De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding tot het boekhouden Hendrik Claessens 4 november2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding tot het boekhouden Hendrik Claessens 4 november2015."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding tot het boekhouden Hendrik Claessens 4 november2015

2 INLEIDING Balans en resultatenrekening Rekeningen Facturen B OEKINGEN VAN EEN AANKOOP + CREDITNOTA K ORTINGEN ? B OEKINGEN VAN EEN VERKOOP + CREDITNOTA W ACHTREKENINGEN KOSTEN BIJ EEN - EN VERKOOP F INANCIËLE KORTING C ONTANTE VERKOOP ( ZONDER FACTUUR ) GEFACTUREERDE VERPAKKING VOORUITBETALING VAN EEN FACTUUR INVOER UITVOER F ACTUREN MET BIJZONDERE FISCALE ASPECTEN diensten en diverse goederen investeringen personenwagens kosten personenwagens medecontractant

3 de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening

4 Hendrik Claessens

5

6 Actief BALANS Passief6 Resultatenrekening 7 Hendrik Claessens Luca Pacioli’s werk uit 1494 “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita”

7 Actief BALANS Passief6 Resultatenrekening 7 Hendrik Claessens

8 6 Resultatenrekening 7 Hendrik Claessens A BALANS P actief passief

9 Balans actief passief van waar komt het geld

10 Balans actief passief van waar komt het geld waar is dat geld naartoe

11 Actief BALANS Passief6 Resultatenrekening 7 waar naartoe Hendrik Claessens

12 Actief Balans Passief Hendrik Claessens 6 Resultatenrekening 7 67

13 Actief BALANS Passief6 Resultatenrekening 7 de werkzaamheden binnen één jaar Hendrik Claessens

14 Resultatenrekening 6 7 omzet aankopen en kosten

15 Actief BALANS Passief6 Resultatenrekening 7 waar naartoe aankopen + kosten omzet Hendrik Claessens

16 Actief BALANS Passief6 Resultatenrekening 7 Hendrik Claessens

17 Resultatenrekening 67 omzet aankopen en kosten Balans actiefpassief van waar komt het geld waar is dat geld naartoe winst 

18 Hendrik Claessens

19 Hendrik Claessens

20 Balans actiefpassief Eigen Vermogen Vreemd Vermogen > 1 jaar Vreemd Vermogen < 1 jaar Vast Actief Vlottend Actief het is de bedoeling dat het blijft in de onderneming het is de bedoeling dat het (zo snel mogelijk) wordt omgezet in liquide middelen aandeelhouders = stockholders niet- aandeelhouders = stakeholders

21 Hendrik Claessens actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III22→27Materiële vaste Activa IV28Financiële vaste activa Vlottende activa V29Vorderingen op meer dan 1 jaar Klasse 3VI30 -> 37Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4VII40 -> 41Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Klasse 5 VIII50 -> 53Geldbeleggingen IX54 -> 58Liquide middelen Klasse 4X490/491Overlopende rekeningen

22 Hendrik Claessens BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII16Voorzieningen en uitgestelde belastingen VIII17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX 42  48 Schulden op ten hoogste 1 jaar X492/493Overlopende rekeningen

23 Actief BALANS Passief6 Resultatenrekening 7 Hendrik Claessens

24 de rekeningen (t-rekeningen)

25 Actief BALANS Passief6 Resultatenrekening 7 Bank Kapitaal Hendrik Claessens dagboekdagboek

26 Actief BALANS Passief6 Resultatenrekening 7 Bank Kapitaal Hendrik Claessens grootboekgrootboek

27 kapitaal BALANS actief passief bank Hendrik Claessens

28 BALANS actief passief bank Hendrik Claessens CD

29 Links van de balans Links in de t-rekening BALANS actief passief bank CD bank

30 Hendrik Claessens Rechts van de balans Rechts in de t-rekening BALANS actief passief Kapitaal CD

31 Hendrik Claessens Hetzelfde geldt voor de Resultatenrekening Links in de Resultatenrekening Links in de t-rekening Resultatenrekening CD aankopen aankopen

