De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 7 Kind en omgeving Het individu in de context Kind en omgeving Het individu in de context.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 7 Kind en omgeving Het individu in de context Kind en omgeving Het individu in de context."— Transcript van de presentatie:

1 Les 7 Kind en omgeving Het individu in de context Kind en omgeving Het individu in de context

2 Hfst 13 Ecologisch model van Bronfenbrenner Micro, meso, exo en macro systeem Meso systeem: veel interactie tussen de componenten,positieve relaties > vormen ondersteunend netwerk voor het individu Bijv. positieve relaties tussen opvang/ school en ouders Ecologisch model van Bronfenbrenner Micro, meso, exo en macro systeem Meso systeem: veel interactie tussen de componenten,positieve relaties > vormen ondersteunend netwerk voor het individu Bijv. positieve relaties tussen opvang/ school en ouders

3 Exo en macro systeem Invloed daarvan is indirect maar kan wel groot zijn: voorbeelden? Het gezin: diversiteit aan vormen Invloed daarvan is indirect maar kan wel groot zijn: voorbeelden? Het gezin: diversiteit aan vormen

4 Opvoeding Corrigeren, sturen Modelling Opvoedingsomgeving creëren Verandert gedurende het opgroeien Rol vaders en moeders Corrigeren, sturen Modelling Opvoedingsomgeving creëren Verandert gedurende het opgroeien Rol vaders en moeders

5 Opvoedstijlen Autoritair Permissief Ondersteunend ( autoritatief) Autoritair Permissief Ondersteunend ( autoritatief)

6 Opvoedstijl en gedragkenmerken van kinderen ( Baumrind) Belangrijk: de manier van controle uitoefenen Sensitieve opvoeder – veilige gehechtheid Belangrijk: de manier van controle uitoefenen Sensitieve opvoeder – veilige gehechtheid

7 eenoudergezin Ontstaan door diverse oorzaken Veel onderzoek naar echtscheiding Veel factoren van invloed, die vooraf gaan aan en / of voortvloeien uit de echtscheiding Dus: voorzichtig met te snelle conclusies mbt risico’s van echtscheiding Ontstaan door diverse oorzaken Veel onderzoek naar echtscheiding Veel factoren van invloed, die vooraf gaan aan en / of voortvloeien uit de echtscheiding Dus: voorzichtig met te snelle conclusies mbt risico’s van echtscheiding

8 Verklarende factoren Afwezigheid van de ouder Economische achteruitgang Ouderlijke conflicten Van invloed: leeftijd van het kind, jongen/ meisje, specifieke omstandigheden, wel/ niet nieuwe relatie ouder enz. Afwezigheid van de ouder Economische achteruitgang Ouderlijke conflicten Van invloed: leeftijd van het kind, jongen/ meisje, specifieke omstandigheden, wel/ niet nieuwe relatie ouder enz.

9 Positieve aspecten? Ook aanwezig, vooral in de zin van competent en flexibel in stressvolle situaties.

10 Siblings/ brusjes Plaats in de kinderrij Invloed op intelligentie? Invloed op persoonlijkheid? Wat wel blijkt is dat elk kind eigenlijk ‘een andere ouder heeft’ Relaties tussen siblings/ enig kind Omgaan met agressie Plaats in de kinderrij Invloed op intelligentie? Invloed op persoonlijkheid? Wat wel blijkt is dat elk kind eigenlijk ‘een andere ouder heeft’ Relaties tussen siblings/ enig kind Omgaan met agressie

11 Anders dan gemiddeld Als voorbeeld het allochtone gezin Als we kijken naar de kenmerken van ‘anders’ zijn er ook autochtone gezinnen die ‘anders ‘ zijn Ontwikkelingspsychologie: wat kun je daar mee? Als voorbeeld het allochtone gezin Als we kijken naar de kenmerken van ‘anders’ zijn er ook autochtone gezinnen die ‘anders ‘ zijn Ontwikkelingspsychologie: wat kun je daar mee?

12 School/kinderopvang en peergoup Door kinderopvang komen kinderen al jong in een peergroup Wat maakt een school/kinderopvang een goede school, en een leerkracht PM’er een goede leerkracht/PM’er? Door kinderopvang komen kinderen al jong in een peergroup Wat maakt een school/kinderopvang een goede school, en een leerkracht PM’er een goede leerkracht/PM’er?

13 Kenmerken effectieve school Nadruk op schoolse prestaties Management in de klas Discipline Teamwork/teamgeest Zijn dit ook de kenmerken van een effectieve groep in de kinderopvang? Nadruk op schoolse prestaties Management in de klas Discipline Teamwork/teamgeest Zijn dit ook de kenmerken van een effectieve groep in de kinderopvang?

14 motivatie Motivatie blijkt in veel onderzoeken een sleutel voor een succesvolle schoolloopban Hoe ziet motivatie bij een peuter eruit? Motivatie blijkt in veel onderzoeken een sleutel voor een succesvolle schoolloopban Hoe ziet motivatie bij een peuter eruit?

15 PM’er als vervangende opvoeder ( p 260) Ook in de 0- groep? Leiderschapsstijlen- opvoedstijlen Effectief leerkracht gedrag is een kwestie van afstemming tussen leerkracht en leerling Ook in de 0-groep/kinderopvang? Sensitiviteit en responsiviteit Ook in de 0- groep? Leiderschapsstijlen- opvoedstijlen Effectief leerkracht gedrag is een kwestie van afstemming tussen leerkracht en leerling Ook in de 0-groep/kinderopvang? Sensitiviteit en responsiviteit

16 Belangrijk daarbij Positieve verwachtingen Motivatie en competentie (les) organisatie- structuur Positieve verwachtingen Motivatie en competentie (les) organisatie- structuur

17 Peergroup van peuters Toekijkend of solitair Parallel Associatief Coöperatief Wat zien we vooral bij peuters? Toekijkend of solitair Parallel Associatief Coöperatief Wat zien we vooral bij peuters?

18 Functie van peercontacten Kunnen we iets leren van onderzoeken met aapjes? Belang van vriendschappen Kunnen we iets leren van onderzoeken met aapjes? Belang van vriendschappen

19 Micro systeem als sociaal netwerk Sociaal netwerk is persoonsgebonden Grootte, dichtheid, segmentatie, afstand en samenstelling Een stevig netwerk is goede basis: wat kunnen we daarmee in de kinderopvang? Tot slot: kind met een rugzak Sociaal netwerk is persoonsgebonden Grootte, dichtheid, segmentatie, afstand en samenstelling Een stevig netwerk is goede basis: wat kunnen we daarmee in de kinderopvang? Tot slot: kind met een rugzak


Download ppt "Les 7 Kind en omgeving Het individu in de context Kind en omgeving Het individu in de context."

Verwante presentaties


Ads door Google