De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PARTNERSCHAPPEN EN COLLECTIEVE INNOVATIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "PARTNERSCHAPPEN EN COLLECTIEVE INNOVATIE"— Transcript van de presentatie:

1 PARTNERSCHAPPEN EN COLLECTIEVE INNOVATIE
BROODNODIG EN KWETSBAAR

2 EVEN VOORSTELLEN Thijs de la Court Jos van der Schot Reinder Boon
Algemeen secretaris Gelders energieakkoord Jos van der Schot Reinder Boon John Schraven

3 Wegen aanleg en onderhoud in Lochem
INHOUD WORKSHOP Partnerschappen en collectieve innovatie Wegen aanleg en onderhoud in Lochem Case presentatie, Thijs de la Court Collectieve Innovatie Methode Van inzicht naar impact Project Complexe vraagstukken gemeenten Uitnodiging naar gemeenten

4 Wegen aanleg en onderhoud in Lochem
Case presentatie, Thijs de la Court

5 Wegen aanleg en onderhoud in Lochem
Een groot maatschappelijk dilemma, in grote lijnen bekijken. Wegenaanleg- en onderhoud in Lochem hoort een budget van 3 miljoen/jaar te krijgen. Er is 9 ton en er komt niets meer bij! Gevolg: kwaliteit van de wegen holt achteruit. Kapitaalvernietiging, onveiligheid, toenemende klachten, aansprakelijkheid. Over tien jaar zijn de wegen structureel kapot Dat gaat 20 miljoen euro kosten! Lochem heeft dat niet

6 Wegen aanleg en onderhoud in Lochem
Mooi dilemma! Niet rommelen in de marge als je weet dat het systeem zélf niet klopt. Je kan het niet oplossen met pleisters plakken! Alleen door systemisch overnieuw te kijken. Oplossing: Functiegericht wegbeheer. Anders denken als het gaat om aanleg en onderhoud. Zijn andere wegen mogelijk, die wel betaalbaar zijn? Moeten álle wegen er uit zien als vermomde snelwegen, of mogen er ook echte landweggetjes komen met een groene middenberm en eeuwig houdbare dubbele betonstroken?

7 Visie: Wegen aanleg en onderhoud in Lochem
Binnen 9 ton moeten wegen duurzaam aangelegd en onderhouden worden, zodat ze hun maatschappelijke functie in lengte der jaren kunnen behouden.

8 Wegen aanleg en onderhoud in Lochem
Ongeloof alom! De weg is heilig, is cruciaal voor onze bereikbaarheid, veiligheid, economie. We doen toch onze allerbeste best? Proces gefinancierd uit onderhoudsgelden Het proces is lastig, er ís een omdraaiing van rollen! Kwetsbaarheid in ambtelijke én bestuurlijke omgeving. Bedrijven houden vast aan hun posities.

9 Wegen aanleg en onderhoud in Lochem
Partnersamenwerking is broodnodig In een strategische aanpak: Kijk met alle belanghebbenden naar de functie en kom gemeenschappelijk met een fysieke vorm en een beheersvorm die voorziet in alle behoeften en wettelijke vereisten. Operationeel uitgewerkt: 6 bedrijven deden mee. 3 bedrijven hebben uiteindelijk een aanbieding gedaan Het is nog vertrouwelijk, maar we komen op een besparing van de kosten van 70%! De concepten zijn fundamenteel anders:

10 Opnieuw systemisch kijken:
Wegen aanleg en onderhoud in Lochem Partnersamenwerking is kwetsbaar Tevreden? Nee, nog niet! Het kan goedkoper, met een nóg hoger maatschappelijk rendement. Gezamenlijk herinvesteren, dán ontstaat een game-changer. Drie winnaars: overheid, burgers én bedrijven. Opnieuw systemisch kijken: Gezamenlijk strategische concepten uitwerken en het proces in. Als het tenminste van de bestuur en politiek mag! Dit is een illustratie van processen en game-changers, die breed in de samenleving te vinden zijn: In het groenonderhoud, rioolbeheer, maar ook in de bouw en in de zorg.

11 De crux: Ga voorbij het huidige operationele samenwerken.
Wegen aanleg en onderhoud in Lochem De crux: Ga voorbij het huidige operationele samenwerken. Durf naar het systemisch niveau en de lange termijn te kijken. Kijk naar het schrikbarende en onnodige maatschappelijk verlies dat goed te vermijden is.

