De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hst 1: De wereld: Systeem van landen en relaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hst 1: De wereld: Systeem van landen en relaties."— Transcript van de presentatie:

1 Hst 1: De wereld: Systeem van landen en relaties

2 Planning van vandaag Paragraaf 1.4: Globalisering en de culturele dimensie Opdrachten maken

3 Paragraaf 1.4 Globalisering en de culturele dimensie Deelvragen: Welke dimensies zijn te onderscheiden aan het proces van mondialisering en hoe beïnvloeden ze elkaar? Op welke wijze beïnvloeden de cultuurverschillen het wereldsysteem?

4 Het wereldsysteem vanuit verschillende dimensies bekeken ► Het wereldsysteem kan bestudeerd worden vanuit dimensies. (Overzicht vaardigheden en werkwijzen.)

5

6 Cultuur verenigt en (onder)scheidt ► Binnen het wereldsysteem komen cultuurgebieden voor. Daartussen bestaan grote verschillen, bijvoorbeeld taalkundig. Soms is een lingua franca nodig. ► Volken hebben een eigen identiteit. Globalisering bracht de meest uiteenlopende volken en culturen met elkaar in contact. Wat is een volk? Wat is identiteit? Unieke combinatie van culturele kenmerken

7 Identiteit Veel mensen vrezen door globalisering (lees amerikanisering) voor verlies aan regionale identiteit Ik voel me in NL  Brabander. (Afgebakend en veilig overzichtelijk gevoel en herkenning!) In Europa ben ik een Nederlander! In de VS kom ik uit Europa! Regio’s spelen een belangrijke rol in de identiteit van mensen (+ beeldvorming) Een persoon kan dus meer identiteiten hebben en dus is de discussie over een dubbel paspoort, onzinnig!!!

8 Verspreiding van cultuurelementen ► Culturen veranderen zowel van binnen uit als door het contact met andere culturen. Sinds het ontstaan van het wereldsysteem zijn cultuurelementen tot in alle uithoeken van de wereld verspreid. Voorbeelden:  de introductie van de kapitalistische markteconomie zorgde voor privébezit  de standaardisering van ‘tijd’  amerikanisering  spanningen tussen bevolkingsgroepen uit verschillende cultuurgebieden, bv. met de Islamitische wereld

9 Diffusie (=Verspreiding) ► Vier vormen van ruimtelijke diffusie zijn: -expansie -diffusie via relocatie -contactdiffusie -hiërarchische diffusie Het verloop van ‘ruimtelijke diffusie’ hangt af van: ■ De manier van overbrugging tussen herkomstgebied en introductiegebied. ■ De bereidheid om vernieuwingen te accepteren. ► Westerse ICT-technologie maakt het vrij moeilijk om waarden en normen ‘buiten de deur’ te houden. Het gevoel van culturele superioriteit heerst bij de centrumlanden; “onze cultuur is de beste en zo moet het! De rest is achterlijk”  Landen uit andere cultuurgebieden worden op deze wijze belachelijk gemaakt/onderdrukt.

10 Cultuurgebieden Een gebied dat wordt gekenmerkt door min of meer dezelfde cultuurelementen. De belangrijkste drie cultuurelementen zijn: taal, godsdienst en geschiedenis. Overgangsgebieden tussen cultuurgebieden vormen een bron van spanningen, dit is een voedingsbodem voor fundamentalisten (Clash of Civilizations, Huntington!, zie figuur 1.22) http://geert-hofstede.com/netherlands.html

11 Cultuurverandering door migratie  ► Migratie leidde tot contacten met andere culturen en volkeren. Sommige culturen verdwenen (grotendeels) of er vond acculturatie (ene cultuur neemt elementen uit de andere over) plaats.  Op mondiale schaal vallen een aantal migratiepatronen op:  Europa kreeg vanaf de jaren vijftig langzaam een positief migratiesaldo; Dit kwam door dekolonisatie + arbeidsmigranten (jaren 60) + gezinsherenigingen + Asielzoekers (jaren 80/90).  Noord-Amerika was altijd een immigratiegebied bij uitstek.  Latijns-Amerika heeft lang te maken gehad met immigranten uit onder andere Europa.

12 Afrika is al eeuwenlang een vertrekgebied. Zuid-Afrika is een van de weinige uitzonderingen. Vanuit het Europees deel van de voormalige Sovjet-Unie migreerden Russen richting Azië. In Australië en Nieuw-Zeeland is de Europese culturele invloed uiteraard ook groot. Het zijn eeuwenlang vestigingsgebieden voor Europeanen geweest.

13 Vestigings- en vertrekgebieden

14 USA

15 Voor nu: Paragraaf 1.4: 3 opdrachten uitkiezen


Download ppt "Hst 1: De wereld: Systeem van landen en relaties."

Verwante presentaties


Ads door Google