De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interculturele Communicatie. Inhoud • Wat is interculturele communicatie? • Hoe is interculturele communicatie ontstaan? • Waar is interculturele communicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interculturele Communicatie. Inhoud • Wat is interculturele communicatie? • Hoe is interculturele communicatie ontstaan? • Waar is interculturele communicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Interculturele Communicatie

2 Inhoud • Wat is interculturele communicatie? • Hoe is interculturele communicatie ontstaan? • Waar is interculturele communicatie van toepassing? • Waarom wordt zoveel aandacht besteed aan het culturele aspect? • Valkuilen van het begrip interculturele communicatie • Tips voor goede interculturele communicatie.

3 Wat is interculturele communicatie? •= Het proces van uitwisseling van informatie tussen twee personen die zichzelf in een specifieke context in culturele termen als onderling verschillend definiëren. • = Communicatie waarbij de klemtoon gelegd wordt op verschillen in ▫Cultuur ▫Afgeleiden van cultuur ▫Eigenheid ▫Identiteit ▫Traditie ▫Afkomst

4 Hoe is interculturele communicatie ontstaan? •De laatste decennia komen culturen steeds meer met elkaar in aanraking door: ▫Globalisering ▫(Arbeids)migratie ▫Technologische ontwikkeling ▫Betere transportmogelijkheden meer interculturele interacties.

5 Waar is interculturele communicatie van toepassing? •In het bedrijfsleven. ▫ Internationale handelspartners, uitbestedingen,… ▫Vijf culturele dimensies volgens Hofstede:  Machtsafstand  Masculiniteit  Individualisme  Onzekerheidsvermijden  Termijnoriëntatie.  Zie ook http://www.geert-hofstede.com/http://www.geert-hofstede.com/ •In de politiek ▫stabiliteit tussen allochtonen en autochtonen in de samenleving •In het onderwijs •In de welzijnssector ▫Hulpverleningsgesprekken •In het dagelijkse leven

6 Waarom wordt zoveel aandacht besteed aan het culturele aspect? •Culturele misverstanden ▫om deze te vermijden moet men op de hoogte zijn van de cultuur van de gesprekspartner ‘AWARNESS’

7 Soorten culturele misverstanden •Taal

8 Soorten culturele misverstanden •Gewoontes

9 Soorten culturele misverstanden •Attitudes

10 Soorten culturele misverstanden •Communicatiestijlen ▫Hoe chinezen duidelijk maken dat ze niet akkoord gaan

11 Soorten culturele misverstanden •Praktijken en regels voor(on)gepast gedrag. ▫Hoe geef/ontvang je een business card? Bekijk het hier:

12 Soorten culturele misverstanden •Waarden •Gedrag •Gevoelige onderwerpen ▫Vb.: Religie, voetbal, •Verbale en non-verbale communicatiemiddelen ▫Vb.: Oogcontact

13 Onderliggend ideologisch dogma: De cultuur van eenieder moet beschermd en gerespecteerd worden

14 Valkuilen van het begrip interculturele communicatie •Determinisme: ▫Niet iedereen is lid van slechts 1 afgebakende cultuur. Ook zijn er veel subculturen.  Vb. 1: Zijn wij Vlaming of Belg?  Vb. 2: Zijn ‘tweede-generatie Turken’ Belgen of Turken?

15 Valkuilen van het begrip interculturele communicatie •Flexibiliteit: ▫Sommige begrippen zijn relatief.  Vb. 1: In België zullen we onszelf als Vlaming beschouwen, terwijl we ons in het buitenland als Belg zullen voorstellen.  Vb. 2: Middenklasse/arm/rijk zijn relatieve begrippen

16 Valkuilen van het begrip interculturele communicatie •Perceptie: ▫Men kan verschillende percepties hebben over een cultuur.  Vb.: Britten zullen een andere perceptie hebben over hun cultuur dan wij.

17 Tips voor goede interculturele communicatie. •Wees bewust dat zowel jijzelf als je gesprekspartner een product is van een cultuur. •Laat je niet misleiden door stereotypen en vooroordelen. •Informeer je over de culturele verschillen en gelijkenissen. •Respecteer (de cultuur van) je gesprekspartner. •Trek geen wijzende vinger naar je gesprekspartner wanneer de communicatie niet vlot verloopt, maar zoek naar een oplossing voor jullie communicatieproblemen. •Probeer de situatie te bekijken vanuit de invalshoek van je gesprekspartner. •Besef dat er binnen één cultuur nog veel verscheidenheid bestaat. Denk dus niet dat iedereen van een land dezelfde normen heeft. •Observeer het non-verbale gedrag van je gesprekspartner en probeer je daaraan aan te passen.


Download ppt "Interculturele Communicatie. Inhoud • Wat is interculturele communicatie? • Hoe is interculturele communicatie ontstaan? • Waar is interculturele communicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google