32 Hendrik Claessens Rechts in de Resultatenrekening Rechts in de t-rekening CD Omzet Resultatenrekening 6 7 Omzet

33 kapitaal BALANS actief passief bank Hendrik Claessens

34 kapitaal BALANS actief passief bank Hendrik Claessens kapitaal bank D D C C

35 kapitaal BALANS actief passief bank Hendrik Claessens D D C C

36 kapitaal BALANS actief passief bank Hendrik Claessens C C D D

37 BALANS actief passief bank Hendrik Claessens

38 BALANS actief passief bank Hendrik Claessens bank C D

39 kapitaal BALANS actief passief bank Hendrik Claessens C C D D

40 Resultatenrekening 67 Balans actiefpassief 411 TVBTW leveranciers 604 aank HG

41 Resultatenrekening 67 Balans actiefpassief 411 TVBTW leveranciers 604 aank HG 604 aankopen HG TVBTW 63 leveranciers363

42 FACTUREN

43 Wij zullen facturen ontvangen, telkens we een aankoop hebben verricht van: handelsgoederen grondstoffen en hulpstoffen bijhorende diensten diensten diverse goederen investeringsgoederen

44 We onderscheiden DRIE groepen aankoopfacturen AF voor aankopen van handelsgoederen, van grondstoffen en hulpstoffen en van bijbehorende diensten; AF voor aankopen van diensten en van diverse goederen; AF voor aankopen van investeringsgoederen.

45 GEEN factuur wordt uitgereikt door de tegenpartij: omdat de verrichting buiten de werkingssfeer van de BTW valt, zoals o.m. voor de aankoop en voor de gewone huur van onroerende goederen, voor overdracht van effecten en van deviezen, voor verzekeringsverrichtingen, e.d.m.; omdat de verrichting in het kader van de BTW is vrijgesteld, zoals o.m. voor de diensten van een arts, enz..., voor het ontvangen van onderricht, voor een vliegtuigreis, e.d.m.

46 de boeking van een (eenvoudige) aankoop handelsgoederen: euro BTW 21%: 210 euro Totaal:1 210 euro

47 balansresultatenrekening AP67 LEVERANCIERS T R BTW AANKOOP

48 balansresultatenrekening AP67 LEVERANCIERS T R BTW 210 AANKOOP 1 000

49 balansresultatenrekening AP T R BTW LEVERANCIERS AANKOOP 1 000

50 balansresultatenrekening AP Aankoop T R BTW 210 Leveranciers T R BTW LEVERANCIERS AANKOOP 1 000

51 604 Aankoop T R BTW 210 Leveranciers T R BTW LEVERANCIERS AANKOOP 1 000

52 de boeking van een aankoop + creditnota handelsgoederen: euro BTW 21%: 210 euro Totaal:1 210 euro creditnota: 300 euro BTW 21%: 63 euro Totaal: 363 euro

53 604 Aankoop T R BTW 210 Leveranciers T R BTW LEVERANCIERS AANKOOP inkomende factuur

54 604 Aankoop T R BTW 210 Leveranciers Leveranciers 363 Aankoop 300 reg. T R BTW T R BTW LEVERANCIERS AANKOOP inkomende factuur + creditnota 4511 reg. T R BTW

55 Wat met... kortingen?

56 Aankoop van handelsgoederen ter waarde van 3000 euro Korting 10% BTW 21% Betaling contant

57 604 Aankoop T R BTW 567 Leveranciers Leveranciers Bank Aankoop van handelsgoederen ter waarde van 3000 euro Korting 10% BTW 21% Betaling contant

58 Hendrik Claessens

59 kortingen worden in de praktijk algemeen behandeld. d.w.z. zonder rekening te houden met voorafgaandelijke kortingen zonder rekening te houden met voorafgaandelijke toevoegingen

60 de boeking van een verkoop + creditnota handelsgoederen: euro BTW 21%: 210 euro Totaal:1 210 euro creditnota: 300 euro BTW 21%: 63 euro Totaal: 363 euro

61 400 Klanten1 210 Verkoop1 000 T B BTW T B BTW KLANTEN VERKOOP uitgaande factuur + creditnota

62 400 Klanten1 210 Verkoop1 000 T B BTW Verkoop reg.T B BTW 63 Klanten T B BTW KLANTEN VERKOOP uitgaande factuur + creditnota 4111 reg. T B BTW

