De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O PVOEDINGSONDERSTEUNING Sarah-Lynn Logghe. INHOUDSTAFEL definitie doelstellingen groeiende interesse vanuit het beleid functies van opvoedingsondersteuning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O PVOEDINGSONDERSTEUNING Sarah-Lynn Logghe. INHOUDSTAFEL definitie doelstellingen groeiende interesse vanuit het beleid functies van opvoedingsondersteuning."— Transcript van de presentatie:

1 O PVOEDINGSONDERSTEUNING Sarah-Lynn Logghe

2 INHOUDSTAFEL definitie doelstellingen groeiende interesse vanuit het beleid functies van opvoedingsondersteuning verschillende werkvormen

3 DEFINITIE 2 specialisten hebben een definitie Vandemeulebroucke: “geheel van maatregelen, voorzieningen, structuren en activiteiten die erop gericht zijn de mogelijkheden van het opvoedingsmilieu aan te spreken, te verijken en/of te optimaliseren ten einde kinderen en jeugdigen optimale opvoedings- en ontwikkelingskansen te bieden”

4 Hermanns: “al de activiteiten die tot doel hebben de opvoedingssituatie van kinderen te verbeteren, met andere woorden opvoeders helpen opvoeden” “ het creëren van de condities om risico- en stressfactoren te reduceren en de sociale ondersteuning te maximaliseren”

5 DOELSTELLINGEN opnieuw in evenwicht brengen van de draagkracht en draaglast => hefbomen aanreiken zodat ouders krijgen terug grip op hun eigen situatie het vergroten van de draagkracht, de competentie en de vaardigheden van de ouders => nadruk leggen op de positieve aspecten van de opvoeding iedereen heeft recht op opvoedingsondersteuning

6 G ROEIENDE INTERESSE VANUIT HET BELEID vroeger: gezinswerking van een sociaal-culturele vereniging, opvoedingsvoorlichting sinds enkele jaren: veel belang aan opvoedingsondersteuning gezocht naar een haalbare en betaalbare benadering van opvoedingsproblemen en achterliggende maatschappelijke problemen die daar invloed op hebben

7 F UNCTIES VAN OPVOEDINGSONDERSTEUNING afhankelijk van de ernst van de problemen van de ouders kan er beroep gedaan worden op 3 functies. beroep doen op of verkijken van de opvoedingsomgeving behouden en het opnieuw in evenwicht brengen van de risico’s en de beschermende factoren onthaal, oriëntatie en doorverwijzing naar meer gespecialiseerde diensten

8 V ERSCHILLENDE WERKVORMEN OM ONDERSTEUNING TE BIEDEN verstrekken van informatie geven van advies bieden van instrumentele hulp bieden van emotionele steun sociaal netwerk van de ouder uit breiden Vroegtijdige detectie van opvoedings- en ontwikkelingsproblemen en doorverwijzingen signalering

9


Download ppt "O PVOEDINGSONDERSTEUNING Sarah-Lynn Logghe. INHOUDSTAFEL definitie doelstellingen groeiende interesse vanuit het beleid functies van opvoedingsondersteuning."

Verwante presentaties


Ads door Google