De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interculturele communicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interculturele communicatie"— Transcript van de presentatie:

1 Interculturele communicatie

2 Interculturele communicatie
Definitie Probleemstelling Oorzaken Vooroordelen - stereotypen Dubbele betekenissen van handgebaren Culturele variabiliteit (Hofstede 1994) Mate van collectivisme De machtsafstand De mate van onzekerheidsvermijding De sexe gerichtheid

3 Interculturele communicatie
Oorzaken Cultuurverschillen die zorgen voor communicatie storingen (Argyle 1991) Geven en ontvangen van geschenken Eten en drinken Ontvangst van gasten Betekenis en gebruik van tijd Oplossingen

4 Interculturele communicatie
Definitie Probleemstelling Oorzaken Vooroordelen - stereotypen Dubbele betekenissen van handgebaren Culturele variabiliteit (Hofstede 1994) Mate van collectivisme De machtsafstand De mate van onzekerheidsvermijding De sexe gerichtheid

5 Definitie

6 Definitie Interculturele communicatie is communicatie tussen personen uit verschillende culturen. Dit betekent in de Belgische samenleving de communicatie tussen allochtonen en autochtonen. Het kan ook communicatie zijn tussen mensen uit hetzelfde land, die uit verschillende sociaal-economische groepen of subculturen komen.

7 Interculturele communicatie
Definitie Probleemstelling Oorzaken Vooroordelen - stereotypen Dubbele betekenissen van handgebaren Culturele variabiliteit (Hofstede 1994) Mate van collectivisme De machtsafstand De mate van onzekerheidsvermijding De sexe gerichtheid

8 Probleemstelling Culturele verschillen veroorzaken verschillen in communicatie, gedrag, waarden, normen, denk- en leefpatronen. Interpretaties, waarderingen en beleving van de sociale werkelijkheid in de ene cultuur staan soms lijnrecht tegenover die van een andere cultuur. In het verleden was het intercultureel contact slechts weggelegd voor specifieke individuen zoals missionarissen, handelsreizigers, de enkele toeristen en wetenschappers. Daardoor was het effect van cultuurverschil niet voor iedereen direct waarneembaar. Onder andere door de verbeterde transportmogelijkheden, de revolutionaire groei in de massacommunicatiemedia, de intensivering van de internationale handel en arbeidsmigratie wordt heden ten dage iedereen direct geconfronteerd met andere levenswijzen en kan persoonlijk de gevolgen van deze cultuurverschillen op de wereld ondervinden.

9 Interculturele communicatie
Definitie Probleemstelling Oorzaken Vooroordelen - stereotypen Dubbele betekenissen van handgebaren Culturele variabiliteit (Hofstede 1994) Mate van collectivisme De machtsafstand De mate van onzekerheidsvermijding De sexe gerichtheid

10 Oorzaken vooroordelen - stereotypen
Stereotypen zijn generalisaties van groepen mensen op basis van ervaringen uit het verleden en dus gebaseerd op vooroordelen. Voorbeelden van stereotypen : Duitsers Amerikanen Chinezen en Indiërs Moslims Joden

11 Interculturele communicatie
Definitie Probleemstelling Oorzaken Vooroordelen - stereotypen Dubbele betekenissen van handgebaren Culturele variabiliteit (Hofstede 1994) Mate van collectivisme De machtsafstand De mate van onzekerheidsvermijding De sexe gerichtheid

12 Oorzaken Dubbele betekenissen
Handalfabet

13 Dubbele betekenissen OK teken (Europa) – vulgair gebaar (Turkije, Mexico)

14 Dubbele betekenissen Liftgebaar (Europa) – Obsceen gebaar (Arabische landen)

15 Dubbele betekenissen Vrede (België, Nederland) - Belediging (gelijk aan het opsteken van de middelvinger) V.K., Nieuw Zeeland, Zuid Afrika the girl in Muyuan County ,Jiangxi,China Huchuansong

16 Interculturele communicatie
Definitie Probleemstelling Oorzaken Vooroordelen - stereotypen Dubbele betekenissen van handgebaren Culturele variabiliteit (Hofstede 1994) Mate van collectivisme De machtsafstand De mate van onzekerheidsvermijding De sexe gerichtheid

17 Oorzaken Culturele variabiliteit (Hofstede 1994)
Mate van collectivisme Collectivisme Individualisme Groepsbelang Belang van het individu Nadruk op gemeenschappelijke belangen, traditie en het voorkomen van gezichtsverlies. Link met het communisme Bv: Columbia, Panama Nadruk op eigen belang Sterk zelfbewustzijn Mensen laten zich minder leiden door standaard regels Bv: De V.S., Australië

18 Interculturele communicatie
Definitie Probleemstelling Oorzaken Vooroordelen - stereotypen Dubbele betekenissen van handgebaren Culturele variabiliteit (Hofstede 1994) Mate van collectivisme De machtsafstand De mate van onzekerheidsvermijding De sexe gerichtheid

19 Oorzaken Culturele variabiliteit (Hofstede 1994)
Grote versus kleine machtsafstand De machtsafstand is de mate waarin een samenleving de machtsongelijkheid tussen mensen als een gegeven feit accepteert. Grote machtsafstand: Maleisië, Panama Kleine machtsafstand: Israël, Oostenrijk