63 604 Aankoop HG 411 T R BTW Leverancier 400 Klant Verkoop HG T B BTW 440 Leverancier Aankoop HG reg. T R BTW 704 Verkoop HG 4111 reg.T B BTW Klant creditnota

64

65 Oefening om de bewerkingen te situeren: beginbalans: Kapitaal , Bank 6 000, Voorraad alle bedragen worden hieronder aangegeven in euro excl. BTW. 21% 1.aankoop handelsgoederen: verkoop handelsgoederen: ontvangen C/N ter waarde van wij geven een C/N aan de klant voor Realiseer de journaalposten, t-rekeningen, resultatenrekening en eindbalans

66 maar... wachtrekeningen

67 604 Aankoop HG T R BTW Leverancier 400 Klant Verkoop HG T B BTW 440 Leverancier ontvangen kortingen reg. T R BTW 704 Toegekende kortingen reg. T B BTW Klant creditnota

68 AFHANDELING BTW T R BTW reg. T R BTW T B BTW reg. T B BTW 411 T R BTW451 T B BTW 1 210

69 AFHANDELING BTW T R BTW reg. T R BTW T B BTW reg. T B BTW 411 T R BTW451 T B BTW reg. T R BTW T B BTW2 500 T R BTW reg. T B BTW 220 T B BTW

70

71 aankoopfactuur 40 Tennisracket "Head" 100 Monopoly 6 Surfplank "Easyfun" 20 Wereldradio "Fernauf" 10 % korting betaling contant verkoopfactuur 20 Tennisracket "Head" 30 Monopoly 5 Surfplank "Easyfun" 8 Wereldradio "Fernauf" betaling 30 dagen regularisatie van de BTW (op het einde van de maand)

72 kosten die bijgevoegd worden bij aan- en verkoop en die mogelijks afzonderlijk worden gefactureerd

73 bij aankopen 643 aankoopkosten (= diverse bedrijfskosten) bij verkopen 743 verkoopkosten (= diverse bedrijfsopbrengsten)... Voor kosten die gelden voor een gehele, gemengde partij, rekent men het laagste BTW-tarief aan dat op de factuur van toepassing is. (vb: transport-, verzekeringskosten en dgl.)

74 de financiële korting = de korting voor contante betaling = kcb

75 principe: maximum 3% korting wanneer er contant wordt betaald VOORBEELD: aankoop: 3 000,00 euro BTW 21% kcb: 3%

76 principe: maximum 3% korting wanneer er contant wordt betaald VOORBEELD: UITWERKING bij bvb 3% kcb aankoop: 3 000,00 euro BTW 21% 611,10 euro Totaal 3 611,10 euro Wanneer u contant betaalt mag u 90 euro in mindering brengen

77 aankoop: 3 000,00 euro BTW 21% 611,10 euro Totaal 3 611,10 euro Wanneer u contant betaalt mag u 90 euro in mindering brengen Bij inboeking van de factuur 604 Aankoop 3 000, T R BTW 611,10 Leveranciers 3 611,10 Bij contante betaling 440 Leveranciers3 611,10 Bank 3 521,10 bekomen betalingskorting 90,00

78

79 OEFENING (enkel op de berekening) Basisbedrag:BTW-percentage:Handelskorting:KCB: 80006%15%2% %35%3% %22%2% %28,50%2%

80 Hendrik Claessens

81

82 wij ontvingen van onze leverancier de volgende factuur in verband met een levering volgens aangegeven collo 100 Boter van Herve 100 Chocomelk "Vitamin" 75 Afwasmiddel "Pronet" - 3 kg 25 Jeep 25 Puzzel "Schone slaapster" 10 Autoradio "Soundmaster" handelskorting: 8% vervoerskosten: 25 euro verzekeringskosten: 5 euro KcB: 2%

83

84

85 contante verkopen zonder factuur

86 400 Klanten1 210 Verkoop1 000 T B BTW Bank1 210 Klanten1 210 een contante verkoop zonder factuur verloopt net andersom dus eerst de betaling en daarna de inschrijving in de boeken

