit versus femininiteit onzekerheidsvermijding langetermijn- versus kortetermijngerichtheid

7 Schwartz en Ros relatie individu/groep ? –conservatisme vs. autonomie verantwoord gedrag ? –hiërarchie vs egalitarisme Relatie mens/wereld ? –harmonie vs heerschappij

8

9 F. Trompenaars: basiswaarden menselijke relaties (5) tijd omgeving intercultureel management: –Riding the waves of culture (1993) –Zakendoen over de grens (1993)

10 basiswaarden: Wat is de natuur van de mens ? Positief of negatief mensbeeld ? Wat is de relatie van mens tot mens ? Vijf contrasten: –collectivisme/individualisme –machtsafstand, hiërarchie/egalitarisme –universalisme/particularisme –neutraal/emotioneel –prestatie/toeschrijving

11 collectivisme/individualisme

12

13 machtsafstand

14

15 particularisme/universalisme particularisme: wat goed of slecht is, is afhankelijk van de omstandigheden en van de betrokken mensen universalisme: wat goed of slecht is, staat vast, is onafhankelijk van de context

16

17 neutraal/emotioneel

18 prestatie/toeschrijving beoordeeld op wat je hebt gepresteerd ? beoordeeld op je afkomst en relaties ?

19

20 Wat is de drijfveer van het menselijk handelen ? –wat motiveert de mens ? (femininiteit/masculiniteit) –hoe gaat de mens met onbekende en onzekere situaties om ? (onzekerheidsvermijding)

21 femininiteit/masculiniteit feminien: aangenaam leven, werken om te leven masculien: persoonlijk succes, leven om te werken sociale rollen man/vrouw

22

23

24 onzekerheidsvermijding hoe omgaan met risico’s ? angst/nieuwsgierigheid voor het onbekende

25

26

27

28 Welke opvattingen heeft de mens over de ruimte om zich heen ? –persoonlijke ruimte: lichamelijke afstand, elkaar aanraken –privé-territorium: architectuur van woonhuizen, functies van kamers –specifiek/diffuus: zaken/privé

29

30

31 Welke tijdsoriëntatie heeft de mens ? –polychronie/monochronie –heden/verleden/toekomst –termijngerichtheid

32 monochronie/polychronie monochronie: –één ding tegelijk doen –strikte tijdsindeling –formele communicatie polychronie: –verschillende dingen tegelijk doen –tijd is hernieuwbaar –formele communicatie

33

34 verleden, heden en toekomst verleden: continuïteit van oude tradities heden: werken voor dit moment toekomst: vernieuwingen en veranderingen

35

36

37 Wat is de relatie van de mens tot de natuur ? –mens is ondergeschikt aan de natuur, fatalisme –mens is meester van de natuur, (be)heersen

38

39 Wat is de relatie van de mens tot het bovennatuurlijke ? Verband tussen basiswaarden en religie: –katholicisme –protestantisme

40

41 structuur, motivatie en conflicten structuur van organisaties: –dorpsmarkt –familie –machine –piramide

42

43 wat motiveert mensen ?

44

45 hoe groot is de kans op conflicten ?

46

47 relativering nog veel empirisch onderzoek te doen onderzoek vrij lang geleden gedaan. Herhaalonderzoek. Veranderen culturen langzaam ? iemands cultuur wordt ook door persoonlijke kenmerken bepaald. Opletten met stereotypering !


Download ppt "Culturen categoriseren: basiswaarden. kern van cultuur wordt gevormd door basiswaarden: fundamentele problemen van de mens die van cultuur tot cultuur."

Verwante presentaties


Ads door Google