20 Interculturele communicatie
Definitie Probleemstelling Oorzaken Vooroordelen - stereotypen Dubbele betekenissen van handgebaren Culturele variabiliteit (Hofstede 1994) Mate van collectivisme De machtsafstand De mate van onzekerheidsvermijding De sexe gerichtheid

21 Oorzaken Culturele variabiliteit (Hofstede 1994)
De mate van onzekerheidsvermijding In culturen met sterke onzekerheidsvermijding bestaan veel formele regels (gedragscodes) om zo moeilijke of onzekere situaties te vermijden. Er wordt bij dergelijke culturen ook een sterke nadruk gelegd op culturele waarden. Zulke samenlevingen zijn agressief, emotioneel en intolerant. Sterke onzekerheidsvermijding: Latijns-Amerika, Mediterane landen zwakke onzekerheidsvermijding: Angelsaksische en Noordeuropese landen

22 Interculturele communicatie
Definitie Probleemstelling Oorzaken Vooroordelen - stereotypen Dubbele betekenissen van handgebaren Culturele variabiliteit (Hofstede 1994) Mate van collectivisme De machtsafstand De mate van onzekerheidsvermijding De sexe gerichtheid

23 Oorzaken Culturele variabiliteit (Hofstede 1994)
De sexe gerichtheid Masculiniteit versus feminiteit: In mannelijke culturen bestaan sterke sociale rolverschillen tussen mannen en vrouwen in tegenstelling toto vrouwelijke culturen waarin de gelijkheid van sexerollen voorop staat. Masculiene culturen: Japan, Oostenrijk Feminiene landen: Costa Rica, Denemarken

24 Interculturele communicatie
Oorzaken Cultuurverschillen die zorgen voor communicatie storingen (Argyle 1991) Geven en ontvangen van geschenken Eten en drinken Ontvangst van gasten Betekenis en gebruik van tijd Oplossingen

25 Cultuurverschillen die zorgen voor communicatie storingen (Argyle 1991)
Geven en ontvangen van geschenken - Wat geven als geschenk? Sommige geschenken worden in bepaalde culturen niet gegeven of zeer ongepast gevonden. - Waarde van een geschenk duur – minder duur - Geschenk gelijk openen of niet Eten en drinken - In verschillende culturen is het eten van bepaalde dingen een speciale gebeurtenis. - Verschillende voedingsmiddelen mogen in bepaalde culturen niet gegeten worden. - De maaltijd moet soms op een speciale manier bereid worden. - Bepaalde voedingsmiddelen kunnen een speciale betekenis hebben - De plaats van de gast aan tafel t.o.v. de gastheer

26 Interculturele communicatie
Oorzaken Cultuurverschillen die zorgen voor communicatie storingen (Argyle 1991) Geven en ontvangen van geschenken Eten en drinken Ontvangst van gasten Betekenis en gebruik van tijd Oplossingen

27 Cultuurverschillen die zorgen voor communicatie storingen (Argyle 1991)
De ontvangst van gasten - In sommige culturen getuigt het meebrengen van een geschenk voor de gastheer van goede smaak, in andere culturen wordt het gezien als een belediging. - Een bezoek aankondigen of niet? - In welke volgorde dienen de gasten en het gastgezin elkaar te begroeten? De betekenis en het gebruik van tijd - Europeanen en Amerikanen spannen de kroon wat betreft stiptheid. Stiptheid wordt aanzien als een goede deugd een blijk van betrouwbaarheid. Afrikanen en zuiderlingen daarentegen springen veel minder minutieus om met afspraakuren. - Iemand laten wachten voor een onderhoud wordt in bepaalde culturen aanzien als een uiting van macht.

28 Interculturele communicatie
Oorzaken Cultuurverschillen die zorgen voor communicatie storingen (Argyle 1991) Geven en ontvangen van geschenken Eten en drinken Ontvangst van gasten Betekenis en gebruik van tijd Oplossingen

29 Oplossingen Er is geen sluitende richtlijn met oplossingen voor het contact met andere culturen maar onderstaande punten kunnen je misschien al een eind op weg helpen. Zorg dat je terdege geïnformeerd bent omtrent de gebruiken in de andere cultuur. Neem een tolerante, onbevooroordeelde en open houding aan t.o.v. andere culturen en gebruiken. Houd voor ogen dat Mensen individuen zijn en geen vertegenwoordigers van hun cultuur. Wees bewust van je eigen communicatiestijl en houd rekening met het effect van je stijl op anderen.

30 Een open houding tegenover verscheidenheid is de basis van interculturele communicatie

31 Vooroordelen - stereotypen
Duitsers zijn nationalistische, dronken, bierdrinkende dikkerds.

32 Vooroordelen - stereotypen
Amerikanen zijn zwaarlijvige, luie, domme, zelfingenomen en materialistische mensen

33 Vooroordelen - stereotypen
Chinezen en Indiërs zijn goed in wiskunde en wetenschappen en slecht in talen en geesteswetenschappen

34 Vooroordelen - stereotypen
Moslims zijn zelfmoordterroristen, moordenaars en maken bommen.

35 Vooroordelen - stereotypen
Joden zijn hebzuchtige, gierige vrekken


Download ppt "Interculturele communicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google