87 400 Klanten1 210 Verkoop1 000 T B BTW Bank1 210 Klanten1 210 een contante verkoop zonder factuur verloopt net andersom dus eerst de betaling en daarna de inschrijving in de boeken 570 Kas klanten contante verkopen zonder factuur verkopen HG BTW op verkopen Bank Klanten cont.v Klanten cont.v Verkoop1 000 T B BTW 210

88 gefactureerde verpakking

89 met mogelijkheid tot terugname = terugstuurbare verpakking zonder mogelijkheid tot terugname = verloren verpakking Indien de verpakking niet werd gefactureerd = wordt nooit teruggenomen

90 gefactureerde verpakking met mogelijkheid tot terugname = terugstuurbare verpakking = retour verpakking 415 terug te geven verpakking 110 Leveranciers110 wordt niet afzonderlijk geboekt

91

92 1. Verkoop factuur aan Aelst nv. Goederen: 1 200, handelskorting 5%, BTW 6%, vervoer Factuur aan Soois nv. goederen BTW 21% verloren verpakking Uitgifte creditnota aan Pia bvba wegens beschadiging van goederen (o.fact.96): 96 euro BTW 21% 4.Factuur van transportonderneming Vlerick: 180 euro BTW 21% 5.Kasblad contante verkoop zonder factuur van 480 euro i.v.m. voedingsmiddelen

93 vooruitbetaling van een factuur

94 gewone aankoop 604 Aankoop T R BTW 210 Leveranciers1 210

95 gewone aankoop 604 Aankoop T R BTW 210 Leveranciers vooruitbet. 400 Leveranciers Aankoop T R BTW 210 Leveranciers810 vooruitbet. 400 aankoop met vooruitbetaling

96 gewone verkoop 400 Klanten1 210 Verkoop1 000 T B BTW Klanten300 vooruitbetalingen Klanten910 vooruitbet.300 Verkoop1 000 T B BTW 210 verkoop met vooruitbetaling

97 gewone aankoopgewone verkoop 604 Aankoop T R BTW 210 Leveranciers Klanten1 210 Verkoop1 000 T B BTW Klanten300 vooruitbetalingen Klanten vooruitbet.300 Verkoop1 000 T B BTW vooruitbet. 400 Leveranciers Aankoop T R BTW 210 Leveranciers810 vooruitbet. 400 aankoop met vooruitbetaling verkoop met vooruitbetaling

98 invoer (1) uit een EU-lidstaat (2) uit land buiten de EU

99 invoer uit een EU-lidstaat 604 Aankoop9 900 Leveranciers T R BTW 594 BTW-EU 594

100 invoer buiten een EU-lidstaat 604 Aankoop3 416,76 Leveranciers 3 416,76 in vreemde munt 643 Aankoopkosten580,85 (60403) 411 T R BTW 839,50 Leveranciers 1 420,35 BTW op: invoerrechten en commissieloon: 121,98 ingevoerde goederen: 717,52

101 uitvoer

102 uitvoer is vrijgesteld van BTW (soms aanduiding "vrijstelling van BTW") In het boekinschema komen voor: (1) vordering op de buitenlandse klant in euro: 400 klanten in andere munt: klanten in vreemde munt (2) de omzet van de handelsgoederen: verkopen buitenland (3) eventuele kortingen: 7001 Toegestane RRK 400 Klanten1 157, Toegestane RKK 60,94 buitenland Verkopen buitenland1 218,80

103

104 Realiseer een opdracht bestaande uit de volgende deeltaken: een aankoop met vooruitbetaling een verkoop naar een EU-land een aankoop uit een land buiten de EU een binnenlandse verkoop met terugstuurbare verpakking en een handels- alsook een financiële korting 2 documenten naar keuze

105 Facturen met bijzondere fiscale aspecten aankoopfacturen voor diensten en diverse goederen met gedeeltelijk privé-gebruik

106 6163 Telefoon T R BTW 16, R/C Zaakvoerder 24,2 Leveranciers121 aankoopfacturen voor diensten en diverse goederen met gedeeltelijk privé-gebruik situatie: telefoonkosten 121 inclusief BTW 21% waarvan 80% beroepskosten, 20% privé ofwel op het einde van het jaar via herziening

