De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTERCULTURELE COMMUNICATIE Theoretische omkadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTERCULTURELE COMMUNICATIE Theoretische omkadering."— Transcript van de presentatie:

1 INTERCULTURELE COMMUNICATIE Theoretische omkadering

2 Wat is communicatie?  Definitie: Communicatie is de uitwisseling van symbolische informatie, die plaatsvindt tussen mensen die zich bewust zijn van elkaars aanwezigheid, onmiddellijk of gemedieerd. Deze informatie wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd. (Frank Oomkes, sociaal psycholoog Wageningen). =>Tweerichtingsverkeer centraal (feedback noodzakelijk) =>Betekenis verlenen aan (gemeenschappelijke) zaken =>Directe uitwisseling of m.b.v. een medium (internet, brief, …) =>Verbale en non-verbale taal (lichaamstaal)  Meer info vindt u o.a. terug op de site www.communicatiemodel.nl www.communicatiemodel.nl

3 Communicatiemodel Communicatie is tweerichtingsverkeer!

4 Interculturele communicatie?  Letterlijk: communicatie tussen culturen  Culturen=> zowel culturen van sociale klassen, religie, leeftijd of sekse als ook verschillende etnische culturen

5 Modellen interculturele communicatie  Lewis-model (R.Lewis, 1990)  TOPOI-model (E.Hoffman, 1999)  ARENA-model (Abram & Wesley, 2006)

6 Lewis-model  Culturele analyse: onderverdeeld in categorieën  Informatie over verschillende communicatiestijlen  Wereld verdeeld in 3 culturele types

7 Lewis-model

8 Lewis-model  Linear active = data-georiënteerd, taakgericht  Multi-active = dialoog-georiënteerd, mensgericht  Reactive = luisteraars, introvert => Culturen moeilijk onder te verdelen in 1 categorie, er bestaan vele mengvormen

9 Lewis-model  Voordeel: inzicht in culturele kenmerken  Nadeel: ontstaan van stereotypieën  Meer informatie over het Lewis-model: http://faculty.fuqua.duke.edu/ciber/ice/Cr oss%20Culture%20The%20Lewis%20Mod el.pdf http://faculty.fuqua.duke.edu/ciber/ice/Cr oss%20Culture%20The%20Lewis%20Mod el.pdf http://www.cultureactive.com/help/info.ht ml http://www.cultureactive.com/help/info.ht ml

10 TOPOI-model  T=Taal  O=Ordening  P=Personen  O=Organisatie  I=Inzet  Culturele verschillen achterhalen en aanpakken (misverstanden aanpakken): analyse en interventie  Inzicht in culturele kenmerken niet noodzakelijk nodig  Culturele achtergrond van de gesprekspartners altijd invloed op het verloop van de communicatie  Culturele verschillen meer dan alleen etnische verschillen

11 TOPOI-model  ‘Culturen ontmoeten elkaar niet, maar mensen’  Systeemtheoretische benadering van interculturele communicatie  Mensen behoren tot verschillende sociale systemen met elk hun eigen cultuur (multiculturele identiteit)  Presentie centraal: interesse in en aandacht voor de ander

12 TOPOI-model  Voordelen: - communicatie tussen autochtonen en allochtonen versoepelen, - stereotypieën uit de wereld helpen, - model voor interculturele samenwerking  Nadeel: - te complex - geen behandeling van culturele verschillen tussen hulpverlener en cliënt  Meer informatie over het TOPOI-model staat beschreven in volgend artikel: http://www.expertisepunt.be/files/NEXT%20coaching%20- %20Omschrijving%20TOPOI-model%20Hoffman.pdf http://www.expertisepunt.be/files/NEXT%20coaching%20- %20Omschrijving%20TOPOI-model%20Hoffman.pdf http://www.expertisepunt.be/files/NEXT%20coaching%20- %20Omschrijving%20TOPOI-model%20Hoffman.pdf

13 ARENA-model  Intercultureel leermiddel: idee over hoe communicatie verloopt en wat je kan doen om het te optimaliseren  Vroeger ABCD-model - A=Arena (strijdperk, podium) - B=Beelden (identiteit, imago) - C=Conflict (confrontatie) - D=Dialoog (ontmoeting)  Identiteit (hoe jij jezelf ziet) en imago (hoe anderen jou zien) komen samen in de ‘arena’ van het leven => kan leiden tot conflicten of tot een dialoog

14 ARENA-model  Voordeel: leren openstellen voor elkaars cultuur en belevingswereld, nieuwe culturen leren kennen  Nadeel: simplistische benadering  Meer informatie over het ARENA-model vindt u terug in het artikel: http://www.stichtingleren.nl/downloads/ARENA%20MODEL %20VOOR%20(INTERCULTUREEL)%20LEREN%202b%20- %2015mei08.pdf http://www.stichtingleren.nl/downloads/ARENA%20MODEL %20VOOR%20(INTERCULTUREEL)%20LEREN%202b%20- %2015mei08.pdf http://www.stichtingleren.nl/downloads/ARENA%20MODEL %20VOOR%20(INTERCULTUREEL)%20LEREN%202b%20- %2015mei08.pdf  Of in het boek: Abram, I., Wesly, J., Elkaar leren kennen=Leren van elkaar.Eigen identiteit en interculturele dialoog, Uitgeverij Godoy&Godoy, 96 blz, 2009

15 Nog andere…  Het model van de communicatiecodes van Eppink (1981)  Driestappenmethode van Pinto (1990)  Interculturele communicatiemodel van Shadid (1998)  MER-model van interculturele communicatie (Inal, 2004) Zie ook: http://www.tuneconsultancy.nl/NL/Artikelen/PDF/ Tijdschrift%20voor%20sociaal%20pedagogische %20hulpverlening.pdf http://www.tuneconsultancy.nl/NL/Artikelen/PDF/ Tijdschrift%20voor%20sociaal%20pedagogische %20hulpverlening.pdf http://www.tuneconsultancy.nl/NL/Artikelen/PDF/ Tijdschrift%20voor%20sociaal%20pedagogische %20hulpverlening.pdf

16 Interculturele communicatie vandaag  De technologie maakt het mogelijk om vandaag met mensen over de hele wereld te communiceren: - Direct: vb. verscheidene vervoersmiddelen (vliegtuig, auto, …), uitwisselingsprojecten, … - Indirect (m.b.v. medium): vb. Internet (Skype, facebook, hotmail, …), brief, GSM, …  Iedereen heeft een verschillende achtergrond en verschillende interpretaties => misverstanden of verrijking van de eigen cultuur

17

18 Te raadplegen literatuur Interculturele communicatie is al wereldwijd onderzocht. Er werden dan ook al heel wat boeken over geschreven. Graag geven we u een aantal titels mee.  Vink, N., Grenzeloos communiceren. Een nieuwe benadering van interculturele communicatie, KIT Publishers, 218 blz., 2001  Pinto, D., Interculturele communicatie. Conflicten en management (ICCM), Bohn Stafleu van Loghum, 358 blz., 2004  Nunez, C., e.a., Interculturele communicatie. Van ontkenning tot wederzijdse integratie, 2007  Hoffman, E., Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het topoi-model, Bohn Stafleu van Loghum, 387 blz., 2002


Download ppt "INTERCULTURELE COMMUNICATIE Theoretische omkadering."

Verwante presentaties


Ads door Google