De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 3 Persoonlijkheid en waarden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 3 Persoonlijkheid en waarden"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 3 Persoonlijkheid en waarden
Gedrag in organisaties, 10e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Hoofdstuk 3 Persoonlijkheid en waarden

2 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
1. Aan te geven wat persoonlijkheid is en welke factoren bepalend zijn voor iemands persoonlijkheid. 2. De Myers-Briggs Type Indicator persoonlijkheidsmodel te beschrijven en de sterke en zwakke kanten ervan aan te geven 3. De hoofdkenmerken van het Big Five-model toe te lichten.

3 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
4. De relevantie van persoonlijkheidskenmerken voor GiO aan te geven 5. Eindwaarden af te zetten tegen instrumentele waarden. De belangrijkste waarden van modern personeel op te sommen. Hofstedes 5 waardedimensies van landenculturen weer te geven.

4 Persoonlijkheid De combinatie van psychologische trekken die we gebruiken om iemand te classificeren en te beschrijven op basis van karakteristieken als rustig, passief, druk, agressief, et cetera.

5 Myers-Briggs Type Indicator
Een van de wereldwijd meest gebruikte persoonlijkheidsmodellen Individuen worden geclassificeerd als Extroverted of Introverted (E of I), Sensing of Intuitive (S or N), Thinking of Feeling (T or F) en als Perceiving of Judging (J of P)

6 Extrovert versus Introvert
Extroverte individuen zijn sociaal, spraakzaam en assertief Introverte individuen zijn verlegen en stil

7 Sensitief versus Intuitief
Sensitieve types zijn praktisch en letten liever op details Intuïtieve mensen gaan af op onbewuste processen en kijken naar het ‘totaalbeeld’

8 Denken versus Voelen Denkende types pakken problemen aan met logisch denken en redeneren Gevoelsmensen gaan af op hun persoonlijke waarden en emoties

9 Oordelen versus Waarnemen
Oordelende mensen houden graag de touwtjes in handen en willen een ordelijke, overzichtelijke wereld Waarnemende types zijn flexibel en spontaan

10 Het model van de Grote Vijf
1. Extraversie: hoeverre iemand zich op zijn gemak voelt in relaties met anderen 2. Inschikkelijkheid: de neiging zich te richten naar anderen 3. Nauwgezetheid: meetinstrument voor de betrouwbaarheid 4. Emotionele stabiliteit: meet iemands weerstand tegen stress 5. Openheid voor ervaring: betreft de interessesfeer en fascinatie voor nieuwe dingen

11 Persoonlijkheidskenmerken die GiO sterk beїnvloeden
Zelfbeeld/Zelfevaluatie Self-monitoring Type A persoonlijkheid Proactieve persoonlijkheid

12 Persoonlijkheidskenmerken die GiO sterk beїnvloeden
1. Zelfbeeld/zelfevaluatie: a. Zelfbeeld: De mate waarin iemand zichzelf leuk en waardevol en effectief vindt. b. (Interne) locus of control: Het geloof dat je je lot in eigen hand hebt. 2. Self-monitoring: De mate waarin iemand het vermogen heeft om zich aan te passen aan externe, situatione factoren

13 Andere belangrijke persoonlijkheidskenmerken
3. Type A-persoonlijkheid: Onophoudelijk strijdend om steeds meer te bereiken. 4. Proactieve persoonlijkheid: Ondernemend, doorzettend, zien mogelijkheden.

14 Waarden Waarden zijn een stelsel van samenhangende overtuigingen. Waarden zeggen niet altijd iets over persoonlijkheid, en persoonlijkheid niet altijd over waarden. Inhoudelijk aspect: het is belangrijk. Intensiteit: hoe belangrijk is het.

15 Rokeach Value Survey

16 Waarden… … verschillen per generatie en cultuur.

17 Het kader van Hofstede Grote vs kleine machtsafstand
Individualisme vs collectivisme Masculiniteit vs femininiteit Onzekerheidsvermijding Langetermijn- vs kortetermijnoriёntatie

18 Het GLOBE-kader

19 Theorie van persoonlijkheid en geschiktheid voor een baan
Zes persoonlijkheidstypen – iemands werktevredenheid en neiging om van baan te veranderen hangt af van de mate waarin zijn persoonlijkheid past bij zijn werkomgeving

20 De zeshoek van relaties tussen persoonlijkheidstypen in de beroepssfeer

21 Gevolgen voor managers
Persoonlijkheid: De baan, de werkgroep en de organisatie analyseren om vast te stellen welke persoonlijkheid past. Waarden: Behalve het vermogen, de motivatie en de ervaring is tevens het waardesysteem van een kandidaat belangrijk voor een functie.


Download ppt "Hoofdstuk 3 Persoonlijkheid en waarden"

Verwante presentaties


Ads door Google