107 Facturen met bijzondere fiscale aspecten aankoopfacturen voor investeringen met privégedeelte

108 2400 Meubilair T R BTW R/C Zaakvoerder 242 Leveranciers1 210 aankoopfacturen voor investeringen met privégedeelte situatie: telefooncentrale inclusief BTW 21% waarvan 80% beroepskosten, 20% privé ofwel op het einde van het jaar via herziening

109 Facturen met bijzondere fiscale aspecten aankoopfacturen voor investeringen in personenwagens

110 2410 Rollend materiaal T R BTW Leveranciers aankoopfacturen voor investeringen in personenwagens situatie: de betaalde BTW mag ten hoogste voor 50% worden afgetrokken, ongeacht de situatie. wagen: exclusief BTW 21%

111 Facturen met bijzondere fiscale aspecten aankoopfacturen voor kosten m.b.t. personenwagens

112 4160 R/C Zaakvoerder 1 759,50 Diverse bedrijfsopbrengsten 1 606,82 T B BTW 152,68 aankoopfacturen voor kosten m.b.t. personenwagens situatie: het belastbaar voordeel wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot in g/km van het voertuig. voor benzine/lpg: CO2-uitstoot in g/km x (5000 of 7500) x 0,0021 voor dieselwagens: CO2-uitstoot in g/km x (5000 of 7500) x 0, x 5000 x 0,0023 = 1759,50 25 km

113 Facturen met bijzondere fiscale aspecten aankoopfacturen voor "werken in onroerende staat"

114 6110 Onderhoud onr.goedn63, T R BTW 12,93 Leveranciers 63,45 BTW- medecontractant12,93 aankoopfacturen voor "werken in onroerende staat" vermelding "BTW te voldoen door de medecontractant - KB. nr.1, art.20" wel BTW indien : uitsluitend privégebruik enkel om levering, geen plaatsing indien klant geen BTW-aangiften moet indienen er wordt geen BTW in rekening gebracht voor zover het werk, geheel of gedeeltelijk, bestemd is voor beroepswerkzaamheden

115 contante verkopen zonder factuur

116 440 Klanten1 210 Verkoop1 000 T B BTW Bank1 210 Klanten1 210 een contante verkoop zonder factuur verloopt net andersom dus eerst de betaling en daarna de inschrijving in de boeken

117 440 Klanten1 210 Verkoop1 000 T B BTW Bank1 210 Klanten1 210 een contante verkoop zonder factuur verloopt net andersom dus eerst de betaling en daarna de inschrijving in de boeken 570 Kas klanten contante verkopen zonder factuur verkopen HG BTW op verkopen Bank Klanten cont.v Klanten cont.v Verkoop1 000 T B BTW 210

118 gefactureerde verpakking

119 met mogelijkheid tot terugname = terugstuurbare verpakking zonder mogelijkheid tot terugname = verloren verpakking Indien de verpakking niet werd gefactureerd = wordt nooit teruggenomen

120 gefactureerde verpakking met mogelijkheid tot terugname = terugstuurbare verpakking = retour verpakking 415 terug te geven verpakking 110 Leveranciers110 wordt niet afzonderlijk geboekt

121

122 1. Verkoop factuur aan Aelst nv. Goederen: 1 200, handelskorting 5%, BTW 6%, vervoer Factuur aan Soois nv. goederen BTW 21% verloren verpakking Uitgifte creditnota aan Pia bvba wegens beschadiging van goederen (o.fact.96): 96 euro BTW 21% 4.Factuur van transportonderneming Vlerick: 180 euro BTW 21% 5.Kasblad contante verkoop zonder factuur van 480 euro i.v.m. voedingsmiddelen

123 vooruitbetaling van een factuur

124 gewone aankoop 604 Aankoop T R BTW 210 Leveranciers1 210

125 gewone aankoop 604 Aankoop T R BTW 210 Leveranciers vooruitbet. 400 Leveranciers Aankoop T R BTW 210 Leveranciers810 vooruitbet. 400 aankoop met vooruitbetaling

126 gewone verkoop 440 Klanten1 210 Verkoop1 000 T B BTW Klanten300 vooruitbetalingen Klanten910 vooruitbet.300 Verkoop1 000 T B BTW 210 verkoop met vooruitbetaling