12 VERBINDINGSDYNAMIEK COLLECTIEVE WAARDE CREATIE ALLES ALLEN ZIJ
COLLECTIEVE AKTIE VERBINDINGSDYNAMIEK INDIVIDUELE WIJSHEID ALLES COLLECTIEVE WAARDE CREATIE ALLEN ZIJ WIJ IK COLLECTIEF LEREN

13 SYSTEEMCONTEXT ALLES ALLEN ZIJ STRATEGISCH OPERATIONEEL
POLITIEKE ARENA MAATSCHAPPELIJKE ARENA ALLEN PROFESSIONEEL MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD ZIJ WIJ ZAKELIJK DOMEIN PRIVAAT DOMEIN IK

14 SYSTEEMCONTEXT ALLES ALLEN ZIJ STRATEGISCH OPERATIONEEL WIJ IK
OVERHEID INSTITUTEN BEDRIJVEN S T O S T O ALLEN S T O ZIJ WIJ IK

15 INNOVATIESPECTRUM ALLES ALLEN ZIJ DUURZAME TRANSSITIE OPTIMALISEREN
TRANSITIE OVERHEID INSTITUTEN BEDRIJVEN S T O STRUCTURELE VERANDERING S T O ALLEN S T O INGRIJPENDE VERANDERING ZIJ WIJ (HER)ONTWERPEN IK OPTIMALISEREN

16 VERKENNEN STRATEGISCHE KEUZES HANDELINGSBEKWAME CONSORTIA
ANLYSEREN ONTRAFELEN HANDELINGSBEKWAME CONSORTIA MOBILISEREN ORGANISEREN INNOVATIEFRAME STRUCTUREREN VISUALISEREN INNOVATIEVENSTER THEORIE PRAKTIJK REIKWIJDTE BEPALEN INNOVATIE TRANSITIE PROEFTUINEN ORGANISEREN FIELD-LABS COMMUNITY OF PRACTICE DE MENS CENTRAAL STELLEN INDIVIDUELE WIJSHEID COLLECTIEVE ACTIE COLLECTIEVE DOELEN VERTOLKEN KENNIS KANSEN ALLEN ZIJ WIJ ALLES IK SYSTEEMCONTEXT ONTLEDEN OPERATIONEEL STRATEGISCH HANDELINGSPESPECTIEF PLANNING VISIE ONTWIKKELEN VIND EN VERBIND STAKEHOLDERS BETROKKEN VERANTWOORDELIJK PARTNERSCHAP AANGAAN INVESTEREN CONCUREREN COLLECTIEVE INNOVATIE INZICHT IMPACT DESIGN JOHN SCHRAVEN INNOVATIE

17 VERKENNEN STRATEGISCHE KEUZES
INNOVATIEFRAME TRIPLE HELIX Stakeholderanalyse SYSTEEMCONTEXT Werkveld ontrafelen door: Analyse strategische documenten Interviews INNOVATIESPECTRUM Reikwijdte bepalen, kans op doorbraak vergroten Versterken innoverend vermogen 26 oktober 2015

18 Project Complexe vraagstukken gemeenten Het project in Lochem is uitgevoerd op basis van deze collectieve innovatiemethode: een zoektocht naar collectief gedragen oplossingen, uitgevoerd op basis van partnersamenwerking. Alle deelnemers dragen bij. Deze methode biedt kansen, bijvoorbeeld als financiële middelen ontbreken, als de uitvoering de coalitieperiode overstijgt of als individuele belangen niet vanzelfsprekend samenvallen met het algemene belang.

19 Project Complexe vraagstukken gemeenten Uitnodiging Wilt u ook een projectaanpak zoals in Lochem? Innovatiepartners start in opdracht van de Provincie Gelderland een traject waarin we een aantal complexe vraagstukken bij gemeenten in beeld kunnen brengen en daarvoor een handelingsperspectief kunnen ontwikkelen. Gemeenten kunnen als partner deelnemen.

20 Project Complexe vraagstukken gemeenten Uitnodiging Wilt u met uw gemeente deelnemen? Geef dit door aan één van de Innovatiepartners en maak een afspraak… ….of stuur een aan

21 Zijn er nog vragen?


Download ppt "PARTNERSCHAPPEN EN COLLECTIEVE INNOVATIE"

Verwante presentaties


Ads door Google