De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOMOZ Versterking van de positionering 1. 2 Agenda 1.Drijfveren: idealisme 2.Marketingbeleid 3.De vertaalslag naar de LOMOZ situatie 4.Plan van aanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOMOZ Versterking van de positionering 1. 2 Agenda 1.Drijfveren: idealisme 2.Marketingbeleid 3.De vertaalslag naar de LOMOZ situatie 4.Plan van aanpak."— Transcript van de presentatie:

1 LOMOZ Versterking van de positionering 1

2 2 Agenda 1.Drijfveren: idealisme 2.Marketingbeleid 3.De vertaalslag naar de LOMOZ situatie 4.Plan van aanpak 5.Evaluatie en afronding

3 3 Marketingbeleid ontwikkelen vanuit de positie

4 Definities Samen werkt Visie: wat willen we worden (toekomstgericht)? Waarden: Waar geloven we in en hoe willen we ons gedragen? Missie: waarom bestaan we? Uitvoeren Concurrentievoordeel Domeinen Doelen Strategie: hoe gaan we dat bereiken?

5 5 Beoordelen van de missie Input Ontstaan in dialoog met stakeholders Keuzes zijn Onderbouwd Consensus Inhoud Organisatie- specifiek Afbakening keuzen wat wel/niet Flexibel/ Kort en krachtig Impact Inspirerend Samenbindend voor interne stakeholders. Aanspreekbaar Voor de externe stakeholders

6 6 Beoordelen van de visie Input Beantwoordt aan missie en waarden Consensus Inhoud Vooruitziend Verbeeldings- kracht van de organisatie “Stretching” Onderscheid maken Impact Uitdagend voor interne stakeholders Haalbaar en Realistisch voor draagvlak

7 7 Compleetheid van strategisch plan met spectrum van opties 1.Missie, visie, waarden 2.Externe analyse (eventueel scenarioanalyse) 3.Interne analyse 4.Confrontatiematrix (SWOT) 5.Strategische opties (incl. huidige strategie) 6.Evaluatie van opties (selectiecriteria) en selectie van strategie 7.Financiële analyse van de gekozen strategie (haalbaarheidsanalyse, waarschijnlijkheidsanalyse, verschillende scenario’s) 8.Implementatieplan

8 8 Compleetheid van de gekozen strategie Economic Logic ArenasVehicles Differen- tiators Staging

9 9 Compleetheid van de gekozen strategie Arena’s: waar willen we actief zijn? (en waar leggen we de nadruk op?) Welke dienstengroepen? Welke marktsegmenten? Welke geografische gebieden? Welke functiegebieden?

10 10 Compleetheid van de gekozen strategie Vehicles: hoe komen we daar? Zelfstandig doorgaan? Strategische samenwerking? Fusie/overname?

11 11 Compleetheid van de gekozen strategie Differentiation: waarmee winnen we dit? Reputatie? Customer intimacy? Operational excellence? Innovatief vermogen?

12 12 Compleetheid van de gekozen strategie Staging: Wat zijn hierbij de snelheid en volgorde van stappen die gedaan gaan worden?

13 13 Compleetheid van de gekozen strategie Economic Logic: op welke manier krijgen we onze investeringen en kosten terugverdiend? Laagste kosten door schaalgrootte? Laagste kosten door focus en herhaling? Hoge toegevoegde waarde door unieke positie? Hoge toegevoegde waarde door uniek product?

14 14 Opdracht: loop de stappen gezamenlijk door Economic Logic ArenasVehicles Differen- tiators Staging

15 Aanpak door het bestuur Onderzoek doen Samen de probleemstelling bepalen Gesprekken aangaan over het vraagstuk Criteria benoemenParticiperen Bewaking na besluit van de uitvoering Uitvoering Besluit bestuur Presentatie aan leden Voorstellen uitwerken 15

16 Werkafspraken In kaart brengen van alle zorginstellingen in Nederland. Verkenningsgesprekken voeren met mogelijke samenwerkingspartners. Verkennen van relatie werkgeversorganisaties/vakbonden. Versterken van imago en communicatie. Invulling taakverdeling van bestuursleden. Opstarten van werkgroep voor missie en Visie Lomoz. Houden van presentatie van Lomoz bij collega instellingen. Invullen vergadermomenten en agenda voor bestuursvergaderingen. Verzorgen van nieuwsbrieven. Uitwerken van themadagen in 2012. 16

17 Afronding SBI Training & Advies  0343-473 370/06-51546106 paul.van.der.priem@sbi.nl 17


Download ppt "LOMOZ Versterking van de positionering 1. 2 Agenda 1.Drijfveren: idealisme 2.Marketingbeleid 3.De vertaalslag naar de LOMOZ situatie 4.Plan van aanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google