127 gewone aankoopgewone verkoop 604 Aankoop T R BTW 210 Leveranciers Klanten1 210 Verkoop1 000 T B BTW Klanten300 vooruitbetalingen Klanten910 vooruitbet.300 Verkoop1 000 T B BTW vooruitbet. 400 Leveranciers Aankoop T R BTW 210 Leveranciers810 vooruitbet. 400 aankoop met vooruitbetaling verkoop met vooruitbetaling

128 invoer (1) uit een EU-lidstaat (2) uit land buiten de EU

129 invoer uit een EU-lidstaat 604 Aankoop9 900 Leveranciers T R BTW 594 BTW-EU 594

130 invoer buiten een EU-lidstaat 604 Aankoop3 416,76 Leveranciers 3 416,76 in vreemde munt Aankoopkosten580, T R BTW 839,50 Leveranciers 1 420,35 BTW op: invoerrechten en commissieloon: 121,98 ingevoerde goederen: 717,52

131 uitvoer

132 uitvoer is vrijgesteld van BTW (soms aanduiding "vrijstelling van BTW") In het boekinschema komen voor: (1) vordering op de buitenlandse klant in euro: 400 klanten in andere munt: klanten in vreemde munt (2) de omzet van de handelsgoederen: verkopen buitenland (3) eventuele kortingen: 7001 Toegestane RRK 440 Klanten1 157, Toegestane RKK 60,94 buitenland Verkopen buitenland1 218,80

133

134

135 Dubieuze debiteuren wat als de klant niet betaalt

136 407 Dub. debt waardeverm. op hv1 000 Klanten geb.wvm KLANTEN Dub.Debt geb. waardeverm. op dub. debt waardeverm op handelsv op ten h. 1 jaar: toevoeging (BJ *)

137 409 geb.wvm waardeverm. op hv BTW herz. op verk. 420 Dub. debt Bank R/C 407 Dub.Debt geb. waardeverm. op dub. debt waardeverm op handelsv op ten h. 1 jaar: toevoeging (BJ *) klant gaat failliet zonder te betalen 4111 BTW herziening op verkopen

138 409 geb.wvm waardeverm. op hv BTW herz. op verk Bank R/C 800 Dub. debt Bank R/C 407 Dub.Debt geb. waardeverm. op dub. debt waardeverm op handelsv op ten h. 1 jaar: toevoeging (BJ *) klant gaat failliet maar betaalt toch iets 4111 BTW herziening op verkopen = = 252

139 Boekhouding van bezoldigingen

140 BRUTOLOON of BRUTOWEDDE - inhouding werknemersbijdrage RSZ (op 108% loon of op 100% wedde) = BELASTBAAR LOON of BELASTBARE WEDDE - inhouding B.V. (volgens belastingsschalen) - inhouding bijzondere sociale werknemersbijdrage = NETTOLOON of NETTOWEDDE + tegemoetkoming in de verplaatsingskosten + toegekende geldelijke sociale voordelen - betaalde VOORSCHOTTEN aan arbeiders - beslagleggingen - boete en schadevergoedingen - vrijwillige afstand van loon of wedde - inhouding tussenkomst werknemer in premie groepsverzekering = UIT TE BETALEN SALDO

141 bedienden

142 arbeiders

143

144

145 Algemeen

146

147 De belasting over de toegevoegde waarde is een eenmalige verbruiksbelasting. Ze wordt immers geheel gedragen door de eindconsument, vermits al degenen die in de productie- en distributieketen optreden (dit zijn de “belastingplichtigen”) precies evenveel belasting ontvangen (de door hen aan hun klanten aangerekende BTW) als ze zelf moeten betalen (enerzijds aan hun leveranciers, anderzijds aan de Staat).

148 Belastingplichtigen

149 BTW-plichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen en diensten verricht die in dit Wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.

150 BTW tarieven

151 Basistarieven van de btw De btw wordt berekend op de maatstaf van heffing tegen tarieven die verschillen volgens hetgeen wordt verhandeld. De tarieven zijn vastgelegd bij koninklijk besluit en zijn nu als volgt:  6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter (bijvoorbeeld: levensnoodzakelijke producten, personenvervoer, landbouwdiensten …)  12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn (bijvoorbeeld: kolen, margarine, abonnement voor betaaltelevisie …)  21 % voor handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten die niet elders werden vermeld (bijvoorbeeld: nieuwe auto's, huishoudelijke apparaten, cosmetica...)

152 Maatstaf van heffing

153 PRIJS - de commerciële korting (handelskorting) + de vervoerkosten + de verzekeringskosten + de betaalde commissies + de verloren verpakking = Subtotaal - de financiële korting = MAATSTAF VAN HEFFING + BTW op maatstaf van heffing + terugstuurbare verpakking + financiële korting = TE BETALEN FACTUURBEDRAG MAATSTAF VAN HEFFING

154 Soorten belastingsplichtigen

155 Soorten belastingplichtigen gewone belastingplichtige forfetaire landbouwer vrijgestelde kleine onderneming vrijgestelde belastingplichtige gemengde belastingplichtige toevallige belastingplichtige buitenlandse belastingplichtige

156 BTW berekening op factuur

157

158 Intracommunautair goederenverkeer

159 Intracommunautaire leveringen Uw klant woont in een ander land van de Europese Unie : BTW of niet ?

160 Er is vrijstelling van BTW als de afnemer zelf BTW-plichtig is in een andere lidstaat. Er wordt wel van u verwacht dat u de nodige bewijzen kunt voorleggen opdat u vrij van BTW zou kunnen factureren.

161 Medecontractant

162 Toepassing: Werken in onroerende staat, uitgevoerd door een BTW belastingplichtige.

163 Indien je als BTW-belastingsplichtige werken laat uitvoeren in onroerende staat (bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen, afbreken), dan is de leverancier verplicht gebruik te maken van het principe van ‘verlegging van heffing’ en dient de medecontract de btw naar zijn aangifte te verleggen. Hij mag bijgevolg geen BTW op de factuur vermelden of in rekening brengen, maar moet wel volgende vermelding op de factuur zetten: “Belasting te voldoen door de medecontractant, koninklijk besluit nr. 1, art. 20”

164 Uittreksel 44 BTW wetboek

165 Vrijgesteld van BTW artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verplegers en verpleegsters, verzorgers en verzorgsters, ziekenoppassers en ziekenoppassters, masseurs en masseuses van wie de diensten van persoonsverzorging zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria; het vervoer van zieken of gewonden met speciaal daartoe uitgeruste vervoermiddelen; de diensten verstrekt door exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding (indien geen winstoogmerk) het verstrekken van school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding en -herscholing, en het verrichten van de nauw daarmee samenhangende diensten en leveringen van goederen, zoals het verschaffen van logies, spijzen en dranken

166 BTW-aangifte

167

168 Kaders van administratieve aard de naam of maatschappelijke benaming van de aangever, het adres van de maatschappelijke zetel en het BTW-inschrijvingsnummer, de periode van aangifte; eventueel wordt een vakje aangekruist voor de aanvraag om terugbetaling en voor de aanvraag van een nieuwe voorraad betaalformulieren;

169 Kaders van administratieve aard de aangifte wordtgedateerd en ondertekend, met vermelding van de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s)

170 Kader II uitgaande belastbare handelingen, d.i. van de NETTO-OMZET, excl. BTW; Kader III de inkomende handelingen aangegeven, d.i. de NETTO-AANKOPEN, excl. BTW; Kader IV de VERSCHULDIGDE BTW of TE BETALEN BTW; Kader V de AFTREKBARE BTW of TERUG TE VORDEREN BTW. Kader VI het SALDO: het verschil wordt gemaakt tussen enerzijds de VERSCHULDIGDE BTW volgens aangifte en anderzijds de AFTREKBARE BTW volgens aangifte. Kader VII uitsluitend gebruikt door maandaangevers en dan nog slechts in de aangifte van de maand december m.b.t. het voorschot op de BTW verschuldigd voor de handelingen van die maand.

171 We overlopen nu de verschillende rubrieken van de BTW-aangifte

172

173

174

175 hartelijk dank voor...

176 uw aandacht

177 en uw enthousiasme

178 EINDE

179

180

181

182

183

184

185

186


Download ppt "Inleiding tot het boekhouden Hendrik Claessens 4 november2015."

Verwante presentaties


Ads door Google